Ondanks hoge kleutercito’s en doortoetsen op rekenen het advies groep 2 over te doen, ‘want hij wil geen werkjes doen, alleen maar spelen’. Vanaf toen kwam hij in een negatieve spiraal. In korte tijd ging hij van een blije kleuter vol plannen naar een boos kind. Ondanks onze vraag om passend aanbod bleef school zeggen; ‘eerst het standaardwerk, dan pas iets anders.’ En dat ging niet meer… Op 7-jarige leeftijd is hij uitgevallen, geen school meer die hem wilde. Nu is hij 9 en weer naar school. Met vallen en opstaan, want zijn aversie tegen schools werk is groot en zijn vertrouwen in volwassenen minimaal. Door trauma is hij zeer prikkelgevoelig. Noem het en we hebben het meegemaakt: pgb, leerplichtambtenaar, traumabehandeling, tegenwerking door schoolbestuur, (in)competente leerkrachten. Gaat het hem ooit weer lukken om blij naar school te gaan?