Onderwijs

Voor ouders en onderwijzers van hoogbegaafde kinderen

Hoewel er steeds meer oog bestaat voor passend onderwijs voor hoogbegaafden, kan het zijn dat jouw hoogbegaafde kind zowel in het reguliere als in het hoogbegaafdenonderwijs buiten de boot valt. Wellicht is je kind hierdoor zelfs vaak van school gewisseld of zelfs thuis komen te zitten. Jouw rol in het verbeteren van het onderwijs voor hoogbegaafden en het uitdragen van de nood aan verbetering is van onschatbare waarde. We nodigen je daarom uit om je kennis te verspreiden en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het onderwijslandschap in dialoog met andere ouders en mensen die op professionele basis betrokken zijn bij het onderwijs. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor elke groep in deze categorie verplicht.


Hoogbegaafd! Onderwijs Nederland

In deze groep bestaat er ruimte voor dialoog tussen ouders met kinderen in basis- en voortgezet onderwijs, onderwijzers en andere betrokkenen en geïnteresseerden. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën heeft tot doel de gezamenlijke kennis te laten groeien. Een greep uit de onderwerpen die ter sprake kunnen komen: scholen, passend onderwijs, ontwikkelingen vanuit de overheid, specialistische organisaties, onderpresteren, thuisonderwijs.

250+ leden

Lid worden

Hoogbegaafd! Onderwijs Vlaanderen

Als ouders van hoogbegaafde kinderen ijveren we individueel voor een gepaste aanpak van onze kinderen op school. Nochtans zou zo’n gepaste aanpak vanzelfsprekend en structureel moeten zijn in een land waar gelijke onderwijskansen hoog in het vaandel gedragen worden. Deze groep is bedoeld als forum voor ouders die iets willen veranderen aan het beleid ten aanzien van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Je vangt geen vliegen met azijn, we houden het dus positief en luchtig.

100+ leden

Lid worden

Hoogbegaafd! Thuisonderwijs

Deze groep focust zich specifiek op het thuisonderwijs, waarbij het belang van het thuis onderwezen kind centraal staat. Je hebt gekozen voor thuisonderwijs nadat je kind al een lange en moeizame weg heeft afgelegd op school, of omdat je ervoor hebt gekozen om je kind überhaupt nooit naar een school te sturen. Je kan hier inhoudelijke ideeën uitwisselen omtrent thuisonderwijs en aan elkaar spiegelen. We modereren streng maar vriendelijk en zijn eerlijk in het uitdragen waarvoor deze groep bedoeld is. Deze groep gaat niet over juridische vraagstukken. Ook gaat deze groep niet over levensbeschouwing, opvoedvormen en -visies, omdat dit er heftig aan toe kan gaan en mensen doorgaans lijnrecht tegenover elkaar staan. Hierbij zijn de thuis onderwezen kinderen niet gebaat. Ten slotte verwijderen we nepnieuws en misinformatie: in dit geval kijken we vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

Nieuw!

Lid worden

Voltijds hoogbegaafd onderwijs

Voor iedereen die zich met voltijds hoogbegaafd onderwijs bezig houdt, als ouder of professional.

Geen onderdeel van Hoogbegaafd!, wel aanbevolen
450+ leden

Lid worden

Contact & Info

Daniëlle

Onderwijs Nederland, Onderwijs Vlaanderen
Onderwijs Nederland, Onderwijs Vlaanderen

Groepsspecifiek advertentiebeleid

  • Geen commerciële advertenties (behorende bij een (éénmans)bedrijf of praktijk), zoals diensten, workshops, evenementen, vacatures, blogs, acquisitie, en rondvraag
  • Geen advertenties voor externe groepen en fora, enquêtes, petities, keurmerken en acquisitie van andere organisaties
  • Externe bijeenkomsten uitsluitend in de vorm van open dagen van scholen en uitwisselingen omtrent nieuwe schoolconcepten (geen commerciële plusklassen e.d.)
  • De agendafunctie is voorbehouden voor eigen bijeenkomsten
  • Geen losse linken de groep in werpen, maar altijd voorzien van context
  • Berichten die buiten deze voorwaarden vallen, kunnen als advertenties geplaatst worden in Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod
  • Externe groep Voltijds hoogbegaafd onderwijs voert eigen beleid