Steun ons fotoproject

Papieren Tijgers

Stichting Hoogbegaafd! ontwikkelt in samenwerking met fotograaf Iris van ’t Riet het eenmalige fotomagazine Papieren Tijgers. In dit fotomagazine worden hoogbegaafde kinderen geportretteerd en komen ze zelf aan het woord met niet alleen de vooroordelen waar ze tegenaan lopen, maar ook hun wensen en dromen voor het onderwijs.

Magazine met portretten

Door hoogbegaafde kinderen te portretteren, krijgen de kinderen voor wie passend onderwijs geen dagelijkse realiteit is, een gezicht. Beleidsmakers, politici, bestuurders en mensen die met kinderen werken krijgen zo een ‘beeld’ bij deze kinderen voor wie veranderingen nodig zijn om een eerlijke kans te krijgen.

Prachtige talenten

Hoogbegaafde kinderen hebben een prachtig talent: ze zijn in potentie, op papier, tijgers. Als zij hun potentie en talenten weten te benutten, zijn ze tot hoge ontwikkelingen in staat. Ze zijn krachtig, uniek, zeldzaam, maar worden in hun ontwikkeling en kansen, zonder passend onderwijs, bedreigd.

Papieren Tijgers

In het dagelijks leven komen hoogbegaafden veel vooroordelen tegen die hun ontwikkeling in de weg staan. In het onderwijs krijgen kinderen daardoor vaak niet de kansen en ondersteuning die ze nodig hebben. De vooroordelen zijn de papieren tijgers in figuurlijke zin.

Marenthe

“Wat ik zou willen is een school waar hoogbegaafde kinderen lieve leraren hebben. Die genoeg en moeilijk werk voor ze hebben, maar waar ze wel hulp bij willen geven. En niet denken dat we alles zelf wel kunnen.”

Rijk

“In mijn ideale wereld is er rust, vrede en kalmte. En een plek waar ik zelf kan beslissen wat ik wil leren en wanneer en waar ook andere hoogbegaafde kinderen zijn zodat we elkaar snappen.”

Maysa

“Ik was altijd enorm nieuwsgierig en hield van leren. Ik merk dat door de manier waarop school werkte dat die nieuwsgierigheid steeds minder werd, en dat het me steeds meer moeite kostte om bijvoorbeeld te lezen. Ik heb sinds lezen een verplichting is geworden op school, nooit meer echt een fysiek boek kunnen lezen. Terwijl ik vroeger echt een boekenwurm was.”

Doneer om het gedrukte magazine mogelijk te maken!

Met subsidie van het ministerie van OCW kunnen wij een digitaal magazine ontwikkelen. Maar onze grootste wens is om Papieren Tijgers daadwerkelijk te laten drukken én actief onder scholen, onderwijsinstellingen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, politici en overheden te verspreiden.

Vind jij het ook belangrijk dat Papieren Tijgers bij docenten, bestuurders en beleidsmakers komt te liggen? Doneer dan via onderstaande link.

Wil je hoofdsponsor worden van Papieren Tijgers? Wat gaaf. Stuur ons een mail en we nemen meteen contact met je op. Ook zijn we heel blij met sponsors middels advertenties, een advertorial of naamsvermelding. Daarvoor mail je naar onderwijsenjeugd@stichtinghoogbegaafd.nl.

Waarom het magazine Papieren Tijgers nodig is

  • We laten zien dat er voor veel hoogbegaafden geen ‘one size fits all’-oplossing in het onderwijs is;

  • We geven hoogbegaafde kinderen een gezicht inclusief hun dromen en wensen;

  • We stimuleren bewustwording over hoogbegaafdheid;

  • Vooroordelen over hoogbegaafdheid staan een eerlijke kans en ontwikkeling in de weg;

  • (Hoog)begaafde kinderen vertegenwoordigen een heel grote groep;

  • ‘Hoogbegaafdheid’ is niet de nieuwste trend, we geven een inkijk in hoe het eruit kan zien;

  • Beleidsmakers, mensen werkzaam in en om het onderwijs en de zorgverlening laten wij zien om wíe het gaat en met welke uitdagingen ze dagelijks te maken hebben.

Over fotograaf Iris van ’t Riet

Iris van ’t Riet is de fotograaf van het al veel geprezen fotoproject Kinderen van het onderwijs.

Zij onderscheidt zich door haar verstillende, schilderachtige portretten. Door te kijken naar de persoon zonder maskers komt een stuk essentie naar boven in het portret.

Naast zakelijke en particuliere portretseries voert zij maatschappelijk betrokken fotoprojecten uit. Hierin onderzoekt zij de dunne lijn tussen boodschap en esthetiek.

Over de Werkgroep Onderwijs

Verandering van het onderwijs is nodig. Daar maken wij ons hard voor. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel- leer en ondersteuningsbehoefte van het individuele kind (Kinderrechtenverdrag Artikel 28).

De Werkgroep Onderwijs roept de overheid op om het recht op onderwijs na te leven, opdat elk hoogbegaafd kind van (passend) onderwijs zal worden voorzien.

Ook zetten wij ons in voor emancipatie en een positieve beeldvorming van deze leerlingen en studenten. Wij willen dat er gekeken wordt naar de kinderen zelf, naar wat zij nodig hebben hoe zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Hun eigen stem telt hierbij!

Niet de kinderen in het systeem laten passen, maar het systeem om het kind heen laten passen: dat is waar wij ons voor inzetten.

Door de overweldigende hoeveelheid aandacht – teweeggebracht door ouders, jongeren en andere ouderinitiatieven, instanties en partijen – bundelt Stichting Hoogbegaafd! al deze krachten in de Werkgroep Onderwijs.

De Werkgroep Onderwijs is, mede dankzij de waardevolle aanvulling van jongeren, een gesprekspartner voor (klankbord)bijeenkomsten van schoolbesturen, instanties, samenwerkingsverbanden, gemeentes, politiek en meer!

Steun het project Papieren Tijgers nu!

We waarderen jouw donatie aan Papieren Tijgers zeer, want deze is keihard nodig! Om een losse donatie te doen t.b.v. Papieren Tijgers, een project van Stichting Hoogbegaafd!, maak je bij voorkeur € 15,- of meer, maar minimaal € 6,- over o.v.v. ‘Papieren Tijgers’ naar rekeningnummer NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Veelgestelde vragen op een rij

Ja! Wij verwelkomen alle donaties. Dus ook als je zelf niet hoogbegaafd bent of geen hoogbegaafde kinderen hebt. Diversiteit is in deze maatschappij belangrijk voor iedereen. En vind je het belangrijk en nodig dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen? Dan is jouw donatie hartstikke welkom!

Heb je een persoonlijke donatie gedaan via het donatieformulier? Je ontvangt na je succesvolle donatie direct een mail van ons ter bevestiging. Check je spam als je niks ziet.

Ja, we zijn een Nederlandse ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je donatie is aftrekbaar bij je belastingaangifte.

Wat fijn dat je periodiek wilt doneren! Je steunt daarmee alle activiteiten van Stichting Hoogbegaafd! Dat geeft ons ook op termijn een goede basis. Plan een betaalopdracht in en laat deze zich automatisch maandelijks herhalen. Vermeld in je betaalopdracht dat het om een periodieke opdracht gaat. Wij hanteren momenteel geen automatische incasso’s voor periodieke donaties en daarom is het nodig dat je zelf een herhaalde opdracht inplant. Je kunt deze zelf op enig gewenst moment annuleren of het bedrag veranderen. Het rekeningnummer is NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Nee, je krijgt bij persoonlijke donaties geen kwitantie.

Zijn er onvoldoende donaties om een fotomagazine te kunnen uitbrengen, komt er geen boek. In plaats daarvan komt er een digitale versie, tentoonstelling of andere uiting van de foto’s.

Nee, jouw waardevolle bijdrage maakt dit project mogelijk, maar dit is geen crowdfunding waarbij je ‘perks’ kiest in ruil voor een boek, foto of andere producten. Je kunt dus niet het recht op een fotomagazine ontlenen aan jouw donatie.

Voor vragen over je donatie kun je terecht bij penningmeester@stichtinghoogbegaafd.nl.

Voor alle andere overige vragen kun je terecht bij werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.