STEUN ONS FOTOPROJECT PAPIEREN TIJGERS

Stichting Hoogbegaafd! wil in samenwerking met fotograaf Iris Valentina het fotoboek Papieren Tijgers ontwikkelen. In dit fotoboek worden hoogbegaafde kinderen geportretteerd en komen ze zelf aan het woord met niet alleen de vooroordelen waar ze tegenaan lopen, maar ook hun wensen en dromen voor het onderwijs.

Voor dit project is tot dusver opgehaald:

€ 1.079,00

Fotoboek met portretten

Door hoogbegaafde kinderen te portretteren, krijgen de kinderen voor wie passend onderwijs geen dagelijkse realiteit is, een gezicht. Beleidsmakers, politici, bestuurders en mensen die met kinderen werken krijgen zo een ‘beeld’ bij deze kinderen voor wie veranderingen nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen.

Prachtige talenten

Hoogbegaafde kinderen hebben een prachtig talent: ze zijn in potentie, op papier, tijgers. Als zij hun potentie en talenten weten te benutten, zijn ze tot hoge ontwikkelingen in staat. Ze zijn krachtig, uniek, zeldzaam, maar worden in hun ontwikkeling en kansen, zonder passend onderwijs, bedreigd.

Papieren Tijgers

In het dagelijks leven komen hoogbegaafden veel vooroordelen tegen die hun ontwikkeling in de weg staan. In het onderwijs krijgen kinderen daardoor vaak niet de kansen en ondersteuning die ze nodig hebben. De vooroordelen zijn de papieren tijgers in figuurlijke zin.

Marenthe

“Wat ik zou willen is een school waar hoogbegaafde kinderen lieve leraren hebben. Die genoeg en moeilijk werk voor ze hebben, maar waar ze wel hulp bij willen geven. En niet denken dat we alles zelf wel kunnen.”

Rijk

“In mijn ideale wereld is er rust, vrede en kalmte. En een plek waar ik zelf kan beslissen wat ik wil leren en wanneer en waar ook andere hoogbegaafde kinderen zijn zodat we elkaar snappen.”

Maysa

“Ik was altijd enorm nieuwsgierig en hield van leren. Ik merk dat door de manier waarop school werkte dat die nieuwsgierigheid steeds minder werd, en dat het me steeds meer moeite kostte om bijvoorbeeld te lezen. Ik heb sinds lezen een verplichting is geworden op school, nooit meer echt een fysiek boek kunnen lezen. Terwijl ik vroeger echt een boekenwurm was.”

Hier komt jouw challenge!

Challenge jezelf!

TV-presentator Klaas van Kruistum gaat telkens een nieuwe, ogenschijnlijk onmogelijke, challenge aan. Ga jij ook een uitdaging aan en haal je daarmee geld op voor dit mooie fotoproject? Laat je sponsoren tijdens jouw uitdaging en maak zo samen met ons Papieren Tijgers mogelijk! Je krijgt een eervolle vermelding op onze site en in ons boek.

Hier komt jouw challenge!

Waarom het fotoboek Papieren Tijgers nodig is

  • We laten zien dat voor veel hoogbegaafden het onderwijssysteem niet werkt;

  • We geven hoogbegaafde kinderen een gezicht inclusief hun dromen en wensen;

  • We stimuleren bewustwording over hoogbegaafdheid;

  • Vooroordelen over hoogbegaafdheid staan een eerlijke kans en ontwikkeling in de weg;

  • (Hoog)begaafde kinderen vertegenwoordigen een heel grote groep;

  • ‘Hoogbegaafdheid’ is niet de nieuwste trend, we geven een inkijk in hoe het eruit kan zien;

  • Beleidsmakers, mensen werkzaam in en om het onderwijs en de zorgverlening laten wij zien om wíe het gaat en met welke uitdagingen ze dagelijks te maken hebben.

Over fotograaf Iris Valentina

Iris Valentina is de fotograaf van het al veel geprezen fotoproject Kinderen van het onderwijs.

Zij onderscheidt zich door haar verstillende, schilderachtige portretten. Door te kijken naar de persoon zonder maskers komt een stuk essentie naar boven in het portret.

Naast zakelijke en particuliere portretseries voert zij maatschappelijk betrokken fotoprojecten uit. Hierin onderzoekt zij de dunnen lijn tussen boodschap en esthetiek.

Over de Werkgroep Onderwijs

Verandering van het onderwijs is nodig. Daar maken wij ons hard voor. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel- leer en ondersteuningsbehoefte van het individuele kind (Kinderrechtenverdrag Artikel 28).

De Werkgroep Onderwijs roept de overheid op om het recht op onderwijs na te leven, opdat elk hoogbegaafd kind van (passend) onderwijs zal worden voorzien.

Ook zetten wij ons in voor emancipatie en een positieve beeldvorming van deze leerlingen en studenten. Wij willen dat er gekeken wordt naar de kinderen zelf, naar wat zij nodig hebben hoe zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Hun eigen stem telt hierbij!

Niet de kinderen in het systeem laten passen, maar het systeem om het kind heen laten passen: dat is waar wij ons voor inzetten.

Door de overweldigende hoeveelheid aandacht – teweeggebracht door ouders, jongeren en andere ouderinitiatieven, instanties en partijen – bundelt Stichting Hoogbegaafd! al deze krachten in de Werkgroep Onderwijs.

De Werkgroep Onderwijs is, mede dankzij de waardevolle aanvulling van jongeren, een gesprekspartner voor (klankbord)bijeenkomsten van schoolbesturen, instanties, samenwerkingsverbanden, gemeentes, politiek en meer!

Steun het project Papieren Tijgers nu!

Totaal
Meld jouw challenge voor dit project aan!

Een challenge is een actie waarmee jij dit fotoproject ondersteunt. Dat kan van alles zijn: sporten, lopen, iets maken: jij bedenkt het!

Meld jouw challenge aan via onderstaand aanmeldformulier en wij vermelden je actie op deze pagina en op social media. Tag jij ons ook wanneer jij jouw challenge online deelt? (Instagram, Facebook, LinkedIn).

Aanmelding challenge Papieren Tijgers
Naam
Naam
Voornaam/initialen van jou en evt. je kind
Achternaam
Ik ga akkoord met

Veelgestelde vragen op een rij

Ja! Wij verwelkomen alle donaties. Dus ook als je zelf niet hoogbegaafd bent of geen hoogbegaafde kinderen hebt. Diversiteit is in deze maatschappij belangrijk voor iedereen. En vind je het belangrijk en nodig dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen? Dan is jouw donatie hartstikke welkom!

Heb je een persoonlijke donatie gedaan via het donatieformulier? Je ontvangt na je succesvolle donatie direct een mail van ons ter bevestiging. Check je spam als je niks ziet.

Ja, we zijn een Nederlandse ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je donatie is aftrekbaar bij je belastingaangifte.

Wat fijn dat je periodiek wilt doneren! Je steunt daarmee alle activiteiten van Stichting Hoogbegaafd! Dat geeft ons ook op termijn een goede basis. Plan een betaalopdracht in en laat deze zich automatisch maandelijks herhalen. Vermeld in je betaalopdracht dat het om een periodieke opdracht gaat. Wij hanteren momenteel geen automatische incasso’s voor periodieke donaties en daarom is het nodig dat je zelf een herhaalde opdracht inplant. Je kunt deze zelf op enig gewenst moment annuleren of het bedrag veranderen. Het rekeningnummer is NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Nee, je krijgt bij persoonlijke donaties geen kwitantie.

Zijn er onvoldoende donaties om een fotoboek te kunnen uitbrengen, komt er geen boek. In plaats daarvan komt er een tijdschrift, tentoonstelling of andere uiting van de foto’s.

Nee, jouw waardevolle bijdrage maakt dit project mogelijk, maar dit is geen crowdfunding waarbij je ‘perks’ kiest in ruil voor een boek, foto of andere producten. Je kunt dus niet het recht op een fotoboek ontlenen aan jouw donatie.

Voor vragen over je donatie kun je terecht bij penningmeester@stichtinghoogbegaafd.nl.

Voor alle andere overige vragen kun je terecht bij werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.