Wij zoeken onze Papieren Tijgers! Stichting Hoogbegaafd! ontwikkelt in samenwerking met o.a. het ministerie van OCW en fotograaf Iris van ’t Riet het eenmalige fotomagazine Papieren Tijgers.

In dit fotomagazine worden hoogbegaafde kinderen geportretteerd en komen ze zelf aan het woord met niet alleen de vooroordelen waar ze tegenaan lopen, maar ook hun wensen en dromen voor het onderwijs. Wij willen de diversiteit van hoogbegaafdheid in beeld brengen door verschillende leefijden, achtergronden, talenten en onderwijsverhalen te laten zien.

Door dit magazine bij scholen, onderwijsinstellingen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en overheden onder de aandacht te brengen, willen wij stereotyperingen van hoogbegaafdheid doorbreken. Hiermee brengen wij ook de passendheid van het huidige onderwijs aan hoogbegaafden onder de aandacht.

Deelnemers aan Papieren Tijgers gezocht

Hoogbegaafde kinderen en jongeren zijn Papieren Tijgers; mooi en zeldzaam, sterk met veelzijdige talenten en tegelijkertijd bedreigd in de kansen om volledig tot ontwikkeling te kunnen komen.

Ben jij of ken jij een Papieren Tijger, niet ouder dan 19 jaar? En vind jij dat er nog te weinig oog is voor jou, jouw talenten of jouw verhaal? Wil jij delen wat fijn en minder fijn is aan het onderwijs? Wat gaat goed en wat gaat er minder goed? Wil jij met jouw foto en verhaal in ons magazine staan?
Meld je dan aan via werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.

Wij vragen:

  • Een recente foto
  • Beknopte informatie over jou (leeftijd, regio, school/klas/opleiding)
  • Jouw reden om mee te willen doen aan Papieren Tijgers
  • Toestemming van jouw ouders wanneer je nog geen 18 bent.

Wanneer je geselecteerd wordt, maken we in overleg een afspraak voor een fotoshoot en interview. Dit zal plaatsvinden in maart en april, in Den Haag. Wij letten op de mix van verschillende leeftijden, verhalen, achtergronden en talenten die naar voren komen in Papieren Tijgers.

Meer informatie en dit project sponsoren

© Werkgroep Onderwijs