STEUN ONS MET JOUW DONATIE

De voorloper van wat nu Stichting Hoogbegaafd! is, begon 10 jaar geleden! Dankzij jouw donatie kunnen we in ons onderhoud en onze activiteiten blijven voorzien.

Jouw donatie draagt bij aan het verwezenlijken en onderhouden van onze doelen. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij afhankelijk van deze donaties. We willen jou daarom vragen om ons te steunen. Wij staan dichtbij jou, bijvoorbeeld omdat je zelf hoogbegaafd bent of een hoogbegaafd kind hebt. We hebben jouw steun keihard nodig om ons ook in deze tijd goed voor hoogbegaafden te kunnen blijven inzetten!

JOUW BIJDRAGE AAN EEN GOED DOEL DAT DICHTBIJ JOU STAAT IS WAARDEVOL

Denk eens aan onze Samen Zijn-bijeenkomsten voor hoogbegaafde volwassenen in diverse Nederlandse en Vlaamse regio’s, waar veel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.

En denk aan onze online community, die ervoor zorgt dat veel mensen ook in deze tijd bij ons terecht kunnen en waardevolle contacten opdoen met andere hoogbegaafden.

Denk aan de Werkgroep Onderwijs, die zich met debatten en acties inzet voor passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren, onder andere door jongeren, politici en experts met elkaar in gesprek te laten gaan.

NU DONEREN!

We waarderen jouw donatie zeer, want deze is keihard nodig!
Om een losse donatie te doen t.b.v. Stichting Hoogbegaafd! maak je bij voorkeur € 15,- of meer, maar minimaal € 6,- over o.v.v. ‘Donatie’ naar rekeningnummer NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd. Doe je liever een periodieke donatie? Je kunt dan zelf een periodieke transactie instellen via jouw bank. Heel graag, heel welkom!

Veelgestelde vragen

Wat fijn dat je periodiek wilt doneren! Dat geeft ons ook op termijn een goede basis. Plan een betaalopdracht in en laat deze zich automatisch maandelijks herhalen. Vermeld in je betaalopdracht dat het om een periodieke opdracht gaat. Wij hanteren momenteel geen automatische incasso’s voor periodieke donaties en daarom is het nodig dat je zelf een herhaalde opdracht inplant. Je kunt deze zelf op enig gewenst moment annuleren of het bedrag veranderen. Het rekeningnummer is NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Ja! Wij verwelkomen alle donaties. Dus ook als je zelf niet hoogbegaafd bent of geen hoogbegaafde kinderen hebt. Diversiteit is in deze maatschappij belangrijk voor iedereen. En vind je het belangrijk en nodig dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen? En dat alle hoogbegaafden zich optimaal kunnen ontplooien omdat er steeds meer oog voor diversiteit komt? Dan is jouw donatie hartstikke welkom!

Ja, we zijn een Nederlandse ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je donatie is aftrekbaar bij je belastingaangifte.

Nee, je krijgt bij persoonlijke donaties geen kwitantie.