Vertrouwenspersoon

Astrid Damstra

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Astrid Damstra, ik ben 48 jaar. Al enige jaren ben ik lid van diverse Facebookgroepen rond hoogbegaafdheid. Aanvankelijk alleen in oudergroepen, als moeder van hoogbegaafde kinderen. Later besefte ik dat ik zelf ook hoogbegaafd ben. Ik heb mij toen ook aangesloten bij enkele groepen voor volwassen hoogbegaafden.

Ik werk ruim 16 jaar voor een grote maatschappelijke instelling en heb daarnaast sinds drie jaar een eigen coachingsonderneming, Damstra CT. Ik coach en train lokale kerken (meestal groepen vrijwilligers) en andere non-profitorganisaties zoals instellingen in de zorg. Ik ben dagvoorzitter en vertrouwenspersoon. In 2020 rond ik mijn loondienstverband af, sla ik mijn vleugels uit en ga ik me volledig wijden aan mijn werk als zelfstandig ondernemer.

Ik ben getrouwd en heb twee dochters op de basisschool. Ik ben geboren en getogen in een Veluws dorp, waar ik op mijn 18e uit wegtrok naar Nijmegen om sociologie en communicatiewetenschap te studeren. In Nijmegen woonde ik in totaal zo’n 25 jaar, waar ik ook trouwde en kinderen kreeg. Toen onze dochters 2 en 4 jaar oud waren verhuisden we naar Eindhoven. Vijf jaar later, medio 2019, zijn we in Boxmeer gaan wonen, een Brabants dorp onder Nijmegen.

Ik heb in de loop der jaren diverse coach- en trainersopleidingen gevolgd. Ook ben ik opgeleid als vertrouwenspersoon. Ik ben geaccrediteerd Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en ben Vertrouwenspersoon Integriteit. Voor die accreditatie heb ik regelmatig intervisie met andere vertrouwenspersonen.

Op dit moment ben ik in opleiding om haptotherapeut te worden. Ik integreer deze haptonomische vaardigheden in mijn werk als coach. Op termijn wil ik ook cliënten ‘op de bank’ helpen.

Bereikbaarheid

Wanneer vrijwilligers van Stichting Hoogbegaafd! contact willen opnemen met mij, kan dat via e-mail: astrid@damstra-ct.nl, telefonisch (06) 290 52 010 (je kunt bellen of een appje sturen), of via Messenger.

De rol van vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er als je een ‘niet pluis’ gevoel hebt over iets dat in de samenwerking met anderen aan de orde is. Dat kan ongewenst gedrag zijn dat je hebt gezien, of zelf hebt ondervonden. Of discriminatie, geweld of pesten. Ook bij vermoedens van ongeregeldheden met geld of bezittingen kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon heeft drie kerntaken:

  1. opvangen en begeleiden van een ‘melder’
  2. signaleren en (on)gevraagd adviseren van de organisatie
  3. informeren/voorlichten van de organisatie over het werkgebied van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de organisatieleiding, oftewel het bestuur.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar degene die contact opneemt. Zij gaat niet op onderzoek uit of alles klopt wat wordt gezegd. Ze doet dus niet aan waarheidsvinding. Een vertrouwenspersoon staat naast de persoon die contact heeft opgenomen (de melder). De vertrouwenspersoon biedt allereerst een luisterend oor. De melder kan in alle vertrouwelijkheid zijn of haar verhaal doen. In sommige situaties is dat voldoende. Soms is er meer nodig. Dat bepaalt de melder. De vertrouwenspersoon vangt de melder op, ondersteunt en denkt mee welke mogelijke vervolgstappen kunnen worden genomen. De regie en het uitvoeren van de vervolgstap(pen) blijven bij de melder. De vertrouwenspersoon kan bij die vervolgstappen wel de melder ondersteunen (bijvoorbeeld: meegaan naar een gesprek).

Geheimhouding

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon heeft daartoe de geheimhoudingsovereenkomst van Stichting Hoogbegaafd! ondertekend. Er zijn echter wettelijke bepalingen die de geheimhoudingsplicht beperken, namelijk als er sprake is van een ernstig misdrijf. Ook kan de vertrouwenspersoon in ernstige gewetensnood komen door een gemeld verhaal en is dan binnen bepaalde voorwaarden verschoond van geheimhouding.

Vertrouwenspersoon voor Stichting Hoogbegaafd!

Stichting Hoogbegaafd! is voor een aanzienlijk deel via de online community actief. De betrokken vrijwilligers hebben doorgaans ook online contact met elkaar. Op enkele momenten per jaar na is er, met uitzondering van het bestuur, geen sprake van offline ontmoeting. De bejegening is dus nauwelijks fysiek. Het accent ligt op contact door middel van geschreven tekst. Dit heeft effect op de beleving van de relatie. Het risico op ruis in de communicatie is vaak groter als je elkaar niet ziet en hoort. Je kunt niet zien of ervaren hoe je eigen uitingen binnenkomen bij een ander, of hoe een ander zijn boodschap exact bedoelt.

Er zijn nog weinig ervaringen met de rol en de inzet van vertrouwenspersonen bij organisaties met een uitgebreide online community. Stichting Hoogbegaafd! is daarin innovatief. De samenwerking tussen de vertrouwenspersoon en de vrijwilligers van Stichting Hoogbegaafd! is dan ook een goede nieuwe stap in het zorgen voor veilige samenwerking, ook in de bredere context van een samenleving die zich steeds meer online afspeelt.

Afbakening

De vertrouwenspersoon van Stichting Hoogbegaafd! is er voor alle vrijwilligers van de stichting, namelijk voor de bestuursleden, de moderators van de online community, de organisatoren van evenementen en activiteiten, de bloggers en alle overige vrijwilligers. De vertrouwenspersoon is geen aanspreekpunt voor de bezoekers van evenementen en activiteiten of voor de leden van de online community.