VRIJWILLIGERS

Astrid Damstra

VERTROUWENSPERSOON

Mijn naam is Astrid Damstra, ik ben 48 jaar. Al enige jaren ben ik lid van diverse Facebookgroepen rond hoogbegaafdheid. Aanvankelijk alleen in oudergroepen, als moeder van hoogbegaafde kinderen. Later besefte ik dat ik zelf ook hoogbegaafd ben. Ik heb mij toen ook aangesloten bij enkele groepen voor volwassen hoogbegaafden.

Ik werk ruim 16 jaar voor een grote maatschappelijke instelling en heb daarnaast sinds drie jaar een eigen coachingsonderneming, Damstra CT. Ik coach en train lokale kerken (meestal groepen vrijwilligers) en andere non-profitorganisaties zoals instellingen in de zorg. Ik ben dagvoorzitter en vertrouwenspersoon. In 2020 rond ik mijn loondienstverband af, sla ik mijn vleugels uit en ga ik me volledig wijden aan mijn werk als zelfstandig ondernemer.

Ik ben getrouwd en heb twee dochters op de basisschool. Ik ben geboren en getogen in een Veluws dorp, waar ik op mijn 18e uit wegtrok naar Nijmegen om sociologie en communicatiewetenschap te studeren. In Nijmegen woonde ik in totaal zo’n 25 jaar, waar ik ook trouwde en kinderen kreeg. Toen onze dochters 2 en 4 jaar oud waren verhuisden we naar Eindhoven. Vijf jaar later, medio 2019, zijn we in Boxmeer gaan wonen, een Brabants dorp onder Nijmegen.

Ik heb in de loop der jaren diverse coach- en trainersopleidingen gevolgd. Ook ben ik opgeleid als vertrouwenspersoon. Ik ben geaccrediteerd Vertrouwenspersoon Omgangsvormen en ben Vertrouwenspersoon Integriteit. Voor die accreditatie heb ik regelmatig intervisie met andere vertrouwenspersonen.

Op dit moment ben ik in opleiding om haptotherapeut te worden. Ik integreer deze haptonomsiche vaardigheden in mijn werk als coach. Op termijn wil ik ook cliënten ‘op de bank’ helpen.

Bereikbaarheid

Wanneer vrijwilligers van Stichting Hoogbegaafd! contact willen opnemen met mij, kan dat via e-mail: astrid@damstra-ct.nl, telefonisch (06) 290 52 010 (je kunt bellen of een appje sturen), of via Messenger.

De rol van vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er als je een ‘niet pluis’ gevoel hebt over iets dat in de samenwerking met anderen aan de orde is. Dat kan ongewenst gedrag zijn dat je hebt gezien, of zelf hebt ondervonden. Of discriminatie, geweld of pesten. Ook bij vermoedens van ongeregeldheden met geld of bezittingen kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon heeft drie kerntaken:

  1. opvangen en begeleiden van een ‘melder’

  2. signaleren en (on)gevraagd adviseren van de organisatie

  3. informeren/voorlichten van de organisatie over het werkgebied van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de organisatieleiding, oftewel het bestuur.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon luistert naar degene die contact opneemt. Zij gaat niet op onderzoek uit of alles klopt wat wordt gezegd. Ze doet dus niet aan waarheidsvinding. Een vertrouwenspersoon staat naast de persoon die contact heeft opgenomen (de melder). De vertrouwenspersoon biedt allereerst een luisterend oor. De melder kan in alle vertrouwelijkheid zijn of haar verhaal doen. In sommige situaties is dat voldoende. Soms is er meer nodig. Dat bepaalt de melder. De vertrouwenspersoon vangt de melder op, ondersteunt en denkt mee welke mogelijke vervolgstappen kunnen worden genomen. De regie en het uitvoeren van de vervolgstap(pen) blijven bij de melder. De vertrouwenspersoon kan bij die vervolgstappen wel de melder ondersteunen (bijvoorbeeld: meegaan naar een gesprek).

Geheimhouding

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon heeft daartoe de geheimhoudingsovereenkomst van Stichting Hoogbegaafd! ondertekend. Er zijn echter wettelijke bepalingen die de geheimhoudingsplicht beperken, namelijk als er sprake is van een ernstig misdrijf. Ook kan de vertrouwenspersoon in ernstige gewetensnood komen door een gemeld verhaal en is dan binnen bepaalde voorwaarden verschoond van geheimhouding.

Vertrouwenspersoon voor Stichting Hoogbegaafd!

Stichting Hoogbegaafd! is voor een aanzienlijk deel via de online community actief. De betrokken vrijwilligers hebben doorgaans ook online contact met elkaar. Op enkele momenten per jaar na is er, met uitzondering van het bestuur, geen sprake van offline ontmoeting. De bejegening is dus nauwelijks fysiek. Het accent ligt op contact door middel van geschreven tekst. Dit heeft effect op de beleving van de relatie. Het risico op ruis in de communicatie is vaak groter als je elkaar niet ziet en hoort. Je kunt niet zien of ervaren hoe je eigen uitingen binnenkomen bij een ander, of hoe een ander zijn boodschap exact bedoelt.

Er zijn nog weinig ervaringen met de rol en de inzet van vertrouwenspersonen bij organisaties met een uitgebreide online community. Stichting Hoogbegaafd! is daarin innovatief. De samenwerking tussen de vertrouwenspersoon en de vrijwilligers van Stichting Hoogbegaafd! is dan ook een goede nieuwe stap in het zorgen voor veilige samenwerking, ook in de bredere context van een samenleving die zich steeds meer online afspeelt.

Afbakening

De vertrouwenspersoon van Stichting Hoogbegaafd! is er voor alle vrijwilligers van de stichting, namelijk voor de bestuursleden, de moderators van de online community, de organisatoren van evenementen en activiteiten, de bloggers en alle overige vrijwilligers. De vertrouwenspersoon is geen aanspreekpunt voor de bezoekers van evenementen en activiteiten of voor de leden van de online community.

Kiki Scheepens

GROTE EVENEMENTEN | ONLINE MODERATOR LINKEDIN

Even voorstellen ….

Mijn naam is Kiki Scheepens en ik ben al sinds 1998 zelfstandig ondernemer, na een carrière als directiesecretaresse. Een aantal jaar geleden is bij mij de diagnose ‘hoogbegaafd’ gesteld. Daarna vielen er heel veel puzzelstukjes op zijn plaats. Het verklaarde waarom ik op mijn vierde al kon lezen, op mijn vijfde al kon schrijven en op mijn zevende al Engels sprak.

Als kind (opgegroeid in een tijdperk toen internet nog niet bestond) waren mijn lievelingsboeken hoofdzakelijk encyclopedieën. Het Gymnasium vond ik saai en daarom heb ik mijn school vroegtijdig verlaten. Het verklaarde ook waarom het altijd druk is in mijn hoofd. Ik onthoud bijna alles tot in detail, ik ben altijd bezig, ik denk vooruit, ik denk oplossingsgericht, ik zit vol met ideeën en ik verveel me derhalve nooit. Het verklaart ook waarom ik heel snel verbanden kan leggen tussen zaken, waarom ik niks heb met ‘geneuzel’ en altijd op zoek ben naar zaken die me geestelijk uitdagen. Zowel op zakelijk gebied als in mijn privéleven.

Mijn interessevlak is dan ook breed, al zijn de kernwoorden daarbij: mensen, Psychologie/Psychiatrie, Defensie, Justitie, Gezondheidszorg en (Geo)politiek. Ik ben heel zakelijk en praktisch ingesteld. Organiseren is dan ook iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen, al van kleins af aan en het liefst zo perfect mogelijk. Communicatie, het verbinden van mensen met elkaar, de natuurlijke drang om altijd meer te willen weten over bepaalde onderwerpen en om daadwerkelijk iets bij te dragen aan de maatschappij hebben mij ertoe gebracht om me aan te melden als vrijwilliger van de Stichting Hoogbegaafd! Soms lukt het om even niet na te denken …. Dat is gedurende mijn nachtrust, als ik met mijn bouvier door de natuur wandel of documentaires kijk die veelal over geschiedenis gaan uit vorige tijdperken c.q. eeuwen.

Kortom, een duizendpoot met een positieve instelling en altijd geïnteresseerd in anderen en wat hen beweegt.

Martine van der Reijden

KLEINE EVENEMENTEN | ONLINE MODERATOR FACEBOOK | BLOGGER

Multipotentialist, o.a. bedrijfsadministrateur, auteur, spiritualist. Brede interesses, altijd zoekende om zaken die elkaars tegenpool lijken met elkaar te verenigen. Onderpresteerder, o.a. als gevolg van verveling op school. Veel tegenwerking gekend, maar er mentaal altijd sterker uitgekomen. It made me, who I am today. Moeder van twee tieners.

Met toewijding modereer ik een aantal Facebookgroepen van de stichting en verzorg ik de boekhouding, schrijf ik columns voor de website en realiseer ik meetings.

Cindy van Stratum

ONLINE MODERATOR FACEBOOK | INSTAGRAM STORIES

Als klein kind wist ik het al, ik hoor hier niet. En dat heeft kleine Cindy geloofd tot vorig jaar, toen ineens het besef opborrelde dat er meer mensen bestaan die denken dat ze hier niet horen. 😉

Met enkel een VMBO-diploma op zak was ik er van overtuigd: ik? Cindy? Hoogbegaafd?? Neejoh! Echt niet! Doe normaal! Maar ja, uiteindelijk vielen toch echt alle puzzelstukjes op zijn plek tijdens het eerste contact met andere (uitzonderlijk) hoogbegaafden… en dat betekende toch echt wel iets: ik hoor hier wel!

Ik ben kunstenares en heb een onuitputtelijke fascinatie voor de psychologie en filosofie. Als ervaringsdeskundige in de psychiatrie en hulpverlener in opleiding zet ik alles binnen mijn macht in om stigma te bestrijden, taboes te doorbreken en mensen te helpen die worstelen met wie ze zijn.

Binnen Stichting Hoogbegaafd! is mijn doel om het stigma en de vooroordelen rondom Hoogbegaafdheid de wereld uit te helpen. En (h)erkenning te bieden voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde jongvolwassenen die bijvoorbeeld tegen het schoolsysteem of zichzelf aanlopen. Om hen te verwijzen naar waar zij erachter mogen komen dat ze hun eigen unieke zelf mogen exploreren en omarmen. Want je past misschien niet binnen kaders, maar je mag er 100% zijn!

Ik sta altijd open voor vragen of een interessant gesprek, dus schroom niet mij te benaderen.

Liefs Cindy ❤️

Els de Wit

ONLINE MODERATOR FACEBOOK

Onderneemster (hoogbegaafdheid in Vlaanderen op de kaart) die via haar persoonlijke zoektocht onze organisatie tegenkwam en zich inzet voor hoogbegaafde kinderen en volwassenen.

Mijn naam is Els. Ik begeleid met Talentvol begaafde en hoogbegaafde kinderen en jongeren na een carrière als leerkracht. Daar voelde ik de nood aan begeleiding van deze kinderen, ook vanuit mijn eigen achtergrond als hoogbegaafde.

Na allerlei opleidingen en zelfstudie heb ik de stap naar zelfstandige gezet. Een van de beste beslissingen die ik heb kunnen maken. Kinderen zien openbloeien, hen leren zichzelf te durven zijn, is ook als begeleider een mooi moment. Via groepstrajecten filosoferen worden heel mooie resultaten behaald en ontdekken ze kinderen die ‘net als hen’ zijn.

Via deze zoektocht kwam ik de groepen tegen, een uitgebreid netwerk waar je gewoon jezelf mag zijn en interessante topics naar voren worden gebracht.

Jan Willem Lenting

ONLINE MODERATOR FACEBOOK | BESTUUR 2018-2019

Betrokkene (elke dag bereikbaar) die zich richt op ondersteuning in diverse interessegroepen voor hoogbegaafden, leest en discussieert graag over hoogbegaafdheid, is voor vele onderwerpen wel te porren.

Ik ben vrijwilliger bij de stichting omdat ik het doel erg ondersteun. Deze organisatie helpt je echt om met elkaar in contact te komen en daardoor voel je je niet zo zeer een buitenbeentje. Vooral de soepele aanmeldingsnormen (waarbij voor sommige groepen een motivatie overigens wel weer verplicht is) zijn prettig. De organisatie komt dus niet elitair over, met de gedachte dat als je er niks aan hebt, je er toch weer snel weg bent. Al met al ben ik trots om vrijwilliger te zijn en ik verwacht dat we nog flink zullen uitbreiden.

Eelko de Vos

ONLINE MODERATOR FACEBOOK | BESTUUR 2018-2019

Optimistische fatalist (“Geen zorgen, komt goed!”), geïnteresseerd in vrijwel alles behalve zweverigheid, GTST of Gordon Heuckeroth. Zeer geïnteresseerd in natuurkunde, quantum mechanica, gefascineerd door psychologie, filosofie en vooral -vanuit atheïstisch standpunt- geloof/religie. Maar ook Disturbed, de Beatles, H.R. Giger, Aliens, Perl, Unix en zijn vrouw en kinderen zijn grote interesses en prettige tijdvreters. Eelko houdt van discussies over allerlei zaken: van zeer persoonlijke problemen, via maatschappelijk kritische debatten tot toekomstvisies over techniek en intelligentie.

Als een soort van grap heb ik me jaren geleden aangemeld bij de eerste hoogbegaafdengroep, waar ik snel in toegelaten werd. “Ik ben dus nu echt hoogbegaafd!”, riep ik semi-verrast blij en ietwat sceptisch over de opzet van deze groep. Maar al snel merkte ik dat in deze groepen mensen zaten waar ik me zeer mee kon identificeren. Mijn intellectuele interesses werden gevoed en opgestookt, en de rare trekjes die ik had, bleken gedeeld te worden door een hoop anderen binnen Hoogbegaafd! Of ik zelf hoogbegaafd ben betwijfel ik nog steeds, maar volgens verschillende docenten aan de universiteit, (in mijn ogen) slimme vrienden en kennissen word ik er wel vaak van beschuldigd. Dat, samen met het feit dat ik me wel op mijn gemak voel binnen deze groepen, heeft me gerustgesteld dat ik vast ook wel hoogbegaafde trekjes heb. Of ik het ooit ga testen? Geen idee. Dat interesseert me eigenlijk niet zoveel.

Mijn carrière begon op de lagere school waar ik de vriendelijke bijnaam “stuud” kreeg, omdat ik leren en wetenschap machtig interessant vond. Mijn allereerste opstel ooit ging over een robot die stalen buizen boog maar een foutje maakte en een mens te pakken kreeg, waarna ik duidelijk beschreef welke botten er in chronologische volgorde aan gingen. Dat verhaaltje haalde meteen de schoolkrant.

Na het VWO ben ik aan de TU Delft Informatica gaan studeren, waar ik mijn interesse in kunstmatige intelligentie kon voeden. Helaas vond ik dat er daar enkel wiskundige truukjes uitgehaald werden om basale neurale structuren na te bootsen, terwijl tot mijn grote teleurstelling het complete mobiele glia-netwerk volkomen over het hoofd gezien werd. Dat was zo’n afknapper dat ik er uiteindelijk maar het Internet op gegaan ben en de toentertijd grootste SF-website ter wereld heb opgezet en twee jaar heb onderhouden. Mijn afstudeerproject werd met zeer luid applaus ontvangen en beoordeeld, maar ik heb de studie toch nooit afgemaakt – werken bleek veel leuker en leerzamer. Het Internet heeft dus ook nauwelijks nog geheimen voor mij als techneut.

Sindsdien blijf ik me in mijn vrije tijd bezighouden met zo’n beetje elk vakgebied in de wetenschap en allerlei start-ups om me heen waar ik wat aan kan bijdragen. En als ik echt tijd over heb, schrijf ik ook nog wat verhalen hier en daar.

Erik van Beesten

BLOGGER

Analyticus en verteller (nerd pur sang). Erik is een slimmerik met een zwaar verleden, waar hij altijd sterker uit is gekomen. Hij vertelt graag over zijn leven, waar hij tegenaan loopt en wat hij heeft geleerd. Ondanks zijn autisme leeft hij niet volgens de labels: Erik is in de eerste plaats altijd gewoon Erik.

Mijn naam is Erik van Beesten. Ik ben werkzaam als data scientist bij Achmea in Apeldoorn, waar ik ook woon. Tevens geef ik voorlichtingen over werken met een autistische stoornis als lid van de Autisme Ambassade Achmea. In het verleden heb ik ook studenten met autisme begeleid tijdens de transitie van middelbaar naar hoger onderwijs, tijdens mijn studiejaren aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Als kleine jongen was ik al ontzettend leergierig, de lezende peuter. Dit dreef mijn ouders ertoe om op mijn vijfde mij te laten testen, waar zowel HB als een autistische stoornis uitkwam. Op mijn achtste werd ik overgeplaatst naar het speciaal onderwijs, waar ik simpele dingen leerde als mensen aankijken, emoties herkennen en een goed gesprek voeren.

Tegenwoordig merkt niemand meer dat ik autisme heb. Dit heb ik te danken aan jaren van trainingen, mijn heldere kop en veel doorzettingsvermogen. Het is heel vaak erg moeilijk gegaan, maar ik ben altijd beter aan de andere kant uitgekomen. Ik gebruik mijn aangeleerde kennis om als pseudo-ambassadeur voor het autismespectrum op te treden. Veel mensen denken dat ze weten hoe wij denken, maar dat kan niemand weten. Iedereen is altijd in de eerste plaats zichzelf!

Persoonlijk ben ik dol op wandelen, gamen, pianomuziek, Pokémon, honden, en het internet, waar ik het grootste gedeelte van de tijd te vinden ben. Er is zo ontzettend veel te leren, en ik ben vastberaden om zoveel mogelijk te ontdekken, en anderen te helpen om zelf ook te blijven leren. Ik hoop dat mijn schrijfsels hierbij kunnen helpen.

Stephany Daal

BLOGGER

Eigenzinnig en autonoom. Schrijfster, fotografe en reiziger. Ze heeft een onuitputtelijke drang naar kennis en is uiterst nieuwsgierig naar de wereld om haar heen. Is als talenknobbel vloeiend in vijf talen. Lievelingswoord: vergankelijk.

Als Surinaamse ben ik geboren (1990) op Curaçao en groei ik deels hier op en deels in Amsterdam. Echter heb ik me in de afgelopen tien jaren ook weten te vestigen in Estland, Brazilië, België en Egypte. Iets met ouders die ook veel gereisd hebben en ik vrij internationaal ben opgegroeid. Een vaste plek op aarde heb ik dus nooit gekend en ik hecht me ook niet aan een bepaald cultuur. Wereldburger dus. Of misschien toch typisch hoogbegaafd?

Van VMBO naar HAVO, weer terug naar VMBO, toch maar weer HAVO, dan HBO, uiteindelijk zelfs universiteit, maar nu weer terug op HBO. Mijn schoolperiode is niet bepaald vlotjes gelopen en ik ben vaak gestopt of veranderd van school of opleiding. Het was me altijd iets te saai, iets te langzaam en dat lang stilzitten in de klas of college vond ik helemaal niks. Na een aantal jaartjes een studie in de richting politiek hebben proberen af te ronden, realiseerde ik me tijdens het wonen in Brussel dat een carrière in de politiek helemaal niks voor mij was. Dat vroeg even om een totale ommekeer in mijn leven. Wat wilde ik nou écht? Het antwoord kwam al vrij snel: met kinderen werken.

Tegenwoordig studeer ik Pedagogiek via afstandsonderwijs (NTI) en wil ik daarnaast dolgraag aan de slag als onderwijsassistente of leerlingenbegeleidster. Geen fancy carrière bij de Verenigde Naties meer voor mij, maar gewoon lekker bezig zijn met kinderen en hun ontwikkeling. Heerlijk.

Alicia Puik

BLOGGER

Hoogbegaafde en hoogsensitieve moeder van een hoogsensitief en zeer hoogbegaafd kind. De puzzelstukjes uit het verleden zijn op zijn plaats gevallen door de komst van haar zoon. Haar interesses liggen voornamelijk op het gebied van psychologie en menselijke interactie, alhoewel haar (creatieve) brein 1001 kanten op schiet. Kernwoorden die bij haar passen zijn openheid, eerlijkheid, directheid, authenticiteit, diepgang, respect en puurheid.

Ik ben een praktijkmens. Alhoewel ik vrij makkelijk kon leren was ik niet geïnteresseerd in stoffige boeken en saaie schoolroosters, maar in actie! Ik wilde weten hoe bedrijven werkten van A tot Z! Ik wilde de wereld zien!

Vanaf mijn 21e had ik geluk. Ik kwam een baas tegen die mijn (door mijzelf nog steeds niet echt onderkende) potentie zag en werd bij dat grote internationale bedrijf de eerste en enige vrouwelijke, en jongste manager ooit in hun geschiedenis. Ik mocht mijn eigen (logistieke) afdeling opzetten, aansturen, zelf mensen aannemen etc. Ik was helemaal in mijn element.

Maar het vele harde en late werken, mijn perfectionisme en mijn bewijsdrang hebben toen zijn tol geëist. Ik kreeg een burn-out met blijvende schade. Toen heb ik het roer helemaal omgegooid en ben ik gaan werken in een totaal andere (sociale) bedrijfstak, waar ik me als hoogsensitief persoon meer thuisvoelde, maar waar het werk niet uitdagend genoeg was.

Tegenwoordig bevind ik me in de bevoorrechte positie dat ik een stay-at-home mom mag zijn voor onze zeer hoogbegaafde zoon. In mijn zoektocht om hem gelukkiger te zien kwam ik bij Hoogbegaafd! terecht en kreeg ik ook mijn eigen aha-moment. Nu mag ik hier mijn belevingswereld neerpennen.

Verder houdt mijn gezin van veel rust, natuur en water. Wij zijn wat ik noem “bijzonderlingen” 🙂