Willy de Heer

Willy de Heer is op 12 september 2017 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden, faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar dissertatie is uitgebracht in de Meijersreeks met de titel: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs Onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden. Hoewel Willy is gepromoveerd aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid, vormen onderwijskunde en bestuurskunde belangrijke pijlers in haar proefschrift. Voorafgaand haar promotie heeft De Heer respectievelijk een hbo-verpleegkunde-opleiding gevolgd, bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden en een pabo-opleiding afgerond. Op deze gebieden heeft zij tevens werkervaring opgedaan. Ook publiceert zij gastblogs op wetenschap.nu. Willy de Heer is voorzitter en secretaris van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.

2021: Alle leerlingen bij de les. Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden

Moeilijk en (zeer) makkelijk lerende kinderen lopen in het onderwijs vaak vast. Zij ontwikkelen leer- en/of gedragsproblemen omdat hun onderwijsbehoefte sterk verschilt van gemiddeld lerende leerlingen. Als het onderwijs wordt aangepast aan hun leerbehoeften, nemen de problemen vaak sterk af en verdwijnen soms helemaal. Dit boek biedt handvatten voor de leraar en laat je aan de hand van casussen zien wat je in de les kunt doen met je leerling.

Door |2022-09-16T19:17:23+02:00augustus 1st, 2021|Tags: |0 Reacties

2019: Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden. Een overzicht van de wetenschappelijke kennis

In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen zij leer- en gedragsproblemen krijgen. Deze problemen komen tot uiting in onderpresteren, belemmeringen in de ontwikkeling, blijvend motivatieverlies, verveling, sociale en emotionele problemen, depressie of andere psychische stoornissen.

Door |2022-09-15T17:57:26+02:00februari 1st, 2019|Tags: |0 Reacties

2017: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs: onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden

In de Nederlandse samenleving wordt bij voortduring gedebatteerd of het onderwijs moet worden aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. In het proefschrift is in kaart gebracht welke factoren bepalend zijn voor de mate waarin wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Nederlandse basisonderwijs wordt toegepast.

Door |2022-09-16T18:24:01+02:00september 12th, 2017|Tags: |0 Reacties
Ga naar de bovenkant