DONEER NU VOOR ONS DEBAT VAN 1 OKTOBER

Hoogbegaafde kinderen hebben passend onderwijs nodig. Doordat veel hoogbegaafde kinderen geen passend onderwijs volgen, krijgen ze problemen zoals schooluitval, fysieke en mentale klachten. Deze problemen kennen ook vaak een lange, soms zelfs levenslange nasleep.

Op 1 oktober organiseren wij het evenement Samen Debatteren – Ziek van School. Tijdens dit evenement gaan kinderen en jongeren in gesprek met Tweede Kamerleden over hun ervaringen met ziek worden door niet-passend onderwijs. Zij worden daarbij ondersteund door hoogleraren met wetenschappelijke inzichten en door ervaringsdeskundigen. Dit debat is dus ook erg interessant voor eenieder die met en voor hoogbegaafden werkt.

STEUN PASSEND HOOGBEGAAFDENONDERWIJS

Dat onderwijs voor hoogbegaafden dat past nodig is, blijkt uit de vele hoogbegaafde kinderen die ziek zijn van school, uitvallen, depressief worden, of erger. Dat dit onderwijs er nog steeds niet is, maakt dat de noodzaak en urgentie steeds groter wordt. Er moet NU wat gebeuren om deze kinderen te helpen. En daar hebben we de landelijk politiek ook voor nodig!

Om dit doel te bereiken en het debat van 1 oktober te organiseren, hebben we ook jouw hulp nodig. Want dit event en alle andere manieren die wij gebruiken om de Tweede Kamer, het lokaal bestuur, de samenwerkingsverbanden en de maatschappij te doordringen van de noodzaak van passend onderwijs voor hoogbegaafden, kost naast liefde, verbinding en gesprekken, ook heel veel tijd, geld en investeringen.

Daarnaast willen we het evenement graag voor iedereen beschikbaar maken middels een gratis livestream. Door coronamaatregelen is het niet mogelijk dat iedereen die deze boodschap moet en wil horen, aanwezig kan zijn bij het live event. Velen zullen via de livestream aansluiten.

Om dit te financieren, dit event neer te zetten, en al onze andere werk mogelijk te blijven maken, hebben we deze crowdfundingsactie opgezet. Zodat iedereen die het moet horen en iedereen die het wil horen, aanwezig kan zijn. Het geld dat wij met deze actie ophalen gebruiken we om onze broodnodige werk voor te zetten, en voor de techniek, opnames en ondersteuning van het evenement. Donaties zijn daarom heel hard nodig!

15.30 Digitaal inloopmoment
15.45 Opening
16.00 Start thema 1: Ziek van school
16.30 Start thema 2: Hoe word je ziek van school
17.00 Start thema 3: Passende oplossingen
18.00 Afsluiting

Het is mogelijk om alle thema’s te volgen, maar je kunt ook bij een deel van de thema’s aansluiten. Het online event eindigt om 18.00 uur.

ZIEK VAN SCHOOL

HOOGBEGAAFDE JONGEREN IN DEBAT MET POLITICI ZORG EN ONDERWIJS OVER DE GEVOLGEN VAN NIET-PASSEND ONDERWIJS

Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseert de Werkgroep Onderwijs samen met de Broedplaats Jongeren van Stichting Hoogbegaafd! vanaf 15.30 het live event Samen Debatteren – Ziek van School in de raadszaal van de gemeenteraad van Amersfoort. Dit evenement zal live online te volgen zijn. Tijdens dit evenement gaan hoogbegaafde kinderen en jongeren samen debatteren met Tweede Kamerleden die zorg en onderwijs als portefeuille hebben. We gaan in op de problematiek rondom ziek worden van school.

Tijdens dit debat willen de kinderen en jongeren de politici vertellen welke impact de niet-passendheid van het onderwijs op hun welzijn heeft, zowel mentaal als fysiek. En welke, vaak levensbepalende, ernstige gevolgen dit heeft op hun leven en het gezinsleven. Veel hoogbegaafde kinderen worden namelijk geestelijk en/of fysiek ziek van school door het ontbreken van onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoeften. De kinderen en jongeren hebben hier al het nodige in meegemaakt en willen graag meedenken en -praten over oplossingen die moeten leiden tot passend onderwijs én goede, aansluitende zorg.

Wij hebben tijdens dit debat de ondersteuning van enkele experts, zodat de verhalen en ervaringen van de kinderen en jongeren ook wetenschappelijk geduid en ondersteund worden. Bijzonder hoogleraar Begaafdheid Anouke Bakx zal ingaan op de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen, wat er nodig is en wat er gebeurt met een kind wanneer daar niet aan voldaan wordt. Bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent Lianne Hoogeveen geeft tijdens het debat haar wetenschappelijke kijk op de zorg die kinderen nodig hebben als ze ziek worden van school.

De kinderen en jongeren praten met de politici rondom de volgende vragen tijdens Ziek van school:

  • Wat kunt u als politicus doen voor deze kinderen en jongeren, zodat niet morgen, maar vandáág een stap wordt gezet naar meer levensgeluk, goede zorg en welzijn, én een betere leef-, ontwikkel- en leeromgeving met de juiste ondersteuning in het onderwijs?

  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat er gedurende de komende regeerperiode structureel, gedegen en weloverwogen beleid op dit onderwerp wordt gevoerd?

Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) zal deelnemen aan dit debat. Ken je nog meer politici die echt zouden moeten meedoen? Laat het ons weten.

Live zijn er een beperkt aantal plaatsen in de raadszaal beschikbaar. Deze worden uitsluitend op uitnodiging gevuld.

Online is het debat live te volgen, hierover volgt meer informatie. Er wordt verslag uitgebracht van het evenement en er komt een terugblikkende compilatie.

Om de live-link en de terugkijklink te ontvangen, schrijf je je tijdig in voor onze nieuwsbrief voor ouders van hoogbegaafde kinderen. >

Geef hier je interesse aan via het LinkedIn-event. >

Geef hier je interesse aan via het Facebook-event. >

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marije Miltenburg, Secretaris van Stichting Hoogbegaafd! en coördinator Werkgroep Onderwijs: werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.

NU DONEREN!

Om een losse donatie te doen t.b.v. dit debat, maak je bij voorkeur € 10,- of meer, maar minimaal € 6,- over o.v.v. ‘Debat 1 oktober’ naar rekeningnummer NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Om de actie van voorzitter Alice voor dit debat te ondersteunen, maak je minimaal € 25,- over o.v.v. ‘Actie Alice 1 oktober’ naar rekeningnummer NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd. Alice gaat 120 km fietsen in Zuid-Limburg als een bedrag van minimaal € 750,- is bereikt.

Zodra wij groen licht hebben, wordt iDeal-betalen hier mogelijk. Tot die tijd kun je handmatig overboeken. We waarderen jouw donatie zeer, want deze is keihard nodig!

VEELGESTELDE VRAGEN

Ja, je krijgt een link en terugkijklink opgestuurd als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Dat kan hier. Alleen direct betrokkenen kunnen fysiek aanwezig zijn.

Te laat me inschrijven voor de mail? Klik hier en je gaat rechtstreeks naar de Teams-meeting.

Werkt de link niet goed? Kom je er niet goed in?
Oplossing 1. Gebruik in de gastmodus/anoniem kan problemen verhelpen.
Oplossing 2. Of, in sommige gevallen, helpt kijken via de webbrowser in plaats van de app.

Zo bereid je je voor in Teams:
Zorg dat je 15 minuten van tevoren inlogt. Je komt dan in een digitale ontvangstruimte terecht.
Heb je geen Microsoft Teams? Kijk dan op https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app om die te installeren.

Let op: schrijf je alsnog in voor de mail om ook de terugkijklink te ontvangen.

Voor meer informatie over het debat kun je contact opnemen met Marije Miltenburg, Secretaris van Stichting Hoogbegaafd! en coördinator Werkgroep Onderwijs: werkgroeponderwijs@stichtinghoogbegaafd.nl.

Let op: doneer nu handmatig. De iDeal-koppeling wordt hier over enkele dagen mogelijk.

Heb je een persoonlijke donatie gedaan via het donatieformulier met iDeal? Je ontvangt na je succesvolle donatie direct een mail van ons ter bevestiging. Zorg dat info@stichtinghoogbegaafd.nl in je adresboek staat.

Wat fijn dat je periodiek wilt doneren! Dat geeft ons ook op termijn een goede basis. Plan een betaalopdracht in en laat deze zich automatisch maandelijks herhalen. Vermeld in je betaalopdracht dat het om een periodieke opdracht gaat. Wij hanteren momenteel geen automatische incasso’s voor periodieke donaties en daarom is het nodig dat je zelf een herhaalde opdracht inplant. Je kunt deze zelf op enig gewenst moment annuleren of het bedrag veranderen. Het rekeningnummer is NL85 INGB 0008 3947 13 t.n.v. Stichting Hoogbegaafd.

Ja! Wij verwelkomen alle donaties. Dus ook als je zelf niet hoogbegaafd bent of geen hoogbegaafde kinderen hebt. Diversiteit is in deze maatschappij belangrijk voor iedereen. En vind je het belangrijk en nodig dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen? Dan is jouw donatie hartstikke welkom!

Ja, we zijn een Nederlandse ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Je donatie is aftrekbaar bij je belastingaangifte.

Nee, je krijgt bij persoonlijke donaties geen kwitantie.

Marije Miltenburg, presentatie en organisatie

Marijke van der Pal, presentatie en organisatie

Anouke Bakx, Bijzonder Hoogleraar Begaafdheid, spreker

Lianne Hoogeveen, Identification, Support and Counseling of Talent, spreker

Mariëlle Paul, Tweede Kamerlid VVD, spreker

Fatma Koser Kaya, Wethouder D66 Amersfoort, spreker

VOORZITTER 120 KM OP DE RACEFIETS

Begin dit jaar kocht ik een nieuwe racefiets. Na 10 jaar chronisch ziek te zijn geweest vond ik de wonderbaarlijke combinatie van hulpmiddelen en beweging die dit temperden. En dat deed wat met mijn energieniveau. Als tiener reed ik nationale wedstrijden bij de jeugd, nieuwelingen en junioren. En nu zit ik dus weer op de fiets, want een fietstemperament laat zich niet temperen.

In weer en wind en over bergen en dalen, zo ervaart dat op de racefiets. Zo ervaren ook veel hoogbegaafde kinderen hun schooltijd, maar dan niet omdat ze zichzelf graag uitdagen, maar juist omdat ze onderprikkeld zijn, overgeleverd aan een systeem dat hen geen passend onderwijs biedt. Daar kun je behoorlijk ziek van worden.

Het is alsof je op school tegen een berg op moet fietsen terwijl je niet de mogelijkheid hebt om te schakelen, zodat je souplesse ervaart. Ik heb een bergverzet op mijn fiets gezet, want dat is passend in het heuvelland van Zuid-Limburg. Was het maar zo dat het onderwijs ook zo passend kon schakelen om hoogbegaafde kinderen een soepel verlopende schooltijd te geven.

Dat vastzitten op school was voor mij als kind en tiener erg herkenbaar. En ook al bestaan er nu wel meer hoogbegaafdenscholen, nog steeds zijn die ontoereikend om alle hoogbegaafde en uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen passend onderwijs te geven. Want hoogbegaafdheid is divers. En zulke scholen zitten ook niet overal. Maar… alle kinderen hebben recht op passend onderwijs.

Dit debat is nodig. En in het vervolg blijft dialoog nodig. Daarom ga ik 120 kilometer fietsen om geld op te halen. Dat zorgt voor bewustwording en erkenning. Verandering vergt geduld, openheid, een lange adem. Handige eigenschappen voor zo’n lange tocht.

Het kost de stichting heel wat, zo’n debat. Doneer daarom. Je helpt de hoogbegaafde kinderen van vandaag en morgen ermee. Stilzitten is geen optie.

Heel veel dank en dankbaarheid, ook namens de hoogbegaafde volwassenen die ooit kind waren.

Alice, voorzitter en oprichter van Stichting Hoogbegaafd!