Aanmelden hulpverlener

In het geval van zelfstandige, commerciële hulp- of dienstverleners gelieve alleen op uitnodiging aan te melden. Vergoede hulpverleners kunnen zich zonder restricties aanmelden. Graag wel vermelden welk deel van het aanbod vergoed is. Alle hulpverleners met dienstverlening t.b.v. geestelijke gezondheid kunnen met een motivatie terecht in onze Facebookgroepen voor begeleiders van hoogbegaafden.

Als je niets invult gaan we ervan uit dat je geen vergoed aanbod hebt.
Meerdere antwoorden mogelijk
Als daartoe aanleiding is, behoudt Stichting Hoogbegaafd! zich het recht voor om je gegevens te verwijderen of niet te plaatsen. We beroepen ons daarbij op ons huishoudelijk reglement.