Zeer hoogbegaafd | Highly, exceptionally and profoundly gifted 2018-02-03T15:41:53+00:00

Zeer hoogbegaafd

Zeer hoogbegaafd zijn brengt een zijnswijze met zich mee, die zich doorgaans kenmerkt door een intens waarnemingsvermogen, een onuitputtelijke drang naar het opdoen van nieuwe kennis, het zien van patronen in een groter geheel, en het vermogen deze toe te passen in een andere context. Het beantwoorden van de drie intakevragen met je lidmaatschapsverzoek is voor Zeer hoogbegaafde kinderen verplicht. De groep Zeer hoogbegaafde volwassenen is een geheime groep: toelating gebeurt alleen na intake, op aanbevelen van iemand die al lid is, of als we al bekend zijn met jou in andere groepen. Correspondentie over geheime groepen gebeurt via de Facebookpagina.

Ouders van zeer, uitzonderlijk of extreem hoogbegaafde kinderen tot 18

Zeer hoogbegaafde kinderen hebben een intens waarnemingsvermogen, een onuitputtelijke drang naar het opdoen van nieuwe kennis, het zien van patronen in een groter geheel, en het vermogen deze toe te passen in een andere context. Ze integreren de via verschillende kanalen binnengekomen informatie, gebeurtenissen en gedachten in rijke associatievelden. Zeer hoogbegaafde kinderen zijn wezenlijk anders: ze spreken een zekere taal die ze vaak niet met leeftijdsgenoten kunnen spreken. Uit gebrek aan aansluiting, onveiligheid en gebrek aan erkenning op school komen ze ook vaak thuis te zitten. Soms biedt zelfs het voltijds hoogbegaafdenonderwijs niet voldoende uitdaging voor deze kinderen. Deze groep is traumasensitief en inclusief: er wordt veel rekening gehouden met asynchrone ontwikkeling en dubbelbijzonderheid. Zeer hoogbegaafd betreft hier een verzamelnaam voor zeer, uitzonderlijk en extreem hoogbegaafd. In Nederlands taalgebied wordt doorgaans niet gedifferentieerd tussen deze in elkaar overlopende niveaus, maar als deze behoefte bestaat, bestaan er binnen Hoogbegaafd! mogelijkheden. Deze groep gaat alleen over minderjarige kinderen. Je meerderjarige kinderen kunnen voor zichzelf lid worden van Hoogbegaafd! Zeer hoogbegaafde volwassenen.

600+ leden

Lid worden

Zeer, uitzonderlijk of extreem hoogbegaafden 16+

Zeer hoogbegaafd zijn brengt een zijnswijze met zich mee, die zich doorgaans kenmerkt door een intens waarnemingsvermogen, een onuitputtelijke drang naar het opdoen van nieuwe kennis, het zien van patronen in een groter geheel, en het vermogen deze toe te passen in een andere context. Je spreekt een zekere taal die je vaker openlijk wil spreken. Veel zeer hoogbegaafden zijn bescheiden en laten het niet actief doorschemeren. Maar anders dan het simpelweg op IQ-scores te gooien, is er vooral een wezenlijk verschil. Alleen al in het waarnemingsvermogen en de manier waarop je de via verschillende kanalen binnengekomen informatie, gebeurtenissen en gedachten integreert in rijke associatievelden. En dat mag je best erkennen. Als het op wetenschap aankomt zijn wij wetenschappelijk. Zeer hoogbegaafd betreft hier een verzamelnaam voor zeer, uitzonderlijk en extreem hoogbegaafd.

50+ leden

Intake

Highly, exceptionally and profoundly gifted

Please answer the three questions with your request to join. You may receive additional questions if answers are short or inconclusive. If you wish to add someone else, please first explain to the moderator. Once your request to join has been approved, please introduce yourself in the group. No advertising please.

Highly & Exceptionally & Profoundly gifted 16+

You are highly, exceptionally, or profoundly gifted, meaning that you’re living with great intensities and curiosity. You are a highly creative, critical and deep thinker and you are able to apply your skills in a wide context by quickly processing complex information. You speak a certain language and you wish to speak out more often. Maybe you are humble and never show your giftedness, although you may want to. You are different, but you are not alone. Please acknowledge yourself. 

We are the fast and the curious.
To others we may appear elusive or furious.
Here we speak our mind,
If no other place is so kind.

25+ members

Join

>Need coaching?

Contact & Info

Alice

Alle groepen voor zeer hoogbegaafden | Highly, exceptionally and profoundly gifted adults
Alle groepen voor zeer hoogbegaafden | Highly, exceptionally and profoundly gifted adults

Close