Laden Evenementen

ECHA 2022

Samen elk talent versterken

Van 31 augustus tot en met 2 september is onze Werkgroep Onderwijs inclusief de Broedplaats Jongeren namens Stichting Hoogbegaafd! aanwezig op ECHA 2022, een conferentie met als thema Samen elk talent versterken. Tijdens ECHA 2022 organiseert NTCN op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen.

Overzicht van de aanwezigheid van Stichting Hoogbegaafd!

31 augustus en 1 september 13.30-16.30: Stand Pre-Conference, Parents Meeting Lounge

Op 31 augustus is o.a. Anke (Nazorg voor de Werkgroep Onderwijs) aanwezig op de Pre Conference dag gedurende het ouderprogramma en zal de stand bemannen tussen 13.30 en 16.30. Naderhand is er een borrel tot 17.30 uur. Ook op 1 september is Anke te vinden bij de stand in de Parents Meeting Lounge.

1 september 09.00-10.15 en 2 september 09.00-10.00: Kennissessie Werkgroep Onderwijs – Hoe kan gemeentebeleid de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen ondersteunen?

Om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling is het van belang om breder kijken dan alleen naar onderwijs. En om onderwijs en zorg als niet meer als aparte eilanden te beschouwen. De gemeente is een belangrijke partner in de ontwikkeling van kinderen en draagt de verantwoordelijkheid voor meerdere taken, of is daar ondersteunend in. Denk aan het consultatiebureau, kwaliteitskaders kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, cultuur, leerplicht, jeugdzorg en meer.

Margarita Nawijn en Marijke van der Pal van de Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd! gaan in op hoe je op al deze punten als gemeente de, veelal asynchrone, ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en jongeren kunt ondersteunen.

Margarita is ECHA-specialist, Novilo talentbegeleider en ervaringsdeskundig ouder. Marijke van der Pal is oud-leerkracht en ervaringsdeskundig ouder. Samen geven zij kennissessies aan politieke partijen en andere geĆÆnteresseerde besturen.

1 september 13.15-14.15 en 2 september 13.00-14.00: Droompanel met de Broedplaats Jongeren – Wat had en heb je nodig om je goed te kunnen ontwikkelen?

Onderzoek en praktijk gaan hand in hand. We weten steeds beter wat kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel nodig hebben om zich ononderbroken te kunnen ontwikkelen. Hoe professionals in de zorg en het onderwijs hun talenten kunnen aanspreken en versterken. Om vooruit te leven is ook het goed om achteruit te kijken. Samen met panelvoorzitter Marije Miltenburg gaan de jongeren van de Broedplaats Jongeren in gesprek over hun ervaringen in het onderwijs en gaan zij dromen over hoe het anders kan: wat hadden zij nodig gehad om zich goed te kunnen ontwikkelen? Zijn ze dat ergens tegengekomen? Hoe gaan ze nu de toekomst tegemoet?

Als ervaringsdeskundigen weten jongeren zelf heel goed aan te geven wat zij nodig hebben en waarom. Vaak wordt er over jongeren gepraat bij het opstellen van maatwerk, bij verzuimaanpak, maar er wordt te weinig mƩt ze gepraat. Hun inspraak is nog niet goed geregeld. Tijdens het droompanel laten wij zien wat voor schat aan informatie, kennis en inzicht deze jongeren hebben. Uiteraard mag het publiek ook vragen stellen. Samen weet je meer, kom je verder.

Marije Miltenburg is bestuurslid Onderwijs en Jeugd bij Stichting Hoogbegaafd! en coƶrdineert binnen de stichting de Werkgroep Onderwijs. De Werkgroep Onderwijs zet zich in voor beter passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en studenten. Ook zetten wij ons in voor emancipatie en een positieve beeldvorming van deze leerlingen en studenten. Wij willen dat er gekeken wordt naar de kinderen zelf, naar wat zij nodig hebben en hoe zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Niet de kinderen in het systeem laten passen, maar het systeem om het kind heen laten passen.

De Broedplaats Jongeren is een platform waar hoogbegaafde jongeren elkaar weten te vinden, samen activiteiten ontplooien om elkaar te ondersteunen, kennis en ervaringen uitwisselen en als ervaringsdeskundigen ondersteunen zij de activiteiten van de Werkgroep Onderwijs. Namens de Broedplaats Jongeren zijn aanwezig: Nina, Tom, Nadia en Esmee. Coƶrdinator en begeleider van de Broedplaats Jongeren is Kris.

2 september 14.00-15.00: Inspiratiesessie Werkgroep Onderwijs – Passend onderwijs, emancipatie en positieve beeldvorming hoogbegaafdheid in de politiek

Al jaren lang wordt geconcludeerd dat het onderwijs aan kinderen met een hoog ontwikkelpotentieel niet passend genoeg is. En de cijfers liegen er niet om: 25%-40% van de naar schatting 15.000 thuiszitters is hoogbegaafd. Kinderen raken beschadigd, komen in de zorg terecht, lopen een schooltrauma op of krijgen te maken met misdiagnoses en complexe GZ problematiek. Toch lijkt het of er maar mondjesmaat wat verandert. En de politiek gaat verder in het proces van passend onderwijs, op naar inclusief onderwijs.

Marije Miltenburg neemt jullie mee in het werk van de Werkgroep Onderwijs, onze aanpak en het creƫren van de sense of urgency in de landelijke politiek.

Marije Miltenburg is bestuurslid Onderwijs en Jeugd bij Stichting Hoogbegaafd! en coƶrdineert binnen de stichting de Werkgroep Onderwijs. De Werkgroep Onderwijs zet zich in voor beter passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en studenten. Ook zetten wij ons in voor emancipatie en een positieve beeldvorming van deze leerlingen en studenten. Wij willen dat er gekeken wordt naar de kinderen zelf, naar wat zij nodig hebben en hoe zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Niet de kinderen in het systeem laten passen, maar het systeem om het kind heen laten passen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Werkgroep Onderwijs: werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.

Doneer nu om de activiteiten van de Werkgroep Onderwijs mogelijk te maken. >

Nu delen en meer mensen bereiken:

Ga naar de bovenkant