Onze zoon kreeg toen hij 2,5 was gedrags- en slaapproblemen. Op het kinderdagverblijf had hij geen aansluiting meer. Na een zoektocht is hij vanaf 3 jaar naar een speciale opvang voor kindjes met ontwikkelingsvoorsprong gegaan. Daar ging het super goed en thuis ook weer. De oprichters van die opvang hebben een hele carrière in het basisonderwijs achter de rug, zijn experts in hoogbegaafdheid en hebben onze zoon een jaar lang kunnen observeren in zijn gedrag en cognitieve vaardigheden.

Voor ieder kind maken zij een overstapdocument voor school. Uit het document over onze zoon bleek o.a. dat hij veel extra uitdaging nodig heeft. Dit document hebben wij naar school gestuurd en ter sprake gebracht. In plaats van begrip voor onze bescheiden zorgen hierover wordt het compleet aan de kant geschoven. Eerst zien, dan geloven lijkt nog steeds de algemene houding. Ik hoop zeer dat er op de pabo een flinke cursus ‘hoogbegaafdheid en in gesprek gaan met ouders hierover’ inmiddels is of wordt toegevoegd.