Geestelijke gezondheid volwassenen 2018-02-05T17:10:44+00:00

Geestelijke gezondheid

Volwassenen

Deze lijst is niet gebaseerd op lidmaatschap van bepaalde beroepsverenigingen, maar op de indruk die Stichting Hoogbegaafd! krijgt van de hulpverleners. Belangrijk daarbij zijn kennis van begaafdheid, grondigheid, diepgang, integriteit, samenwerking met de hulpzoekende, oog voor de diversiteit van hoogbegaafden, en een sterke wil om een leven lang te blijven doorleren. Oftewel: ze sluiten goed aan bij de kernwaarden van Stichting Hoogbegaafd! Bovendien hebben we vanuit onze community positieve reacties over de hulpverlening ontvangen. Dit valt aan doe-het-zelf-aanmeld-overzichten of aan registraties bij beroepsverenigingen niet af te lezen. Vergoede hulpverleners kunnen zich zonder restricties aanmelden, anderen alleen op uitnodiging. Alle hulpverleners kunnen met een motivatie terecht in onze Facebookgroepen voor hulpverleners.


Utrecht

Dr. Claartje van Sijl

Van Sijl Counseling & Training

Gevestigd in Utrecht, individuele begeleiding vindt daar plaats al wandelend in Amelisweerd of online via Skype. Ook verzorg ik workshops en trainingen op locaties door heel Nederland. Ik werk in het Nederlands en Engels.

Ik bied hulp aan academici en andere onderzoekende professionals die intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun onderzoek. Klanten zijn talentvolle slimmeriken: snelle denkers die ook creatief zijn en breed geïnteresseerd in tal van verschillende onderwerpen. Regelmatig begeleid ik (ogenschijnlijk succesvolle) hoogbegaafde wetenschappers. Mensen die bij me komen hebben altijd vertrouwd op hun rationele verstand, hun snelle intelligentie om te komen waar ze nu zijn, maar voelen intuïtief aan dat dit hen niet verder helpt naar het volgende niveau waar ze naartoe willen: een volgende stap in hun (onderzoeks)loopbaan, hogere kwaliteit artikelen of proefschrift, betere samenwerking met collega’s, of betekenisvolle bijdragen aan hun vakgebied.

Gepromoveerd filosoof (UU) en gediplomeerd counselor / trainer voor academici met vragen rond visie, zingeving, balans en (zelf)vertrouwen. Lid van de National Philosophical Counseling Association (NPCA) als gecertificeerd Logic Based Therapy consultant. Daarnaast erkend Zacht Werken Coach, CRKBO geregistreerd docent en lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk. Zelf hoogbegaafd en moeder van drie waarschijnlijk hoogbegaafde kinderen.

Lotte van Lith

A Lot of Complexity

Gevestigd in Amersfoort, ik werk ook op locatie en via Skype.

Voor begaafd-gevoelige (jong)volwassenen, professionals in de gezondheidszorg, binnen het onderwijs, leiders en leidinggevenden. Ik verzorg intensieve coachingstrajecten. In mijn benadering integreer ik o.a. verschillende stromingen en methodieken binnen de psychologie, veel filosofie (westers en oosters), kunst en creatieve en reflectieve schrijfoefeningen. Daarnaast werk ik met sessies van 2 uur, waarna de coachee een uitgebreid feedbackverslag ontvangt, inclusief oefeningen, lees – en kijktips en relevante links. Coachees kunnen daarnaast deelnemen aan groepssessies. Een uitgebreide beschrijving van mijn werkwijze en doelgroep tref je op de website aan. En schroom niet om te bellen of mailen met eventuele vragen of suggesties, ik denk graag mee!

Coach en spreker (MA). Zelf hoogbegaafd.

Marie-Lotte van de Kamp-Verbeij

  • Soms vergoed

Praktijk voor psychotherapie en coaching Marie-Lotte van de Kamp-Verbeij

Gevestigd in Zeist. Ik heb geen contracten met gemeentes dus u heeft een restitutiepolis nodig.

Individuele en groepspsychologie, gespecialiseerd in schematherapie (persoonlijkheidsproblematiek), Acceptance and Commitment en Mindfulness Based Cognitive Therapy (stemmings- en angststoornissen), werkgerelateerde problematiek, individuele Solution Focused Coaching en Co-actieve Coaching.

GZ psycholoog en psychotherapeut BIG, lid VGCT, VEN (drs.). Zelf hoogbegaafd, lid van Mensa Nederland.

Marjolijn Peters

WOWcoaching & opstellingen

Gevestigd in Amersfoort, reizen is geen probleem.

Voor hoogbegaafde volwassenen, ouders, gezinnen en kinderen met vragen rondom hoogbegaafheid en tot je recht komen. Ik bied coaching, kindercoaching, familieopstellingen, traumaopstellingen, workshops, trainingen, diverse contactmomenten (volwassenen, ouders, kinderen), SpeelDag, Schrijfdans, Mediërend Leren, Innerlijk Kind werk. Ieder mens is uniek en verdient het om te stralen. Dat dat niet altijd lukt heeft vaak te maken met omstandigheden of patronen die zijn meegenomen uit eerdere ervaringen of de familie. Ik help je graag om te gaan stralen zoals dat bedoeld is en je verdient.

Coach (HBO+), kindercoach, therapeut systemisch werk, begeleider van Familieopstellingen en Opstellingen rondom traumaverwerking en verlangen. Volgde opleidingen op HBO, HBO+, masteropleidingen opstellingen, diverse seminars, werkte eerder zeven jaar in het onderwijs (MBO en HBO). Zelf hoogbegaafd, opgeleid in hoogbegaafdheid, moeder van een hoogbegaafd kind. Levenservaring in omgaan met tegenslag.

Pauline den Burger

PDB coaching

Gevestigd in Houten, ik werk ook indien gewenst op locatie.

Ik begeleid volwassenen in de zoektocht naar hun juiste koers. Veel van mijn cliënten zijn hoogbegaafd en lopen in hun werk tegen onbegrip, miscommunicatie of verveling aan. Samen zoeken we wat voor hen de juiste koers is om verder te gaan en weer lekker in hun vel te komen. Daarnaast begeleid ik ouders van hoogbegaafde kinderen in hun zoektocht naar het juiste onderwijs voor hun kinderen en verder de begeleiding en opvoeding van hun kinderen.  Bovendien doe ik ook ondernemerscoaching en teamcoaching bij bedrijven. Hierbij gebruik ik Q-4 Profiles. Door te leren wat je eigen communicatiestijl is en die van anderen, leert een team beter samenwerken omdat ze meer begrip hebben voor een andere stijl. Hierbij is tevens een uitgangspunt dat men gebruik maakt van zijn kwaliteiten en die verder versterkt.

Gecertificeerd coach (St!r), begeleider van (hoogbegaafde) volwassenen en ouders van hoogbegaafde kinderen, bezig met post-master opleiding Specialist Hoogbegaafdheid (ECHA). Waarschijnlijk zelf hoogbegaafd, moeder van twee hoogbegaafde kinderen. Vrijwilliger voor Stichting Hoogbegaafd!

Saskia Niezen

Direct Counseling

Gevestigd in IJsselstein, werkgebied is heel Nederland. Ik werk via online hulpverlening via Skype, mail of telefoon. Bezoek op afspraak is mogelijk.

Counselingpraktijk voor hoogbegaafde volwassenen die conflictsituaties ervaren door verschil in intellect, andere beleving van emoties, etc., problemen ondervinden bij hun functioneren, onbegrip ervaren in hun omgeving, gebrek aan motivatie, depressieve gevoelens, burn-out en bore-out, perfectionisme, problemen hebben met het vasthouden van een baan, faalangst, of andere zaken. Naast hoogbegaafde volwassenen werk ik met volwassenen met gendersensitieve vraagstukken of een combinatie hiervan. Counseling is voor iedereen die niet weet hoe hij/zij hun huidige situatie kan veranderen, die een emotionele gebeurtenis meemaakt en niet goed weet hoe hiermee om te gaan, die grip verlies ervaart, die met iemand anders over zijn/haar problemen of vragen wil praten, die problemen ervaart die te maken hebben met kinderen, partner, familie, vrienden, collega’s, etc., die vaak niet worden begrepen door hun sociale omgeving, en nog veel meer.

Psychosociaal hulpverlener en 3e jaars in de opleiding SNRO psychosociaal counselor. Zelf hoogbegaafd.


Zuid-Holland

Dr. Esther Backbier

Werken aan Leren

Gevestigd in Den Haag en daar ontvang ik meestal ook mijn klanten. Ik werk ook graag op locatie, bij de opdrachtgever of via Skype. Mijn werktijden zijn flexibel, waardoor ik bijvoorbeeld ook klanten begeleid die (tijdelijk) in het buitenland werken en leven.

Workshops, trainingen, consulten en diverse soorten begeleidingstrajecten rondom werken en leerprocessen van en voor volwassenen met bijzonder slimme breinen. Ik coach, train, doceer, begeleid of adviseer naargelang de hulpvraag of doelstelling van de klant. Ik richt mij op het persoonlijk en professioneel voluit tot bloei laten komen van mensen die bovengemiddeld slim zijn en ondersteuning willen die past bij hun niveau en bijzondere manier van zijn. De rode draad in mijn dienstverlening is het bieden van ondersteuning bij het verkrijgen van meer zelfinzicht, het vormgeven van de eigen persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, het onder de knie krijgen van betere zelfsturing, beter zelfmanagement en/of beter relatiemanagement. Mijn klanten zijn vaak (voor de buitenwereld succesvolle) hoogopgeleide professionals of ondernemers. Ik heb echter ook klanten met niet “netjes” afgeronde schoolcarrières, door achteraf gezien bijzonder intense levenservaringen al dan niet gecombineerd met leerproblemen. Vaak begeleid ik slimme vrouwelijke professionals die werk en de zorg voor (hoogbegaafde) kinderen moeten combineren. Maar even zo vaak zijn mijn vrouwelijke klanten alleenstaand en zonder kinderen. De mannen die ik begeleid zijn vaak enorme “stuiterballen” of juist heel erg rustige, soms ook enigszins sociaal onhandige “nerds”. De vrouwen die ik begeleid zijn vaak enorm gedreven, uiterst gefrustreerd, enorm uitgeblust en/of behoorlijk uit balans. Bij alle klanten spelen innerlijke conflicten, naast conflicten op de werkplek en/of in de relatie met een partner, ouder of kind. Ik heb op verschillende manieren ervaring met mensen die qua denken, voelen, waarnemen en gedrag in het autismespectrum vallen. Zo nu en dan werk ik met vrouwelijke professionals die worstelen met problemen die verklaard en begrepen kunnen worden vanuit een onderliggende autismespectrum stoornis. Ook heb ik klanten die herstellende zijn van een burn-out of depressie. Indien noodzakelijk verwijs ik klanten door naar de reguliere gezondheidszorg.

Afgestudeerd gezondheidswetenschapper (UM) en gepromoveerd psycholoog (PhD) in de sociale wetenschappen (UvA). Ik ben o.a. werkzaam geweest als trainer, docent, onderzoeker, adviseur en programmamanager en nu al enkele jaren zelfstandig ondernemer. Ik heb een internationaal gecertificeerde opleiding tot professional coach gevolgd en ben gediplomeerd op het niveau vakbekwaam. Tevens ben ik opgeleid tot teamcoach en ben ik erkend als docent (CRKBO). Zelf hoogbegaafd en daarin ook door anderen herkend, zowel begripsdenker als beelddenker, kan snel schakelen tussen abstract/conceptueel en concreet/praktisch denken.

Esther Zandvliet

EMZet Nei Coach Esther Zandvliet

Gevestigd in Zoetermeer, praktijk in deeltijd aan huis.

Ik richt mij op jou als mens in het geheel. Wie ben jij, wat vormt jou en wat wil jij graag bereiken? Wat weerhoud je en welke patronen en emoties zijn niet effectief? Hoogbegaafden zijn een ster in aanpassen en hun mindset vastzetten. Alle prikkels die ze te verwerken krijgen geven evenzo veel emoties die ervaren worden. Dit leidt in heel veel gevallen tot onzekerheid, het niet benutten van je potentieel en het gevoel van uitgeput zijn. Heel veel affiniteit en ervaring met fixed mindset, het niet kunnen ontwikkelen van het potentieel, het mogen en kunnen zijn wie je bent, angsten, tics en faalangst. Ik begeleid zowel volwassenen als kinderen.

Coach (HBO+), NEI (neuro emotionele integratie, NLP (neuro linguistisch programmeren), systemisch werk en familieopsteller, EMDR en TR-EMI therapeut. Zelf vermoedelijk hoogbegaafd en moeder van drie hoogbegaafde kinderen. Secretaris voor Stichting Hoogbegaafd!

Hülya Celik

lya Celik

Gevestigd in Dordrecht, maar opereer ook Nederland breed.

Mijn aanbod bestaat uit: adviesgesprekken, informatiebijeenkomsten, lezingen en ontspanningsactiviteiten. Ik geef onder andere advieshulp aan ouders van potentieel hoogbegaafde kinderen; informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden waarin het begrip ‘intelligentie’ breder wordt bekeken dan ‘goed scoren op een IQ-test’ en workshops aan hoogbegaafden die gecombineerd is met anatomiekennis en een ontspanningsactiviteit. Mijn behandelingswijze is altijd concreet, doel- en resultaatgericht. Tijdens het (gratis)  intakegesprek zult u versteld staan, wat voor maatwerk in mogelijkheden ik kan aanbieden. Bij het advies aan ouders, zal de focus vooral liggen op de situatie in de praktijk. Door psychologische principes, inzichten en theorieën toe te passen op deze situatie, in combinatie met ruime ervaring in het onderwijs, kan ik altijd een professioneel advies geven. Als informatiebijeenkomst kan er bijvoorbeeld een training op maat ontwikkeld worden. En bijvoorbeeld bij workshop Aandacht voor H(oog)begaafdheid & Oor bieden wij een unieke combinatie van een workshop waarbij verschillende technieken en middelen voor het ontdekken van de Afrikaanse roots wordt aangeboden, met een lezing over het ontspannen van een hoogbegaafde of getalenteerde leerling. Het doel van Aandacht voor H(oog)begaafdheid & Oor is het stimuleren van het geluksgevoel bij hoogbegaafde of getalenteerde leerlingen door middel van dansen en percussie spelen. Want dansen en percussie maakt gelukkig, geeft je energie en kracht. Daarnaast is percussie spelen onwijs gezond, omdat je veel positieve energie los maakt. Muziek stelt mensen in staat intense vreugde te voelen, of andere gevoelens te ervaren. Muziek brengt sterke emoties met zich mee. Kortom dit aanbod is een hele expressieve en fysieke manier van jezelf uiten. 

Bachelor of Applied Psychology en Bachelor of Education, afgestudeerd als hbo toegepast psycholoog, gespecialiseerd op het niveau coach en trainer, gediplomeerde docent biologie en erkend als cursusontwikkelaar: “Coaching bij hoogbegaafdheid”. Zelf misschien hoogbegaafd 😉 Vrijwilligerswerk: Stichting Wezenlijk en Dordt Literair.

Ir. Ingeborg de Keizer

Eigen Meerwaarde

Gevestigd in Sliedrecht.

Ik werk met ieder mens dat op zoek is naar waar hij of zij van nature energie van krijgt. Ik bied KernTalentenanalyses aan. De resultaten geven inzicht in waar jij van nature energie van krijgt. Dit helpt je om keuzes te maken in je werk en daarbuiten. Het bijzondere van de methode is dat deze kijkt naar natuurlijk gedrag. En niet naar aangeleerd gedrag, competenties. De analyses gebruik ik vaak als start van een coachingstraject dat hierdoor sneller en gerichter kan worden ingezet.

Ik ben zelf hoogbegaafd. Vrijwilligerswerk: ik deel mijn kennis via verschillende netwerken, onder andere via de Stichting Hoogbegaafd! en ik zit ook in het beheerdersteam. Ik schrijf regelmatig blogs voor deze site.

Nora el Azzouzi

Altaïr begeleiding

Gevestigd in Rotterdam. Ik vind face-to-face contact heel belangrijk en werk vaak met opdrachten die niet via Skype gedaan kunnen worden.

Geen specifieke doelgroepen, het is vrij open. We werken nu met volwassen en jongeren met psychosociale problematiek; psychoses, schizofrenie, probleemgedrag, depressie, etc. Mijn specialisaties zijn: systeemproblematiek (gezinsproblemen & problemen ten gevolge van gezinsproblemen in de jeugd), hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Ik hoop samen de zoektocht aan te gaan naar het ware zelf en deze te leren accepteren, te integreren (in dagelijkse leven en sociale netwerk) en door te ontwikkelen. ‘Aanpassen’ is een veelvoorkomend begrip onder hoogbegaafden waardoor ze vaak het zicht verliezen op wie ze echt zijn en wat hen gelukkig maakt. Van therapie met poppetjes tot samen abstracte tekeningen analyseren en visualisatie oefeningen, ik hoor vaak dat ik innovatief en anders werk dan men gewend is. Dit zorgt ook voor voldoende afwisseling waardoor het vooral ook leuk blijft. Naast het leuke is het vaak ook erg intens, de weg naar zelfactualisatie is een hobbelige weg. Ik word beschreven als een empathische psycholoog die ook erg confronterend, ietwat provocerend, te werk gaat. Ik geloof dat veel cliënten worden onderschat in de gewone hulpverlening. Mijn werkwijze wordt door de hoogbegaafden gewaardeerd en staat hen toe grote sprongen te maken in hun ontwikkelingen. Dat is dan ook iets waar ik voor sta als het op hoogbegaafdheid neerkomt: even genoeg afgeremd, het is tijd om in de volgende versnelling op een nieuwe destinatie af te gaan. En dan lekker op je eigen tempo doorrijden. Ik ben vooral gespecialiseerd systeemproblematiek en jeugdtrauma’s (bij hoogbegaafden). Mijn visie daarin is dat een probleem weggewerkt dient te worden vanuit de wortels. Wij werken momenteel geheel met PGB maar zijn druk bezig met het regelen van vergoeding vanuit de basiszorg.

Toegepaste psycholoog, afgestudeerd als HBO psychologe en ik verwacht in 2019 af te studeren als Msc Klinische neuropsychologie. Zelf hoogbegaafd, hoogsensitief en de bijbehorende mikmak. Een uniek individu, net als jij. Vrijwilligerswerk: zo nu dan is er een Hoogbegaafd! Samen Zijn in onze werkruimte.

Tessa Faber

Loopbaanadviesbureau Making Sense

Gevestigd in Rotterdam.

Als loopbaancoach ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar werk vanuit authenticiteit en autonomie! Mijn bureau bestaat sinds 2005 en ik begeleid voor het grootste gedeelte cliënten die zich herkennen in de kenmerken van hb, hsp of ad(h)d. En dat gebeurt op een organische manier: de magische wet van aantrekkingskracht van gelijkgestemden… Ik help mensen bij het ontdekken van zichzelf in zeven stappen: expres jezelf, zelfkennis, zelfwaardering, zelfexpressie, zelfpromotie, zelfvertrouwen en zelfsturing. Ik ben zeer arbeidsmarktgericht, o.a. omdat ik jaren als recruiter en hr-adviseur heb gewerkt. Hierdoor heb ik ervaren hoe er in het algemeen naar cv’s en personen met afwijkende loopbaanverhalen wordt gekeken. Ik ben gek op cv’s…. levensverhalen in mini-formaat! Zelf heb ik een cv dat bijna leest als een avonturenboek en moest daar altijd aan sleutelen om het “logisch” te krijgen, vandaar mijn bedrijfsnaam Making Sense! Mijn expertisegebieden zijn: cv, personal branding en de arbeidsmarkt in combinatie met een ongebruikelijke loopbaan of persoonlijkheid met sterke (over)drijfveren, je zelf her(ver)pakken na ontslag, omslag of tegenslag (in de vorm van bijv. een bore-out of burnout). Ik werk o.a. volgens de oplossingsgerichte methode (solution focus), een prachtige manier uit de positieve psychologie die het beste naar boven haalt, mede door het geweldige taalgebruik en de groeimindset!

Loopbaancoach en trainer, geregistreerd als Erkend Loopbaan Professional via de beroepsvereniging NOLOC. Ik ben, denk ik zelf, net hoogbegaafd genoeg om de brug van begrip te kunnen slaan als talententolk tussen hoe hoogbegaafden denken en voelen en wat de arbeidsmarkt en omgeving wil. Ik ben zelf een slimme, extraverte hsp, multitalent en super-eigenzinnig, maar vooral expres mezelf en trots op de mooie eigenschappen die ik volledig kan inzetten in mijn werk en onderneming. Ik woon samen met de introverte hsp Robin en extraverte hoogbegaafde zoon en tiener Mick in Berkel en Rodenrijs. Ik ben naast een expert in mijn vakgebied ook ervaringsdeskundige. Na een bore-out in 2004 raakte ik zeer betrokken bij de oprichting van de stichting Hooggevoelig Nederland (onlangs opgeheven en gedeeltelijk opgegaan in het IHBV). In 2005 heb ik o.a. Elaine Aron ontmoet toen ik één van de medewerkers was achter de schermen van het congres in het Beatrixtheater en ik haar verhaal in het Nederlands mocht vertalen voor de deelnemers. Mijn man is mede-eigenaar van de website hooggevoelig.nl, waar wij elkaar ook –online- hebben leren kennen. Ik geef nu regelmatig workshops voor het IHBV in de HB-Café’s.


Noord-Holland

Greet van den Berg

Ilona Kuis

Begeleiding in bewustwording

Gevestigd in Amsterdam, ik werk ook op locatie en via Skype.

Iedereen die wil leren om zich bewuster te verhouden tot zichzelf en anderen, is welkom. In de praktijk zijn dat vooral personen met een hoge denk- en voelkracht, van uiteenlopende leeftijden, van werkloos tot werknemer tot leidinggevende tot zelfstandig ondernemer. Ik verzorg individuele begeleiding en workshops met veel persoonlijke aandacht. Mijn aanpak is open, helder, creatief, onderzoekend, invoelend, en fris gericht op de persoon voor me. Het moment is mijn leidraad. Daarin combineer ik gedachtegoed en oefeningen uit het boeddhisme, de psychologie, het theater en diverse communicatietheorieën. Op mijn website vind je omschrijvingen van mijn doelgroep, werkwijze en de resultaten. Ook kun je meer lezen over mijn eigen ontwikkeling en een kennismakingsgesprek aanvragen. Je kunt natuurlijk even bellen of mailen om iets te vragen of voor te leggen, ik besteed daar graag tijd aan. Wie weet, tot ziens!

Begeleider/coach. Meester in Nederlands Recht, doctorandus in Bedrijfswetenschappen, daarnaast opgeleid tot (trainings)actrice. Zelf hoogbegaafd, lid van Mensa.

Luna Westerik

Mirjam Hildebrand

  • Soms vergoed

Psychologiepraktijk Hildebrand

Gevestigd in Haarlem. Behandelen is vergoed voor gemeenten Haarlem en Zandvoort.

Mijn expertises zijn hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid, angstbehandelingen en zelfbeeld. Bij mijn praktijk kunnen kinderen en hun ouders terecht voor onderzoek en behandeling van problemen die samengaan met hoogbegaafdheid. Bij het doen van onderzoek houd ik rekening met faalangst en de kans dat kinderen onderpresteren en/of extra gevoelig zijn. Ik geef tevens uitdagende groepsbijeenkomsten voor hoogbegaafde kinderen, lezingen en individuele therapie. Het groepsaanbod is onvergoed. En voor volwassenen bied ik ook vergoed hulp – te declareren bij de zorgverzekeraar. Die hoeven niet uit de regio te komen. Verder is onderzoek af en toe vergoed.

GZ psychologe (MSc; BIG geregistreerd).


Gelderland

M.A.W. Groen

  • Soms vergoed

Psychologenpraktijk M.A.W. Groen

Gevestigd in Laag Keppel.

Werkzaam in de volwassenzorg, vrijgevestigde gespecialiseerde GGZ, behandel dus alle SGGZ verwijzingen: angst, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblematiek etc. en dus deskundig op gebied van hoogbegaafdheid. Bied zowel CGT als meer cliëntgerichte benaderingswijzen.

GZ psycholoog, Klinisch psycholoog, psychotherapeut (Drs.). Heb ook een psychoeducatie cursus voor basisschool leerlingen (bovenbouw) onwikkeld, school daarnaast leerkrachten en ouders. Zelf hoogbegaafd.


Noord-Brabant

Adrienne Schimmel

Talenteer Jezelf

Gevestigd in Breda, maar ik werk ook op locatie en soms via Skype.

Voor jongeren die vastgelopen zijn in het onderwijs door onderpresteren, motivatieproblemen of door OVERpresteren. Ik begeleid jongeren en volwassenen die vragen hebben rondom hoogbegaafdheid, zelfvertrouwen, richting aan eigen leven geven, moeite hebben met het nemen van beslissingen, faalangst, perfectionisme, motivatie, relaties, conflicten, erg gericht zijn op anderen en niet toekomen aan jezelf, studiekeuze en zingeving, omgaan met gevoelens, onverwerkt verdriet, boosheid, negatieve gevoelens overheersen, hoe krijg ik weer meer plezier in mijn leven? Wat zorgt ervoor dat ik gas geef of juist op de rem ga staan? Ik bied individuele coaching en talentbegeleiding, MZO: Motivatieonderzoek screening en zelfonderzoek voor jongeren op het voortgezet onderwijs, en Zelf Kennis Methode (ZKM). De ZKM is een methodiek die past binnen de narratieve psychologie. Het is een prachtige methode die de onderliggende, vaak verborgen gevoelens aandacht geeft. De onbewuste motieven die je handelen beïnvloeden en een belemmering voor je geworden zijn en je groei en geluk in de weg staan. Verstopte gevoelens die je een drive, motivatie, een doel en nieuwe richting kunnen geven. Een manier van coachen die de behoefte aan autonomie, competentie en verbinding ondersteunt en stimuleert! Dat maakt deze methode uitermate geschikt voor hoogbegaafden. Zelfontwikkeling via zelfkennis en zelfsturing. Je gevoel geeft richting! Deze vorm van coaching is geschikt vanaf een jaar of 15. Verder geef ik workshops en trainingen gericht op hoogbegaafdheid, motivatie en onderpresteren. Zelfstandig en als freelancer voor VO op Niveau.

Coach en talentbegeleider voor jongeren en volwassenen. Specialist hoogbegaafdheid, onderpresteren en motivatie als ervaringsdeskundige en als Zelfstandig Talentbegeleider en partner van Novilo, MZO1 en MZO2 gecertificeerd (Motivatie Zelf Onderzoek), ZKM coach (Zelf Kennis Methode, coaching op basis van narratieve psychologie, The Dialogue Self van Hubert Hermans), hbo gediplomeerd maatschappelijk werkster en jaren werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening en als zorgconsulent voor hoogbegaafde leerlingen. Ik herken heel veel in mijn kinderen en andere hoogbegaafden. Zelf een drop-out die pas na het voortgezet onderwijs de lol van het leren heeft ontdekt, hooggevoelig, perfectionistisch, het anders voelen en idealisme, een enorme drive, brede interesse en leergierigheid waardoor ik ook steeds afwisseling zocht en een zeer gevarieerde cv heb en moeite had met kiezen. Ik voel echt aansluiting en een klik bij hoogbegaafden, maar heb mijzelf niet aan een test onderworpen. Veel informatie die ik tijdens mijn zoektocht als ouder heb verzameld staat hier en hier bij elkaar om weer andere ouders maar ook leerkrachten te ondersteunen in hun zoektocht. Daarnaast ben ik actief op een forum. De afgelopen periode heb ik veel tijd geïnvesteerd in een website voor jongeren om zo voor hen een plek creëren waar ze meer zicht kunnen krijgen op wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en waar hun mogelijkheden liggen. Een plek waar ze in contact kunnen komen met anderen en zo weer lekker in hun vel komen te zitten. Herkenning, erkenning en verbinding zijn erg belangrijk als je jezelf nog volop aan het ontdekken bent.

Chantal Woltring


Vlaanderen

Sabine Sypré

  • Vergoed

Hoogbloeier

Bedient heel Vlaanderen.

Wij bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding, intelligentietesten, kennisoverdracht, pedagogische studiedagen/nascholingen/opleidingen en ontwikkelen materialen. Wij zijn er voor ouders van hoogbegaafden, professionelen (scholen, leerkrachten, psychologen, psychiaters, artsen, coaches), kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn en volwassen hoogbegaafden.

We zijn een expertisecentrum hoogbegaafdheid met coaches en psychologen. Oprichtster Sabine Sypré is ECHA-Specialist in Gifted Education en voorzitter van gezinsvereniging Bekina. Ons team bestaat uit leerkrachten, coaches en psychologen die de opleidingen bij Hoogbloeier hebben gevolgd. Al onze medewerkers zijn hoogbegaafd.


Close