UITZONDERLIJK HOOGBEGAAFD

IK BEN EN/OF MIJN KIND IS UITZONDERLIJK OF EXTREEM BEGAAFD

Ongeveer 1 op de 15 hoogbegaafden is uitzonderlijk of extreem hoogbegaafd. Uitzonderlijk hoogbegaafd zijn brengt een zijnswijze met zich mee, die zich doorgaans kenmerkt door een intens waarnemingsvermogen, een onuitputtelijke drang naar het opdoen van nieuwe kennis, het zien van patronen in een groter geheel en het vermogen deze toe te passen in een andere context. Er is bovendien sprake van een heel groot abstraherend vermogen, waarmee het buiten de gebaande paden denken de norm is. Het is vaak een enorme uitdaging om in bestaande systemen te passen, zoals het onderwijs (in veel gevallen zelfs het voltijds hoogbegaafdenonderwijs) en het bedrijfsleven (vooral in grotere bedrijven en instituten).

De gehele ontwikkeling verloopt als uitzonderlijk of extreem begaafde op alle leeftijden volkomen anders en asynchroon. Wie de kans krijgt, doorloopt als kind een radicaal versneld individueel onderwijstraject, toegespitst op specifieke eigen interesses. Op volwassen leeftijd leven bijzonder veel uitzonderlijk hoogbegaafden als ondernemer of kunstenaar. Ze banen zich een eigen weg. Dat kan eenzaam zijn. Vanwege de zeldzaamheid is het niet eenvoudig om ontwikkelingsgelijken te treffen. Hoewel veel uitzonderlijk hoogbegaafden ook extra goede “zoekers” zijn, maken wij het nog een stukje makkelijker met onze deelcommunity specifiek voor uitzonderlijk en extreem hoogbegaafden.

Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen

Geheime groepen op Facebook voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen vanaf 16 jaar; Whatsappgroepen voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen, jongvolwassenen en tieners

Je spreekt als uitzonderlijk of extreem hoogbegaafde een taal die je vaker openlijk wilt spreken. Veel uitzonderlijk hoogbegaafden zijn bescheiden en laten het niet actief doorschemeren. Maar anders dan het simpelweg op IQ-scores te gooien, is er vooral een wezenlijk verschil. Alleen al in het waarnemingsvermogen en de manier waarop je de via verschillende kanalen binnengekomen informatie, gebeurtenissen en gedachten integreert in rijke associatievelden. En dat mag je best erkennen. Als het op wetenschap aankomt zijn wij wetenschappelijk. Uitzonderlijk hoogbegaafd betreft hier een verzamelnaam voor uitzonderlijk en extreem hoogbegaafd. Vanuit de Nederlandse groep organiseren we ook evenementen voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen.

De Facebookgroepen voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen zijn geheim en toelating gebeurt alleen na intake. De aanmelding verloopt via onderstaand intakeformulier. Deze groepen zijn niet voor commercie. Daarvoor kan je terecht in Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod, mits toegespitst op uitzonderlijk hoogbegaafden.

Wij hebben diverse Facebookgroepen voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen.

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen: diepgaande discussietopics en evenementen speciaal voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen

  • Exceptionally Gifted! Adults: internationale groep voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen (voertaal Engels)

  • Highly Gifted! Entrepreneurial wizards: internationale groep voor uitzonderlijk hoogbegaafde ondernemers (voertaal Engels)

Wij faciliteren bovendien diverse WhatsAppgroepen speciaal voor uitzonderlijk hoogbegaafde individuen.

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen Bijeenkomsten: notificaties en de laatste updates over de bijeenkomsten en evenementen specifiek voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen Chat: voor snelle conversaties over van alles met zevenmijlslaarzen aan, speciaal voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Volwassenen Friendly Chat: zoals de chat, maar dan extra grondig beheerd en traumasensitief

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Filosofie: voor allerlei filosofische overdenkingen en vraagstukken

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Veertigplus: voor snelle conversaties speciaal voor veertigplussers

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Jongvolwassenen: voor snelle conversaties en bijeenkomsten speciaal voor twintigers en dertigers

  • Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Tieners: voor snelle conversaties speciaal voor tieners tussen de ca. 11 en 17 jaar oud – tieners only!

Meld je via het formulier aan voor de gewenste kanalen. Schrijf daarbij een motivatie waarin je je uitzonderlijke begaafde belevingswereld uiteenzet, waarin je denkt toch nog anders te zijn van “normaler hoogbegaafden”, wat je de community hoopt te brengen en wat je hoopt te leren. Helaas, we nemen summiere verzoeken niet in behandeling. >

Lidmaatschapsverzoek Uitzonderlijk hoogbegaafd
Naam
Naam
Voornaam/initialen
Achternaam
Invullen voor WhatsApp of Clubhouse
Invullen voor Facebookgroepen
Ik wil lid worden van
Dus motiveer uitgebreid en specifiek gericht op UHB. Zeer korte, summiere of herhaaldelijke verzoeken of verzoeken om namens een partner/familielid lid te worden nemen we helaas niet in behandeling.
Ik ga akkoord met

Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Kinderen

Besloten groep op Facebook voor ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen tussen de 4 en 18 jaar

Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen hebben een intens waarnemingsvermogen, een onuitputtelijke drang naar het opdoen van nieuwe kennis, het zien van patronen in een groter geheel, en het vermogen deze toe te passen in een andere context. Ze integreren de via verschillende kanalen binnengekomen informatie, gebeurtenissen en gedachten in rijke associatievelden. Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen zijn wezenlijk anders: ze spreken een zekere taal die ze vaak niet met leeftijdsgenoten kunnen spreken. Uit gebrek aan aansluiting, onveiligheid en gebrek aan erkenning op school komen ze ook vaak thuis te zitten. Soms biedt zelfs het voltijds hoogbegaafdenonderwijs niet voldoende uitdaging voor deze kinderen. Deze groep is inclusief: er wordt veel rekening gehouden met asynchrone ontwikkeling en dubbelbijzonderheid. Uitzonderlijk hoogbegaafd betreft hier een verzamelnaam voor uitzonderlijk en extreem hoogbegaafd. In Nederlands taalgebied wordt doorgaans niet gedifferentieerd tussen deze in elkaar overlopende niveaus.

De oudergroep Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Kinderen is alleen toegankelijk voor ouders die de drie intakevragen met hun lidmaatschapsverzoek grondig beantwoorden. Waar nodig benadert de beheerder van deze groep je nog naar aanleiding van je lidmaatschapsverzoek. Deze groep gaat alleen over minderjarige kinderen. Je meerderjarige kinderen kunnen voor zichzelf lid worden van Hoogbegaafd! Uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen. Voor zeer jonge kinderen kan je in de groep Hoogbegaafd! Ouders Voorschools terecht. Deze groep is bovendien niet voor commercie. Daarvoor kan je terecht in Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod, mits toegespitst op uitzonderlijk hoogbegaafden.

Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod

Besloten groep op Facebook voor uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen vanaf 16 jaar, ouders van uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen tot 18 jaar en professionals die werken met uitzonderlijk hoogbegaafden

Zoek of heb je aanbod voor uitzonderlijk hoogbegaafden? Ben je als uitzonderlijk hoogbegaafde op zoek naar professionele begeleiding? Ben je professioneel begeleider van uitzonderlijk hoogbegaafden? Stel dan je vraag of promoot je aanbod. In deze groep wordt aanbod gedeeld zoals coaching, counseling, lezingen, symposia, boeken en blogartikelen geschreven door begeleiders van uitzonderlijk hoogbegaafden.

De groep Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod is alleen toegankelijk na het beantwoorden van de drie intakevragen. Geen kennis, ervaring of kunde in het werken met uitzonderlijk hoogbegaafden, of is het aanbod niet relevant voor uitzonderlijk hoogbegaafden? Promoot al je overige aanbod in een andere Vraag & Aanbod-groep.

Heb je een vraag over de online community?

community@stichtinghoogbegaafd.nl

Contactverzoek Community
Naam
Naam
Voornaam/initialen
Achternaam
Ik ga akkoord met