Introductie

Hoe ontmoet jij ons?

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community, het schrijven van artikelen, coaching, het onderhouden van een kennisportaal en het onderzoeken van bepaalde deelaspecten van hoogbegaafdheid. Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden. We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan. Wij zijn internationaal actief.

Verbinden

Wij verbinden door elkaar aan te moedigen, onderling te delen wat ons interesseert en samen onze hoogbegaafdheid te ervaren in een zeer actieve online en offline community met meer dan 8000 leden.

Informeren

Wij informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven, en nemen zo graag vooroordelen over hoogbegaafdheid weg.

Onderzoeken

Wij onderzoeken waar en hoe intellectuele en creatieve hoogbegaafden zich in de maatschappij bevinden, wat voor paden zij ondanks hun enorme diversiteit veelvuldig bewandelen, wat voor wegen ze zelf vinden, en welke bruggen ze (kunnen) slaan in de maatschappij.

Empathie & Vertrouwen

Wij zijn dynamisch en interactief. Daarbij hoort empathie van alle betrokkenen, zowel van vrijwilligers als deelnemers. Een betrouwbare en vertrouwelijke omgeving is de beste plek om uit te wisselen over hoogbegaafd zijn en leven.

Inclusie & Diversiteit

Wij vertegenwoordigen niet slechts een bepaalde groep hoogbegaafden, maar ook groepen die vaak over het hoofd gezien worden, zoals uitzonderlijk hoogbegaafden, hoogbegaafden met medische aandoeningen, hoogbegaafde ouderen, en dubbelbijzondere hoogbegaafden. Wij vormen een community met verschillende interesses, genderidentiteiten, geaardheden en culturele achtergronden.

Integriteit & Discretie

Wij voeden geen ego’s, zijn eerlijk en transparant, hebben geen dubbelzinnige belangen en bewaken de veiligheid op al onze kanalen. Op die manier werken we zo duurzaam en stabiel mogelijk aan onze missie.

Grondigheid & Wetenschappelijkheid

Wij streven een wetenschappelijke benadering na in het informeren over hoogbegaafdheid en het wegnemen van vooroordelen en nemen niet klakkeloos alles voor waar aan.

Introduction

How will you meet us?

The Gifted! Foundation connects, informs and investigates (parents, teachers and counselors of) gifted people of all ages and backgrounds. To do so, we organize meetings, offer an online community, publish articles, offer coaching, maintain a knowledge portal, and investigate specific aspects of being gifted. Empathy & Trust, Inclusion & Diversity, Integrity & Discretion, Thoroughness & Science are our core values. We highly depend on new media to dynamically, interactively and critically maintain our network and to spread knowledge. We look beyond IQ-scores: a gifted person is a highly aware person, sometimes not testable. We approach giftedness as a positive quality that allows us to contribute significantly to society. We operate internationally.

Connecting

We connect by encouraging each other, sharing our interests, and experiencing our giftedness together, as demonstrated in a highly active online and offline community with over 8000 individual members.

Informing

We inform by distributing the latest scientific insights and by writing personal and professional articles, and by doing so, we aim to take away prejudices against giftedness.

Investigating

We investigate the well-being of intellectually and creatively gifted people and what is needed to make them flourish in society.

Empathy & Trust

We are dynamic and interactive. We expect empathy of everyone involved: volunteers as well as well as participants. A reliable and trustworthy environment is the best place to exchange about finding meaning in being gifted.

Inclusion & Diversity

We do not just represent one group of gifted people, but also represent commonly overlooked groups, such as highly, exceptionally and profoundly gifted people, gifted people with medical conditions, gifted elders, and twice exceptional gifted people.  We are a community with different interests, gender identities, personalities and cultural backgrounds.

Integrity & Discretion

We do not support big egos, are honest and transparent, have no hidden agenda, and actively maintain high safety standards within our community. We work on our mission in a sustainable and steady way.

Thoroughness & Science

We follow the latest scientific insights when informing about giftedness and taking away prejudices, stereotypes and myths, and refuse to spread misinformation and fake news.

Tijdlijn

 • 5 mei ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend met terugwerkende kracht vanaf datum oprichting
 • 2 april Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod op Facebook
 • 24 maart Hoogbegaafd! Man op Facebook
 • 24 maart Hoogbegaafd! Vrouw op Facebook
 • 28 januari Hoogbegaafd! Kunstzinnige Vraag & Aanbod op Facebook
 • 10 januari Hoogbegaafd! pagina op LinkedIn
 • 10 januari Stichting Hoogbegaafd! officieel geregistreerd als stichting
 • 12 december Hoogbegaafd! Grootouders op Facebook
 • 11 december Hoogbegaafd! Ouders Thuiszitters op Facebook
 • 30 oktober Hoogbegaafd! Senioren op Facebook
 • 18 oktober Hoogbegaafd! Ouders Thuisonderwijs op Facebook
 • 28 september Hoogbegaafd! Het goede leven op Facebook
 • 27 augustus Hoogbegaafd! Speelgoedtips op Facebook
 • 8 juli Hoogbegaafd! Culinair op Facebook
 • 4 juni Hoogbegaafd! Developmental Coordination Disorder op Facebook
 • 16 mei Uitzonderlijk Hoogbegaafd! volwassenen op Facebook
 • 13 mei Hoogbegaafd! Sport op Facebook
 • 5 maart Huidige website van start
 • 2 maart Hoogbegaafd! Zwangerschap & Baby op Facebook
 • 6 januari Samen Sterk team opgericht
 • 2 januari Hoogbegaafd! Grote geschiedenis op Facebook
 • 6 december Research team opgericht
 • 19 september Hoogbegaafd! De Toren van Babel op Facebook
 • 15 augustus Hoogbegaafd! Atheïsten op Facebook
 • 25 juli Hoogbegaafd! Vacatures & Businesspartners op Facebook
 • 18 juli Hoogbegaafd! Trotse ouders op Facebook
 • 28 juni Hoogbegaafd! Begeleiders volwassenen op Facebook
 • 16 mei Hoogbegaafd! Bewust kindervrij op Facebook
 • 1 februari Hoogbegaafd! ICT op Facebook
 • 18 januari Hoogbegaafd! Architectuur & Aankleding op Facebook
 • 28 november Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod Vlaanderen op Facebook
 • 18 november Hoogbegaafd! Onderwijs Nederland op Facebook
 • 14 november Samen Zijn team opgericht
 • 14 november Hoogbegaafd! Onderwijs Vlaanderen op Facebook
 • 6 november Hoogbegaafd! Volwassenen Vlaanderen op Facebook
 • 25 september Vlaamse regiogroepen op Facebook
 • 21 september Hoogbegaafd! Cognitieve & Executieve functies op Facebook
 • 20 september Hoogbegaafd! Dierenliefhebbers op Facebook
 • 19 september Hoogbegaafd! Burn-out & Bore-out op Facebook
 • 12 september Hoogbegaafd! Externe begeleiders kinderen op Facebook
 • 10 september Hoogbegaafd! Jongeren op Facebook
 • 24 augustus Nederlandse regiogroepen op Facebook
 • 19 augustus Organisatieteam opgericht
 • 14 augustus Hoogbegaafd! Werk & Ondernemen op Facebook
 • 9 augustus Hoogbegaafd! Muziek & Muzikanten op Facebook
 • 6 augustus Hoogbegaafd! Natuurliefhebbers op Facebook
 • 6 augustus Hoogbegaafd! Games & Fantasy op Facebook
 • 7 juli Hoogbegaafd! pagina op Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Filosofie op Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Kunst & Kunstenaars op Facebook
 • 5 juli Hoogbegaafd! Ouders Voorschools Facebook
 • 12 maart Oude website van start
 • 23 februari Hoogbegaafd! Dyslexie & Dyscalculie op Facebook
 • 20 februari Hoogbegaafd! Liefde & Relaties op Facebook
 • 14 februari Hoogbegaafd! Vraag & Aanbod Nederland op Facebook
 • 5 februari Adminteam opgericht
 • 1 februari Hoogbegaafd! Lichamelijke functies op Facebook
 • 12 december Hoogbegaafd! Ouders Voortgezet onderwijs op Facebook
 • 12 december Uitzonderlijk Hoogbegaafd! Kinderen op Facebook
 • 10 december Hoogbegaafd! Lees & Schrijfclub op Facebook
 • 4 december Hoogbegaafd! op Twitter (@_Hoogbegaafd)
 • 29 november Hoogbegaafd! Jongvolwassenen op Facebook
 • 10 september Hoogbegaafd! Ouders Vlaanderen op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! Hoogsensitief op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! Autismespectrum op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! AD(H)D op Facebook
 • 28 juli Hoogbegaafd! Rouw & Traumaverwerking op Facebook
 • 17 juli Hoogbegaafd! LGBTIQ op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Volwassenen op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Ouders Basisonderwijs op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Wetenschap op Facebook
 • 16 juli Hoogbegaafd! Spiritualiteit op Facebook

12 februari Hoogbegaafd! op Facebook

Timeline

 • 5 October Gifted! Highly & Exceptionally & Profoundly gifted adults on Facebook
 • 5 March Start of current website
 • 18 February Gifted! International marketplace on Facebook
 • 3 November Gifted! Academics on Facebook
 • 16 October Gifted! Adults on Facebook
 • 16 October Hochbegabt! Deutschland auf Facebook
 • 16 October Gifted! page on Facebook
 • 16 October Gifted! on Twitter (@GiftedinEurope)
 • 7 July Gifted! Knowledge & Research on Facebook