De Tweede Kamer heeft recentelijk gedebatteerd over passend onderwijs. In dat debat is de term hoogbegaafd zeker 43 keer gevallen. En dat komt met name door de inbreng van de VVD. Deze politieke aandacht voor hoogbegaafdheid is al een winst op zich. Maar er is een nuance in het politieke debat die ik graag even wil uitlichten.

De VVD onderbouwt het passend onderwijs voor hoogbegaafden met name vanuit het belang van het kind. Er was echter ook een moment dat het VVD-Kamerlid het belang van de samenleving als onderbouwing gebruikte voor het passend onderwijs voor hoogbegaafden:

En ik zie dat de minister hier meer aan wil doen. Dat hij deze zorgen ook deelt en hoogbegaafden een betere plek wil geven. Maar het moet concreter. Want dit zijn de kinderen met de capaciteit om oplossingen voor problemen van de toekomst te vinden en de samenleving groeit door de prestaties van exceptionele mensen.

Het belang van de samenleving als onderbouwing voor passend onderwijs voor hoogbegaafden kan problematisch worden. Het kan een cultuur van hoge verwachtingen scheppen. Zowel bij het kind als in de omgeving. En dat terwijl de hoogbegaafde ongedwongen moet kunnen bepalen of de eigen capaciteiten al dan niet worden ingezet in het belang van de samenleving.

Daarnaast kan het politieke en maatschappelijke draagvlak voor het passend onderwijs voor hoogbegaafden wegvallen, indien hoogbegaafden niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen. In dat geval worden hoogbegaafde kinderen wederom aan hun lot overgelaten.

Passend onderwijs dat is gebaseerd op het welzijn van het kind heeft daarentegen een meer duurzaam en adequaat karakter. Het haalt de focus weg van prestaties en stelt de belangen van het kind centraal.

Maar nogmaals, de VVD onderbouwt het passend onderwijs voor hoogbegaafden voornamelijk vanuit het belang van het kind. En laten we hopen dat het zo blijft. Want uiteindelijk moet ieder kind het beste uit zichzelf kunnen halen.

De gehele inbreng van het Kamerlid is hier te zien vanaf ongeveer 1:07:41.

Wij steunen jou. Steun jij ons ook?

NU DONEREN

© Tekst Nishant | Redactie Alice K. Burridge van Green Writing | Beeld Seth Matahelumual van Epicart | Stichting Hoogbegaafd!