Mijn dochter was ook zwaar teleurgesteld in groep 3. Eindelijk mocht ze leren, maar niet in haar tempo. De uitslag van de IQ-test was voor de basisschool reden om niet verder met haar te kunnen en willen. Gelukkig vonden we plek op het HB-onderwijs. Daar ging het beter. Nu op het middelbaar onderwijs gaat het weer mis. De manier van lesgeven sluit niet aan bij haar snelle, creatieve brein en leren leren is nog steeds een punt. En dus is ze al jaren aan het onderpresteren. Ze is blijven zitten in havo 3 en ze kiest nu voor het mbo. Hopelijk kan ze daar haar creativiteit beter kwijt.