Hoogbegaafd zijn kan een uitdaging zijn, maar als je daarnaast nog andere uitdagingen of beperkingen tegenkomt is het prettig om ook daarover uit te kunnen wisselen met anderen. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep in deze categorie verplicht. LGBTIQA+ is een geheime groep: toelating gebeurt alleen na intake. Correspondentie over geheime groepen gebeurt via de Facebookpagina-messenger.

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Hier wordt een diversiteit aan topics geplaatst vanuit de belevingswereld van hoogbegaafden over hoogsensitiviteit en sensorische integratie. Wij streven een wetenschappelijke benadering na.

750+ leden

>Lid worden

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Cognitieve en executieve functies, oftewel de hogere cognitieve functies, staan aan de basis van het denken, functioneren en de ontwikkeling. Soms raken (enkele) cognitieve functies geblokkeerd, bijvoorbeeld om sociale of emotionele redenen, en wordt het functioneren beperkt. Het is daarom heel belangrijk om niet alleen de onder menig begeleider zeer populaire executieve functies te kijken, omdat het kan zijn dat er onderliggende cognitieve functies bekneld zitten. Op luchtige wijze beschouwen we deze knelpunten vanuit het grotere geheel aan cognitieve functies.

550+ leden

>Lid worden

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Hier wordt een diversiteit aan topics geplaatst omtrent dyslexie en dyscalculie. Ook bij twijfel kan je hier je vragen kwijt.

350+ leden

>Lid worden

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Hier gaat het over je belevingswereld als hoogbegaafde die in het dagelijks leven te maken heeft met AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder). Het ADHD-I of ADD-type is het overwegend onoplettende (dromerige)type; het ADHD-H-type is het overwegend hyperactieve en impulsieve type; het ADHD-C type is het gecombineerde onoplettende en hyperactieve type; en het ADHD-NAO-type heeft kenmerken van ADHD, maar is verder a-typisch. Hoewel sommige hoogbegaafden AD(H)D hebben, kan het ook een misdiagnose betreffen: ook als je twijfelt aan de diagnose van AD(H)D, bijvoorbeeld bij een niet erkende hoogbegaafdheid, kan je je vragen in deze groep kwijt.

200+ leden

>Lid worden

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Autisme kan zich uiten op vele verschillende manieren, afhankelijk van je karakter en verdere persoonlijkheidskenmerken. Hier beschouwen we deze belevingswereld. Hoewel sommige hoogbegaafden zich in het autismespectrum bevinden, kan het ook een misdiagnose betreffen: ook als je twijfelt aan de diagnose van autisme, bijvoorbeeld bij een niet erkende hoogbegaafdheid, kan je je vragen in deze groep kwijt.

150+ leden

>Lid worden

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Als je als hoogbegaafde chronische en tijdelijke, al dan niet psychosomatische gezondheidsproblemen ondervindt kan je extra geïsoleerd raken omdat er nog minder mogelijkheden zijn om peers te vinden. Dit is een plek om samen te komen.

150+ leden

>Lid worden

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Deze groep (Holebi, Trans, Intersekse, Queer, Aseksueel) is er voor elke meer- en hoogbegaafde met een al dan niet zo bijzondere seksuele oriëntatie en staat voor gender- en seksuele diversiteit. Je kan ook lid worden als je jezelf hier niet direct mee identificeert. Het is een heel gezellig groepje waarin taboes worden doorbroken en het over van alles en nog wat kan gaan vanuit diverse belevingswerelden. Deze groep is er voor mannen, vrouwen, homo-, bi-, hetero-, trans-, pan-, poli-, a-, demi-, inter- en sapioseksuelen, trans- en cisgenders, polyamoreuzen, queers en androgenen.

75+ leden

>Intake

Hoogbegaafden 15+ en ouders van hoogbegaafde kinderen tot 18

Developmental Coordination Disorder (DCD) is een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Het is een verzamelnaam van een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met de grove en fijne motoriek. Een kind kan een probleem hebben op één van deze vlakken, maar veel vaker treden problemen in combinatie op. Deze aandoening komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Door deze aandoening zijn kinderen met DCD veelal ontestbaar op de meest gangbare IQ-tests, maar zij zijn wel testbaar via dynamic assessment en didactisch onderzoek. Veel voorkomend zijn een taalontwikkelingsstoornis (TOS), zwakke corestabiliteit, en sensorische integratieproblematiek (SI).

50+ leden

>Lid worden

Contact & Info

Niek

Contactpersoon Hoogsensitiviteit & Sensorische integratie, Cognitieve & Executieve functies, AD(H)D, Autismespectrum, Lichamelijke functies, Developmental Coordination Disorder
Contactpersoon Hoogsensitiviteit & Sensorische integratie, Cognitieve & Executieve functies, AD(H)D, Autismespectrum, Lichamelijke functies, Developmental Coordination Disorder

Ingeborg

Contactpersoon LGBTIQA+
Contactpersoon LGBTIQA+

Groepsspecifiek advertentiebeleid

  • Geen commerciële advertenties (behorende bij een (éénmans)bedrijf of praktijk), zoals diensten, workshops, evenementen, vacatures, blogs, acquisitie, en rondvraag
  • Geen advertenties voor externe groepen en fora, enquêtes, petities, keurmerken en acquisitie van andere organisaties
  • Geen advertenties voor externe bijeenkomsten in welke vorm dan ook
  • De agendafunctie is voorbehouden voor eigen bijeenkomsten
  • Geen losse linken de groepen in werpen, maar altijd voorzien van context
  • Berichten die buiten deze voorwaarden vallen, kunnen als advertenties geplaatst worden in Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod