Posted time 26 januari 2022 Location Nederland, Nederlandstalig, Online, Vlaanderen Job type Werkgroep Community, Werkgroep Content & Communicatie

De Werkgroep Community van Stichting Hoogbegaafd! zoekt een Coördinator Samen Zijn-bijeenkomsten.

De Werkgroep Community is verantwoordelijk voor de online en offline community van Stichting Hoogbegaafd!, met het doel om hoogbegaafden van allerlei leeftijden en achtergronden met elkaar te verbinden. Onze community bestaat al sinds 2012 en heeft tot vele nieuwe vriendschappen geleid.

De Werkgroep Community zoekt momenteel een Coördinator Samen Zijn-bijeenkomsten. Je gaat over de Samen Zijn-bijeenkomsten van de gehele Nederlandstalige community in Nederland en Vlaanderen. Als coördinator overzie je dat deze bijeenkomsten, met als doelgroep hoogbegaafde volwassenen, goed verlopen. Ook verzorg je de online communicatie over deze bijeenkomsten. Je staat in contact met gastpersonen (m/v/x) van Samen Zijn-bijeenkomsten, de Coördinator Community, de online moderators van onze community en de nieuwe Werkgroep Content & Communicatie. Op deze manier is snel overleg mogelijk. Je rapporteert bovendien direct aan het bestuur van Stichting Hoogbegaafd!, in het bijzonder het Bestuurslid Vrijwilligers.

Dit ben jij:

 • Je bent handig in het gebruik van sociale media: Facebook, LinkedIn, Instagram en WhatsApp.

 • Je bent handig in het gebruik van het nieuwsbriefprogramma laposta en het WordPress contentmanagementsysteem (CMS) of bereid dit te leren – instructievideo’s over hoe je events, inschrijfmogelijkheden en nieuwsbrieven aanmaakt staan voor je klaar!

 • Je bent structureel en nauwkeurig in het overzien van beleidsmatige, administratieve en evaluerende taken m.b.t. de Samen Zijn-bijeenkomsten.

 • Je bent goed in online communicatie en de werking/dynamiek van verschillende sociale media, zeer geduldig en waar nodig diplomatiek met mensen, bent daarbij cultureel sensitief en kan ad rem omgaan met situaties die zich voordoen.

 • Je bent zelf (uitzonderlijk) hoogbegaafd, dus ervaringsdeskundig.

 • Je bent goed bekend met de community en bij voorkeur al lid van de community.

 • Je hebt geen eigen zakelijke belangen bij het vervullen van de rol, bent liefst onafhankelijk van soortgelijke organisaties of hebt anderzijds geen belangenverstrengeling.

 • Je vindt het leuk om af en toe zelf op een Samen Zijn-bijeenkomst aanwezig te zijn en/of je bent hier al bekend mee.

Dit ga je doen:

 • Je schakelt namens alle gastpersonen van Samen Zijn-bijeenkomsten met de Coördinator Community en het Bestuurslid Vrijwilligers.

 • Je bent een snel aanspreekpunt voor gastpersonen bij uiteenlopende zaken en waar nodig zet je kwesties door richting het bestuur. Je neemt daartoe proactief deel aan alle onderlinge communicatiekanalen met moderators voor de verschillende onderdelen van de community.

 • Je geeft invulling en uitvoer aan het beleid om de Samen Zijn-bijeenkomsten prettig te laten verlopen en brieft de gastmensen daarover. Je houdt (beleids)voorstellen tegen de gastpersonen aan voor ruggespraak vanuit de praktijk. Je hebt regelmatig contact met hen en hebt daarbij goed zicht op wie wat doet.

 • Je evalueert Samen Zijn-bijeenkomsten periodiek op kwaliteit en facilitatie. Je signaleert waar verbetering of versterking nodig is.

 • Je maakt de Samen Zijn-bijeenkomsten en inschrijfmogelijkheid aan op de website (en af en toe andere bijeenkomsten, in samenwerking met de nieuwe Werkgroep Content & Communicatie). Datzelfde doe je in samenspel voor het Symposium en evenementen van de Werkgroep Onderwijs.

 • Je maakt de Samen Zijn-bijeenkomsten aan op de juiste plekken op Facebook en verspreid deze ook op LinkedIn, Instagram en WhatsApp. Datzelfde doe je in samenspel voor het Symposium.

 • Je verstuurt maandelijks een nieuwsbrief over de aankomende Samen Zijn-bijeenkomsten. In samenspel verzorg je ook de online campagne (serie mails) voor het Symposium.

 • Je ontvangt back-ups van inschrijvingen voor de Samen Zijn-bijeenkomsten en kijkt desgevraagd mee met specifieke gastmensen.

 • Als je soms zelf ook een Samen Zijn-bijeenkomst bezoekt, is dat mooi meegenomen.

De functie is vrijwillig en vraagt ongeveer 2 uur per week van je. Jouw genderidentiteit en afkomst maken ons niets uit. Je bent hier om onderling van elkaar te leren en een mooi doel te vertegenwoordigen. Laat van je horen!

Is je interesse gewekt? Stuur dan je motivatie zo snel mogelijk naar voorzitter Alice K. Burridge via info@stichtinghoogbegaafd.nl. Laat weten hoe jouw ervaring en interesse kunnen bijdragen aan het vervullen van deze rol. Heb je eerst nog wat vragen? Mail deze dan gerust.