A is een rustige, creatieve hoogbegaafde jongen van 15 jaar. Helaas heeft hij een chronische ziekte. Hij heeft gelukkig zijn gevoel voor humor niet verloren, en voelt hij zich thuis op zijn gemak.

Sinds 4 jaar zit hij volledig thuis. Daarvoor is hij vaak van school verwisseld: scholen verklaarden zichzelf ‘handelingsverlegen’. 12 scholen bleken hem geen onderwijs te willen/kunnen bieden en wezen hem af.

A heeft daar veel stress van gehad. Zijn ziekte werd er erger door.

A heeft nu zelf niet meer de illusie dat er een school bestaat waar hij wel welkom is en waar hij het fijn kan hebben (en zelfs iets kan leren).

Helaas zijn er heel veel instanties die zich in estafette jarenlang met A gingen bemoeien: Veilig Thuis, de Raad voor de kinderbescherming, rechters, gezinsvoogden. Er werd gedreigd met uithuisplaatsing als A niet elke dag naar de school zou gaan die hem dag in dag uit alleen in de lerarenkamer liet, zonder les. En toen de laatste school hem had uitgeschreven, dreigden de instanties opnieuw met uithuisplaatsing als hij niet binnen 3 maanden op school zou zitten. Maar A kon het niet. Hij belandde in het ziekenhuis en moest een zware operatie ondergaan. Hij wordt fysiek nooit meer de oude en moet leren omgaan met deze situatie. Zonder hulp, want jeugdzorg kon dat niet regelen. De schoolarts vond dat er niet genoeg informatie was om advies te geven, en daarop besloot de leerplichtambtenaar te eisen dat hij binnen een maand weer ingeschreven moet staan op een school, en hij moet school fulltime moet bezoeken. Anders komt er proces verbaal met strafvervolging, als het aan de LPA ligt.

Het zou fijn geweest zijn als A vanaf kleuterleeftijd meteen een school had gevonden die bij hem paste, en waar hij alles had kunnen leren over architectuur en 3D design. Maar scholen zeiden geen geld te hebben om hem te begeleiden. Vandaar dat er honderduizenden euro’s werden gestoken in instanties die A naar bestaande maar handelingsverlegen scholen moesten dwingen. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Nergens voor nodig.