SPONSORS

Psychologiepraktijk De Vrije Denker

Hoogbegaafd in Bedrijf is een social enterprise die professionele dienstverlening biedt op het thema Hoogbegaafd en Werk.

Hoogbegaafd in Bedrijf coacht, ondersteunt en begeleidt:

  • volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid in het oriënteren op, vinden of creëren van en behouden van een passende plek op de arbeidsmarkt in zowel loondienst als zelfstandig ondernemerschap

  • organisaties in het aantrekken, ontwikkelen, re-integreren en extern plaatsen van (vermoedelijk) hoogbegaafde medewerkers

Waarom dienstverlening speciaal voor hoogbegaafden?

De ervaring van vele van onze cliënten leert dat door de kenmerken van hoogbegaafdheid een mismatch kan ontstaan met de omgeving. Eigenschappen als snel en ver vooruit kunnen denken, intense beleving en hoogsensitiviteit, zorgen ervoor dat het begeleiden van hoogbegaafden specifieke vaardigheden vereist. Een begeleider die zichzelf ook herkent in de kenmerken van hoogbegaafdheid, kan veel gelijkwaardiger en vaak op meerdere lagen contact maken met de hoogbegaafde cliënt. Dit zorgt ervoor dat deze zich begrepen, gehoord en serieus genomen voelt.

Dit maakt Hoogbegaafdheid in Bedrijf uniek in haar professionele dienstverlening.

Hoogbegaafd in Bedrijf

De Vrije Denker is een psychologiepraktijk met een divers aanbod op het gebied van:

  • kortdurende individuele behandeling,

  • groepsbehandeling,

  • (online) supervisie,

  • coaching,

  • consultatie,

  • voorlichting en onderwijs

Met veel ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg zetten we onze brede kennis graag in om zowel collega’s, bedrijven als cliënten te helpen. Onze specifieke expertise ligt op het gebied van psychische klachten bij hoogbegaafdheid. Deze kennis, zowel in het leren begrijpen van hoogbegaafdheid als in het werken aan herstel van psychische klachten brengen we graag over.

De naam voor de praktijk is natuurlijk niet toevallig gekozen. Deze naam staat symbool voor hoe we zijn als mens en hoe we dit meenemen in ons werk. Het vrije denken uit zich in het nieuwsgierig zijn, niet volgens de gebaande paden denken en een open blik hebben zonder oordeel.

Mensa Nederland

Iedereen die op een IQ-test in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, kan lid worden van Vereniging Mensa. Opleidingsniveau, achtergrond, politieke voorkeur, leeftijd en culturele achtergrond maken niet uit.

Waarom iemand lid zou willen worden, is voor iedereen anders. Leden benoemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging en het vinden van gelijkgestemden. Veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen en/of waar ze meer leren over het hebben van een hoog IQ. Mensa wil dat thuis graag bieden.