Steeds vaker zie ik de wens van mensen om ‘iets te betekenen voor de maatschappij’. Mensen die heel bewust kiezen voor een bepaalde organisatie, een specifieke functie. Een deel van die mensen raakt daarin alleen hun draad kwijt. Ze worden opgeslokt in de structuur van een organisatie, raken verstrikt in systemen. En vragen zich vervolgens af wat hun bedoeling ook alweer was. Wouter Hart schrijft hier mooie dingen over in zijn boek  “Verdraaide organisaties”.

Vooral hoogbegaafden zie ik in die situaties worstelen. Blijf ik insteken op deze organisatie, deze functie? Of laat ik het van me afglijden en kies ik een eigen pad? Juist als je ín een organisatie zit, kun je zaken van binnenuit veranderen. Maar ja, hoe doe je dat? Waar begin je? Heb je voldoende in huis om stappen te zetten?

Om die vragen te kunnen beantwoorden vind ik het inmiddels heel interessant om te kijken naar KernTalenten. KernTalenten geven je aard, je potientieel én je intrinsieke motivatie weer. Als je inzicht hebt in waar jij van nature energie van krijgt, en vooral ook welke omstandigheden jou energie kosten, dan kun je de eerder gestelde vraag beantwoorden: insteken of af laten glijden?

KernTalenten gaan veel verder dan waar we met de huidige HR instrumenten vooral naar kijken: talenten, competenties, vaardigheden. Deze insteek is op zich interessant maar altijd gebaseerd op de huidige situatie. Juist hoogbegaafden zijn soms goed geworden in zaken waar ze van nature eigenlijk geen energie van krijgen. En dan raak je de draad kwijt: hoe kan dat nou? Ik ben er goed in en toch krijg ik geen energie.

Pak in ieder geval de draad op van je eigen leven. Zorg dat je inzicht hebt in je eigen KernTalenten en je bedoeling. Dan weet je ook via welke weg je hier invulling aan kunt geven. Ga je insteken of af laten glijden?

© Tekst Ingeborg de Keizer van Eigen Meerwaarde | Redactie Alice K. Burridge van Green Writing | Beeld via Unsplash | Stichting Hoogbegaafd!