EEN VERSLAG IN WOORD EN BEELD

Op 1 oktober 2021 organiseerde de Werkgroep Onderwijs samen met de Broedplaats Jongeren van Stichting Hoogbegaafd! vanaf 15.30 het live event Samen Debatteren – Ziek van School in de raadszaal van de gemeenteraad van Amersfoort, gepresenteerd door Marije Miltenburg en Marijke van der Pal. Wij stellen hier de volledige opname van het debat beschikbaar. Dit debat is erg interessant voor iedereen die met en voor hoogbegaafden werkt.

Bekijk hier de samenvattende compilatie:

Samenvatting van Samen Debatteren – Ziek van School

De volgende thema’s kwamen aan bod:

  1. Ziek van school
  2. Hoe word je ziek van school?
  3. Passende oplossingen

Tijdens dit debat vertelden de kinderen en jongeren welke impact de niet-passendheid van het onderwijs op hun welzijn heeft, zowel mentaal als fysiek. En welke, vaak levensbepalende, ernstige gevolgen dit heeft op hun leven en het gezinsleven. Veel hoogbegaafde kinderen worden namelijk geestelijk en/of fysiek ziek van school door het ontbreken van onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoeften. De kinderen en jongeren hebben hier al het nodige in meegemaakt en willen graag meedenken en -praten over oplossingen die moeten leiden tot passend onderwijs én goede, aansluitende zorg.

Wij hadden tijdens dit debat de ondersteuning van enkele experts, zodat de verhalen en ervaringen van de kinderen en jongeren ook wetenschappelijk geduid en ondersteund worden. Bijzonder hoogleraar Begaafdheid Anouke Bakx ging in op de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen, wat er nodig is en wat er gebeurt met een kind wanneer daar niet aan voldaan wordt. Bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent Lianne Hoogeveen gaf het debat haar wetenschappelijke kijk op de zorg die kinderen nodig hebben als ze ziek worden van school.

Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (VVD, onderwijsportefeuille) nam deel aan dit debat. Wethouder Fatma Koser Kaya (D66 Amersfoort) was bij de opening aanwezig.

De kinderen en jongeren stelden onder andere de volgende vragen:

  • Wat kunt u als politicus doen voor ons, zodat niet morgen, maar vandáág een stap wordt gezet naar meer levensgeluk, goede zorg en welzijn, én een betere leef-, ontwikkel- en leeromgeving met de juiste ondersteuning in het onderwijs?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat er gedurende de komende regeerperiode structureel, gedegen en weloverwogen beleid op dit onderwerp wordt gevoerd?

Dit debat is een initiatief van de Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd!. De opnames, live-uitzending en overige technische ondersteuning waren in handen van Fidato, specialisten in audiovisuele oplossingen.

Voor het publiceren van de beelden van de deelnemende kinderen en minderjarige jongeren is ouderlijke toestemming verleend.

Jullie donaties maakten dit debat mogelijk. Steun hier onze toekomstige debatten en evenementen met jouw donatie.

Wij roepen je op de link naar het debat met iedereen te delen voor wie je denkt dat de thematiek relevant en leerzaam is.

Bekijk hier het volledige verslag:

Wij steunen jou. Steun jij ons ook?

NU DONEREN

© Werkgroep Onderwijs | Stichting Hoogbegaafd!