Hoe ontmoet jij ons?

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden, ouders en begeleiders van hoogbegaafden, en overige geïnteresseerden. Dat doen we met door leden georganiseerde bijeenkomsten, een diverse online community, matching, het schrijven van online artikelen, het onderhouden van een kennisbank en het onderzoeken van bepaalde deelaspecten van hoogbegaafdheid. Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden.

We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan. Dit netwerk is voor dwarsdenkers, omdenkers en eigenzinnige geesten die net even wat anders zijn. Het is bedoeld om op zorgvuldig onderbouwde wijze taboes te doorbreken en openheid te creëren omtrent alles wat met hoogbegaafdheid te maken heeft. Van de personen die deelnemen aan het netwerk wordt verwacht dat zij op een constructieve manier de interactie aangaan met andere deelnemers. Waar nodig verwijzen we door.

Organisatiestructuur

Tijdlijn

Wij zijn in 2012 van start gegaan als een enkele Facebookgroep, nu de algemene groep Hoogbegaafd!, en van daaruit in een hoog tempo ontwikkeld richting een vrijwilligersorganisatie die een divers scala aan activiteiten organiseert. De eerste uitbreiding betrof de start van subgroepen op Facebook in 2014 om zo beter in de behoeften van een grote diversiteit aan deelnemers te kunnen voorzien. In 2017 beogen wij een stichting te worden om meer van onze doelen te kunnen verwezenlijken. We wensen, ook nu we tot een grotere organisatie aan het uitgroeien zijn, onze toegankelijkheid laagdrempelig te houden en vereisen geen testscores.

 • 27 augustus Hoogbegaafd! Speelgoedtips op Facebook
 • 8 juli Hoogbegaafd! Culinair op Facebook
 • 4 juni Hoogbegaafd! Developmental Coordination Disorder op Facebook
 • 16 mei Hoogbegaafd! Zeer hoogbegaafde volwassenen op Facebook
 • 13 mei Hoogbegaafd! Sport op Facebook
 • 5 maart Huidige website van start
 • 2 maart Hoogbegaafd! Zwangerschap & Baby op Facebook
 • 18 februari Gifted! International marketplace on Facebook
 • 6 januari Samen Sterk team opgericht
 • 2 januari Hoogbegaafd! Grote geschiedenis op Facebook
 • 6 december Research team opgericht
 • 3 november Gifted! Academics on Facebook
 • 19 september Hoogbegaafd! De Toren van Babel op Facebook
 • 15 augustus Hoogbegaafd! Atheïsten op Facebook
 • 25 juli Hoogbegaafd! Vacatures & Businesspartners op Facebook
 • 18 juli Hoogbegaafd! Trotse ouders op Facebook
 • 28 juni Hoogbegaafd! Begeleiders volwassenen op Facebook
 • 16 mei Hoogbegaafd! Bewust kindervrij op Facebook
 • 1 februari Hoogbegaafd! ICT op Facebook
 • 18 januari Hoogbegaafd! Architectuur & Aankleding op Facebook
 • 28 november Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod Vlaanderen op Facebook
 • 18 november Hoogbegaafd! Onderwijs Nederland op Facebook
 • 14 november Samen Zijn team opgericht
 • 14 november Hoogbegaafd! Onderwijs Vlaanderen op Facebook
 • 6 november Hoogbegaafd! Volwassenen Vlaanderen op Facebook
 • 16 oktober Gifted! International on Facebook
 • 16 oktober Hochbegabt! Deutschland auf Facebook
 • 16 oktober Gifted! page on Facebook
 • 16 oktober Gifted! on Twitter (@GiftedinEurope)
 • 25 september Vlaamse regiogroepen op Facebook
 • 21 september Hoogbegaafd! Cognitieve & Executieve functies op Facebook
 • 20 september Hoogbegaafd! Dierenliefhebbers op Facebook
 • 19 september Hoogbegaafd! Burn-out & Bore-out op Facebook
 • 12 september Hoogbegaafd! Externe begeleiders op Facebook
 • 12 september Hoogbegaafd! Leerkrachten & Begeleiders BO op Facebook
 • 12 september Hoogbegaafd! Docenten & Begeleiders VO op Facebook
 • 10 september Hoogbegaafd! Jongeren op Facebook
 • 24 augustus Nederlandse regiogroepen op Facebook
 • 19 augustus Organisatieteam opgericht
 • 14 augustus Hoogbegaafd! Werk & Ondernemen op Facebook
 • 9 augustus Hoogbegaafd! Muziek & Muzikanten op Facebook
 • 6 augustus Hoogbegaafd! Natuurlijk leven op Facebook
 • 6 augustus Hoogbegaafd! Games & Fantasy op Facebook
 • 7 juli Hoogbegaafd! pagina op Facebook
 • 7 juli Gifted! Knowledge & Research on Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Filosofie op Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Kunst & Kunstenaars op Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Ouders Voorschools & BO Onderbouw op Facebook
 • juli Hoogbegaafd! Ouders BO Middenbouw op Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Ouders BO Bovenbouw op Facebook
 • 12 maart Oude website van start
 • 23 februari Hoogbegaafd! Dyslexie & Dyscalculie op Facebook
 • 20 februari Hoogbegaafd! Liefde & Relaties op Facebook
 • 14 februari Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod Nederland op Facebook
 • 5 februari Adminteam opgericht
 • 1 februari Hoogbegaafd! Gezondheid op Facebook
 • 12 december Hoogbegaafd! Ouders VO op Facebook
 • 12 december Hoogbegaafd! Ouders 145+ op Facebook
 • 10 december Hoogbegaafd! Lees & Schrijfclub op Facebook
 • 4 december Hoogbegaafd! op Twitter (@_Hoogbegaafd)
 • 29 november Hoogbegaafd! Jongvolwassenen op Facebook
 • 10 september Hoogbegaafd! Ouders Vlaanderen op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! Hoogsensitief op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! Autismespectrum op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! AD(H)D op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! Rouw & Traumaverwerking op Facebook
 • 17 juli Hoogbegaafd! LGBTIQ op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Volwassenen op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Ouders op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Wetenschap op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Spiritualiteit op Facebook

12 februari Hoogbegaafd! op Facebook

Kerndoelen

Verbinden

Wij verbinden door elkaar aan te moedigen, onderling te delen wat ons interesseert, in dialoog te gaan en samen te ervaren via onze online en offline community.

Informeren

Wij informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven, en nemen zo graag vooroordelen over hoogbegaafdheid weg.

Onderzoeken

Wij onderzoeken waar en hoe intellectuele en creatieve hoogbegaafden zich in de maatschappij bevinden, wat voor paden zij ondanks hun enorme diversiteit veelvuldig bewandelen, wat voor wegen ze zelf vinden, en welke bruggen ze (kunnen) slaan in de maatschappij.

Kernwaarden

Empathie & Vertrouwen

Wij zijn dynamisch en interactief. Daarbij hoort empathie van alle betrokkenen, zowel van vrijwilligers als deelnemers, zodat we samen in een vertrouwelijke omgeving dichter bij de essentie kunnen komen.

Inclusie & Diversiteit

Wij vinden het belangrijk niet slechts een bepaalde groep hoogbegaafden te vertegenwoordigen, maar ook groepen die vaak over het hoofd gezien worden, zoals hoogbegaafden met medische aandoeningen, ouderen, en dubbelbijzondere hoogbegaafden. Wij vormen een community met verschillende interesses, genderidentiteiten, geaardheden en culturele achtergronden.

Integriteit & Discretie

Wij voeden geen ego’s, zijn eerlijk en transparant, hebben geen dubbelzinnige belangen, bewaken de veiligheid op al onze kanalen en bevorderen op die manier het zo duurzaam mogelijk nastreven van onze kerndoelen.

Grondigheid & Wetenschappelijkheid

Wij streven een wetenschappelijke benadering na in het informeren over hoogbegaafdheid en het wegnemen van vooroordelen en nemen niet klakkeloos alles voor waar aan.

Voorwaarden

Onze bijeenkomsten zijn inclusief, divers en integer. We dragen graag zorg voor een prettige, veilige sfeer. Helaas hebben we hieromtrent ook een paar huisregels moeten formuleren, waarop we ons beroepen:

 • Roeptoeteren, stigmatiseren en bijten zonder onderbouwing: kom met argumenten, houd elkaar in elkaars waarde en speel niet op de man.
 • Evangelisatie: promotie van een bepaalde religie. Wij zijn niet gestoeld op een bepaalde religie, iedereen is daar vrij in.
 • Diefstal: het is voorgekomen dat er boeken zijn gestolen (uitgeleend, niet meer willen teruggeven) die ter inzage op een bijeenkomst lagen. Wij lenen dan ook geen boeken en materialen uit aan derden, maar stellen ze uitsluitend beschikbaar voor inzage en gebruik tijdens de bijeenkomsten. Wij kunnen aangifte doen van diefstal.
 • Parelhansen, snoefers, windbuilen en beunhazen (oftewel: charlatans en oplichters) worden niet gewaardeerd.
 • Niet voor personen met ernstige persoonlijkheid(sstoornissen): Narcisten, psychopaten, personen die emotioneel chanteren, op ruzie uit zijn, en/of die deelnemers (ernstig) bedreig(d)en of misbruik(t)en zijn niet welkom. Op verzoek van leden en met zeer krachtige motivatie of bewijs kunnen dergelijke personen preventief geweigerd worden van deelname aan enige activiteit. Komen ze toch binnen, dan vallen ze vaak snel door de mand.
 • Organisatie inlichten bij conflicten: zit je iets van een bijeenkomst dwars, gedroegen andere deelnemers zich hoogst onprettig? Neem dan contact op.

Het onderstaande is niet toegestaan in de groepen, omdat deze activiteiten de groepsdynamiek en veilige sfeer (ernstig) kunnen verstoren. Het adminteam zal maatregelen overleggen bij overtredingen, soms zijn dit eerst waarschuwingen, maar sommige activiteiten leiden tot een directe ban. Een ontstane situatie wordt altijd door meerdere admins beschouwd.

 • Reclame maken, zie groepsspecifieke voorwaarden.
 • Topics aanmaken met een dubbele agenda/intentie: zieltjes winnen om vervolgens over te gaan op een persoonlijke aanval of marketing.
 • Grote aantallen medegroepsleden toevoegen om vervolgens over te gaan op marketing.
 • Roeptoeteren en bijten zonder onderbouwing: kom met argumenten, houd elkaar in elkaars waarde en speel niet op de man. Je kan het beste door scrollen als een topic je niet aanstaat in plaats van klagen.
 • In de groepen geplaatste berichten elders delen (zoals op persoonlijk profiel), al dan niet voor marketingdoeleinden – wat in de groepen geplaatst wordt, blijft daar.
 • Inhoud van privéberichten als topic plaatsen.
 • Aangeven dat je verder praat in privéberichten, we houden het graag transparant in de groep want andere mensen kunnen er ook wat aan hebben.
 • Directe (dreig)berichten als topic plaatsen, alsook publieke represailles of andere wraakacties, al dan niet richting een bepaald persoon.
 • Posts en reacties ten onrechte melden als misbruik.
 • Evangelisatie: promotie van een bepaalde religie.
 • Religieuze, stigmatiserende, provocatieve motivationals plaatsen zonder enige verdere onderbouwing of topic-introductie, of een tegeltjeswijsheid-overdaad.
 • Medische vraagstukken plaatsen want we zijn vrijwel nooit medici, maar houden je waarschijnlijk op een rechter padje dan alternatieve kruidenvrouwtjes in doktersjas.
 • Structureel eigen (negatieve) reacties achteraf verwijderen waardoor reacties van een ander lid in een vreemd daglicht komen te staan.
 • Profielen van admins blokkeren: dit bemoeilijkt het werk van admins en stremt actief zien en deelnemen aan topics door de geblokkeerde persoon.
 • Té veel topics starten wordt afgeraden om de diversiteit te handhaven en voldoende personen aan bod te laten komen. Afhankelijk van de algehele activiteit per groep is een richtlijn 2-5 topics per week maximaal. Wordt er opgemerkt dat je wel erg veel plaatst, krijg je een vriendschappelijk seintje van een admin.
 • Medebetrokkenen bij de organisatie niet respecteren: elkaar publiek in geloofwaardigheid of beleid ondermijnen, stonewallen, elkaar blokkeren, elkaar ontzetten uit adminstatus.

Wij hebben een aantal preventiemaatregelen en directe communicatiemogelijkheden tussen admins van de diverse groepen ingesteld om de sfeer in de groepen zo prettig en veilig mogelijk te houden.

 • Aanvullende lidmaatschapsvoorwaarden: voor lidmaatschap van sommige groepen is een extra motivatie vereist, omdat de doelgroep zeer specifiek is, of het onderwerp zeer kwetsbaar. Lees altijd eerst de groepsomschrijving.
 • Afgeschermde content: de content van Hoogbegaafd! groepen is nooit ingesteld als publiek toegankelijk. Op zijn soepelst staan de groepen op besloten. Groepen met de meest gevoelige onderwerpen zijn geheim en zijn alleen op verzoek toegankelijk. Alleen van de Facebookpagina en het Twitteraccount is de inhoud publiek zichtbaar.
 • Controle van profielen bij aanmelding: Vóór toelating wordt elk profiel gecontroleerd. Spamprofielen en profielen met een bedrijfsnaam worden geweigerd. Profielen die schuilnamen gebruiken ontvangen een privébericht met het verzoek de echte naam bij de admins bekend te maken en worden pas na reactie toegelaten.
 • Niet voor personen met ernstige persoonlijkheid(sstoornissen): Narcisten, psychopaten, charlatans, oplichters, personen die emotioneel chanteren, op ruzie uit zijn, en/of die leden (ernstig) bedreig(d)en of misbruik(t)en  buiten de groep, zijn niet welkom. Op verzoek van leden en met zeer krachtige motivatie of bewijs kunnen dergelijke personen preventief aan de lijst voor gebannen leden worden toegevoegd, nog zonder dat ze daadwerkelijk een lidmaatschapsverzoek hebben ingediend. Komen ze toch binnen, dan vallen ze vaak snel door de mand.
 • Meerdere admins: elke groep heeft meerdere admins. We verzoeken desondanks om respect voor het niet 24/7 aanwezig kunnen zijn.
 • Contact tussen admins: admins staan nauw met elkaar in contact via een eigen Admingroep en privédiscussies.
 • Admins inlichten bij conflicten: zit je iets dwars? Schrijf een admin of tag er één onder het betreffende topic. Meestal is een waarschuwing door het groepsspecifieke adminteam genoeg om verdere ophef of drastischer maatregelen te voorkomen.
 • Maatregelen na overtreden huisregels: groepsleden die meermaals (hoe vaak hangt af van de ernst ervan) de huisregels negeren worden geblokkeerd en zijn in geen enkele of een selectie van Hoogbegaafd! groep(en) meer welkom. Dit gebeurt na overleg tussen admins van betreffende groep en eventueel na extra overleg in de relevante Admingroep. Er bestaat een lijst voor gebannen leden die wordt uitgewisseld tussen alle admins.
 • Conflictbemiddeling binnen de organisatie: Mochten zich disputen voordoen tussen personen die betrokken zijn bij de organisatie, dan worden deze beslecht met behulp van een neutrale tussenpersoon.

Het advertentiebeleid is in het Community-menu weergegeven per groepstype.