Sponsors

Deze organisaties maken onze activiteiten mede mogelijk!

Hoogbegaafd in Bedrijf

Hoogbegaafd in Bedrijf is een social enterprise die professionele dienstverlening biedt op het thema Hoogbegaafd en Werk. Denk hierbij aan loopbaancoaching, re-integratie (ook via UWV), jobcoaching en trajecten voor persoonlijke ontwikkeling. Wij werken met coaches door het hele land.

Hoogbegaafd in Bedrijf coacht, ondersteunt en begeleidt:

 • volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid in het oriënteren op, vinden of creëren van en behouden van een passende plek op de arbeidsmarkt in zowel loondienst als zelfstandig ondernemerschap
 • organisaties in het aantrekken, ontwikkelen, re-integreren en extern plaatsen van (vermoedelijk) hoogbegaafde medewerkers

Waarom dienstverlening speciaal voor hoogbegaafden?

De ervaring van vele van onze cliënten leert dat door de kenmerken van hoogbegaafdheid een mismatch kan ontstaan met de omgeving. Eigenschappen als snel en ver vooruit kunnen denken, intense beleving en hoogsensitiviteit zorgen ervoor dat het begeleiden van hoogbegaafden specifieke vaardigheden vereist. Een begeleider die zichzelf ook herkent in de kenmerken van hoogbegaafdheid kan veel gelijkwaardiger en vaak op meerdere lagen contact maken met de hoogbegaafde cliënt. Dit zorgt ervoor dat deze zich begrepen, gehoord en serieus genomen voelt.

Dit maakt Hoogbegaafd in Bedrijf uniek in haar professionele dienstverlening.

Mensa Nederland

Iedereen die op een IQ-test in de hoogste twee procent van de bevolking scoort, kan lid worden van Vereniging Mensa. Opleidingsniveau, achtergrond, politieke voorkeur, leeftijd en culturele achtergrond maken niet uit.

Waarom iemand lid zou willen worden, is voor iedereen anders. Leden benoemen nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging en het vinden van gelijkgestemden.

Veel hoogbegaafden zoeken een plek waar ze zich thuis voelen en/of waar ze meer leren over het hebben van een hoog IQ. Mensa wil dat thuis graag bieden.

In eigen hand

Leid het leven dat jij kiest! Neurodiversiteit en beter functioneren

Ben jij hoogbegaafd en heb je dyslexie, AD(H)D, dyscalculie en/of ASS? Dan ben je dubbel bijzonder en mooi neurodivers!

In Eigen Hand is gespecialiseerd in mensen zoals jij. Dubbelbegaafdheid is een makkie als je het goed in leert zetten.

In Eigen Hand is gespecialiseerd in hulp aan hoogbegaafden met dubbeldiagnose:

 • Vanuit kennis en ervaring hoogbegaafdheid en uitzonderlijke hoogbegaafdheid met dubbeldiagnose (reguliere hulpverleners hebben vaak die kennis of ervaring niet).
 • Holistisch en persoonlijk traject waarin we samen kijken naar wat jij nodig hebt om weer te stralen. Het zijn jouw doelen en jij bepaalt waar je aan wilt werken.
 • Het resultaat is breed toepasbaar. Je krijgt tools in handen voor de rest van je leven en dat is geen trucje of toverstaf maar wel levensveranderend.

Wij helpen je om vanuit kracht je leven op te pakken en verder te gaan.

 • Minder last van je dyslexie
 • Meer rust in je hoofd
 • Beter plannen en organiseren
 • Je aandacht erbij houden
 • Betere concentratie
 • Situaties beter overzien
 • Beter begrijpen wat er om je heen gebeurt

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wil je op je werk een training over neurodiversiteit? We helpen je graag. Neem contact met ons op.

Smartoons

Je wilt naar je werk, maar je staat helemaal vast. Soms ontstaan die files door een groot ongeluk, maar vaker komt het voort uit verschillend rijgedrag, dat niet op elkaar is afgestemd.

Dat is met informatieverwerking net zo. Mensen hebben verschillende denk- en doe-snelheden. Als die niet op elkaar aansluiten, loopt de boel vast. Gevolg: filevorming in de gang van zaken. Als snelle denker kun je verbinding met het peloton verliezen. Of je houdt jezelf preventief juist te veel in.

Bij Smartoons leer je om mentaal te ‘ritsen’. In een inspirerende, veilige setting, ga je aan de slag met creatieve, prikkelende opdrachten. Je krijgt inzicht in je denk- en doe-proces. Je leert jezelf kennen en verbindt met kracht.

Bij Smartoons doen we verschillende tekenopdrachten. Sommige zijn individueel, bij andere opdrachten werk je samen. Soms is de input visueel, soms tekstueel. In alle tekenopdrachten zit een verrassend element. Een wending waardoor je als deelnemer niet meer kunt doen wat je vooraf hebt gepland. Hoe pak je dat aan? Blokkeer je, doe je maar wat, vraag je hulp, kijk je af? En hoe vertaalt hetgeen je op een A4’tje doet zich naar jouw dagelijkse leven? Al tekenend vind je antwoord hierop. En ondertussen maak je een tastbaar resultaat. Dus twee dingen om trots op te zijn.

Alhoewel er veel getekend wordt bij Smartoons, is dat geen doel op zich.

“Het interesseert me weinig of deelnemers straks heel goed Kuifje kunnen natekenen,” zegt cartoonist Gideon Borman. “Hoe ze een opdracht aanvliegen, dát maakt het interessant.”

Daarop is ook de samenwerking met provocatief coach Veerle Verheij gebaseerd. Samen startten zij Smartoons. Tijdens gevarieerde tekenopdrachten (solo of in samenwerking) worden de deelnemers geobserveerd en krijgen feedback. Zo laat hetgeen je op een A4’tje doet, zich vertalen naar jouw aanpak in de dagelijkse dingen. Want hoe je één ding doet, doe je alles. Naast creatieve creaties levert Smartoons ook een inzicht op in je zelfsabotage-strategieën.

Veerle Verheij is provocatief coach, gespecialiseerd in werken met snelle denkers. Daarnaast is ze UkIQ specialist en moeder van 2 (U)HB dochters.

Gideon Borman visualiseert als cartoonist processen en verandertrajecten binnen organisaties.

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV)

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) wil op een bruisende en kleurrijke manier hoogbegaafdheid positief op de kaart zetten, vooroordelen wegnemen en kennis over hoogbegaafde volwassenen verzamelen, bewerken en verspreiden.

Zij streeft ernaar dat meer hoogbegaafde volwassenen hun talenten en capaciteiten (her)kennen en kunnen benutten. Om dit te kunnen bereiken richt zij zich op de hoogbegaafde volwassene zelf, maar ook op diens omgeving: vervolgonderwijs, werkgevers, zorgprofessionals, media, politiek en overheid. Te denken valt daarbij aan het organiseren van hb-cafés op diverse locatie in Nederland, het initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van boeken.

Het IHBV gaat daarbij uit van de brede omschrijving van hoogbegaafdheid zoals omschreven in het Delphi-model:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.