Out-of-the-box thinking. Een welbekende term die we vaak te horen krijgen of lezen in een curriculum vitae. Wanneer begint het out-of-the-box thinking? Wat is een aanwijzing dat je out-of-the-box kan denken? Zou je het kunnen ontwikkelen?

Indien je bijvoorbeeld voor een complex probleem iets bedenkt waardoor het snel kan worden verholpen, is dat out-of-the-box thinking. Een voorbeeld ervan was voor mij het bedenken van een oplossing om een massief blok van polymeer te bevrijden uit een destillatiekolom. Men was circa een week doende met hogedrukspuiten met 1000, 2000 en vervolgens 3000 bar. Het werk vorderde gestaag, enkel op gegeven moment totaal niet meer. Er zat bijna geen voortgang meer in. Als productiecoördinator van de betreffende plant, kreeg ik de melding van de aannemer dat de hogedrukwerkzaamheden geen meerwaarde meer hadden. Na enkele minuten tot een half uur bedenktijd, borrelde iets door mijn gedachten vanuit de opgebouwde kennis en verzamelde informatie van het nieuwe polymeer. Het was namelijk oplosbaar in een bepaald product met een temperatuur van 60 graden Celsius. We deden vervolgens wat laboratoriumtesten op kleine schaal en het lukte, het polymeer loste op en kon zo gemakkelijk worden verwijderd. Samen met de procesengineer bedachten we een plan om het in de praktijk te brengen en gebruik te maken van de huidige boiler (specifiek apparaat om warmte toe te voegen) van de destillatiekolom om warmte in de kolom te brengen. Er werden veiligheidsmaatregelen getroffen en vervolgens werd het plan goedgekeurd door de start-upmanager en de plantmanager. Het plan werd uitgevoerd en de destillatiekolom was binnen een dag vrij van het polymeer. Later bleek dat het polymeer beneden de 60 graden Celsius weer in de normale vaste toestand terecht kwam.

Heb ik later nog meer gelijkwaardige ingevingen, oftewel out-of-the-box thinking gehad? Ja, onder andere met het ontwikkelen van een biologische sportreep, wat ik helaas heb moeten stoppen. Nog steeds zit hierin potentie om een gezonde en biologische sportreep op de markt te brengen.

De vraag is: zou je het out-of-the-box thinking kunnen ontwikkelen? Deels heb je het in je en deels kan je het, naar mijn mening, ontwikkelen door persoonlijke ontwikkeling. Hoe meer je jezelf ontwikkelt, hoe meer creatief en innovatief je kan worden.

Mijn out-of-the-box thinking begon al vrij vroeg in mijn leven. Recent las ik een stukje van mijn overleden moeder en dat deed mij het out-of-the-box herinneren. Zij vertelde een verhaal toen ik ongeveer anderhalf jaar oud was. Op zeer jonge leeftijd schijn ik nogal een druktemaker geweest te zijn en had ik het gemunt op die rare groene gevallen die op de vensterbank stonden en mijn uitzicht naar buiten belemmerden. Blijkbaar had ik al meerdere malen met een uitgestrekte arm naar links of naar rechts een aantal planten van de vensterbank weten te verwijderen. Mijn moeder vond dat minder prettig en ze wist dat ik het op de planten had gemunt. Op een gegeven moment was mijn moeder het beu en plaatste de box op zijn kop met mij er tijdelijk onder, terwijl ze vervolgens een moment voor zichzelf had. Later bleek dit niet de juiste keuze te zijn, aangezien ik de behendigheid en de kracht had om mezelf binnen enkele ogenblikken uit de box te bevrijden. Dit is dus letterlijk een OUT-OF-THE-BOX moment en daarnaast een mooie herinnering aan mijn moeder en een mooie introductie van out-of-the-box thinking.

Wij steunen jou. Steun jij ons ook?

NU DONEREN

© Tekst Jacco de Keizer | Redactie Alice K. Burridge van Green Writing | Beeld Seth Matahelumual van Epicart | Stichting Hoogbegaafd!