Werkgroep Onderwijs2021-12-20T07:25:09+01:00

WERKGROEP ONDERWIJS

OP NAAR HOOGBEGAAFDENONDERWIJS DAT PAST!

Marije Miltenburg

COÖRDINATOR WERKGROEP ONDERWIJS

De Stichting Hoogbegaafd! Werkgroep Onderwijs is tot stand gekomen vanuit de wens om aandacht te blijven vragen voor de niet-passendheid van het huidige onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen. Wij zetten ons in voor passend(er) onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en studenten. Ook zetten wij ons in voor emancipatie en een positieve beeldvorming van deze leerlingen en studenten. Wij willen dat er gekeken wordt naar de kinderen zelf, naar wat zij nodig hebben en hoe zij zich evenwichtig kunnen ontwikkelen. Niet de kinderen in het systeem laten passen, maar het systeem om het kind heen laten passen.

Het onderwijs voldoet niet aan de ontwikkel-, leer en ondersteuningsbehoefte van (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen. Dagelijks lopen niet slechts enkele, noch tientallen, maar veel en véél meer gezonde, leerbare (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren vast op school. Ze worden ziek door school, gaan ‘ongewenst’ gedrag vertonen, schakelen zichzelf uit, vallen uit of raken zeer ernstig beschadigd. Dit dwingt sommige ouders om hun baan op te zeggen. Anderen belanden in de ziektewet.

Verandering van het onderwijs is nodig. Daar maken wij ons hard voor. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel- leer en ondersteuningsbehoefte van het individuele kind (Kinderrechtenverdrag Artikel 28). De Werkgroep Onderwijs roept de overheid op om het recht op onderwijs na te leven, opdat elk hoogbegaafd kind van (passend) onderwijs zal worden voorzien. Hiertoe worden ervaringsverhalen verzameld en is het Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld.

Daarnaast inventariseren en onderzoeken we de mooie en goede initiatieven op onderwijsgebied, waarmee we graag in contact komen. Ook zoeken we de verbinding met andere ouderinitiatieven, instanties en partijen die hoogbegaafdenonderwijs een warm hart toe dragen en zich samen met ons hard willen maken voor hoogbegaafdenonderwijs dat past!

Kerndoelen van de Werkgroep Onderwijs

  • verbindingen leggen tussen en met ouderinitiatieven, instanties en partijen die werken met en voor hoogbegaafdenonderwijs

  • informeren van ouders, onderwijskundigen, professionals, politici over -de niet passendheid van- onderwijs en ‘zorg’ aan (uitzonderlijk) hoogbegaafden

  • onderzoek naar hoogbegaafdenonderwijs. Wat is er al dat werkt? Waar kunnen partijen elkaar versterken? Is er een minimale basis te benoemen die voor ieder (uitzonderlijk) hoogbegaafd kind geldt? Hoe kan het anders/beter? Wat zijn de gevolgen van de niet-passendheid van het onderwijs voor (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen?

Wij zijn gestart als een groep ouders die elkaar vonden op basis van de problematiek rondom hun kind(eren), maar ook in hun eigen leven! Het gezinsleven kwam bijna 24/7 in het teken te staan van “hoe houd ik mijn kind in het onderwijs?”. En dan zonder dat het kind ‘uit’ gaat, ziek wordt, beschadigd raakt, internaliserend of externaliserend gedrag gaat vertonen of thuis komt te zitten, totaal van de radar afvallend om überhaupt onderwijs te krijgen? En zonder dat het als enige systemische redmiddel wordt ‘weggestopt’ in een zorginstelling?

Veelzijdige gesprekspartner

Door de overweldigende hoeveelheid aandacht – teweeggebracht door door enkele ouders, jongeren en andere ouderinitiatieven, instanties en partijen – heeft Stichting Hoogbegaafd! vrijwillig aangeboden om al deze krachten te bundelen in de Werkgroep Onderwijs. De Werkgroep Onderwijs is nu, mede dankzij de waardevolle aanvulling van jongeren, een gesprekspartner voor (klankbord)bijeenkomsten van schoolbesturen, instanties, samenwerkingsverbanden, gemeentes, politiek en meer!

Ben je geïnteresseerd in het onderwerp en wil je eens van gedachten wisselen over wat jij kunt doen om ons te ondersteunen, neem gerust contact op met Marije via werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.

Geplande evenementen

Wij plannen regelmatig nieuwe activiteiten, zoals debatten met politici en experts op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden. Onze actuele agenda vind je hier.

Agenda van de Werkgroep Onderwijs >

Aankomende evenementen

Wij bereiden continu nieuwe activiteiten voor. De volgende activiteiten zijn we momenteel aan het uitwerken, meer informatie volgt! In januari 2022 willen we de wensen van hoogbegaafde kinderen aan de nieuwe minister van Onderwijs aanbieden. In februari gaan we Op de Thee met HB en willen we gastcolleges geven over hoogbegaafdheid door hoogbegaafden. In maart plannen we een sponsorloop: Je Brein in Beweging. In april willen we in gesprek met HB, en wel met het volgende thema: Inpassen of aanpassen, hoe komen we uit de impasse?

Lopende acties

Wat moet de nieuwe minister van Onderwijs echt weten over jou, hoogbegaafdheid of de manier waarop jij je ontwikkelt en leert, zodat jij het juiste onderwijs kan krijgen? Laat het ons weten!

Aan de nieuwe onderwijsminister >

Laten we hoogbegaafd Nederland samen een stem geven en – als je dat wilt – een gezicht. Als we samen laten zien wie we zijn en met hoeveel mensen we zijn, kan de overheid niet meer om ons heen. Veel hoogbegaafden in het basis- en voortgezet onderwijs en hoogbegaafde studenten gingen je voor. Deel ook jouw verhaal!

Deel je ervaringsverhaal >

Geplande acties

Onze geplande acties zijn Op de Thee met HB, Gastcolleges en Je Brein in Beweging: sponsorloop. Binnenkort kun je hier meer informatie over deze acties vinden.

Eerdere acties

Wij hebben eind 2020 onderstaand Manifest Hoogbegaafdenonderwijs opgesteld. Wij roepen op tot onderwijs dat voldoet aan de ontwikkel-, leer-, en ondersteuningsbehoefte van hoogbegaafde kinderen.

Manifest Hoogbegaafdenonderwijs >

Meer informatie over Ouders voor Ouders volgt binnenkort.

Meer informatie over de Broedplaats Jongeren volgt binnenkort.

Sponsor ons en steun onze acties en activiteiten

Wij blijven ons graag inzetten voor hoogbegaafdenonderwijs dat past. Dat vergt veel middelen. Steun ons in onze werkzaamheden en sponsor ons.

Sponsor de Werkgroep Onderwijs >

Blijf op de hoogte van wat de Werkgroep Onderwijs doet

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Selecteer daarbij in elk geval de nieuwsbrief over hoogbegaafde kinderen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief >

Heb je een vraag aan de Werkgroep Onderwijs?

werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl

Contactverzoek Werkgroep Onderwijs
Naam
Naam
Voornaam/initialen
Achternaam
Ik ga akkoord met

Of ben je op zoek naar contact met andere ouders?

Stichting Hoogbegaafd! heeft verschillende oudergroepen waar je met andere ouders in contact kunt komen en tips kunt uitwisselen over jouw kind in het onderwijs.

Ik wil over mijn hoogbegaafde kind uitwisselen >

Ga naar de bovenkant