WERKGROEP ONDERWIJS

OP NAAR HOOGBEGAAFDENONDERWIJS DAT PAST!

Marije Miltenburg

COƖRDINATOR WERKGROEP ONDERWIJS

Contact:

werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl

Contactverzoek Werkgroep Onderwijs
Naam
Naam
Voornaam/initialen
Achternaam
Ik ga akkoord met

De Stichting Hoogbegaafd! Werkgroep Onderwijs is tot stand gekomen vanuit de wens om aandacht te blijven vragen voor de niet-passendheid van het huidige onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen.

Het onderwijs voldoet niet aan de ontwikkel-, leer en ondersteuningsbehoefte van (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen. Dagelijks lopen niet slechts enkele, noch tientallen, maar veel en vĆ©Ć©l meer gezonde, leerbare (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren vast op school. Ze worden ziek door school, gaan ‘ongewenst’ gedrag vertonen, schakelen zichzelf uit, vallen uit of raken zeer ernstig beschadigd. Dit dwingt sommige ouders om hun baan op te zeggen. Anderen belanden in de ziektewet.

Verandering van het onderwijs is nodig. Daar maken wij ons hard voor. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel- leer en ondersteuningsbehoefte van het individuele kind (Kinderrechtenverdrag Artikel 28). De Werkgroep Onderwijs roept de overheid op om het recht op onderwijs na te leven, opdat elk hoogbegaafd kind van (passend) onderwijs zal worden voorzien. Hiertoe worden ervaringsverhalen verzameld en is het Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld.

Daarnaast inventariseren en onderzoeken we de mooie en goede initiatieven op onderwijsgebied, waarmee we graag in contact komen. Ook zoeken we de verbinding met andere ouderinitiatieven, instanties en partijen die hoogbegaafdenonderwijs een warm hart toe dragen en zich samen met ons hard willen maken voor hoogbegaafdenonderwijs dat past!

Kerndoelen van de Werkgroep Onderwijs:

  • verbindingen leggen tussen en met ouderinitiatieven, instanties en partijen die werken met en voor hoogbegaafdenonderwijs

  • informeren van ouders, onderwijskundigen, professionals, politici over -de niet passendheid van- onderwijs en ‘zorg’ aan (uitzonderlijk) hoogbegaafden

  • onderzoek naar hoogbegaafdenonderwijs. Wat is er al dat werkt? Waar kunnen partijen elkaar versterken? Is er een minimale basis te benoemen die voor ieder (uitzonderlijk) hoogbegaafd kind geldt? Hoe kan het anders/beter? Wat zijn de gevolgen van de niet-passendheid van het onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen?

Wij zijn gestart als een groep ouders die elkaar vonden op basis van de problematiek rondom hun kind(eren), maar ook in hun eigen leven! Het gezinsleven kwam bijna 24/7 in het teken te staan van “hoe houd ik mijn kind in het onderwijs?”.

En dan zonder dat het kind ‘uit’ gaat, ziek wordt, beschadigd raakt, internaliserend of externaliserend gedrag gaat vertonen of thuis komt te zitten, totaal van de radar afvallend om Ć¼berhaupt onderwijs te krijgen? En zonder dat het als enige systemische redmiddel wordt ‘weggestopt’ in een zorginstelling?

Door de overweldigende hoeveelheid aandacht – teweeggebracht door door enkele ouders, jongeren en andere ouderinitiatieven, instanties en partijen – heeft Stichting Hoogbegaafd! vrijwillig aangeboden om al deze krachten te bundelen in de Werkgroep Onderwijs. Daardoor kunnen we permanent en duurzaam bedding geven aan het ouderinitiatief. Het Landelijk Collectief Hoogbegaafd en Onderwijs is in deze werkgroep opgegaan.

De Werkgroep Onderwijs is nu, mede dankzij de waardevolle aanvulling van jongeren, een gesprekspartner voor (klankbord)bijeenkomsten van schoolbesturen, instanties, samenwerkingsverbanden, gemeentes, politiek en meer!

Ben je geĆÆnteresseerd in het onderwerp en wil je eens van gedachten wisselen over wat jij kunt doen om ons te ondersteunen, neem gerust contact op met Marije via secretaris@stichtinghoogbegaafd.nl.