OP 5 OKTOBER 2019 ORGANISEERT STICHTING HOOGBEGAAFD! HET DAGSYMPOSIUM

HOOGBEGAAFD VAN JONG TOT OUD:

EEN LEVEN LANG IN ONTWIKKELING

UITVERKOCHT

ZIEN WE JOU OOK OP ONS SYMPOSIUM, SAMEN MET ANDEREN UIT HEEL NEDERLAND EN VLAANDEREN?

Op zaterdag 5 oktober organiseert Stichting Hoogbegaafd! voor het eerst een symposium over hoogbegaafdheid. Tijdens deze editie bieden we een ontwikkelingsgericht perspectief op hoogbegaafdheid met het thema “Hoogbegaafd van jong tot oud. Een leven lang in ontwikkeling”. We willen met dit symposium eerlijke, onbevooroordeelde bekendheid geven en kennis verspreiden over de diversiteit van hoogbegaafdheid. Ook bieden we een positieve kijk op wat hoogbegaafden in organisaties en in de maatschappij kunnen betekenen, als ze zich maar goed ondersteund voelen.

Hoe kan je hoogbegaafdheid anders dan alleen op cognitief vlak bij jezelf of bij anderen herkennen? Wat is er nodig om als hoogbegaafde of als uitzonderlijk hoogbegaafde van welke leeftijd dan ook optimaal tot ontwikkeling te komen als iemand die levenslang leert? Hoe kan je als hoogbegaafde je eigen unieke, authentieke en onconventionele levenspad bewandelen op jouw voorwaarden, zoals gedemonstreerd door diverse levensverhalen?

Laat je tijdens dit symposium inspireren, verrassen en aanmoedigen door de presentaties en levensverhalen van hoogbegaafde sprekers, waaronder drie boekauteurs. Hoogbegaafd ben je een heel leven lang en we belichten tijdens dit symposium hoogbegaafdheid van jong tot oud, met nadruk op hoogbegaafde volwassenen en het belang van tijdige erkenning van hun begaafdheid. Er is volop tijd om in contact te komen met de sprekers en voor onderlinge verbinding met de andere aanwezigen. Na afloop is er een netwerkborrel in een ontspannen sfeer.

Dit symposium is vooral interessant voor hoogbegaafde volwassenen van jong tot oud! Ook is het inspirerend voor ouders die via hun hoogbegaafde kinderen hun eigen hoogbegaafdheid zijn gaan ontdekken. Het symposium besteedt ook aandacht aan uitzonderlijke hoogbegaafdheid, dus als uitzonderlijk hoogbegaafde ben je ook van harte welkom. Daarnaast zijn andere ge√Įnteresseerden vanuit maatschappelijke organisaties of het bedrijfsleven die meer willen leren over hoogbegaafdheid welkom.

PROGRAMMA

12.15 – 12.55 Inloop, registratie, stands en lunch met lekkere broodjes, koffie en thee

13.00 – 13.10 Opening door Alice Karen Burridge, voorzitter van Stichting Hoogbegaafd!: Het ontstaan van Stichting Hoogbegaafd!

13.15 – 13.40 Willy de Heer, onderzoeker en auteur van Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden: Korte- en langetermijngevolgen van niet-passend onderwijs

13.45 – 14.00 Marcel Visser, software engineer: My journey towards wisdom

14.05 Р14.30 Elisabeth Umans, psycholoog en auteur van Hoogbegaafd temperament. Herkennen, signaleren & begrijpen vanuit hoogsensitiviteit: Voor het welzijn van creatieve hoogsensitieve denkers en een gezonde maatschappij

14.30 – 15.00 Pauze, koffie, thee en een plakje cake, stands, gelegenheid om boeken te kopen

15.05 Р15.40 Frans Corten, hoogbegaafdencoach en auteur van Uitzonderlijk talent. Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels: De wonderlijke weg van de vreemde vogel

15.45 – 16.10 Sonsoles Alonso, pianist en internationaal consultant voor teams en leiderschapsontwikkeling: Met vleugels kun je vliegen

16.15 – 16.30 Martin van Elmpt, management- en leiderschapscoach en hoogbegaafdencoach: Werken met hoogbegaafden, gelijk of geluk?

16.35 Р16.50 Thérésa Oost, Grijs Goudzoeker bij Stichting Mensa Fonds en zelfstandig organisatieadviseur: Grijs goud: hoogbegaafde ouderen

16.55 – 17.00 Afsluiting door Alice Karen Burridge, voorzitter van Stichting Hoogbegaafd!

17.00 – 17.15 Pauze, even de benen strekken

17.15 – 18.45 Uitgebreide netwerkborrel, stands en gelegenheid om boeken te kopen

Op eigen gelegenheid kan je een reservering maken om na afloop in het restaurant te dineren met andere aanwezigen.

OVER DE SPREKERS

De wonderlijke weg van de vreemde vogel

Frans Corten is een van de pioniers op het gebied van loopbaancoaching voor hoogbegaafden. Zijn praktijk Werk en Waarde bestaat al sinds 2001.

In zijn recentelijk verschenen en op bijzondere wijze ge√Įllustreerde boek Uitzonderlijk talent: gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels heeft hij alle inzichten en tips van de afgelopen 20 jaar verzameld.

Het boek gaat in op de problemen die uitzonderlijke talenten tegenkomen en de oorzaken daarvan. Ook behandelt hij strategie√ęn om ermee om te gaan. Te veel aanpassen is geen goed idee. Een heldere profilering, met afstemming op de ander, juist wel. Een eigen bedrijf is vaak het overwegen waard.

Het boek getuigt van grote betrokkenheid met het onderwerp, het is zowel fundamenteel als praktisch en geeft de lezer alle ruimte om zelf keuzes te maken.

Voor Frans maakt het niet uit of iemand al dan niet een IQ-test gedaan heeft: wie zich herkent in het profiel kan ook veel hebben aan de beschreven methoden en oplossingen.

Op het symposium gaat Frans verder in op de wonderlijke weg van de vreemde vogel. Deze weg cre√ęer je zelf door je niet aan te passen, maar wel af te stemmen.

Korte- en langetermijngevolgen van niet-passend onderwijs

Dr. Willy de Heer is auteur van het boek Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden en oprichtster van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden.

De missie van de stichting is om zeer makkelijk lerenden en hoogbegaafden onderwijs te bieden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor zij hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens ook op lange termijn zo volledig mogelijk kunnen ontplooien.

In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem.

Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen zij leer- en gedragsproblemen krijgen. Deze problemen komen tot uiting in onderpresteren, belemmeringen in de ontwikkeling, blijvend motivatieverlies, verveling, sociale en emotionele problemen, depressie of andere psychische stoornissen.

Problemen en ervaringen die kinderen op school en bij het leren opdoen be√Įnvloeden niet alleen hun functioneren op de basisschool. Ze hebben ook een verregaande invloed op hun functioneren tijdens een vervolgopleiding en bij het vinden van een plaats in de maatschappij.

Willy bespreekt wat de gevolgen op korte en lange termijn zijn als het onderwijs niet wordt aangepast aan de leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

Voor het welzijn van creatieve hoogsensitieve denkers en een gezonde maatschappij

Als geboren creatieveling trok Elisabeth (Els) al gauw de conclusie dat het schoolse niet voor haar was gemaakt en deed ze, eenmaal een onderpresteerder geworden, een toegepaste opleiding om te kunnen gaan werken.

Toen ze kinderen kreeg, kreeg ze te maken met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en las ze er alles over wat er maar te lezen was. Ze ging psychologie studeren, rondde haar studie af, deed onderzoek naar extra ontwikkelingspotentieel en startte daarna een praktijk om met hoogsensitieve cli√ęnten te kunnen werken. Zij waren zeer goed geholpen met haar werkwijze.

Na een paar jaar besloot ze dat het tijd was om haar bevindingen te verwerken in een boek. Het boek Hoogbegaafd temperament: herkennen, signaleren en begrijpen vanuit hoogsensitiviteit was het resultaat.

Wanneer men de moeite neemt om te begrijpen wat hoogbegaafd en hoogsensitief zijn nu werkelijk betekent en wat de natuurlijke functie hiervan is, zal er een omkering plaatsvinden in onze samenleving en kan de hele mensheid er uiteindelijk de vruchten van plukken. Elisabeth gaat hier tijdens het symposium op in.

Met vleugels kun je vliegen

Voordat Sonsoles consultant voor team- en leiderschapsontwikkeling werd, was zij een bekende pianiste van hedendaagse muziek. Na het volgen van een stevig academisch pad langs Madrid, Freiburg en New York belandde deze vreemde vogel in Amsterdam om het experiment aan te gaan: hoe kun je muziek anders noteren en wat doet dat met de samenwerking met andere musici? Hoe kun je een markt cre√ęren voor hedendaagse producties? Wat gebeurt er als we een vleugel onder stroom zetten?

Sonsoles verliet haar geboorte-eiland, Tenerife, met het excuus om piano te gaan studeren. Zij was niet verliefd op de piano en zij wist niet precies wat haar beroep zou worden, ze wist alleen dat er “iets” in haar was dat ze veilig wilde stellen en waarvoor ze een eigen pad moest gaan volgen. De vleugel gaf haar vleugels.

Ze was verliefd op de kansen die de vlucht naar het buitenland haar kon bieden op het gebied van zelfrealisatie. De familiestructuren waarbinnen zij opgegroeid was zouden haar alleen ondersteunen om een academisch pad te volgen, maar niet een van echte zelfrealisatie.

Het verhaal van Sonsoles is er een om jou vertrouwen, moed en tips te geven als het gaat om multipotentialiteit en de transfer van vaardigheden. Zij maakte de transitie naar haar huidige werk door een link te leggen tussen grafische partituren en systemische teamtools. Een ensemble van hedendaagse muziek en een modern high performance team zijn hetzelfde.

Heb jij het gevoel dat je nog niet het juiste werk aan het doen bent? Of verveel jij je omdat je huidige werk niet uitdagend genoeg is? Of ben je gewoon toe aan je volgende professionele iteratie? Op de een of andere manier knaagt er wellicht iets aan jou en je weet misschien niet precies hoe je een andere werksituatie zou kunnen vormgeven.

Sonsoles zal je laten zien hoe jij de transfer van vaardigheden ook kunt realiseren. Zij zal je het vertrouwen geven dat het wel mogelijk is om je ware talenten de vlucht te laten nemen, de stappen laten zien voor een succesvolle transfer, en de moed geven om ervoor te gaan.

Ook gezien de ontwikkelingen rondom the future of work is de transfer van vaardigheden een van de belangrijkste skills die je nu kunt leren!

My journey towards wisdom

Marcel Visser is een enthousiaste software developer met een interesse in leiderschap, opgegroeid in een omgeving waarin (uitzonderlijke) hoogbegaafdheid nog niet ter sprake kwam.

Hij bespreekt tijdens het symposium de uitdagingen die dat bracht, de impact op zijn persoonlijkheid en zijn horizon van ontwikkeling.

Werken met hoogbegaafden, gelijk of geluk?

Martin van Elmpt heeft jarenlang gewerkt als manager en trainer/coach bij grote internationale bedrijven. Daar heeft hij van de besten in de industrie geleerd, en soms ook van de slechtsten.

Martin deed alles altijd graag net even anders en ontwikkelde een eigen kijk op management en leiderschap, communicatie en het cre√ęren van een motiverende cultuur. Die eigen kijk werd hem vaak wel, en vaak ook niet in dank afgenomen.

Na al die jaren misschien iets wijzer te zijn geworden coacht Martin nu vooral managers bij het navigeren in die harde en onwerkelijke wereld van het bedrijfsleven. Gelijk hebben is vaak ondergeschikt aan het groter belang, wat vooral voor hoogbegaafden meestal moeilijk is om te accepteren.

In deze korte presentatie zal Martin, aan de hand van wat voorbeelden uit de praktijk, hier verder op in gaan.

Grijs Goud: hoogbegaafde ouderen

Namens het Mensa Fonds zet Thérésa Oost zich in voor hoogintelligente en hoogbegaafde ouderen. Met het uitroepen van Grijs Goud tot speerpunt hoopt het Mensa Fonds een positieve bijdrage te leveren aan een actueel maatschappelijk thema.

Het gaat hierbij om mensen met een rijke levenservaring die graag willen blijven participeren in de maatschappij, mits ze daartoe waar nodig passende mogelijkheden krijgen aangeboden.

Maar het gaat ook om hoogbegaafde ouderen die in een isolement terechtgekomen zijn of die qua interesses niet aan hun trekken komen in verpleeg- of verzorgingstehuizen.

Op welke manier kunnen hoogintelligente en hoogbegaafde ouderen beter worden gefaciliteerd? Thérésa vertelt erover tijdens het symposium.

STANDS

 • Frans Corten – Werk en Waarde – Boekverkoop Uitzonderlijk talent: gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels

 • Elisabeth Umans – Boekverkoop Hoogbegaafd temperament: herkennen, signaleren en begrijpen vanuit hoogsensitiviteit

 • Willy de Heer – Kenniscentrum voor makkelijk lerenden – Oudervereniging Balans – Boekverkoop Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

 • Th√©r√©sa Oost – Stichting Mensa Fonds – Grijs Goud

 • Antoinette Gerichhausen – Juan Y Rosa, leermethode Spaans voor hoogbegaafden

 • Stichting Hoogbegaafd! – Green Writing, duurzaam tekst-, vertaal-, en communicatiebureau

DIT ZIJN WIJ

Alice Karen Burridge vertelt over het ontstaan van Stichting Hoogbegaafd!

Alice Karen Burridge is oprichter en voorzitter van Stichting Hoogbegaafd!. Daarnaast is ze ondernemer en onderzoeker.

Ze was lang op zoek naar herkenning en uitwisseling op het vlak van hoogbegaafdheid. Deze persoonlijke ontdekkingstocht leidde uiteindelijk tot de oprichting van Stichting Hoogbegaafd!

Hoe is de stichting ontstaan en wat biedt de stichting aan hoogbegaafden? Alice vat het ontstaan van de stichting samen, in samenhang met haar persoonlijke ontwikkeling en carrièreswitch van de wetenschap naar het ondernemerschap, en opent daarmee dit symposium. Ook verzorgt ze de afsluiting van het symposium.

Heb je voorafgaand aan het symposium nog vragen? Wend je dan tot Alice via info@stichtinghoogbegaafd.nl.

Kiki Scheepens heet je welkom

Kiki Scheepens is al sinds 1998 zelfstandig ondernemer. Haar hoogbegaafdheid werd een aantal jaar geleden vastgesteld. Daarna vielen er heel veel puzzelstukjes op zijn plaats. Het verklaarde waarom ze op haar vierde al kon lezen, op haar vijfde al kon schrijven en op haar zevende al Engels sprak.

Kiki is een duizendpoot met een positieve instelling die altijd ge√Įnteresseerd is in anderen en in wat hen beweegt. Ze zal je op het symposium welkom heten en de weg wijzen. Wend je tot haar als je vragen hebt.

Erik van der Kroft spreekt

Erik van der Kroft spreekt op huwelijken als BABS en gedurende uitvaarten, spreekt in het debat in de (lokale) politiek, geeft lezingen over muziek, want naast zijn liefde voor het woord maakt hij vooral muziek, gepassioneerd en beroepsmatig tegelijkertijd.

En nu spreekt hij dus als dagvoorzitter op dit symposium waarin hij zijn persoonlijke verwantschap met hoogbegaafdheid en zijn ervaring als spreker met elkaar kan combineren. Met kenmerkende nieuwsgierigheid verbonden aan Stichting Hoogbegaafd en met het thema ‘een leven lang in ontwikkeling’.

Esther Bijmold schrijft

Esther Bijmold is hoogbegaafdenspecialist, materiaalontwikkelaar, auteur en docent Duits. Door o.a. de vaststelling van hoogbegaafdheid bij haar zoon is zij een opleiding tot HB-specialist gaan doen. Gaandeweg vielen ook bij haarzelf de puzzelstukjes op zijn plek. Sinds 2018 heeft zij een adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen en jongeren. Hierbij komen de ervaring als moeder van een hoogbegaafde zoon en haar onderwijservaring goed van pas!

Esther Bijmold zorgt voor live updates van deze dag via Twitter, Facebook en Instagram. Doe je met Esther mee? Gebruik dan de hashtag #hbsymposium2019. Ook zal Esther het eindverslag op onze website verzorgen.

Mark Rog staat met je badge bij de entree

Mark Rog zal je in de hal bij de entree verwelkomen en je een badge geven met je naam en eventuele bedrijfsnaam. Dat is handig voor tijdens het netwerken! Als er even niemand anders beschikbaar is, kan je hem ook aanspreken als je vragen hebt. Hij is ook BHV’er, net als diverse personeelsleden van het Van der Valk Hotel.

Marcel Visser zorgt dat alles goed werkt

Marcel Visser is niet alleen spreker op dit symposium, maar hij zorgt er ook voor dat alles goed werkt: van het testen van de microfoon tot het klaarzetten van de powerpoints van de sprekers.

Mark van Asperen zorgt voor een evenement in de stijl van de stichting

Mark van Asperen is de grafisch vormgever van Stichting Hoogbegaafd! Hij heeft onze kenmerkende blauwe visuele identiteit ontworpen. Hij zorgt voor een mooi aangekleed symposium in de stijl van de stichting.

Freek van Asperen fotografeert

Freek van Asperen is fotograaf en zorgt dat de sfeer van het symposium in mooie beelden bewaard blijft. Deze worden gepubliceerd in het eindverslag op onze website en via onze social media.

LOCATIE

Het symposium vindt plaats in het Van der Valk Hotel, De Holle Bilt 1, 3732 HM, De Bilt, centraal gelegen in de provincie Utrecht.

Deze locatie is rolstoelvriendelijk. De zaal is met de lift bereikbaar en er is een rolstoeltoilet in het gebouw aanwezig.

Bekijk op de website van het hotel de reisinformatie voor de kortste route naar deze locatie.

Wij bieden een matchingservice voor als je wilt carpoolen.

Er is een parkeerplaats voor bezoekers van het hotel. Ook is er direct naast het hotelterrein een zeer grote gratis parkeerplaats, o.a. voor bezoekers van het naastgelegen natuurgebied.

In alle rust van het symposium genieten? Boek dan snel een overnachting.

PRIJS

De prijs voor deelname aan deze dag is ‚ā¨100,00. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Dit bedrag is een Btw-vrije gift aan de ANBI Stichting Hoogbegaafd! en is als gift aftrekbaar bij de belastingdienst.

Je krijgt voor dit bedrag gedurende de hele dag enorm inspirerende presentaties! Ook hebben we de hele dag lekkere hapjes en drankjes.

Heb je het aanmeldformulier ingevuld, maar na onze reminders nooit betaald? Dan ben je uitgeschreven.

#hbsymposium2019

Gebruik en volg de hashtag #hbsymposium2019 voor al je live updates op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Op die manier kan je andere aanwezigen en mensen die het over het symposium hebben vinden. Voeg elkaar vooral toe!

Volg je Stichting Hoogbegaafd! al? Dat kan hier:

SPONSORS

Begeleiding en verrijkingsprogramma’s voor uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen in Vlaanderen

Een klein bedrijf met een groot idee: samenwerken, jezelf laten zien en ondertussen Spaans leren!

Duurzaam tekst-, vertaal- en communicatiebureau

VOOR SPONSORS

Ons jaarlijkse symposium heeft elk jaar een ander thema en heeft als doel hoogbegaafden positief te inspireren om het beste uit zichzelf te halen en zich bewust te worden van hun waarde in de maatschappij. Als sponsor draagt u daar zichtbaar aan bij. Als u ons dagsymposium sponsort heeft u de keuze uit drie sponsorpakketten. Neem bij interesse contact met ons op via info@stichtinghoogbegaafd.nl.

‚ā¨ 400,-

 • Gratis toegang tot het symposium voor 1 persoon

 • Weergave als sponsor op de aanmeldpagina van het symposium

 • 6 maanden lang weergegeven als sponsor op de website van de stichting

 • Linkplaatsing in de nieuwsbrieven over het symposium

 • Bedanknieuwsbrief per mail aan onze gehele mailinglijst na afloop van het symposium

 • Vermelding in het eindverslag van het symposium op de website

 • Promotieplek op het evenement; roll-up banner en ruimte voor flyers

 • Vermelding in de openingspresentatie op het symposium

Een reeds betaald deelnamebedrag wordt in mindering gebracht.

‚ā¨ 1000,-

 • Gratis toegang tot het symposium voor 2 personen

 • 1 jaar lang weergegeven als sponsor op de website van de stichting

 • 1 jaar lang met een link weergegeven in alle nieuwsbrieven van de stichting

 • Weergave als sponsor op de aanmeldpagina van het symposium

 • Linkplaatsing in de nieuwsbrieven over het symposium

 • Bedanknieuwsbrief per mail aan onze gehele mailinglijst na afloop van het symposium

 • Vermelding in het eindverslag van het symposium op de website

 • Promotieplek op het evenement; roll-up banner en ruimte voor flyers

 • Vermelding in de openingspresentatie op het symposium

Een reeds betaald deelnamebedrag wordt in mindering gebracht.

‚ā¨ 1500,- of meer

 • Gratis toegang tot het symposium voor 3 personen

 • Minimaal 1,5 jaar lang weergegeven als sponsor op de website van de stichting

 • Minimaal 1,5 jaar lang met een link weergegeven in alle nieuwsbrieven van de stichting

 • Minimaal 1,5 jaar lang vacatures laten plaatsen op de website van de stichting en deze laten verspreiden in onze online community

 • Weergave als sponsor op de aanmeldpagina van het symposium

 • Linkplaatsing in de nieuwsbrieven over het symposium

 • Bedanknieuwsbrief per mail aan onze gehele mailinglijst na afloop van het symposium

 • Vermelding in het eindverslag van het symposium op de website

 • Promotieplek op het evenement; roll-up banner en ruimte voor flyers

 • Vermelding in de openingspresentatie op het symposium

Een reeds betaald deelnamebedrag wordt in mindering gebracht.

HOOGBEGAAFD! SAMEN ZIJN – SYMPOSIUM PREQUEL

Vrijdag 4 oktober staan we aan de vooravond van het symposium van Stichting Hoogbegaafd! Dit vindt plaats op 5 oktober in hetzelfde hotel. Wie deelneemt aan het symposium, vindt het misschien ook leuk om samen te komen in de serre van het hotel op vrijdag 4 oktober om 20.30 uur. Heb je al een kamer geboekt of moet je dat nog doen? Neem dan contact op met het hotel (030 ‚Äď 220 58 11) en vermeld tijdens het boeken dat je deelneemt aan het symposium van Stichting Hoogbegaafd!

Neem je niet deel aan het symposium, maar vind je het wel leuk om gewoon gezellig samen te zijn met andere hoogbegaafde mensen? Dan ben je uiteraard ook van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden >

STICHTING HOOGBEGAAFD! HEET JE ALVAST VAN HARTE WELKOM!

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community, het schrijven van artikelen en het onderzoeken van bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid.

Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden.

We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden.

We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan.

De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

SFEERIMPRESSIE