DOELSTELLING EN STATUTEN

DOELSTELLING

Het (wereldwijd) verbinden, informeren en onderzoeken van (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden en overige geïnteresseerden.

STATUTEN

In onderstaand bestand treft u de statuten van Stichting Hoogbegaafd! Deze zijn geldig sinds onze oprichting op 10 januari 2018. Sindsdien zijn er geen wijzigingen aangebracht in de statuten.

Stichting Hoogbegaafd! is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het bestuur verklaart ter invulling van Statutair Artikel 15, lid 4 dat de bestemming van alle overgebleven bezittingen in het geval van een ontbinding zal worden geschonken aan de erkende ANBI Stichting Mensa Fonds. Zij kennen een soortgelijke doelstelling als Stichting Hoogbegaafd!

Statuten van Stichting Hoogbegaafd!, geldig vanaf 10 januari 2018 >