MANIFEST HOOGBEGAAFDENONDERWIJS

OP NAAR HOOGBEGAAFDENONDERWIJS DAT PAST!

De Werkgroep Onderwijs* van Stichting Hoogbegaafd! heeft onderstaand Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld. Wij roepen op tot onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel-, leer-, en ondersteuningsbehoefte van hoogbegaafde kinderen.

Niet slechts enkele, noch tientallen, maar véél meer hoogbegaafde kinderen en jongeren lopen nú vast op school, vallen nú uit of raken nú zeer ernstig beschadigd. Verandering is nodig. Er moet nú wat gebeuren om deze kinderen te helpen. We hebben naast heel veel kinderen en ouders ook instanties die direct en indirect in verbinding staan met deze doelgroep aan het manifest verbonden om een gemeenschappelijk geluid te laten horen: we maken ons ernstig zorgen over de totale ontwikkeling van deze gezonde, leerbare en slimme kinderen. Lees en onderteken daarom ons manifest. Steun ons en alle hoogbegaafde kinderen op hun weg naar hoogbegaafdenonderwijs dat past!

* Voorheen Landelijk Collectief Hoogbegaafd en Onderwijs

Het Manifest Hoogbegaafdenonderwijs verschijnt zeer binnenkort met ondertekenmogelijkheid op deze pagina.