About Alice

Oprichter (trailblazer) en voorzitter van Stichting Hoogbegaafd! Gepromoveerd in de biologische oceanografie. Heeft vele interesses. Eigenaar van Waves & Currents. Ontembare leerhonger. Internationale ambitie.

Hoogbegaafd! Nieuwsbrief – December 2018

Geplande bijeenkomsten Subtitels van bijeenkomsten zijn aanklikbaar voor meer informatie 16 december, Antwerpen >Hoogbegaafd! Samen Zijn - Hoogbegaafde volwassenen 29 december, Nijmegen >Hoogbegaafd! Samen Zijn - Uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen 5 januari, Deventer >Hoogbegaafd! Samen Zijn - Hoogbegaafde volwassenen Nieuwe artikelen Titels van artikelen zijn aanklikbaar Informatief >Vriendschap en begaafdheid: een diepe en langdurige [...]

By |2018-12-10T22:39:01+00:00december 10th, 2018|Nieuws|0 Comments

Vriendschap en begaafdheid: een diepe en langdurige relatie van vertrouwen, betrouwbaarheid en onvoorwaardelijke acceptatie

Het concept vriendschap Ik weet het nog goed. De hele dag, soms zelfs een hele week, had ik me verheugd op een afspraakje na school. Toen het zo ver was, had het vriendje of vriendinnetje een ander afspraakje gemaakt voor die middag. Op zulke momenten kon ik maar moeilijk tot bedaren worden gebracht. Ik vond [...]

Optimale ontwikkeling van hoogbegaafden: Vygotsky als leermeester

Ik mag er zijn en ik mag mezelf optimaal ontwikkelen Gedurende een groot deel van mijn leven was het inleven, inleven, inleven, andermans behoeften, andermans behoeften, en alweer die ander. Ik was een wees in eigen lijf. En een wees van de maatschappij. Want wie mocht ik zijn? Mocht ik mezelf wel ontwikkelen op het [...]

Onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen: waar moeten we op letten?

De derde en laatste ronde van de Delphi Study over het onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen zit er alweer op. Tijdens de vragenrondes in de vorm van enquêtes werden onderzoekslijnen voor de komende vijf jaar gepeild. Aan de hand daarvan werp ik mijn blik op enkele ideeën die uit de eerdere rondes naar voren zijn gekomen. [...]

Verder met het onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen

Moet elke definitie van “de hoogbegaafde volwassene” ook hoge intelligentie omvatten? Intelligentie is een belangrijk component, maar IQ-testen zijn niet de enige manier om hoge intelligentie te duiden. De capaciteiten van dubbelbijzondere hoogbegaafden (zoals met dyslexie of PTSS) worden bijvoorbeeld niet altijd realistisch afgespiegeld door hun IQ-score. Het uitsluitend hanteren van een IQ van 130+ [...]

Mijn gedachten over de onderzoeksagenda m.b.t. (uitzonderlijk en extreem) hoogbegaafde volwassenen

Onderzoeken zit nog altijd in me, en dat zal zo blijven Afgelopen maart voltooide ik mijn laatste positie aan de universiteit. Ik verrichte marien biologisch onderzoek en promoveerde. Daarna volgde nog een korte aanstelling als postdoc. Ondanks het verlaten van de wetenschap zit onderzoek nog altijd in me, en dat zal zo blijven. Het is [...]

By |2018-08-28T00:06:02+00:00augustus 28th, 2018|Uitzonderlijk hoogbegaafde volwassenen|2 Comments

De gesprekken in mij

Stemmen in je hoofd? Dus jij hoort stemmen? Ha! Dan moet je wel schizofreen zijn, over meerdere persoonlijkheden beschikken, geschift zijn, enzovoorts. Allemaal labeltjes en vooroordelen. Ik leef ook met stemmen in mijn hoofd. Binnenin mij voeren die stemmen rijkelijke gesprekken met elkaar. Ze zijn een onderdeel van mijn leven met een intense belevingswereld. Ze [...]

De verborgen onderpresteerder

Wat is een verborgen onderpresteerder? Als we van onderpresteren spreken in de context van hoogbegaafdheid, wordt meestal het beeld geschetst van de onderpresteerder die op school veel lagere cijfers haalt dan op basis van de capaciteiten van het kind verwacht mag worden. Zodoende blijft er nog een fenomeen onderbelicht: het verborgen onderpresteren van hoogbegaafden. Want [...]