Universiteiten 2018-02-05T17:13:15+00:00

Universiteiten

Hoogbegaafde studenten en medewerkers

Alle (vermoedelijk) hoogbegaafde studenten en medewerkers kunnen met een motivatie terecht in onze internationale Facebookgroep voor academici. Studenten kunnen verder onder meer terecht in onze Facebookgroep voor jongvolwassenen.


Wageningen Universiteit

Lunchbijeenkomsten voor hoogbegaafden

Hoogbegaafdheid kan handig zijn, maar kan mensen ook in psychische of sociale problemen brengen. Dat is de reden waarom decaan Ruur Boersma zelfhulpgroepen voor hoogbegaafde studenten heeft opgezet. Deze bijeenkomsten zijn er voor ontwikkeling, ontmoeting en herkenning. Een van de obstakels waar hoogbegaafde studenten soms tegenaan lopen is de bachelorthesis. Een ander probleem is dat hoogbegaafde studenten vaak te veel doen en daardoor burn-out raken. Daarnaast is motivatie een heikel punt. Lees meer over de bijeenkomsten in de Resource.


Leiden Universiteit

Hoogbegaafden café en traject

De Universiteit Leiden biedt eenmaal per maand een ‘Hoogbegaafden café’ aan voor hoogbegaafde studenten van de Universiteit Leiden. We beginnen met een kort programma van een half uur, en daarna interessante gesprekken en gezellig samenzijn. Studenten die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Simone Keijsers.

De Universiteit Leiden biedt drie maal per jaar een Traject aan van vijf bijeenkomsten in tien weken, voor hoogbegaafde studenten die aanlopen tegen uitdagingen die te maken hebben met hoogbegaafdheid. Studenten gaan in het Traject praktisch met hun uitdagingen aan de slag. Tevens is het traject een prettige mogelijkheid om met andere hoogbegaafde studenten van gedachten te wisselen over allerlei aspecten van hoogbegaafdheid.


Close