2021: Intens Mens

Intens Mens is een bundel lyrische reflecties op zingeving, emotionele ontwikkeling, begaafdheid en meer.