SPONSOR DE WERKGROEP ONDERWIJS

Hoogbegaafde kinderen hebben passend onderwijs nodig. Doordat veel hoogbegaafde kinderen geen passend onderwijs volgen, krijgen ze problemen zoals schooluitval, fysieke en mentale klachten. Deze problemen kennen ook vaak een lange, soms zelfs levenslange nasleep.

Daarom organiseren wij regelmatig evenementen om hoogbegaafde kinderen en jongeren aan het woord te laten over hun situatie en deze onder de aandacht te brengen bij onder andere de politiek.

STEUN PASSEND HOOGBEGAAFDENONDERWIJS

Dat onderwijs voor hoogbegaafden dat past nodig is, blijkt uit de vele hoogbegaafde kinderen die ziek zijn van school, uitvallen, depressief worden, of erger. Dat dit onderwijs er nog steeds niet is, maakt dat de noodzaak en urgentie steeds groter wordt. Er moet NU wat gebeuren om deze kinderen te helpen. En daar hebben we de landelijk politiek ook voor nodig!

Om dit doel te bereiken en daartoe activiteiten te kunnen blijven organiseren, hebben we ook jouw hulp nodig. Want onze activiteiten en alle andere manieren die wij gebruiken om de Tweede Kamer, het lokaal bestuur, de samenwerkingsverbanden en de maatschappij te doordringen van de noodzaak van passend onderwijs voor hoogbegaafden, kost naast liefde, verbinding en gesprekken, ook heel veel tijd, geld en investeringen.

Daarnaast willen we onze activiteiten voor iedereen beschikbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld middels een gratis livestream. Door coronamaatregelen is het soms niet mogelijk dat iedereen die deze boodschap moet en wil horen, aanwezig kan zijn bij het live event.

Om dit te financieren en al onze andere werk mogelijk te blijven maken, hebben we jouw donaties nodig. Het geld dat wij ophalen gebruiken we om ons broodnodige werk voor te zetten, en voor de techniek, opnames en ondersteuning van evenementen. Donaties zijn daarom heel hard nodig!

NU DONEREN!

We waarderen jouw donatie zeer, want deze is keihard nodig! Doe je liever een periodieke donatie? Je kunt dan zelf een periodieke transactie instellen via jouw bank. Heel graag, heel welkom!
Liever niet het formulier gebruiken? Om een losse donatie te doen t.b.v. Stichting Hoogbegaafd! maak je bij voorkeur € 15,- of meer, maar minimaal € 6,- over o.v.v. ‘Donatie’ naar rekeningnummer NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Veelgestelde vragen

Wat fijn dat je periodiek wilt doneren! Dat geeft ons ook op termijn een goede basis. Plan een betaalopdracht in en laat deze zich automatisch maandelijks herhalen. Vermeld in je betaalopdracht dat het om een periodieke opdracht gaat. Wij hanteren momenteel geen automatische incasso’s voor periodieke donaties en daarom is het nodig dat je zelf een herhaalde opdracht inplant. Je kunt deze zelf op enig gewenst moment annuleren of het bedrag veranderen. Het rekeningnummer is NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Ja! Wij verwelkomen alle donaties. Dus ook als je zelf niet hoogbegaafd bent of geen hoogbegaafde kinderen hebt. Diversiteit is in deze maatschappij belangrijk voor iedereen. En vind je het belangrijk en nodig dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen? Dan is jouw donatie hartstikke welkom!

Ja, we zijn een Nederlandse ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je donatie is aftrekbaar bij je belastingaangifte.

Nee, je krijgt bij persoonlijke donaties geen kwitantie.