Matching

Voor hoogbegaafde volwassenen op zoek naar wezenlijke interactie

Heb je behoefte om naast de contacten die je opdoet in bijvoorbeeld onze online community of tijdens onze bijeenkomsten, op een bijzondere manier diepgaand contact op de bouwen met een andere hoogbegaafde? Wij bieden een hulpmiddel om je hoogbegaafde horizon te verbreden door je te matchen met een andere hoogbegaafde op basis van ons uitgebreide intakeformulier.

Ondanks dat we een toegankelijke community zijn, zijn er veel hoogbegaafden met wie je niet zo gauw in contact komt. En aangezien hoogbegaafden enorm divers zijn ligt de behoefte aan de vorm, mate en intensiteit van de contacten nogal uit elkaar. Er zijn natuurlijk ook hoogbegaafde ouderen in woon- en zorgcentra. Zij hebben doorgaans meer behoefte aan een prikkelende conversatie of een stevige schaakpartij dan aan een potje bingo, maar beseffen zich niet altijd dat ze hoogbegaafd zijn.

Wil je gekoppeld worden aan iemand op basis van door jou aangegeven voorkeuren? Of ken je misschien een hoogbegaafde oudere die niet beschikt over internet, maar wel begrepen en gehoord wil worden, en zou je diegene willen vertegenwoordigen als contactpersoon? Vul dan het formulier in en doe mee! Invullen duurt een halfuurtje. De matching is er niet voor dating, maar elders in de community kan dat wel, namelijk in Hoogbegaafd! Liefde & Relaties.

We raden je aan dit formulier in te vullen van achter een desktop of laptop en niet via een mobiele telefoon of tablet. Niet alle vragen zijn verplicht. Vul ze wel in als ze voor jou van wezenlijk belang zijn bij de matching. Zie ook de disclaimer onderaan dit formulier.

Verplicht indien je dit formulier invult namens en met betrekking tot een persoon zonder internet of die het om een andere reden niet zelf kan.
We gebruiken je mail uitsluitend om je voor te stellen aan een mogelijke buddy, allereerst aan weerszijden geanonimiseerd.
Niet verplicht. We geven je nummer samen met je mailadres door als er een match is.
We gebruiken je adresgegevens uitsluitend om je beter te matchen op basis van opgegeven maximale reisafstanden. Je adres communiceer je zelf naar je buddy. Als je je adres niet invult nemen we je woonplaats als geheel als uitgangspunt.
Niet verplicht.
Niet verplicht.
Je bent minimaal 18 jaar oud. Aanmelden kan eerder, maar we gaan er pas mee aan de slag als je 18 bent.
Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht.
Geen datingbureau. Professioneel begeleiders van hoogbegaafden kunnen elkaar bovendien ontmoeten via onze begeleidergroepen. Niet bedoeld voor het werven van een betalende klant.
Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht.
Bijvoorbeeld zeer hoogbegaafd. Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht en/of niet tot een dubbelbijzondere populatie behoort.
Meerdere antwoorden mogelijk. Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht.
Meerdere antwoorden mogelijk
Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht.
Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht.
Meerdere antwoorden mogelijk. Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht.
Indien niet ingevuld gaan we er vanuit dat je hier voor jouw matching geen belang aan hecht en geen financiele relatie wenst van welke aard dan ook.
Meerdere antwoorden mogelijk
Meerdere antwoorden mogelijk. Je eventuele groepslidmaatschappen vertellen ons nog meer over je interesses en/of levensfase. Groepen voor begeleiders van hoogbegaafden en de vraag en aanbodgroepen blijven buiten beschouwing.
We vragen niet om bijzondere gegevens conform Artikel 16 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
We raden een aansprakelijkheidsverzekering sterk aan als je deze nog niet hebt. Dit formulier is getoetst aan WBP en het vrijstellingsbesluit WBP. Daaruit bleek vrijstelling van melding. We informeren je graag over wat we doen met je gegevens: deze komen in een door Alice Karen van Stichting Hoogbegaafd! beheerd offline archief, uitsluitend bedoeld voor matching. Ze worden niet online gepubliceerd of met externe partijen gedeeld. Ze worden handmatig verwerkt en verwijderd na succesvolle matching of op elk eerder moment als u dat zelf kenbaar maakt, en niet langer dan een jaar bewaard. Matching is de eerste succesvolle keer gratis en kost daarna 20,- per keer dat het tot een uitwisseling komt, met teruggave van het bedrag als er binnen een jaar geen match gevonden is. Dit is geen abonnement of automatisch incasso: jij maakt zelf kenbaar dat je een vervolgpoging wenst. Het is altijd gratis voor personen ouder dan 70 jaar en voor personen met een handicap waardoor ze niet kunnen reizen. Voor elke vervolgpoging dient het formulier opnieuw ingevuld te worden. We zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de matching en niet voor de vervolgstappen. Ook garanderen we geen termijn waarbinnen matching zal plaatsvinden. Als daartoe aanleiding is, behouden we ons het recht voor om geen poging tot matching te ondernemen. We beroepen ons daarbij op ons huishoudelijk reglement. In dat geval worden je gegevens binnen een week verwijderd.

Voorwaarden

  • Eerste succesvolle matching: gratis.
  • Elke volgende matching: € 20,-. Een vervolgpoging wordt pas ondernomen als je opnieuw contact zoekt en dat aangeeft, dan wel voor een tweede keer het formulier invult, want wellicht ben je voor de tweede keer wel op zoek naar een match op basis van andere overeenkomsten en verschillen. Er zijn dus geen incasso’s en verborgen kosten.
  • Altijd gratis voor personen ouder dan 70 jaar.
  • Altijd gratis voor personen met een handicap waardoor ze niet kunnen reizen.
  • Om een andere reden dispensatie nodig bij een volgende matching? Laat het weten.
  • De privacyverklaring van dit initiatief n.a.v. toetsing aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat onderaan het formulier.