WETENSCHAPPELIJK

Deze boeken zijn geïnformeerd door de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn veelal geschreven door academici en onderwijskundigen.

2020: Slapende leeuwen. Uitzonderlijk hoogbegaafd. Is dat nu écht zo anders?

In België beginnen we net te wennen aan het gegeven hoogbegaafdheid, laat staan dat we begrijpen wat we moeten aanvangen met uitzonderlijke hoogbegaafdheid. Dit boek geeft een helder overzicht van de meest relevante theorieën uit Europa en Amerika. Daarnaast geeft de auteur je inzage in de praktijk, die ook leidde tot een theoretische indeling van wat uitzonderlijke hoogbegaafdheid inhoudt.

2020: Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie.

2019: Leven met intensiteit. Over begrip voor de sensitiviteit, prikkelbaarheid en emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen, adolescenten en volwassenen

Wat als iemand ‘te veel’ is voor zijn of haar omgeving of zichzelf? Te slim, te beweeglijk, te emotioneel, zich te veel laat meeslepen door wat hij ziet of hoort, en/of een overactieve verbeelding heeft? Dat kan belastend zijn en tot frustraties of zelfs (psycho)neuroses leiden.

2019: Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden. Een overzicht van de wetenschappelijke kennis

In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen zij leer- en gedragsproblemen krijgen. Deze problemen komen tot uiting in onderpresteren, belemmeringen in de ontwikkeling, blijvend motivatieverlies, verveling, sociale en emotionele problemen, depressie of andere psychische stoornissen.

Door |2022-09-15T17:57:26+02:00februari 1st, 2019|Tags: |0 Reacties

2017: Gelijkheid troef in het Nederlandse basisonderwijs: onderzoek naar het onderwijs voor zeer makkelijk lerenden

In de Nederlandse samenleving wordt bij voortduring gedebatteerd of het onderwijs moet worden aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. In het proefschrift is in kaart gebracht welke factoren bepalend zijn voor de mate waarin wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het Nederlandse basisonderwijs wordt toegepast.

Door |2022-09-16T18:24:01+02:00september 12th, 2017|Tags: |0 Reacties

2016: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

Door |2022-09-15T20:20:47+02:00april 1st, 2016|Tags: |0 Reacties

2014: Alles over pesten. Voor kuddedieren, buitenbeentjes en iedereen die met pesten te maken heeft

Pesten is geen onvermijdelijk onderdeel van het groepsproces, dat 'nu eenmaal' bij het leven hoort en je wordt er niet sterker van, integendeel. Hoewel er steeds meer aandacht is voor pesten, heersen er nog veel mis(ver)standen. Waar lopen mensen tegenaan als hun kind gepest wordt of als zij zelf gepest zijn? Dit boek is een zoektocht naar oorzaken van en oplossingen voor pesten.

Door |2022-09-15T20:23:59+02:00mei 1st, 2014|Tags: |0 Reacties
Ga naar de bovenkant