JAARVERSLAG

Stichting Hoogbegaafd! is officieel opgericht op 10 januari 2018, na zes jaar van ontwikkeling als informeel initiatief.

Het doel van het jaarverslag is inzage geven in het verantwoord en integer bereiken van de doelstellingen van Stichting Hoogbegaafd! aan alle donateurs, betrokkenen en geïnteresseerden. Het jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar wordt niet later dan halverwege het daaropvolgende kalenderjaar op deze pagina beschikbaar gesteld.

Download>

In dit document vindt u het jaarverslag van 2022 met een verslag van onze activiteiten, beleidsplan voor 2022, organisatie-informatie en jaarrekening met toelichting.

Download>

In dit document vindt u het jaarverslag van 2021 met een verslag van onze activiteiten, beleidsplan voor 2022, organisatie-informatie en jaarrekening met toelichting.

Download>

Dit document is in 2021 opgesteld door boekhoudbedrijf Nevia n.a.v. aanlevering van alle benodigde financiële stukken gedurende 2020 door penningmeester Martin van Elmpt.

Download>

Dit document is in 2020 opgesteld door boekhoudbedrijf Nevia n.a.v. aanlevering van alle benodigde financiële stukken gedurende 2019 door voorzitter Dr. Alice K. Burridge en penningmeester Martin van Elmpt.

Download>

Dit document is in 2019 opgesteld door boekhoudbedrijf Nevia n.a.v. aanlevering van alle benodigde financiële stukken gedurende 2018 door voorzitter Dr. Alice K. Burridge.