Werk & Ondernemen | Work life 2018-02-05T16:33:56+00:00

Werk & Ondernemen

Boek toevoegen

2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling

Dit boek is een vervolg op het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling. In dit tweede boek van Iris Koops worden de onderwerpen uit het werkboek uitgediept en worden er nieuwe onderwerpen behandeld. Iris biedt een theoretisch kader en duidelijke inzichten en adviezen vanuit de praktijk. Daarnaast bevat dit nieuwe boek verschillende bijdragen van professionals, als ook tientallen ervaringsverhalen van slachtoffers die hun weg naar herstel hebben gevonden.

>>2014: Herstellen van narcistische mishandeling<<

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2017: De succesillusie. Hoe trainers, goeroes en consultants u dagelijks bedriegen en hoe u daar in zeven eenvoudige stappen vanaf komt

Natuurlijk wilt u succesvol zijn. Om u daarbij te helpen geven trainers, goeroes en managementboeken veel adviezen: oefen met een elevator pitch, maak uw doelen SMART en blijf heel authentiek uzelf.

Maar…waar is het bewijs voor al die succesformules?

Succesonderzoeker Richard Engelfriet (auteur van onder meer Zo simpel kan het zijn en Hoe vang ik een rat?) komt in dit prikkelende en humoristisch geschreven boek tot een heel andere conclusie: trainers, goeroes en consultants bedriegen u waar u bij staat.

Er is helemaal geen bewijs dat het zinvol is om uw doelen SMART te maken. Simon Sinek heeft zijn golden circles (‘always start with why’) uit zijn duim gezogen. Disruptive innovation is pure stemmingmakerij. Onderzoek waaruit blijkt dat een Unique Selling Proposition een voorspeller is van succes bestaat helemaal niet en wie geld wil uitgeven aan persoonlijkheidstests kan net zo goed naar Madame Zaza op de kermis gaan. En voor alle fans van omdenken: de grootste ‘ja-maar-vrije-zone’ ligt in Noord-Korea.

Laat u niets wijsmaken. Succes is geen keuze. Het geheim achter succes…is nog altijd geheim. Het enige wat zeker is, is de illusie dat succes maakbaar is.

Dit boek bevat schokkende teksten voor overtuigde zelfhulpjunkies.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2016: Hoogsensitief

Wat is hoogsensitiviteit en wat is het niet?

Hoe bepalen we wie hoogsensitief is?

Hoe gaan we ermee om op school en op de werkvloer?

Liefst 1 op de 5 personen is hoogsensitief. Dat is meer dan 1 miljoen Vlamingen en meer dan 3 miljoen Nederlanders. Toch werden mensen met hoogsensitiviteit lange tijd stiefmoederlijk behandeld door de wetenschap. Bovendien is de alternatieve informatie die mensen kunnen lezen in blogs, kranten en tijdschriften niet altijd even betrouwbaar.

Hoogsensitief biedt een stand van zaken van het huidige wetenschappelijke onderzoek. Het legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar zeker niet altijd, ervaren.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact komt.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Werk & Ondernemen

2016: Voorbij het verschil. Het belang van inclusief leiderschap

De HEMA wordt in 2016 landelijk nieuws omdat ze ‘Vrolijk Voorjaar’ in de folder zet in plaats van Vrolijk Pasen. De gemeente Amsterdam komt in het nieuws vanwege ‘rokjesgate’: kledingvoorschriften voor vrouwen achter de balies van onze liberale hoofdstad. Het lukt het COA maar niet om veiligheid te bieden aan homoseksuele asielzoekers, dus worden ze na heftige politieke discussie apart opgevangen.

Deze drie voorbeelden zijn waar gebeurd. ze leidden tot veel opwinding en hebben de leidinggevenden van organisaties totaal verrast. Door de maatschappelijke druk, ook van de media en de politiek, moest er snel een antwoord op komen.

Voorbij het verschil gaat over de vraag hoe je leiding geeft in een tijd waarin waarden lijken te botsen en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen de sociale cohesie overhoop dreigen te gooien. Wat kunnen leiders doen om in een context van paradoxen, onzekerheid en dilemma’s toch vooruit te komen? Dit boek ondersteunt managers, medewerkers en beleidsmakers bij een effectieve aanpak hoe zij het centrale thema van inclusief leiderschap voor hun organisatie met succes kunnen inzetten.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2016: Goed werk voor academici

Aan de universiteit ligt sterk de nadruk op onderzoekscompetitie. Hierdoor is een ratrace ontstaan waarin bepaalde wetenschappers sterk in het voordeel zijn: de ambitieuze onderzoekers die strategisch aan hun carriere werken, voornamelijk met hun eigen ‘papers’ bezig zijn en relatief weinig voor hun collega’s doen. Ze hechten zich nauwelijks aan de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken, laat staan dat ze iets voor hun maatschappelijke omgeving willen doen.

Dit boek wijst competitie niet af, maar pleit voor een betere balans: meer oog voor samenwerken, variatie en maatschappelijke relevantie.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2016: Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties op het werk komt veel vaker voor dan men denkt en heeft meestal verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend en vaak vinden slachtoffers nergens erkenning.

De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudy’s de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2015: Vechten tegen verveling. Gevangen in een bore-out

Frouke is 31, hoogopgeleid en aan de slag in haar eerste job in de privésector als ze instort. De diagnose: een bore-out, na een maandenlang gevecht tegen intense verveling. Door het zware taboe dat rustte op verveling op het werk hield ze al die tijd de schijn hoog voor haar collega’s, vrienden en familie. Maar op haar werk telde ze elke minuut van de dag af en haar vrije tijd bracht ze vaak apathisch door op een stoel. Tot haar lichaam voor haar besliste.

In Vechten tegen verveling vertelt Frouke openhartig over de jaren voor de instorting en de maanden van ziekteverlof die erop volgen. Ze deelt de immense schaamte, de frustratie vanwege het taboe en de invloed van verveling op haar lichaam en manier van denken. Op basis van wetenschappelijke literatuur en haar eigen ervaring licht ze de (potentiele) oorzaken, het verloop en de symptomen van een bore-out toe. Ze vertelt ook over haar herstel en de hulp die ze moest zoeken. Frouke hoopt met dit boek mensen in gelijkaardige situaties de herkenning en erkenning te bieden waar ze zelf zolang naar heeft gezocht en die absoluut noodzakelijk zijn in het herstelproces.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2015: Het zingende paard. Een dialoog over voortreffelijkheid

‘Excellentie’ is een toverwoord. Het opent deuren naar selectieve bachelors en masters, tot beurzen voor PhD-plaatsen of internationale uitwisselingen – zelfs in het basisonderwijs kunnen excellente leerlingen al in een zogenoemde plusklas terechtkomen. Maar bestaat het eigenlijk wel? Is het objectief te meten? Kunnen en moeten we ernaar streven?

Jeroen Geurts, wetenschapper in hart en nieren, en Harm van der Gaag, rechtgeaard filosoof, pakken dit probleem in een socratische dialoog aan. In eerste instantie staan ze niet hetzelfde in deze kwestie. De wetenschapper wil criteria benoemen voor excellentie, om het vervolgens zinvol te kunnen toepassen in de academische praktijk. De filosoof twijfelt aan de betekenis en de waarde van het begrip. Moeten we wel van een paard verwachten dat het, naast het trekken van de kar, ook kan zingen? Zorgt onze focus op excellentie er niet voor dat men gemiddeld minder goed wordt, omdat we goed niet goed genoeg vinden?

Aan het eind van het vriendschappelijk dispuut wordt gemeenschappelijke grond gevonden in de herontdekking van het ouderwetse begrip ‘voortreffelijkheid’.

(meer…)

Genre: Levenslessen, Werk & Ondernemen

2014: Waartoe is de universiteit op aarde?

De universiteit staat ter discussie. Hoogleraren, docenten en studenten laten hun stem horen. De economisering wordt aan de kaak gesteld en de kritiek ten aanzien van de huidige publicatiecultuur groeit. Het wetenschappelijke en maatschappelijke nut van beide wordt betwijfeld – dat vindt inmiddels ook het bedrijfsleven. De nadruk op onderzoek en de enorme groei van het aantal studenten gaan bovendien ten koste van de kwaliteit van onderwijs. Academische vorming en vrijheid zijn in het geding!

Het is tijd de balans op te maken. Wat is er de afgelopen decennia gebeurd met de universiteit? Wat is er misgegaan en hoe kan het beter? Kortom: Waartoe is de universiteit op aarde?

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2012: Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat en academische mores

De fraudezaak van psycholoog Diederik Stapel veroorzaakte recent grote onrust in de Nederlandse wetenschap. Was deze affaire het topje van de ijsberg? Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschooten, die sinds de jaren negentig al vele onthullingen deed over fraude- en plagiaatzaken, ging op zoek naar nieuwe voorbeelden die tot nu toe buiten de publiciteit zijn gebleven.

Hij ontdekte opnieuw spectaculaire zaken van wetenschappers die onderzoeksresultaten verzinnen/vervalsen of het werk van collega’s overschrijven. Hij tekende ook ervaringen op van Nederlandse slachtoffers van bedriegers in de internationale wetenschappelijke wereld.

In Ontspoorde wetenschap, dat ook een overzicht biedt van de belangrijkste fraudegevallen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis, laat van Kolfschooten zien hoe universiteiten zaken aanpakken en daarbij soms falen. Het resultaat is een zeer smakelijk boek voor een groot publiek.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2012: Uitblinkers. Waarom sommige mensen succes hebben en andere niet

Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en andere niet.

Let op: niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2009: Academisch leven. Notities voor een antropologie van de moderne universiteit

Universiteiten zijn er al meer dan duizend jaar en nog steeds vormen zij een heel sterk merk. Er mag dan veel worden geklaagd, maar een universiteit heeft nog altijd aanzien; men wil er graag werken en de studenten blijven komen. Waarin schuilt die veerkracht van de universiteit? Klaas van Berkel probeert die vraag te beantwoorden door de universiteit nu eens door de ogen van een antropoloog te bekijken. Wat zie je als je je concentreert op het alledaagse leven op en rond de universiteit? Die alledaagse praktijken onthullen een heel andere werkelijkheid dan de officiële voorschriften en regels. Hoogleraren gedragen zich niet als ambtenaren die een bepaalde overheidstaak uitvoeren, maar als vrije intellectuelen die door de overheid in staat worden gesteld hun wezensbestemming te volgen. Ook de grenzen tussen werk en privé en de verhouding tussen de seksen liggen anders dan het officieel lijkt. Dat veroorzaakt veel klachten, maar het houdt de universiteit ook op de been.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2007: Verschil moet er zijn. De kritische succesfactoren voor diversiteitsmanagement

Ooit bestond er in ons land dé werknemer, wiens type, leefwijze, inzet, verwachtingen en beloning konden worden samengevat onder de noemer ‘Jan Modaal’, een blanke man van 35 jaar. Dat was makkelijk en voorspelbaar. Als je goed leiding gaf aan Jan Modaal, kon je 90% van je zaken tijdig en effectief afdoen. Maar tegenwoordig bestaat Jan Modaal niet meer. Hij is veranderd in Daisy, Ali, Mehmet, Vidhya, Michael, Hedy en vele anderen.

Organisaties vinden het moeilijk om de omslag naar diversiteit in hun personeel te maken. Hoe doe je dat, diversiteitsmanagement? Waar moet je nu echt op inzetten, en welke acties zijn effectief? Organisaties die de eerste ervaringen hebben opgedaan weten dat het geheim van succes niet in losse flodders zit, maar in structureel beleid. Dit boek geeft de middelen voor het opstellen van dat structurele beleid aan de hand van kritische succesfactoren voor diversiteitsmanagement. De lezer leert inzicht te verwerven, prioriteiten te stellen en de kansen die in diversiteit besloten liggen te verzilveren voor zijn of haar organisaties.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid

Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit je niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving. Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen. Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten.

De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden, naast de voor veel hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen.

Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, P&O’ers en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo herkend en erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!

>>2016: Gifted workers. Hitting the target<<

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2007: Het geheim van de uitblinker

In Het geheim van de uitblinker proberen de psychologen Vittorio Busato en Frenk van Harreveld meer inzicht te krijgen in wat ‘uitblinkers’ in totaal verschillende domeinen met elkaar gemeen hebben. De auteurs interviewden daartoe zo’n twintig personen uit de wereld van sport, muziek, kunst, ondernemen en wetenschap wier talent en prestaties niet meer ter discussie staan.

Alle geïnterviewden reflecteren open over hun talent en wat zij denken gemeen te hebben met andere uitblinkers. Hoe verklaren zij hun prestaties? Hoe belangrijk is erkenning? Welke persoonlijkheidseigenschappen zijn cruciaal? Is uitblinken vooral een kwestie van inspiratie, of juist van transpiratie? Busato en Van Harreveld sluiten af met een populairwetenschappelijk essay waarin zij een psychologischer antwoord formuleren op de vraag wat het geheim van de uitblinker is.

Het geheim van de uitblinker bevat interviews met onder anderen Hans Teeuwen, Loek van Wely, Pierre Bokma, Frits van Oostrom, Marlies Dekkers, Joost Zwagerman, Rineke Dijkstra, Sergio Herman en Eddy Terstall.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

1995: Van kwaad tot erger. Pesterijen en psychoterreur op het werk

In vrijwel elke organisatie komt het voor: dagelijkse pesterijen en intriges die soms uitgroeien tot regelrechte psychoterreur. Een oud verschijnsel dat tegenwoordig ‘Mobbing’ genoemd wordt. De auteur van dit boek, Henry Walter, verwoordt het als volgt: ‘Als je collega’s hebt, heb je geen andere vijanden nodig.’

Mobbing kost ondernemingen jaarlijks vele miljoenen. Als conflicten onder het personeel escaleren, gaat dit ten koste van de arbeidsproductiviteit. Mobbing leidt tot meer verzuim, minder motivatie en zelfs stagnatie van het arbeidsproces. De individuele werknemer die het slachtoffer wordt van de psychoterreur betaalt eveneens een hoge prijs: hij wordt ziek, depressief, neemt ontslag of pleegt, in het ergste geval, zelfmoord. De vele praktijkvoorbeelden maken duidelijk dat u er als leidinggevende met wat goede wil alleen niet komt. Maatregelen die met de beste bedoelingen genomen worden, maken de situatie vaak alleen maar erger. Het drie-fasen-model en de vele praktische tips die Henry Walter geeft, helpen u wel mobbing binnen uw organisatie te onderkennen, tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen.

(meer…)

Genre: Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

Boek toevoegen

Work life

Add book

2017: Mindset. Changing the way you think to fulfil your potential

World-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck, in decades of research on achievement and success, has discovered a truly groundbreaking idea-the power of our mindset. Dweck explains why it’s not just our abilities and talent that bring us success-but whether we approach them with a fixed or growth mindset. She makes clear why praising intelligence and ability doesn’t foster self-esteem and lead to accomplishment, but may actually jeopardize success. With the right mindset, we can motivate our kids and help them to raise their grades, as well as reach our own goals-personal and professional. Dweck reveals what all great parents, teachers, CEOs, and athletes already know: how a simple idea about the brain can create a love of learning and a resilience that is the basis of great accomplishment in every area.

Attention: not all theories and models in this book are scientifically proven.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Work life

2017: The asshole survival guide

Since his book The No Asshole Rule became a national bestseller a decade ago, Robert Sutton has heard that question asked in a thousand different ways. He answers the question in a new book that shifts focus from building civilized workplaces to providing relief for anybody who feels plagued and pushed around by assholes.

Equally useful and entertaining, The Asshole Survival Guide delivers a cogent and methodical game plan. Sutton starts with diagnosis—what kind of asshole problem, exactly, are you dealing with? From there, he provides field-tested, evidence-based, and sometimes surprising strategies for dealing with assholes—avoiding them, outwitting them, disarming them, sending them packing, and developing protective psychological armor. Sutton even teaches readers how to look inward to stifle their own inner jackass.

Ultimately, this survival guide is about developing an outlook and personal plan that will help you preserve the sanity in your work life, and will prevent all those perfectly good days from being ruined by some jerk.

(meer…)

Genre: Work life

2016: Gifted workers. Hitting the target

Living and working with giftedness is not always easy – either for the gifted themselves or for the people around them. Potentially, gifted people are original, creative, full of vitality, passionate and constructive employees. They are very valuable, both in their jobs and in society.

But not all gifted people succeed in making their talents visible. They lose track and get trapped in their own pitfalls. A potentially powerfully creative personality without clear direction may best be compared to an unguided missile. Someone who cannot be coached, cannot collaborate or communicate, a know-it-all, an antisocial, elusive person.

Among colleagues and employers (and among partners and friends) this behavior creates irritation, anxiety and uncertainty. Talents remain hidden and a vicious cycle starts. Gifted people lose direction in life and work, and lose their way. What a waste of all that talent…. !

This book presents eleven case studies of gifted adults, each trying to find his or her own way after losing direction. Often a trigger from the environment was needed for them to start their individual voyages of discovery.

The authors − occupational physician and psychologist Noks Nauta and psychologist Sieuwke Ronner − take their examples from their personal and professional experiences. In addition to these case histories, which gifted people often recognize from their own experiences and which they identify with − sometimes smiling, sometimes crying − the authors also offer concrete tools that may help gifted people to find their talents and put them to good use.

Employers, occupational and insurance physicians, psychologists, career coaches, human resource managers and others who come into contact with gifted employees, can also benefit from this book.

The goal is to help recognize talent, even when it is hidden, acknowledge people’s gifts and help the gifted and their talents to grow and flourish.

>>2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid<<

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2015: Bright adults. Uniqueness and belonging across the lifespan

You were bright, perhaps gifted, as a child, but what about now that you are an adult? You may still find that you seem more intense or sensitive than others, feel different, perhaps are impatient, and remain puzzled as to where you fit in the world. This book is for you.

Dr. Ellen Fiedler guides us through the life stages of gifted adults, including their experiences, tasks, and challenges they face during their journeys. Using a sailing methaphor, she provides perspective to help us anticipate the shoals, currents, and sandbars of life, including:

 • College planning and entering the workforce
 • Finding kindred spirits
 • Romantic relationships and marriage
 • Parenthood
 • Midlife quests
 • Mentoring others
 • Growing old gifted
 • Running aground

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

2014: Quitting. Why we fear it and why we shouldn’t in life, love, and work

Find out why the happiest, most successful people have the ability both to persist and to quit

Do you believe that “winners never quit and quitters never win”? Do you tend to hang in longer than you should, even when you’re unhappy? Our culture usually defines quitting as admitting defeat, but persistence isn’t always the answer: When a goal is no longer useful, we need to be able to quit to get the most out of life. In Quitting, bestselling author Peg Streep and psychotherapist Alan Bernstein reveal simple truths that apply to goal setting and achievement in all areas of life, including work, love, and relationships:

 • Without the ability to give up, most people will end up in a discouraging loop.
 • Quitting is a healthy, adaptive response when a goal can’t be reached.
 • Quitting permits growth and learning, as well as the ability to frame new goals.

Featuring compelling stories of people who successfully quit, along with helpful questionnaires and goal maps to guide you on the right path, Quitting wil help you evaluate whether your goals are working for or against you, and whether you need to let go in order to start anew.

(meer…)

Genre: Life lessons, Love & Relationships, Work life

2013: Why smart people hurt

The challenges smart and creative people encounter often include anxiety, over-thinking, mania, sadness, and despair.

Specifically, the challenges that smart people face include:

 • “racing brain syndrome”
 • living in an anti-intellectual culture
 • finding ideas worth loving
 • dealing with boredom and hypersensitivity
 • finding meaning in their lives and their work
 • struggling to achieve success

In Why smart people hurt, psychologist Dr. Eric Maisel draws on his many years of work with the best and the brightest to pinpoint these often devastating challenges and offer solutions based on the groundbreaking principles and practices of natural psychology. Learn to use logic and creativity to cope with the problems of having a brain that goes into overdrive at the drop of a hat. Questions at the end of each chapter guide readers to creative individualized roadmaps to a calm and meaningful life.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2012: Quiet. The power of introverts in a world that can’t stop talking

Our lives are driven by a fact that most of us can’t name and don’t understand. It defines who our friends and lovers are, which careers we chose, and whether we blush when we’re embarassed.

That fact is whether we’re an introvert or an extrovert.

The introvert/extrovert divide is the most fundamental dimension of personality. And at least a third of us are on the introverted side. Some of the world’s most talented people are introverts. Withouth them we wouldn’t have the Apple computer, the theory of relativity or Van Gogh’s sunflowers.

Yet extroverts have taken over. Sensitivity and seriousness are often seen as undesirable. Introverts feel reproached for being the way they are.

In Quiet, Susan Cain shows how the brain chemistry of introverts and extroverts differs, and how society misunderstands and undervalues introverts. She gives introverts the tools to understand themselves and to take full advantage of their strengths.

Passionately argued, superbly researched, and filled with real stories, Quiet will permanently change how we see introverts – and how you see yourself.

(meer…)

Genre: Special populations, Work life

2010: Gifted lives. What happens when gifted children grow up

This book reveals the dramatic story of twenty outstandingly gifted people as they grew from early promise to maturity in Britain. Recorded over the last 35 years by award-winning psychologist, Joan Freeman, these fascinating accounts reveal the frustrations and triumphs of her participants, and investigates why some fell by the wayside whilst others reached fame and fortune.

These exceptional people possess a range of intellectual, social and emotional gifts in fields such as mathematics, the arts, music and spirituality. Through their particular abilities, they were often conferonted with extra emotional challenges, such as over-anxious and pushy parents, teacher put-downs, social trip-wires, boredom and bullying in school and conflicting life chouces. Their stories illustrate how seemingly innocuous events could have devastating life-long consequences, and confront the reader with thought-provoking questions such as: Does having a brilliant mind help when you are ethnically different or suffering serious depression? How does a world-class pianist cope when repetitive strain injury strikes, or a young financier when he hits his first million? What is the emotional impact of grade-skipping?

Joan Freeman’s insights into the twists and turns of these lives are captivating and deeply moving. She shows us that while fate has a part to play, so does a personal outlook which can see and grab a fleeting chance, overcome great odds, and put in the necessary hard work to lift childhood prodigy to greatness. Readers will identify whith many of the intriguing aspects of these people’s lives, and perhaps learn something about themselves too.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2008: Outliers. The story of success

Why are people successful? For centuries, humankind has grappled with this question. In this stunning new book, Gladwell takes us on an invigorating intellectual journey to show us what makes an overachiever. He reveals that we pay far too much attention to what successful people are like, and too little attention to where successful people are from: their culture, their family, and their generation. Gladwell examines how the careers of Bill Gates and the performance of world-class football players are alike; what top fighter pilots and The Beatles have in common; and why it is correct to say that the mathematician who solved Fermat’s Theorem is not a genius.

Attention: not all theories and models in this book are scientifically proven.

(meer…)

Genre: Work life

2007: The No Asshole Rule

The No Asshole Rule is becoming a worldwide business phenomenon. Implemented in workplaces across the globe, including dozens of successful companies such as Google and Barclays, adherence to the rule – a zero tolerance policy to assholes – had proved to have astonishingly wide-reaching, positive results.

Backed up by extensive research on people and organisations, this funny, defiant little book will change every workplace interaction you ever make.

(meer…)

Genre: Work life

2007: Refuse to choose! How to use all of your interests, passions, and hobbies to create the life and career of your dreams

Beloved author Barbara Sher is back with her next bestseller: a life-making guide for the over-interested and undecided.

With her popular career counseling sessions, motivational speeches, workshops, and television specials, Barbara Sher has become famous for her extraordinary ability to help people define and achieve their life goals. Now she tackles a problem that millions of people face today in a universe of infinite possibilities.

Sher identifies someone she calls The Scanner—someone who frequently has a multiplicity of interests, but finds it hard to create a successful life he or she loves because their passions and abilities are taking them in so many different directions. Sher identifies 7 types of Scanners—ranging from the Serial Specialist (someone who learns all about one subject, only to get bored and need to move on to the next) to Sybil (a person with so many areas of interest, she can’t finish a thing).

Contrary to popular wisdom, Sher tells Scanners that theirs is a unique ability, not a liability. She also states that they must do everything they love, not zero in on one pursuit at the expense of all others. With dozens of powerful techniques Sher has developed to free people from ”goal paralysis,” readers will stop thinking of themselves as dabblers or dilettantes, and find innovative ways to live lives of variety, challenge, and joy.

(meer…)

Genre: Work life

2003: Working identity. Unconventional strategies for reinventing your career

Whether as a daydream or a spoken desire, nearly all of us have entertained the notion of reinventing ourselves. Feeling unfulfilled, burned out, or just plain unhappy with what we’re doing, we long to make that leap into the unknown. But we also hold on, white-knuckled, to the years of time and effort we’ve invested in our current profession.

In this powerful book, Herminia Ibarra presents a new model for career reinvention that flies in the face of everything we’ve learned from career experts. While common wisdom holds that we must first know what we want to do before we can act, Ibarra argues that this advice is backward. Knowing, she says, is the result of doing and experimenting. Career transition is not a straight path toward some predetermined identity, but a crooked journey along which we try on a host of possible selves we might become.

Based on her in-depth research on professionals and managers in transition, Ibarra outlines an active process of career reinvention that leverages three ways of working identity : experimenting with new professional activities, interacting in new networks of people, and making sense of what is happening to us in light of emerging possibilities. Through engrossing stories – from a literature professor turned stockbroker to an investment banker turned novelist – Ibarra reveals a set of guidelines that all successful reinventions share. She explores specific ways that hopeful career changers of any background can:

 • Explore possible selves
 • Craft and execute identity experiments
 • Create small wins that keep momentum going
 • Survive the rocky period between career identities
 • Connect with role models and mentors who can ease the transition
 • Make time for reflection – without missing out on windows of opportunity
 • Decide when to abandon the old path in order to follow the new
 • Arrange new events into a coherent story of who we are becoming.

A call to the dreamer in each of us, Working Identity explores the process for crafting a more fulfilling future. Where we end up may surprise us.

(meer…)

Genre: Work life

1999: Gifted grownups. The mixed blessings of extraordinary potential

Gifted Grownups, Marylou Kelly Streznewski’s unprecedented, 10-year study of 100 gifted adults, examines how being identified as a “smart kid” early on affects career choices, friendships, and romantic pairings later in life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world.

Traditionally, the gifted were measured in terms of intelligence only, and anyone with an IQ score higher than 130 was automatically grouped in with that misunderstood minority. Recently “giftedness” has been redefined to include qualities like extraordinary creative, leadership, or physical skills. Heightened perception, sensitivity, humor, and the ability to put complex ideas together quickly are also aspects of giftedness. These gifts affect the way talented adults react to their friends, families, jobs, and life challenges. Doing for gifted grownups what the bestselling Driven to Distraction did for adults with attention deficit, Gifted Grownups traces many types of gifted adults, including the high-testing, power-achieving Striver; the popular scholar or athlete Superstar; and the creative intellectual, free-spirit Independent. Here for the first time and in their own words, 100 gifted grownups, from ages 18 to 90, and a variety of family and educational backgrounds, occupations, social classes, and races, count the blessings and tally the costs of a high-powered mind.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

1997: The gift of fear

In this empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah Winfrey calls the US’s leading expert on violent behaviour, shows you how to spot even subtle signs of danger – before it’s too late. Shattering the myth that most violent acts are unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love, including how to act when approached by a stranger, when you should fear someone close to you, what to do if you are being stalked, how to uncover the source of anonymous threats or phone calls, the biggest mistake you can make with a threatening person, and more. Learn to spot the danger signals others miss. It might just save your life.

Through dozens of compelling examples from his own career, security expert Gavin de Becker teachers readers how to read the signs of impending danger by using their most basic – but often most discouraged – survival skill: intuition. This book provides a unique combination of practical guidance on leading a safer life and profound insight into human behaviour.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships, Work life

Add book

Close