UITZONDERLIJK HOOGBEGAAFD

IK BEN EN/OF MIJN KIND IS UITZONDERLIJK OF EXTREEM BEGAAFD

Ongeveer 1 op de 15 hoogbegaafden is uitzonderlijk of extreem hoogbegaafd. Uitzonderlijk hoogbegaafd zijn brengt een zijnswijze met zich mee, die zich doorgaans kenmerkt door een intens waarnemingsvermogen, een onuitputtelijke drang naar het opdoen van nieuwe kennis, het zien van patronen in een groter geheel en het vermogen deze toe te passen in een andere context. Er is bovendien sprake van een heel groot abstraherend vermogen, waarmee het buiten de gebaande paden denken de norm is. Het is vaak een enorme uitdaging om in bestaande systemen te passen, zoals het onderwijs (in veel gevallen zelfs het voltijds hoogbegaafdenonderwijs) en het bedrijfsleven (vooral in grotere bedrijven en instituten).

De gehele ontwikkeling verloopt als uitzonderlijk of extreem begaafde op alle leeftijden volkomen anders en asynchroon. Wie de kans krijgt, doorloopt als kind een radicaal versneld individueel onderwijstraject, toegespitst op specifieke eigen interesses. Op volwassen leeftijd leven bijzonder veel uitzonderlijk hoogbegaafden als ondernemer of kunstenaar. Ze banen zich een eigen weg. Dat kan eenzaam zijn. Vanwege de zeldzaamheid is het niet eenvoudig om ontwikkelingsgelijken te treffen. Hoewel veel uitzonderlijk hoogbegaafden ook extra goede “zoekers” zijn, maken wij het nog een stukje makkelijker met onze deelcommunity specifiek voor uitzonderlijk en extreem hoogbegaafden.