Doordat je als hoogbegaafde afwijkt van vele (on)geschreven normen, leef je anders. Je ervaart intens en overziet veel. Daarom ga je anders om met levenssituaties. Hoe? Deze boeken, hoewel niet alleen gericht op hoogbegaafden, zijn van harte aanbevolen.

2020: Introvert leiderschap. De stille kracht van de introverte leider

Introversie en leiderschap worden meestal niet direct aan elkaar gekoppeld. En dat is een gemiste kans. Voor de introverte man of vrouw die zo minder makkelijk carrièrestappen zet. En voor de organisatie omdat een introvert unieke en heel waardevolle leiderschapseigenschappen heeft.

Door |2022-09-15T20:10:31+02:00november 1st, 2020|Tags: |0 Reacties

2020: Dat werkt anders. Meer rust en ruimte voor medewerkers en leidinggevenden

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.

Door |2022-09-15T20:12:27+02:00november 1st, 2020|Tags: |0 Reacties

2020: Ze zeggen dat het overgaat. Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.

Door |2022-09-15T20:13:58+02:00mei 1st, 2020|Tags: |0 Reacties

2020: De ZOON IN de MAN. Hoe een vader en een zoon met elkaar doorleven nadat ze op voor beiden de mooiste dag van hun leven gescheiden worden

De ZOON IN de MAN begint met het onvoorstelbare, de zelfdoding van de zoon van hoofdpersonage Jacob. De pijn en pogingen van de vader om dit te begrijpen zijn heel persoonlijk, maar laten ook een diepere zoektocht naar zingeving zien. Jacob beslist om zijn pijn op een bijzondere manier te verwerken. Hij gaat lopen, naar Rome.

Door |2022-09-15T20:15:45+02:00mei 1st, 2020|Tags: |0 Reacties

2018: De traumasensitieve school

Een ongeluk, het plotselinge overlijden van een dierbare, een vechtscheiding, gepest worden, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling: veel kinderen maken een ingrijpende gebeurtenis mee die tot trauma kan leiden. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevenden kunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken.

Door |2022-09-15T20:17:02+02:00april 1st, 2018|Tags: |0 Reacties

2018: Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zij zelf steun ontvangen; zij groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven.

Door |2022-09-15T20:18:21+02:00februari 1st, 2018|Tags: |0 Reacties

2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling

Dit boek is een vervolg op het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling. In dit tweede boek van Iris Koops worden de onderwerpen uit het werkboek uitgediept en worden er nieuwe onderwerpen behandeld. Iris biedt een theoretisch kader en duidelijke inzichten en adviezen vanuit de praktijk. Daarnaast bevat dit nieuwe boek verschillende bijdragen van professionals, alsook tientallen ervaringsverhalen van slachtoffers.

Door |2022-09-16T19:04:40+02:00januari 1st, 2017|Tags: |0 Reacties

2016: Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties op het werk komt veel vaker voor dan men denkt en heeft meestal verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend en vaak vinden slachtoffers nergens erkenning.

Door |2022-09-15T20:19:39+02:00augustus 1st, 2016|Tags: |0 Reacties

2016: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

Door |2022-09-15T20:20:47+02:00april 1st, 2016|Tags: |0 Reacties

2014: Destructieve relaties op de schop

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer een op de twintig mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

Door |2022-09-15T20:21:54+02:00juni 1st, 2014|Tags: |0 Reacties
Ga naar de bovenkant