Je leven | Your life 2018-02-05T16:33:07+00:00

Je leven

2015: Het zingende paard. Een dialoog over voortreffelijkheid

‘Excellentie’ is een toverwoord. Het opent deuren naar selectieve bachelors en masters, tot beurzen voor PhD-plaatsen of internationale uitwisselingen – zelfs in het basisonderwijs kunnen excellente leerlingen al in een zogenoemde plusklas terechtkomen. Maar bestaat het eigenlijk wel? Is het objectief te meten? Kunnen en moeten we ernaar streven?

Jeroen Geurts, wetenschapper in hart en nieren, en Harm van der Gaag, rechtgeaard filosoof, pakken dit probleem in een socratische dialoog aan. In eerste instantie staan ze niet hetzelfde in deze kwestie. De wetenschapper wil criteria benoemen voor excellentie, om het vervolgens zinvol te kunnen toepassen in de academische praktijk. De filosoof twijfelt aan de betekenis en de waarde van het begrip. Moeten we wel van een paard verwachten dat het, naast het trekken van de kar, ook kan zingen? Zorgt onze focus op excellentie er niet voor dat men gemiddeld minder goed wordt, omdat we goed niet goed genoeg vinden?

Aan het eind van het vriendschappelijk dispuut wordt gemeenschappelijke grond gevonden in de herontdekking van het ouderwetse begrip ‘voortreffelijkheid’.

(meer…)

Genre: Levenslessen, Werk & Ondernemen

1991: Bespiegelingen over levenswijsheid

Hoe kunnen we, ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is, toch proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad die Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je energie aan het vermijden van ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid, dat in 1991 voor het eerst sinds 1907 weer in een nieuwe Nederlandse vertaling is verschenen, geeft niet alleen een schat aan wijze levenslessen, maar is dankzij Schopenhauer’s onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair meesterwerk.

Met zijn Bespiegelingen over levenswijsheid verwierf Schopenhauer tien jaar voor zijn dood eindelijk de roem en erkenning waar hij zijn hele leven tevergeefs naar had gesmacht.

(meer…)

Genre: Levenslessen, Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling

Dit boek is een vervolg op het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling. In dit tweede boek van Iris Koops worden de onderwerpen uit het werkboek uitgediept en worden er nieuwe onderwerpen behandeld. Iris biedt een theoretisch kader en duidelijke inzichten en adviezen vanuit de praktijk. Daarnaast bevat dit nieuwe boek verschillende bijdragen van professionals, als ook tientallen ervaringsverhalen van slachtoffers die hun weg naar herstel hebben gevonden.

>>2014: Herstellen van narcistische mishandeling<<

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2017: De succesillusie. Hoe trainers, goeroes en consultants u dagelijks bedriegen en hoe u daar in zeven eenvoudige stappen vanaf komt

Natuurlijk wilt u succesvol zijn. Om u daarbij te helpen geven trainers, goeroes en managementboeken veel adviezen: oefen met een elevator pitch, maak uw doelen SMART en blijf heel authentiek uzelf.

Maar…waar is het bewijs voor al die succesformules?

Succesonderzoeker Richard Engelfriet (auteur van onder meer Zo simpel kan het zijn en Hoe vang ik een rat?) komt in dit prikkelende en humoristisch geschreven boek tot een heel andere conclusie: trainers, goeroes en consultants bedriegen u waar u bij staat.

Er is helemaal geen bewijs dat het zinvol is om uw doelen SMART te maken. Simon Sinek heeft zijn golden circles (‘always start with why’) uit zijn duim gezogen. Disruptive innovation is pure stemmingmakerij. Onderzoek waaruit blijkt dat een Unique Selling Proposition een voorspeller is van succes bestaat helemaal niet en wie geld wil uitgeven aan persoonlijkheidstests kan net zo goed naar Madame Zaza op de kermis gaan. En voor alle fans van omdenken: de grootste ‘ja-maar-vrije-zone’ ligt in Noord-Korea.

Laat u niets wijsmaken. Succes is geen keuze. Het geheim achter succes…is nog altijd geheim. Het enige wat zeker is, is de illusie dat succes maakbaar is.

Dit boek bevat schokkende teksten voor overtuigde zelfhulpjunkies.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2016: Hoogsensitief

Wat is hoogsensitiviteit en wat is het niet?

Hoe bepalen we wie hoogsensitief is?

Hoe gaan we ermee om op school en op de werkvloer?

Liefst 1 op de 5 personen is hoogsensitief. Dat is meer dan 1 miljoen Vlamingen en meer dan 3 miljoen Nederlanders. Toch werden mensen met hoogsensitiviteit lange tijd stiefmoederlijk behandeld door de wetenschap. Bovendien is de alternatieve informatie die mensen kunnen lezen in blogs, kranten en tijdschriften niet altijd even betrouwbaar.

Hoogsensitief biedt een stand van zaken van het huidige wetenschappelijke onderzoek. Het legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar zeker niet altijd, ervaren.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact komt.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Werk & Ondernemen

2016: Voorbij het verschil. Het belang van inclusief leiderschap

De HEMA wordt in 2016 landelijk nieuws omdat ze ‘Vrolijk Voorjaar’ in de folder zet in plaats van Vrolijk Pasen. De gemeente Amsterdam komt in het nieuws vanwege ‘rokjesgate’: kledingvoorschriften voor vrouwen achter de balies van onze liberale hoofdstad. Het lukt het COA maar niet om veiligheid te bieden aan homoseksuele asielzoekers, dus worden ze na heftige politieke discussie apart opgevangen.

Deze drie voorbeelden zijn waar gebeurd. ze leidden tot veel opwinding en hebben de leidinggevenden van organisaties totaal verrast. Door de maatschappelijke druk, ook van de media en de politiek, moest er snel een antwoord op komen.

Voorbij het verschil gaat over de vraag hoe je leiding geeft in een tijd waarin waarden lijken te botsen en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen de sociale cohesie overhoop dreigen te gooien. Wat kunnen leiders doen om in een context van paradoxen, onzekerheid en dilemma’s toch vooruit te komen? Dit boek ondersteunt managers, medewerkers en beleidsmakers bij een effectieve aanpak hoe zij het centrale thema van inclusief leiderschap voor hun organisatie met succes kunnen inzetten.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2016: Goed werk voor academici

Aan de universiteit ligt sterk de nadruk op onderzoekscompetitie. Hierdoor is een ratrace ontstaan waarin bepaalde wetenschappers sterk in het voordeel zijn: de ambitieuze onderzoekers die strategisch aan hun carriere werken, voornamelijk met hun eigen ‘papers’ bezig zijn en relatief weinig voor hun collega’s doen. Ze hechten zich nauwelijks aan de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken, laat staan dat ze iets voor hun maatschappelijke omgeving willen doen.

Dit boek wijst competitie niet af, maar pleit voor een betere balans: meer oog voor samenwerken, variatie en maatschappelijke relevantie.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2016: Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties op het werk komt veel vaker voor dan men denkt en heeft meestal verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend en vaak vinden slachtoffers nergens erkenning.

De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudy’s de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2015: Vechten tegen verveling. Gevangen in een bore-out

Frouke is 31, hoogopgeleid en aan de slag in haar eerste job in de privésector als ze instort. De diagnose: een bore-out, na een maandenlang gevecht tegen intense verveling. Door het zware taboe dat rustte op verveling op het werk hield ze al die tijd de schijn hoog voor haar collega’s, vrienden en familie. Maar op haar werk telde ze elke minuut van de dag af en haar vrije tijd bracht ze vaak apathisch door op een stoel. Tot haar lichaam voor haar besliste.

In Vechten tegen verveling vertelt Frouke openhartig over de jaren voor de instorting en de maanden van ziekteverlof die erop volgen. Ze deelt de immense schaamte, de frustratie vanwege het taboe en de invloed van verveling op haar lichaam en manier van denken. Op basis van wetenschappelijke literatuur en haar eigen ervaring licht ze de (potentiele) oorzaken, het verloop en de symptomen van een bore-out toe. Ze vertelt ook over haar herstel en de hulp die ze moest zoeken. Frouke hoopt met dit boek mensen in gelijkaardige situaties de herkenning en erkenning te bieden waar ze zelf zolang naar heeft gezocht en die absoluut noodzakelijk zijn in het herstelproces.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2015: Het zingende paard. Een dialoog over voortreffelijkheid

‘Excellentie’ is een toverwoord. Het opent deuren naar selectieve bachelors en masters, tot beurzen voor PhD-plaatsen of internationale uitwisselingen – zelfs in het basisonderwijs kunnen excellente leerlingen al in een zogenoemde plusklas terechtkomen. Maar bestaat het eigenlijk wel? Is het objectief te meten? Kunnen en moeten we ernaar streven?

Jeroen Geurts, wetenschapper in hart en nieren, en Harm van der Gaag, rechtgeaard filosoof, pakken dit probleem in een socratische dialoog aan. In eerste instantie staan ze niet hetzelfde in deze kwestie. De wetenschapper wil criteria benoemen voor excellentie, om het vervolgens zinvol te kunnen toepassen in de academische praktijk. De filosoof twijfelt aan de betekenis en de waarde van het begrip. Moeten we wel van een paard verwachten dat het, naast het trekken van de kar, ook kan zingen? Zorgt onze focus op excellentie er niet voor dat men gemiddeld minder goed wordt, omdat we goed niet goed genoeg vinden?

Aan het eind van het vriendschappelijk dispuut wordt gemeenschappelijke grond gevonden in de herontdekking van het ouderwetse begrip ‘voortreffelijkheid’.

(meer…)

Genre: Levenslessen, Werk & Ondernemen

2014: Waartoe is de universiteit op aarde?

De universiteit staat ter discussie. Hoogleraren, docenten en studenten laten hun stem horen. De economisering wordt aan de kaak gesteld en de kritiek ten aanzien van de huidige publicatiecultuur groeit. Het wetenschappelijke en maatschappelijke nut van beide wordt betwijfeld – dat vindt inmiddels ook het bedrijfsleven. De nadruk op onderzoek en de enorme groei van het aantal studenten gaan bovendien ten koste van de kwaliteit van onderwijs. Academische vorming en vrijheid zijn in het geding!

Het is tijd de balans op te maken. Wat is er de afgelopen decennia gebeurd met de universiteit? Wat is er misgegaan en hoe kan het beter? Kortom: Waartoe is de universiteit op aarde?

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2012: Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat en academische mores

De fraudezaak van psycholoog Diederik Stapel veroorzaakte recent grote onrust in de Nederlandse wetenschap. Was deze affaire het topje van de ijsberg? Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschooten, die sinds de jaren negentig al vele onthullingen deed over fraude- en plagiaatzaken, ging op zoek naar nieuwe voorbeelden die tot nu toe buiten de publiciteit zijn gebleven.

Hij ontdekte opnieuw spectaculaire zaken van wetenschappers die onderzoeksresultaten verzinnen/vervalsen of het werk van collega’s overschrijven. Hij tekende ook ervaringen op van Nederlandse slachtoffers van bedriegers in de internationale wetenschappelijke wereld.

In Ontspoorde wetenschap, dat ook een overzicht biedt van de belangrijkste fraudegevallen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis, laat van Kolfschooten zien hoe universiteiten zaken aanpakken en daarbij soms falen. Het resultaat is een zeer smakelijk boek voor een groot publiek.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2012: Uitblinkers. Waarom sommige mensen succes hebben en andere niet

Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en andere niet.

Let op: niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2009: Academisch leven. Notities voor een antropologie van de moderne universiteit

Universiteiten zijn er al meer dan duizend jaar en nog steeds vormen zij een heel sterk merk. Er mag dan veel worden geklaagd, maar een universiteit heeft nog altijd aanzien; men wil er graag werken en de studenten blijven komen. Waarin schuilt die veerkracht van de universiteit? Klaas van Berkel probeert die vraag te beantwoorden door de universiteit nu eens door de ogen van een antropoloog te bekijken. Wat zie je als je je concentreert op het alledaagse leven op en rond de universiteit? Die alledaagse praktijken onthullen een heel andere werkelijkheid dan de officiële voorschriften en regels. Hoogleraren gedragen zich niet als ambtenaren die een bepaalde overheidstaak uitvoeren, maar als vrije intellectuelen die door de overheid in staat worden gesteld hun wezensbestemming te volgen. Ook de grenzen tussen werk en privé en de verhouding tussen de seksen liggen anders dan het officieel lijkt. Dat veroorzaakt veel klachten, maar het houdt de universiteit ook op de been.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2007: Verschil moet er zijn. De kritische succesfactoren voor diversiteitsmanagement

Ooit bestond er in ons land dé werknemer, wiens type, leefwijze, inzet, verwachtingen en beloning konden worden samengevat onder de noemer ‘Jan Modaal’, een blanke man van 35 jaar. Dat was makkelijk en voorspelbaar. Als je goed leiding gaf aan Jan Modaal, kon je 90% van je zaken tijdig en effectief afdoen. Maar tegenwoordig bestaat Jan Modaal niet meer. Hij is veranderd in Daisy, Ali, Mehmet, Vidhya, Michael, Hedy en vele anderen.

Organisaties vinden het moeilijk om de omslag naar diversiteit in hun personeel te maken. Hoe doe je dat, diversiteitsmanagement? Waar moet je nu echt op inzetten, en welke acties zijn effectief? Organisaties die de eerste ervaringen hebben opgedaan weten dat het geheim van succes niet in losse flodders zit, maar in structureel beleid. Dit boek geeft de middelen voor het opstellen van dat structurele beleid aan de hand van kritische succesfactoren voor diversiteitsmanagement. De lezer leert inzicht te verwerven, prioriteiten te stellen en de kansen die in diversiteit besloten liggen te verzilveren voor zijn of haar organisaties.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen

2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid

Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit je niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving. Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen. Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten.

De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden, naast de voor veel hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen.

Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, P&O’ers en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo herkend en erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!

>>2016: Gifted workers. Hitting the target<<

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2007: Het geheim van de uitblinker

In Het geheim van de uitblinker proberen de psychologen Vittorio Busato en Frenk van Harreveld meer inzicht te krijgen in wat ‘uitblinkers’ in totaal verschillende domeinen met elkaar gemeen hebben. De auteurs interviewden daartoe zo’n twintig personen uit de wereld van sport, muziek, kunst, ondernemen en wetenschap wier talent en prestaties niet meer ter discussie staan.

Alle geïnterviewden reflecteren open over hun talent en wat zij denken gemeen te hebben met andere uitblinkers. Hoe verklaren zij hun prestaties? Hoe belangrijk is erkenning? Welke persoonlijkheidseigenschappen zijn cruciaal? Is uitblinken vooral een kwestie van inspiratie, of juist van transpiratie? Busato en Van Harreveld sluiten af met een populairwetenschappelijk essay waarin zij een psychologischer antwoord formuleren op de vraag wat het geheim van de uitblinker is.

Het geheim van de uitblinker bevat interviews met onder anderen Hans Teeuwen, Loek van Wely, Pierre Bokma, Frits van Oostrom, Marlies Dekkers, Joost Zwagerman, Rineke Dijkstra, Sergio Herman en Eddy Terstall.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

1995: Van kwaad tot erger. Pesterijen en psychoterreur op het werk

In vrijwel elke organisatie komt het voor: dagelijkse pesterijen en intriges die soms uitgroeien tot regelrechte psychoterreur. Een oud verschijnsel dat tegenwoordig ‘Mobbing’ genoemd wordt. De auteur van dit boek, Henry Walter, verwoordt het als volgt: ‘Als je collega’s hebt, heb je geen andere vijanden nodig.’

Mobbing kost ondernemingen jaarlijks vele miljoenen. Als conflicten onder het personeel escaleren, gaat dit ten koste van de arbeidsproductiviteit. Mobbing leidt tot meer verzuim, minder motivatie en zelfs stagnatie van het arbeidsproces. De individuele werknemer die het slachtoffer wordt van de psychoterreur betaalt eveneens een hoge prijs: hij wordt ziek, depressief, neemt ontslag of pleegt, in het ergste geval, zelfmoord. De vele praktijkvoorbeelden maken duidelijk dat u er als leidinggevende met wat goede wil alleen niet komt. Maatregelen die met de beste bedoelingen genomen worden, maken de situatie vaak alleen maar erger. Het drie-fasen-model en de vele praktische tips die Henry Walter geeft, helpen u wel mobbing binnen uw organisatie te onderkennen, tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen.

(meer…)

Genre: Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling

Dit boek is een vervolg op het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling. In dit tweede boek van Iris Koops worden de onderwerpen uit het werkboek uitgediept en worden er nieuwe onderwerpen behandeld. Iris biedt een theoretisch kader en duidelijke inzichten en adviezen vanuit de praktijk. Daarnaast bevat dit nieuwe boek verschillende bijdragen van professionals, als ook tientallen ervaringsverhalen van slachtoffers die hun weg naar herstel hebben gevonden.

>>2014: Herstellen van narcistische mishandeling<<

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2016: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

Traumasporen beschrijft op inspirerende wijze hoe een groep therapeuten en wetenschappers – samen met hun moedige patiënten – heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt’. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2016: Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties op het werk komt veel vaker voor dan men denkt en heeft meestal verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend en vaak vinden slachtoffers nergens erkenning.

De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudy’s de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2014: Herstellen van narcistische mishandeling

Wanneer je een intensieve relatie hebt (gehad) met iemand met een persoonlijkheidsstoornis als narcisme of psychopathie, dan heeft dit vaak ernstige gevolgen. Door narcistische mishandeling raak je vervreemd van jezelf. Maar je Zelf is er nog wel. Ergens, diep verborgen. Met dit werkboek kun je de verbinding met jezelf herstellen.

Narcistische mishandeling is vaak “sneaky” en onderhuids. Het is niet helemaal duidelijk wat ze precies doen, maar je voelt het effect. In dit werkboek ontleed ik niet alleen wat ze doen en waarom, maar ik vertel je ook heel concreet hoe je je hiertegen kunt wapenen. Door middel van de opdrachten werk jij aan je herstel.

>>2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling<<

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2014: Ze zeggen dat het overgaat. Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.

Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Zelfs als je de pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en minder veerkrachtig bent.

In dit baanbrekende boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut. Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel.

Dat alles maakt van dit boek een mild boek over rouwprocessen, met veel respect en erkenning voor de ‘gekwetste krijgers’ die dag na dag ingrijpend verlies in hun leven moeten meedragen…

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2013: Het drama van het begaafde kind

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf ‘repareren’, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Ontwikkelingspsychologie, Rouw & Trauma

2010: Destructieve relaties op de schop

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer een op de twintig mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

‘Psychopathie’ roept de gedachte op aan mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. buiten de context van deze zeer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten om de prooien te beschermen. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

Destructieve relaties op de schop geeft je handvatten om psychopathie te herkennen en jezelf en mensen in je omgeving te beschermen. Het schetst een strategie voor het herstellen van je welbevinden. Bijzondere aandacht is er voor het beschermen van kinderen die afhankelijk zijn van een psychopaat. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving van hun prooi en van artsen, jeugdbeschermers, rechters – hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Het boek besluit met aanbevelingen aan beroepsmensen en voor preventie van psychopathie.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2006: Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd

In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking daarvan.

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zij zelf steun ontvangen; zij groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed, of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken.

Niemandskinderen is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich bracht, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

1991: Bespiegelingen over levenswijsheid

Hoe kunnen we, ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is, toch proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad die Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je energie aan het vermijden van ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid, dat in 1991 voor het eerst sinds 1907 weer in een nieuwe Nederlandse vertaling is verschenen, geeft niet alleen een schat aan wijze levenslessen, maar is dankzij Schopenhauer’s onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair meesterwerk.

Met zijn Bespiegelingen over levenswijsheid verwierf Schopenhauer tien jaar voor zijn dood eindelijk de roem en erkenning waar hij zijn hele leven tevergeefs naar had gesmacht.

(meer…)

Genre: Levenslessen, Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling

Dit boek is een vervolg op het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling. In dit tweede boek van Iris Koops worden de onderwerpen uit het werkboek uitgediept en worden er nieuwe onderwerpen behandeld. Iris biedt een theoretisch kader en duidelijke inzichten en adviezen vanuit de praktijk. Daarnaast bevat dit nieuwe boek verschillende bijdragen van professionals, als ook tientallen ervaringsverhalen van slachtoffers die hun weg naar herstel hebben gevonden.

>>2014: Herstellen van narcistische mishandeling<<

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2016: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.

Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

Traumasporen beschrijft op inspirerende wijze hoe een groep therapeuten en wetenschappers – samen met hun moedige patiënten – heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt’. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2016: Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven

Pesten en treiteren binnen relaties op het werk komt veel vaker voor dan men denkt en heeft meestal verstrekkende gevolgen. Het is een vorm van intimidatie die wordt onderschat en gebagatelliseerd, ook door hulpverleners. Iedereen kan er slachtoffer van worden, maar preventiebeleid en wetgeving zijn nog ontoereikend en vaak vinden slachtoffers nergens erkenning.

De Franse psychiater Marie-France Hirigoyen legt helder en haarscherp de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en laat aan de hand van vele casestudy’s de soms extreme gevolgen ervan zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

2016: Trauma en herstel. De gevolgen van geweld – van mishandeling thuis tot politiek geweld

Trauma en herstel, in 1992 voor het eerst gepubliceerd, is nog altijd hét boek over traumatische gebeurtenissen en de slachtoffers daarvan. Judith Herman stelt in dit baanbrekende werk dat psychologische trauma’s alleen begrepen kunnen worden in hun sociale context. Uitgaande van haar eigen onderzoek naar incest en de uitgebreide literatuur over oorlogsveteranen en slachtoffers van terreur, trekt ze verrassende parellellen tussen particulier geweld, zoals kindermishandeling, en politiek geweld, bijvoorbeeld oorlog.

Trauma en herstel is een essentieel boek voor iedereen die wil begrijpen hoe trauma’s genezen kunnen worden en hoe we helen. Voor deze uitgave heeft Judith Herman een uitgebreid nieuw nawoord geschreven, waarin ze laat zien wat er in haar vakgebied is veranderd en wat er niet is veranderd in de ruim twee decennia sinds de publicatie van haar boek.

(meer…)

Genre: Rouw & Trauma

2014: Alles over pesten. Voor kuddedieren, buitenbeentjes en iedereen die met pesten te maken heeft

Pesten is geen onvermijdelijk onderdeel van het groepsproces, dat ‘nu eenmaal’ bij het leven hoort en je wordt er niet sterker van, integendeel.

Hoewel er steeds meer aandacht is voor pesten, heersen er nog veel mis(ver)standen. Waar lopen mensen tegenaan als hun kind gepest wordt of als zij zelf gepest zijn? Dit boek is een zoektocht naar oorzaken van en oplossingen voor pesten, en combineert wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, sociologie en biologie met verhalen van ouders en kinderen die met pesten te maken hebben. Op basis van actuele inzichten geeft de auteur praktische tips en adviezen. Maar het boek is nadrukkelijk ook een steun in de rug voor ouders, slachtoffers van pesten en hardwerkende en goedwillende leerkrachten, voor kuddeideren en buitenbeentjes. Voor iedereen dus.

(meer…)

Genre: Rouw & Trauma

2014: Herstellen van narcistische mishandeling

Wanneer je een intensieve relatie hebt (gehad) met iemand met een persoonlijkheidsstoornis als narcisme of psychopathie, dan heeft dit vaak ernstige gevolgen. Door narcistische mishandeling raak je vervreemd van jezelf. Maar je Zelf is er nog wel. Ergens, diep verborgen. Met dit werkboek kun je de verbinding met jezelf herstellen.

Narcistische mishandeling is vaak “sneaky” en onderhuids. Het is niet helemaal duidelijk wat ze precies doen, maar je voelt het effect. In dit werkboek ontleed ik niet alleen wat ze doen en waarom, maar ik vertel je ook heel concreet hoe je je hiertegen kunt wapenen. Door middel van de opdrachten werk jij aan je herstel.

>>2017: Je leven in eigen hand. Verder na narcistische mishandeling<<

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2014: Ze zeggen dat het overgaat. Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we net niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.

Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Zelfs als je de pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en minder veerkrachtig bent.

In dit baanbrekende boek wordt een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut. Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel.

Dat alles maakt van dit boek een mild boek over rouwprocessen, met veel respect en erkenning voor de ‘gekwetste krijgers’ die dag na dag ingrijpend verlies in hun leven moeten meedragen…

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2013: Het drama van het begaafde kind

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf ‘repareren’, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Ontwikkelingspsychologie, Rouw & Trauma

2010: Destructieve relaties op de schop

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer een op de twintig mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

‘Psychopathie’ roept de gedachte op aan mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. buiten de context van deze zeer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten om de prooien te beschermen. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

Destructieve relaties op de schop geeft je handvatten om psychopathie te herkennen en jezelf en mensen in je omgeving te beschermen. Het schetst een strategie voor het herstellen van je welbevinden. Bijzondere aandacht is er voor het beschermen van kinderen die afhankelijk zijn van een psychopaat. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving van hun prooi en van artsen, jeugdbeschermers, rechters – hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Het boek besluit met aanbevelingen aan beroepsmensen en voor preventie van psychopathie.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2006: Niemandskinderen. De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd

In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking daarvan.

Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen worden de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zij zelf steun ontvangen; zij groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven. Eenmaal volwassen geworden kunnen Niemandskinderen hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in Niemandsland en verdrinken daar voorgoed, of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken.

Niemandskinderen is een boek voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich bracht, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

2003: Uw brein als medicijn

Het lichaam kan stress, angst en depressie zelf overwinnen: zonder medicijnen.

Ieder mens heeft een emotioneel brein. Dat maakt ons vrolijk en opgeruimd, of juist angstig of depressief. Het reguleert ons gevoel, humeur, gedrag en ons immuunsysteem. Als je controle hebt over dit deel van de hersenen, is het mogelijk om stoornissen die voortkomen uit stress, angst en depressie te genezen, zonder tussenkomst van de reguliere medicijnen. In dit boek worden zeven natuurlijke behandelwijzen besproken, die allemaal uitgaan van de eigen genezende kracht van de hersenen.

(meer…)

Genre: Rouw & Trauma

1995: Van kwaad tot erger. Pesterijen en psychoterreur op het werk

In vrijwel elke organisatie komt het voor: dagelijkse pesterijen en intriges die soms uitgroeien tot regelrechte psychoterreur. Een oud verschijnsel dat tegenwoordig ‘Mobbing’ genoemd wordt. De auteur van dit boek, Henry Walter, verwoordt het als volgt: ‘Als je collega’s hebt, heb je geen andere vijanden nodig.’

Mobbing kost ondernemingen jaarlijks vele miljoenen. Als conflicten onder het personeel escaleren, gaat dit ten koste van de arbeidsproductiviteit. Mobbing leidt tot meer verzuim, minder motivatie en zelfs stagnatie van het arbeidsproces. De individuele werknemer die het slachtoffer wordt van de psychoterreur betaalt eveneens een hoge prijs: hij wordt ziek, depressief, neemt ontslag of pleegt, in het ergste geval, zelfmoord. De vele praktijkvoorbeelden maken duidelijk dat u er als leidinggevende met wat goede wil alleen niet komt. Maatregelen die met de beste bedoelingen genomen worden, maken de situatie vaak alleen maar erger. Het drie-fasen-model en de vele praktische tips die Henry Walter geeft, helpen u wel mobbing binnen uw organisatie te onderkennen, tegen te gaan en in de toekomst te voorkomen.

(meer…)

Genre: Rouw & Trauma, Werk & Ondernemen

1991: Bespiegelingen over levenswijsheid

Hoe kunnen we, ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is, toch proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad die Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je energie aan het vermijden van ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid, dat in 1991 voor het eerst sinds 1907 weer in een nieuwe Nederlandse vertaling is verschenen, geeft niet alleen een schat aan wijze levenslessen, maar is dankzij Schopenhauer’s onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair meesterwerk.

Met zijn Bespiegelingen over levenswijsheid verwierf Schopenhauer tien jaar voor zijn dood eindelijk de roem en erkenning waar hij zijn hele leven tevergeefs naar had gesmacht.

(meer…)

Genre: Levenslessen, Liefde & Relaties, Rouw & Trauma

Your life

2014: Quitting. Why we fear it and why we shouldn’t in life, love, and work

Find out why the happiest, most successful people have the ability both to persist and to quit

Do you believe that “winners never quit and quitters never win”? Do you tend to hang in longer than you should, even when you’re unhappy? Our culture usually defines quitting as admitting defeat, but persistence isn’t always the answer: When a goal is no longer useful, we need to be able to quit to get the most out of life. In Quitting, bestselling author Peg Streep and psychotherapist Alan Bernstein reveal simple truths that apply to goal setting and achievement in all areas of life, including work, love, and relationships:

 • Without the ability to give up, most people will end up in a discouraging loop.
 • Quitting is a healthy, adaptive response when a goal can’t be reached.
 • Quitting permits growth and learning, as well as the ability to frame new goals.

Featuring compelling stories of people who successfully quit, along with helpful questionnaires and goal maps to guide you on the right path, Quitting wil help you evaluate whether your goals are working for or against you, and whether you need to let go in order to start anew.

(meer…)

Genre: Life lessons, Love & Relationships, Work life

2013: Searching for meaning. Idealism, bright minds, disillusionment, and hope

Bright idealists often find themselves disillusioned and searching for meaning in today’s world. Grasping for answers can lead to existential depression. Searching for meaning helps idealists understand their struggles and describes various ways in which they attempt to cope with their disillusionment. Helpful information and suggestions provide courses of action to nurture idealism, hope, happiness, and contentment.

 • Where does idealism come from?
 • Inquiring minds want to know
 • Disillusionment and depression
 • Life meaning and existential concerns
 • Awareness and acceptance
 • Coping styles that feed illusions
 • Coping styles that go beyond illusions
 • Hope, happiness, and contentment

(meer…)

Genre: Gifted adults, Life lessons

2008: Discourses and selected writings of Epictetus

A new translation of the influential teachings of the great Stoic philosopher (2008).

Despite being born into slavery, Greco-Roman philosopher Epictetus became one of the most influential thinkers of his time. Discourses and Selected Writings is a transcribed collection of informal lectures given by the philosopher around AD 108. A gateway into the life and mind of a great intellectual, it is also an important example of the usage of Koine or “common” Greek, an ancestor to Standard Modern Greek.

(meer…)

Genre: Life lessons

2007: The “I” of the beholder. A guided journey to the essence of a child

Dr. Roeper outlines the workings of the inner Self of a gifted child, with the hopes of expanding our world views. She explains how the Self is the key behind all of our actions and decisions. It is from this understanding that parents and teachers can maximize the unique Selves of gifted children, and, in turn, create a more harmonious world for past, present, and future gifted generations.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children, Life lessons

2017: Mindset. Changing the way you think to fulfil your potential

World-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck, in decades of research on achievement and success, has discovered a truly groundbreaking idea-the power of our mindset. Dweck explains why it’s not just our abilities and talent that bring us success-but whether we approach them with a fixed or growth mindset. She makes clear why praising intelligence and ability doesn’t foster self-esteem and lead to accomplishment, but may actually jeopardize success. With the right mindset, we can motivate our kids and help them to raise their grades, as well as reach our own goals-personal and professional. Dweck reveals what all great parents, teachers, CEOs, and athletes already know: how a simple idea about the brain can create a love of learning and a resilience that is the basis of great accomplishment in every area.

Attention: not all theories and models in this book are scientifically proven.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Work life

2017: The asshole survival guide

Since his book The No Asshole Rule became a national bestseller a decade ago, Robert Sutton has heard that question asked in a thousand different ways. He answers the question in a new book that shifts focus from building civilized workplaces to providing relief for anybody who feels plagued and pushed around by assholes.

Equally useful and entertaining, The Asshole Survival Guide delivers a cogent and methodical game plan. Sutton starts with diagnosis—what kind of asshole problem, exactly, are you dealing with? From there, he provides field-tested, evidence-based, and sometimes surprising strategies for dealing with assholes—avoiding them, outwitting them, disarming them, sending them packing, and developing protective psychological armor. Sutton even teaches readers how to look inward to stifle their own inner jackass.

Ultimately, this survival guide is about developing an outlook and personal plan that will help you preserve the sanity in your work life, and will prevent all those perfectly good days from being ruined by some jerk.

(meer…)

Genre: Work life

2016: Gifted workers. Hitting the target

Living and working with giftedness is not always easy – either for the gifted themselves or for the people around them. Potentially, gifted people are original, creative, full of vitality, passionate and constructive employees. They are very valuable, both in their jobs and in society.

But not all gifted people succeed in making their talents visible. They lose track and get trapped in their own pitfalls. A potentially powerfully creative personality without clear direction may best be compared to an unguided missile. Someone who cannot be coached, cannot collaborate or communicate, a know-it-all, an antisocial, elusive person.

Among colleagues and employers (and among partners and friends) this behavior creates irritation, anxiety and uncertainty. Talents remain hidden and a vicious cycle starts. Gifted people lose direction in life and work, and lose their way. What a waste of all that talent…. !

This book presents eleven case studies of gifted adults, each trying to find his or her own way after losing direction. Often a trigger from the environment was needed for them to start their individual voyages of discovery.

The authors − occupational physician and psychologist Noks Nauta and psychologist Sieuwke Ronner − take their examples from their personal and professional experiences. In addition to these case histories, which gifted people often recognize from their own experiences and which they identify with − sometimes smiling, sometimes crying − the authors also offer concrete tools that may help gifted people to find their talents and put them to good use.

Employers, occupational and insurance physicians, psychologists, career coaches, human resource managers and others who come into contact with gifted employees, can also benefit from this book.

The goal is to help recognize talent, even when it is hidden, acknowledge people’s gifts and help the gifted and their talents to grow and flourish.

>>2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid<<

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2015: Bright adults. Uniqueness and belonging across the lifespan

You were bright, perhaps gifted, as a child, but what about now that you are an adult? You may still find that you seem more intense or sensitive than others, feel different, perhaps are impatient, and remain puzzled as to where you fit in the world. This book is for you.

Dr. Ellen Fiedler guides us through the life stages of gifted adults, including their experiences, tasks, and challenges they face during their journeys. Using a sailing methaphor, she provides perspective to help us anticipate the shoals, currents, and sandbars of life, including:

 • College planning and entering the workforce
 • Finding kindred spirits
 • Romantic relationships and marriage
 • Parenthood
 • Midlife quests
 • Mentoring others
 • Growing old gifted
 • Running aground

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

2014: Quitting. Why we fear it and why we shouldn’t in life, love, and work

Find out why the happiest, most successful people have the ability both to persist and to quit

Do you believe that “winners never quit and quitters never win”? Do you tend to hang in longer than you should, even when you’re unhappy? Our culture usually defines quitting as admitting defeat, but persistence isn’t always the answer: When a goal is no longer useful, we need to be able to quit to get the most out of life. In Quitting, bestselling author Peg Streep and psychotherapist Alan Bernstein reveal simple truths that apply to goal setting and achievement in all areas of life, including work, love, and relationships:

 • Without the ability to give up, most people will end up in a discouraging loop.
 • Quitting is a healthy, adaptive response when a goal can’t be reached.
 • Quitting permits growth and learning, as well as the ability to frame new goals.

Featuring compelling stories of people who successfully quit, along with helpful questionnaires and goal maps to guide you on the right path, Quitting wil help you evaluate whether your goals are working for or against you, and whether you need to let go in order to start anew.

(meer…)

Genre: Life lessons, Love & Relationships, Work life

2013: Why smart people hurt

The challenges smart and creative people encounter often include anxiety, over-thinking, mania, sadness, and despair.

Specifically, the challenges that smart people face include:

 • “racing brain syndrome”
 • living in an anti-intellectual culture
 • finding ideas worth loving
 • dealing with boredom and hypersensitivity
 • finding meaning in their lives and their work
 • struggling to achieve success

In Why smart people hurt, psychologist Dr. Eric Maisel draws on his many years of work with the best and the brightest to pinpoint these often devastating challenges and offer solutions based on the groundbreaking principles and practices of natural psychology. Learn to use logic and creativity to cope with the problems of having a brain that goes into overdrive at the drop of a hat. Questions at the end of each chapter guide readers to creative individualized roadmaps to a calm and meaningful life.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2012: Quiet. The power of introverts in a world that can’t stop talking

Our lives are driven by a fact that most of us can’t name and don’t understand. It defines who our friends and lovers are, which careers we chose, and whether we blush when we’re embarassed.

That fact is whether we’re an introvert or an extrovert.

The introvert/extrovert divide is the most fundamental dimension of personality. And at least a third of us are on the introverted side. Some of the world’s most talented people are introverts. Withouth them we wouldn’t have the Apple computer, the theory of relativity or Van Gogh’s sunflowers.

Yet extroverts have taken over. Sensitivity and seriousness are often seen as undesirable. Introverts feel reproached for being the way they are.

In Quiet, Susan Cain shows how the brain chemistry of introverts and extroverts differs, and how society misunderstands and undervalues introverts. She gives introverts the tools to understand themselves and to take full advantage of their strengths.

Passionately argued, superbly researched, and filled with real stories, Quiet will permanently change how we see introverts – and how you see yourself.

(meer…)

Genre: Special populations, Work life

2010: Gifted lives. What happens when gifted children grow up

This book reveals the dramatic story of twenty outstandingly gifted people as they grew from early promise to maturity in Britain. Recorded over the last 35 years by award-winning psychologist, Joan Freeman, these fascinating accounts reveal the frustrations and triumphs of her participants, and investigates why some fell by the wayside whilst others reached fame and fortune.

These exceptional people possess a range of intellectual, social and emotional gifts in fields such as mathematics, the arts, music and spirituality. Through their particular abilities, they were often conferonted with extra emotional challenges, such as over-anxious and pushy parents, teacher put-downs, social trip-wires, boredom and bullying in school and conflicting life chouces. Their stories illustrate how seemingly innocuous events could have devastating life-long consequences, and confront the reader with thought-provoking questions such as: Does having a brilliant mind help when you are ethnically different or suffering serious depression? How does a world-class pianist cope when repetitive strain injury strikes, or a young financier when he hits his first million? What is the emotional impact of grade-skipping?

Joan Freeman’s insights into the twists and turns of these lives are captivating and deeply moving. She shows us that while fate has a part to play, so does a personal outlook which can see and grab a fleeting chance, overcome great odds, and put in the necessary hard work to lift childhood prodigy to greatness. Readers will identify whith many of the intriguing aspects of these people’s lives, and perhaps learn something about themselves too.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2008: Outliers. The story of success

Why are people successful? For centuries, humankind has grappled with this question. In this stunning new book, Gladwell takes us on an invigorating intellectual journey to show us what makes an overachiever. He reveals that we pay far too much attention to what successful people are like, and too little attention to where successful people are from: their culture, their family, and their generation. Gladwell examines how the careers of Bill Gates and the performance of world-class football players are alike; what top fighter pilots and The Beatles have in common; and why it is correct to say that the mathematician who solved Fermat’s Theorem is not a genius.

Attention: not all theories and models in this book are scientifically proven.

(meer…)

Genre: Work life

2007: The No Asshole Rule

The No Asshole Rule is becoming a worldwide business phenomenon. Implemented in workplaces across the globe, including dozens of successful companies such as Google and Barclays, adherence to the rule – a zero tolerance policy to assholes – had proved to have astonishingly wide-reaching, positive results.

Backed up by extensive research on people and organisations, this funny, defiant little book will change every workplace interaction you ever make.

(meer…)

Genre: Work life

2007: Refuse to choose! How to use all of your interests, passions, and hobbies to create the life and career of your dreams

Beloved author Barbara Sher is back with her next bestseller: a life-making guide for the over-interested and undecided.

With her popular career counseling sessions, motivational speeches, workshops, and television specials, Barbara Sher has become famous for her extraordinary ability to help people define and achieve their life goals. Now she tackles a problem that millions of people face today in a universe of infinite possibilities.

Sher identifies someone she calls The Scanner—someone who frequently has a multiplicity of interests, but finds it hard to create a successful life he or she loves because their passions and abilities are taking them in so many different directions. Sher identifies 7 types of Scanners—ranging from the Serial Specialist (someone who learns all about one subject, only to get bored and need to move on to the next) to Sybil (a person with so many areas of interest, she can’t finish a thing).

Contrary to popular wisdom, Sher tells Scanners that theirs is a unique ability, not a liability. She also states that they must do everything they love, not zero in on one pursuit at the expense of all others. With dozens of powerful techniques Sher has developed to free people from ”goal paralysis,” readers will stop thinking of themselves as dabblers or dilettantes, and find innovative ways to live lives of variety, challenge, and joy.

(meer…)

Genre: Work life

2003: Working identity. Unconventional strategies for reinventing your career

Whether as a daydream or a spoken desire, nearly all of us have entertained the notion of reinventing ourselves. Feeling unfulfilled, burned out, or just plain unhappy with what we’re doing, we long to make that leap into the unknown. But we also hold on, white-knuckled, to the years of time and effort we’ve invested in our current profession.

In this powerful book, Herminia Ibarra presents a new model for career reinvention that flies in the face of everything we’ve learned from career experts. While common wisdom holds that we must first know what we want to do before we can act, Ibarra argues that this advice is backward. Knowing, she says, is the result of doing and experimenting. Career transition is not a straight path toward some predetermined identity, but a crooked journey along which we try on a host of possible selves we might become.

Based on her in-depth research on professionals and managers in transition, Ibarra outlines an active process of career reinvention that leverages three ways of working identity : experimenting with new professional activities, interacting in new networks of people, and making sense of what is happening to us in light of emerging possibilities. Through engrossing stories – from a literature professor turned stockbroker to an investment banker turned novelist – Ibarra reveals a set of guidelines that all successful reinventions share. She explores specific ways that hopeful career changers of any background can:

 • Explore possible selves
 • Craft and execute identity experiments
 • Create small wins that keep momentum going
 • Survive the rocky period between career identities
 • Connect with role models and mentors who can ease the transition
 • Make time for reflection – without missing out on windows of opportunity
 • Decide when to abandon the old path in order to follow the new
 • Arrange new events into a coherent story of who we are becoming.

A call to the dreamer in each of us, Working Identity explores the process for crafting a more fulfilling future. Where we end up may surprise us.

(meer…)

Genre: Work life

1999: Gifted grownups. The mixed blessings of extraordinary potential

Gifted Grownups, Marylou Kelly Streznewski’s unprecedented, 10-year study of 100 gifted adults, examines how being identified as a “smart kid” early on affects career choices, friendships, and romantic pairings later in life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world.

Traditionally, the gifted were measured in terms of intelligence only, and anyone with an IQ score higher than 130 was automatically grouped in with that misunderstood minority. Recently “giftedness” has been redefined to include qualities like extraordinary creative, leadership, or physical skills. Heightened perception, sensitivity, humor, and the ability to put complex ideas together quickly are also aspects of giftedness. These gifts affect the way talented adults react to their friends, families, jobs, and life challenges. Doing for gifted grownups what the bestselling Driven to Distraction did for adults with attention deficit, Gifted Grownups traces many types of gifted adults, including the high-testing, power-achieving Striver; the popular scholar or athlete Superstar; and the creative intellectual, free-spirit Independent. Here for the first time and in their own words, 100 gifted grownups, from ages 18 to 90, and a variety of family and educational backgrounds, occupations, social classes, and races, count the blessings and tally the costs of a high-powered mind.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

1997: The gift of fear

In this empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah Winfrey calls the US’s leading expert on violent behaviour, shows you how to spot even subtle signs of danger – before it’s too late. Shattering the myth that most violent acts are unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love, including how to act when approached by a stranger, when you should fear someone close to you, what to do if you are being stalked, how to uncover the source of anonymous threats or phone calls, the biggest mistake you can make with a threatening person, and more. Learn to spot the danger signals others miss. It might just save your life.

Through dozens of compelling examples from his own career, security expert Gavin de Becker teachers readers how to read the signs of impending danger by using their most basic – but often most discouraged – survival skill: intuition. This book provides a unique combination of practical guidance on leading a safer life and profound insight into human behaviour.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships, Work life

2015: Bright adults. Uniqueness and belonging across the lifespan

You were bright, perhaps gifted, as a child, but what about now that you are an adult? You may still find that you seem more intense or sensitive than others, feel different, perhaps are impatient, and remain puzzled as to where you fit in the world. This book is for you.

Dr. Ellen Fiedler guides us through the life stages of gifted adults, including their experiences, tasks, and challenges they face during their journeys. Using a sailing methaphor, she provides perspective to help us anticipate the shoals, currents, and sandbars of life, including:

 • College planning and entering the workforce
 • Finding kindred spirits
 • Romantic relationships and marriage
 • Parenthood
 • Midlife quests
 • Mentoring others
 • Growing old gifted
 • Running aground

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

2014: Quitting. Why we fear it and why we shouldn’t in life, love, and work

Find out why the happiest, most successful people have the ability both to persist and to quit

Do you believe that “winners never quit and quitters never win”? Do you tend to hang in longer than you should, even when you’re unhappy? Our culture usually defines quitting as admitting defeat, but persistence isn’t always the answer: When a goal is no longer useful, we need to be able to quit to get the most out of life. In Quitting, bestselling author Peg Streep and psychotherapist Alan Bernstein reveal simple truths that apply to goal setting and achievement in all areas of life, including work, love, and relationships:

 • Without the ability to give up, most people will end up in a discouraging loop.
 • Quitting is a healthy, adaptive response when a goal can’t be reached.
 • Quitting permits growth and learning, as well as the ability to frame new goals.

Featuring compelling stories of people who successfully quit, along with helpful questionnaires and goal maps to guide you on the right path, Quitting wil help you evaluate whether your goals are working for or against you, and whether you need to let go in order to start anew.

(meer…)

Genre: Life lessons, Love & Relationships, Work life

2014: The body keeps the score. Brain, mind, and body in the healing of trauma

This profoundly humane book offers a sweeping new understanding of the causes and consequences of trauma, offering hope and clarity to everyone touched by its devastation. Trauma has emerged as one of the great public health challenges of our time, not only because of its well-documented effects on combat veterans and victims of accidents and crimes, but because of the hidden toll of sexual and family violence and of communities and schools devastated by abuse, neglect, and addition.

Drawing on more than thirty years at the forefront of research and clinical practice, Bessel van der Kolk shows that the terror and isolation at the core of trauma literally reshape both brain and body. New insights into our survival instincts explain why traumatized people experience incomprehensible anxiety and numbing and intolerable rage, and how trauma affects their capacity to concentrate, to remember, to form trusting relationships, and even to feel at home in their own bodies. Having lost the sense of control of themselves and frustrated by failed therapies, they often fear that they are damaged beyond repair.

The body keeps the score is the inspiring story of how a group of therapists and scientists – together with their courageous and memorable patients – has struggled to integrate recent advances in brain science, attachment research, and body awareness into treatments that can free trauma survivors from the tyranny of the past. These new paths to recovery activate the brain’s natural neuroplasticity to rewire disturbed functioning and rebuild step by step the ability to “know what you know and feel what you feel.” They also offer experiences that directly counteract the helplessness and invisibility associated with trauma, enabling both adults and children to reclaim ownership of their bodies and their lives.

Readers will come away from the book with awe at human resilience and at the power of our relationships – whether in the intimacy at home or in our wider communities – to both hurt and heal.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

2009: Mean mothers. Overcoming the legacy of hurt

An exploration of the darker side of maternal behavior drawn from scientific research, psychology, and the real-life experiences of adult daughters, Mean mothers sheds light on one of the last cultural taboos: what happens when a woman doensn’t or can’t love her daughter.

Mean mothers reveals the multigenerational thread that often runs through these stories – many unloving mothers are the daughters of unloving or hypercritical women – and explores what happens to a daughter’s sense of self and to her relationships when her mother is emotionally absent or even cruel. But Mean mothers is also a narrative of hope, recounting how daughters can get past the legacy of hurt to become whole within and to become loving mothers to the next generation of daughters. The personal stories of unloved daughters and sons and those of the author herself, are both unflinching and moving, and bring this most difficult of subjects to life.

Mean mothers isn’t just a book for daughters who’ve had difficult or impossible relationships with their mothers. By exposing the myths of motherhood that prevent us from talking about the women for whom mothering a daughter is fraught with ambivalence, tension, or even jealousy, Mean mothers also casts a different light on the extraordinary influence mothers have over their female children as well as the psychological complexity and emotional depth of the mother-daughter relationship.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

2008: The drama of the gifted child

Why are many of the most successful people plagued by feelings of emptiness and alienation? This wise and profound book has provided thousands of readers with an answer—and has helped them to apply it to their own lives.

Far too many of us had to learn as children to hide our own feelings, needs, and memories skillfully in order to meet our parents’ expectations and win their ”love.” Alice Miller writes, ”When I used the word ‘gifted’ in the title, I had in mind neither children who receive high grades in school nor children talented in a special way. I simply meant all of us who have survived an abusive childhood thanks to an ability to adapt even to unspeakable cruelty by becoming numb… Without this ‘gift’ offered us by nature, we would not have survived.” But merely surviving is not enough. The Drama of the Gifted Child helps us to reclaim our life by discovering our own crucial needs and our own truth.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Grief & Trauma, Love & Relationships

1999: Gifted grownups. The mixed blessings of extraordinary potential

Gifted Grownups, Marylou Kelly Streznewski’s unprecedented, 10-year study of 100 gifted adults, examines how being identified as a “smart kid” early on affects career choices, friendships, and romantic pairings later in life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world.

Traditionally, the gifted were measured in terms of intelligence only, and anyone with an IQ score higher than 130 was automatically grouped in with that misunderstood minority. Recently “giftedness” has been redefined to include qualities like extraordinary creative, leadership, or physical skills. Heightened perception, sensitivity, humor, and the ability to put complex ideas together quickly are also aspects of giftedness. These gifts affect the way talented adults react to their friends, families, jobs, and life challenges. Doing for gifted grownups what the bestselling Driven to Distraction did for adults with attention deficit, Gifted Grownups traces many types of gifted adults, including the high-testing, power-achieving Striver; the popular scholar or athlete Superstar; and the creative intellectual, free-spirit Independent. Here for the first time and in their own words, 100 gifted grownups, from ages 18 to 90, and a variety of family and educational backgrounds, occupations, social classes, and races, count the blessings and tally the costs of a high-powered mind.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

1997: The gift of fear

In this empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah Winfrey calls the US’s leading expert on violent behaviour, shows you how to spot even subtle signs of danger – before it’s too late. Shattering the myth that most violent acts are unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love, including how to act when approached by a stranger, when you should fear someone close to you, what to do if you are being stalked, how to uncover the source of anonymous threats or phone calls, the biggest mistake you can make with a threatening person, and more. Learn to spot the danger signals others miss. It might just save your life.

Through dozens of compelling examples from his own career, security expert Gavin de Becker teachers readers how to read the signs of impending danger by using their most basic – but often most discouraged – survival skill: intuition. This book provides a unique combination of practical guidance on leading a safer life and profound insight into human behaviour.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships, Work life

1995: The drama of being a child. The search for the true self

Alice Miller’s startling insights into child development are shared with us here as she explains her conviction that violence and cruelty in society have their roots in conventional child rearing and in education. She shows how many children, adapted from birth to the needs and ambitions of their parents, lose the ability to experience and express their true feelings, eventually to become estranged from their real selves. In sublimating their full potential in order to fulfill the desires of their parents, they impede the creativity, vitality and integrity that is authentically their own. Many people who have read her books have discovered within themselves the little child they once were. This may explain the strong and deep reactions Alice Miller’s books have evoked in so many readers.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Grief & Trauma, Love & Relationships

2014: The body keeps the score. Brain, mind, and body in the healing of trauma

This profoundly humane book offers a sweeping new understanding of the causes and consequences of trauma, offering hope and clarity to everyone touched by its devastation. Trauma has emerged as one of the great public health challenges of our time, not only because of its well-documented effects on combat veterans and victims of accidents and crimes, but because of the hidden toll of sexual and family violence and of communities and schools devastated by abuse, neglect, and addition.

Drawing on more than thirty years at the forefront of research and clinical practice, Bessel van der Kolk shows that the terror and isolation at the core of trauma literally reshape both brain and body. New insights into our survival instincts explain why traumatized people experience incomprehensible anxiety and numbing and intolerable rage, and how trauma affects their capacity to concentrate, to remember, to form trusting relationships, and even to feel at home in their own bodies. Having lost the sense of control of themselves and frustrated by failed therapies, they often fear that they are damaged beyond repair.

The body keeps the score is the inspiring story of how a group of therapists and scientists – together with their courageous and memorable patients – has struggled to integrate recent advances in brain science, attachment research, and body awareness into treatments that can free trauma survivors from the tyranny of the past. These new paths to recovery activate the brain’s natural neuroplasticity to rewire disturbed functioning and rebuild step by step the ability to “know what you know and feel what you feel.” They also offer experiences that directly counteract the helplessness and invisibility associated with trauma, enabling both adults and children to reclaim ownership of their bodies and their lives.

Readers will come away from the book with awe at human resilience and at the power of our relationships – whether in the intimacy at home or in our wider communities – to both hurt and heal.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

2009: Mean mothers. Overcoming the legacy of hurt

An exploration of the darker side of maternal behavior drawn from scientific research, psychology, and the real-life experiences of adult daughters, Mean mothers sheds light on one of the last cultural taboos: what happens when a woman doensn’t or can’t love her daughter.

Mean mothers reveals the multigenerational thread that often runs through these stories – many unloving mothers are the daughters of unloving or hypercritical women – and explores what happens to a daughter’s sense of self and to her relationships when her mother is emotionally absent or even cruel. But Mean mothers is also a narrative of hope, recounting how daughters can get past the legacy of hurt to become whole within and to become loving mothers to the next generation of daughters. The personal stories of unloved daughters and sons and those of the author herself, are both unflinching and moving, and bring this most difficult of subjects to life.

Mean mothers isn’t just a book for daughters who’ve had difficult or impossible relationships with their mothers. By exposing the myths of motherhood that prevent us from talking about the women for whom mothering a daughter is fraught with ambivalence, tension, or even jealousy, Mean mothers also casts a different light on the extraordinary influence mothers have over their female children as well as the psychological complexity and emotional depth of the mother-daughter relationship.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships

2008: The drama of the gifted child

Why are many of the most successful people plagued by feelings of emptiness and alienation? This wise and profound book has provided thousands of readers with an answer—and has helped them to apply it to their own lives.

Far too many of us had to learn as children to hide our own feelings, needs, and memories skillfully in order to meet our parents’ expectations and win their ”love.” Alice Miller writes, ”When I used the word ‘gifted’ in the title, I had in mind neither children who receive high grades in school nor children talented in a special way. I simply meant all of us who have survived an abusive childhood thanks to an ability to adapt even to unspeakable cruelty by becoming numb… Without this ‘gift’ offered us by nature, we would not have survived.” But merely surviving is not enough. The Drama of the Gifted Child helps us to reclaim our life by discovering our own crucial needs and our own truth.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Grief & Trauma, Love & Relationships

1997: The gift of fear

In this empowering book, Gavin de Becker, the man Oprah Winfrey calls the US’s leading expert on violent behaviour, shows you how to spot even subtle signs of danger – before it’s too late. Shattering the myth that most violent acts are unpredictable, de Becker, whose clients include top Hollywood stars and government agencies, offers specific ways to protect yourself and those you love, including how to act when approached by a stranger, when you should fear someone close to you, what to do if you are being stalked, how to uncover the source of anonymous threats or phone calls, the biggest mistake you can make with a threatening person, and more. Learn to spot the danger signals others miss. It might just save your life.

Through dozens of compelling examples from his own career, security expert Gavin de Becker teachers readers how to read the signs of impending danger by using their most basic – but often most discouraged – survival skill: intuition. This book provides a unique combination of practical guidance on leading a safer life and profound insight into human behaviour.

(meer…)

Genre: Grief & Trauma, Love & Relationships, Work life

1995: The drama of being a child. The search for the true self

Alice Miller’s startling insights into child development are shared with us here as she explains her conviction that violence and cruelty in society have their roots in conventional child rearing and in education. She shows how many children, adapted from birth to the needs and ambitions of their parents, lose the ability to experience and express their true feelings, eventually to become estranged from their real selves. In sublimating their full potential in order to fulfill the desires of their parents, they impede the creativity, vitality and integrity that is authentically their own. Many people who have read her books have discovered within themselves the little child they once were. This may explain the strong and deep reactions Alice Miller’s books have evoked in so many readers.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Grief & Trauma, Love & Relationships

Close