MISSIE & VISIE

HOE ONTMOET JIJ ONS?

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community, het schrijven van artikelen en het onderzoeken van bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid.

Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden.

We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden.

We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan.

De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

MISSIE

Verbinden

Wij verbinden door elkaar aan te moedigen, onderling te delen wat ons interesseert en samen onze hoogbegaafdheid te ervaren in een zeer actieve online en offline community met meer dan 12000 leden.

Informeren

Wij informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven, en nemen zo graag vooroordelen over hoogbegaafdheid weg.

Onderzoeken

Wij onderzoeken waar en hoe intellectuele en creatieve hoogbegaafden zich in de maatschappij bevinden, wat voor paden zij ondanks hun enorme diversiteit veelvuldig bewandelen, wat voor wegen ze zelf vinden, en welke bruggen ze (kunnen) slaan in de maatschappij.

KERNWAARDEN

Empathie & Vertrouwen

Wij zijn dynamisch en interactief. Daarbij hoort empathie van alle betrokkenen, zowel van vrijwilligers als deelnemers. Een betrouwbare en vertrouwelijke omgeving is de beste plek om uit te wisselen over hoogbegaafd zijn en leven.

Inclusie & Diversiteit

Wij vertegenwoordigen niet slechts een bepaalde groep hoogbegaafden, maar ook groepen die vaak over het hoofd gezien worden, zoals uitzonderlijk hoogbegaafden, hoogbegaafden met medische aandoeningen, hoogbegaafde ouderen, en dubbelbijzondere hoogbegaafden. Wij vormen een community met verschillende interesses, genderidentiteiten, geaardheden en culturele achtergronden.

Integriteit & Discretie

Wij voeden geen ego’s, zijn eerlijk en transparant, hebben geen dubbelzinnige belangen en bewaken de veiligheid op al onze kanalen. Op die manier werken we zo duurzaam en stabiel mogelijk aan onze missie.

Grondigheid & Wetenschappelijkheid

Wij streven een wetenschappelijke benadering na in het informeren over hoogbegaafdheid en het wegnemen van vooroordelen en nemen niet klakkeloos alles voor waar aan.