Laden Evenementen

Op donderdag 28 september 2023 organiseren de Broedplaats Jongeren en de Werkgroep Onderwijs weer een make-a-thon, mede mogelijk gemaakt door Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid en Ouders & Onderwijs. De uitdaging: wat is er nodig om hoogbegaafde leerlingen de juiste ondersteuning in het onderwijs te geven? We zoomen samen met de ministeries van OCW en VWS in op het ondersteunen van de hoogbegaafde leerling.

Wij gaan graag met een divers veld aan deelnemers aan de slag: hoogbegaafd, niet-hoogbegaafd, werkzaam in en om het onderwijs, makers, creatieve mensen, beleidsmakers, politici – kortom iedereen die aan de slag wil met deze uitdaging. Op dit moment zijn wij alleen nog op zoek naar transitiebegeleiders en veranderaars, geïnteresseerden met een niet-westerse (bi-)culturele achtergrond, jongeren en studenten en makers.

Aanmelden? Dat kan via het aanmeldformulier onderaan.

Een make-a-thon?

Een make-a-thon is een brainstormmethode en designprint bestaande uit zeven stappen waarbij partijen met elkaar een uitdaging aangaan waarin ze een prototype gaan ontwikkelen.

Make-a-thon: A brief but intensive experience where people gather together to hack/build/tinker and create something new. Sometimes with an attached theme (i.e., designing for good).

We gaan dus niet alleen maar praten over schotten tussen zorg en onderwijs, over wat er allemaal mist of beter kan. We gaan vooral bezig met het hoe. Hoe gaan we het wél doen?

Doel

Het doel van de make-a-thon is, naast het ontwikkelen van het prototype of concept, de ontmoeting, het samenzijn en met elkaar in gesprek gaan over het thema. Tijdens de bijeenkomst ontmoet je veel hoogbegaafden, hoor en ervaar je hoe het is om hoogbegaafd te zijn en welke behoeften hoogbegaafden hebben. Door middel van meerdere brainstormsessies volgens een zeven-stappen-methode komen we tot conceptideeën op het thema. We gaan gezamenlijk nadenken over praktisch toepasbare oplossingen en doen dit samen met beleidsmedewerkers van de ministeries van OCW en VWS.

Samen gaan we uitvoerbare manieren verzinnen waarop we de ondersteuning die hoogbegaafde leerlingen in hun ontwikkeling nodig hebben, kunnen organiseren. Om ons te helpen hoef je helemaal niet hoogbegaafd te zijn, of veel van het onderwerp te weten. Dankzij de opzet van de make-a-thon komt ieders “expertise” goed tot zijn recht. Mensen die nog weinig over het onderwerp weten, kunnen wellicht ideeën bedenken waar wij al lang niet meer aan gedacht hadden. Zij denken nog minder na over de beren op de weg. Of ze hebben dankzij hun expertise een nieuwe invalshoek.

Hoe

Deelnemers denken vanuit de eigen invalshoek mee over de uitdaging. Door de steeds wisselende samenstelling gedurende meerdere ronden word je uitgenodigd om de uitdaging op onconventionele wijze te benaderen. De dag wordt opgesplitst in twee delen; een ochtend- en middagsessie.

In de ochtend gaan we aan de slag met de probleemstelling in het verkennen van de zogenoemde Problem Tree. In de middag draaien we de Problem Tree om naar een Solution Tree en gaan we bijpassende concepten, werkwijzen en oplossingen uitdenken. Je bent van harte uitgenodigd om bij beide dagdelen aanwezig te zijn, maar ook één dagdeel zal inspiratie bieden en een leerzame ervaring zijn voor alle aanwezigen.

Ervaren make-a-thon-begeleiders sturen de bijeenkomst.

Praktisch

Datum: Donderdag 28 september 2023

09.30-10.00: Inloop

10:00-12:30: Deel 1: Verkennen Problem Tree

12.30-13.00: Lunch, wordt verzorgd

13:30-16:30: Deel 2: Uitwerken Solution Tree

Locatie: Den Haag, de exacte locatie volgt na inschrijving

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. We hopen van harte je op donderdag 28 september te ontmoeten!

Deelnameverzoek Make-a-thon
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Ik neem graag deel aan
Eten:
Dieetwensen? Gebruik onderstaand tekstvak.
Vragen, tips, dieetwensen kun je hier doorgeven. Graag ontvangen wij ook een korte omschrijving van je achtergrond en/of expertise. We hebben al aardig wat deelnemers, maar zoeken nog meer creatievelingen, transitie-begeleiders, ondernemers, procesmanagers of mensen die anderszins ervaring hebben met verandertrajecten.
Geef jij toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal volgens onderstaande verklaring?
GEBRUIK BEELDMATERIAAL: Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in door Stichting Hoogbegaafd! De stichting wil graag beeldmateriaal, gemaakt tijdens de bijeenkomst, gebruiken voor online uitingen, zoals sociale media en websites. Ook de stichting het gebruiken in verslagen. LET OP: Wanneer je nog geen 16 bent, moeten jouw ouders/verzorgers aangeven of ze wel of geen toestemming hiervoor geven. Geef dan het e-mailadres van jouw ouders/verzorgers op, zodat we contact met hen kunnen opnemen.
Heb jij onderstaande AVG-verklaring gelezen en begrepen?
AVG-VERKLARING: Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Hoogbegaafd! De stichting verzamelt naam / leeftijd / emailadres om deelnemers voor de bijeenkomst te registreren. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen en alleen voor deze en (uitnodigingen voor) toekomstige make-a-thons gebruikt. Je kunt hierover altijd contact opnemen met werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.
Nee, robots en droids nemen de wereld niet over.

Neem voor aanvullende vragen contact op met werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.

Nu delen en meer mensen bereiken:

Ga naar de bovenkant