Je interesses | Your interests 2018-02-05T16:35:39+00:00

Je interesses

2012: Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland

De almacht van de priester, het gezinsgeluk van de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed. Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring van de jaren zestig. Het was voor de gewone gelovigen alsof er geen god meer was, geen hemel en geen ‘meneer pastoor’. Tot overmaat van ramp zagen ze hun kinderen achter nieuwe, aardse goden aan lopen: Marx, Mao, Che. Aan het sterfbed van de vader werd er weer gebeden, een Weesgegroetje om het goed te maken. In Moederkerk schetst Jos Palm de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder werd beschreven, in een familiegeschiedenis die het verhaal vertelt van een eeuw en van een gezin.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis

2012: Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk een unieke plaats in een door mannen gedomineerde wereld. Onder haar leiding groeide een oude villa in Baarn uit tot het centrum van een wereldomspannend netwerk van wetenschappers en industriëlen.

‘Werken en feesten vormt schoone geesten’ werd haar levensmotto, in steen gebeiteld boven de deur van het laboratorium. Haar verhaal geeft een verrassende inkijk in de wetenschappelijke wereld van het interbellum en in het leven van een buitengewone vrouw.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2011: Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Dit boek biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Daarvan uitgaand kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en hoe wij en de rest van de levende natuur in onze weergaloos mooie wereld betekenis krijgen. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, is een gedreven auteur. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggend en uitdagend betoog over de verstrekkende invloed van evolutionaire processen.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2008: Joke Smit. Biografie van een feministe

‘Een ontaarde moeder, een koolviswijf, een praktiserend nudist’ – zo typeerde Joke Smit zichzelf in een van haar boeken. Ze maakte zich al los van het geloof van haar ouders toen dat nog niet in de mode was. Ze had al een vrij huwelijk toen de seksuele revolutie nog niet in zicht was. En ze combineerde het moederschap met een volledige baan toen werken voor getrouwde vrouwen nog als taboe werd beschouwd.

In 1967 werd ze beroemd met ‘Het onbehagen bij de vrouw’. Dat artikel, waarin ze ook haar eigen ervaringen als vrouw en als werkende moeder beschreef, werd het startschot voor de Tweede Feministische Golf in Nederland. Korte tijd later richtte ze, samen met Hedy d’Ancona, de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op, manifesteerde ze zich in de PvdA en werd ze de motor achter talloze feministische initiatieven. Joke Smit bleef daarbij haar eigen koers varen. Haar feminisme was radicaal, haar politieke strategie sociaaldemocratisch, haar inborst calvinistisch en haar levenshouding libertair.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis

2008: Oceanen. De geheime wereld van de diepzee

Vanaf een bepaald punt in de ruimte boven de Grote Oceaan lijkt de hele wereld blauw. Het is juist de aanwezigheid van deze enorme hoeveelheden water die onze planeet onderscheidt van zijn buren in het zonnestelsel. Oceanen brachten de eerste levensvormen voort en nog steeds houden ze alle aardse leven – inclusief de mens – in stand, bijvoorbeeld door de cruciale rol die ze spelen bij het reguleren van de temperatuur. Maar ze vormen ook de laatste grote wildernis op aarde. Het licht dringt maar door tot zo’n 200 meter diepte; daaronder ligt een fascinerende donkere wereld met bergketens, troggen en opmerkelijke wezens. Dit prachtige boek belicht deze duistere diepten en toont de oceaan in al zijn schoonheid.

We weten al veel over oceanen, van de oorzaak van hun typische tint tot de rol die ze spelen in klimaatfenomenen als tornado’s, tsunami’s en El Nino. Maar over veel aspecten van deze laatste echte wildernis van onze planeet tasten we nog in het duister. Onder de lichtzone ligt een wereld met een buitengewone topografie en flora en fauna. Er zijn bergketens waarbij de Andes in het niet zinkt en troggen zo diep dat als je er de Mount Everest in zou plaatsen, die nog bedekt zou worden door anderhalve kilometer water. De coelacant, waarvan men vóór 1938 aannam dat hij was uitgestorven, kan gerust een ‘oceaandinosaurus’ genoemd worden, want uit fossielen blijkt dat hij minstens 400 miljoen jaar oud is. En soms worden er nieuwe soorten ontdekt, waardoor hele studieboeken herschreven moeten worden. Welke, nu nog onontdekte, soorten huizen er nog meer in de diepte?

Oceanen – De geheime wereld van de diepzee onderzoekt elk aspect van deze opmerkelijke omgeving, van platentektoniek tot de invloed van de maan, van fytoplankton tot blauwe vinvissen. het behandelt de pogingen van de mens om in naam van de wetenschap de diepte te onderzoeken, maar ook diens minder nobele, voor het milieu schadelijke activiteiten, waarvan de uiteindelijke implicaties nog niet te overzien zijn.

Bij het aanbreken van het ruimtevaarttijdperk, in de jaren 50 van de vorige eeuw, richtte de mensheid de blik naar buiten. Dit boek laat zien dan 70 procent van het aardoppervlak zelf echter nog een bron van raadsels is, die nog wachten op onthulling.

(meer…)

Genre: Future & Society, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: De zee. Een fascinerende ontdekkingsreis door verleden, heden en toekomst van onze planeet

Frank Schätzing neemt ons mee op een onvoorstelbare reis door de tijd en de onmetelijke wereldzeeën. Het is een reis naar de oorsprong van de mens, een oorsprong waarvan we inmiddels volledig vervreemd zijn. Op zeer levendige wijze beschrijft hij hoe sinds het ontstaan van de aarde onze oceanen en alles wat zich daarin afspeelt, bepalend zijn geweest voor hoe onze werled er nu uitziet. We zullen ons onderweg verbazen, soms bang zijn en af en toe ontroerd, maar we zullen vooral onder de indruk zijn van een onbekende wereld waaruit we zijn ontstaan en waar we nog steeds zeer afhankelijk van zijn. Na het lezen van dit boek bekijken we de zee met heel andere ogen.

Frank Schätzing (1957) brak bij het internationale publiek door met zijn bestseller De zwerm. Deze thriller verscheen in 17 landen en werd wereldwijd miljoenen keren verkocht. In het dagelijks leven is Schätzing directeur van een reclamebureau en muziekproducent. Hij woont in Keulen.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2007: Edelstenen. Een ontdekkingsreis

Wat dragen we eigenlijk wanneer we ons met juwelen versieren? Victoria Finlay reisde de wereld rond om de waarheid te ontdekken achter deze wonderbaarlijke voortbrengselen van de natuur. Ze schrijft over de herkomst, de handel, de symbolische betekenis en de classificatie van de mooiste en meest waardevolle stenen.

Zo reist ze naar de Australische opaalvelden met hun ondergrondse steden, bezoekt ze onder het toeziend oog van de militaire junta een robijnenmarkt in Birma, en ontdekt ze waar de kreet ‘diamonds are forever’ vandaan komt. Ze vertelt het verhaal van de Hope-diamant en bespreekt de problematiek van de bloeddiamanten. Ten slotte vraagt ze zich af wat de aantrekkingskracht nog is van juwelen in een tijd waarin ze synthetisch tot in perfectie zijn na te maken.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: Verdwenen zeeën in het hart van Europa

Een paar honderd miljoen jaar geleden – in Cambrium, Ordovicium, Siluur en Devoon – bevonden zich ondiepe zeeën in het hart van Europa. Deze zijn de afgelopen decennia uitgebreid onderzocht en bestudeerd. Aan de hand van talloze illustraties laten de auteurs zien hoe platentektoniek, gebergtevorming, vulkanisme, ijstijden en opwarming van het klimaat het leven in de oerzee bepaalden. We zijn er getuige van hoe zich in zee een rijke fauna ontwikkelt en hoe uiteindelijk de eerste planten het land weten te veroveren. Fascinerend.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2006: Lichamelijke opvoeding

Anderhalve eeuw geleden had je geen sport. Niet de sportscholen maar de kerken zaten vol. Sport was iets van lang geleden, van de Oude Grieken. Dat sport na vijftien eeuwen weer tot leven werd gewekt, had te maken met de opkomst van de dienstplicht – kanonnenvlees moet mals zijn -, maar ook met hooggestemde idealen: door middel van Körperkultur hoopten naaktlopers en esperantisten via het lichaam de geest te verbeteren. Die onschuld is allang verloren. Homo ludens is verworden tot Homo adidas.

Moderne sport is het product van de industriële samenleving. Hoe meer werk de machines ons uit handen nemen, des te harder we zweten op het sportveld. Waar machines van slijten zouden spieren door gestaald worden. Trainen moeten we! Alleen dieren weten beter: die doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje.

Sport heet gezond te zijn. Daar hebben de mensen oren naar. Nu gezondheid geen toestand meer is maar een doel, kun je er iets aan doen: het heft in eigen handen, de handen uit de mouwen. Sport past in een maatschappij waarin elk probleem wordt aangepakt door iets te ondernemen. Meestal leidt dat tot nieuwe problemen. Misschien moeten we meer laten en minder doen, met de handen vaker in de mouwen voor de enige sport waar je wijzer van wordt: hersengymnastiek.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2005: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929

Iedereen kent haar als de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot een universiteit, de eerste vrouw die afstudeerde als arts, de eerste vrouw die promoveerde, de eerste vrouw die een artsenpraktijk opende en de eerste vrouw die zich op een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde laten plaatsen. Maar wie was deze eigenzinnige vrouw die met grote vanzelfsprekendheid haar plek in de wereld opeiste? Gedreven door een onwrikbaar gevoel voor rechtvaardigheid betwistte Aletta Jacobs waar zij kon de fatsoensregels die vrouwen belemmerden in hun vrije tijd. Zij werd uiteindelijk de spil en de ziel van de Nederlandse beweging voor vrouwenkiesrecht. Haar wapens daarbij waren een scherp politiek en strategisch inzicht, humor, toewijding, idealisme, onuitputtelijke energie en doorzettingsvermogen.

Met gevoel voor het sprekende detail beschrijft Mineke Bosch de lange weg die Aletta Jacobs aflegde van ‘eenvoudig dorpskind’ uit een joods doktersgezin in de Groninger veenkoloniën tot wereldburgeres die op bezoek ging bij de paus én de president van Amerika om hun persoonlijk de resoluties van het Haagse Vrouwencongres voor de vrede aan te bieden.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2004: Een kleine geschiedenis van bijna alles

In Een kleine geschiedenis van bijna alles lukt het Bryson om wetenschappelijke kennis uit onder andere de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie en sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo’n heldere en spannende wijze dat ook degenen die vroeger altijd in slaap vielen tijdens de wiskundeles Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn avontuurlijke reis door de bètawetenschappen. In deze rijke geïllustreerde editie komt alles vanaf de Big Bang tot aan de opkomst van de mens nog levendiger tot zijn recht, dankzij de vele foto’s, cartoons, schilderijen, portretten en computerbeelden.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis

2004: In Europa. Reizen door de twintigste eeuw

In Europa bevat de neerslag van een reis die Geert Mak maakte door Europa in het laatste jaar van de twintigste eeuw. De geschiedenis van die eeuw was zijn leidraad. Mak reisde naar Londen, Stalingrad en Madrid, langs de bunkers van Berlijn, bekeek de geparfumeerde kleerkasten van Helena Ceausescu in Boekarest en de speelgoedauto’s in een verlaten crèche in Tsjernobyl. Het werd een inventarisatie: hoe lag het continent erbij aan het slot van de eeuw?

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis

2003: Evoluerend heelal. De biografie van de kosmos

De mens is een kind van de kosmos. Letterlijk: de atomen in ons lichaam zijn afkomstig uit het inwendige van andere sterren. Wij kunnen ons bestaan niet los zien van de evolutie van het heelal. Zonder oerknal en zonder de vorming van sterrenstelsels, gaswolken, planeten en organische moleculen waren wij er niet geweest.

In zijn nieuwste boek Evoluerend Heelal beschrijft wetenschapsjournalist Govert Schilling dat kosmische epos in chronologische volgorde, vanaf het begin van ruimte en tijd, bijna veertien miljard jaar geleden, tot het ontstaan van de aarde en de mens. Het boek eindigt met een blik in de verre toekomst van het heelal, want hier en nu is slechts een momentopname uit de biografie van het universum.

Evoluerend Heelal neemt de lezer mee op een fascinerende reis door de tijd. De meeslepende tekst en de talloze adembenemende kleurenfoto’s bieden een indrukwekkende visie op de plaats van de mens in de kosmos. Dit boek laat je niet meer los.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Astronomie. 100 vragen en antwoorden over ons zonnestelsel, de aarde en het heelal

De mens heeft altijd van ruimtereizen en ontdekkingen in het heelal gedroomd. De astronomie is dan ook een van de boeiendste wetenschappen. Maar het is niet altijd gemakkelijk een weg te vinden in die wetenschap zonder basiskennis van bepaalde begrippen. Bovendien is de astronomie ingrijpend veranderd door de nieuwe observatie- en analysetechnieken. Een stroom van nieuwe ontdekkingen over het planetenstelsel, de melkweg en de geschiedenis van de kosmos heeft het eeuwenoude beeld van het universum in enkele decennia drastisch gewijzigd en het einde van die revolutie is nog niet in zicht.

In dit boek krijgt de nieuwsgierige lezer een overzicht van de belangrijkste astronomische onderwerpen en de huidige stand van zaken. De afzonderlijke onderwerpen worden besproken aan de hand van 100 vragen die telkens een eenduidig antwoord krijgen. Voor degenen die meer willen weten, wordt er over verschillende begrippen gedetailleerde informatie gegeven. Bovendien vindt u in dit boek prachtig beeldmateriaal, met onder andere foto’s van zonnevlekken, van de Andromedanevel, de ringplaneet Saturnus of het oppervlak van Mars.

Met dit boek vindt u ongetwijfeld uw weg in de wetenschap van sterren, nevels en het sterrenstelsel!

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Handboek sterrenkunde

Dit ultieme basisboek voor de sterrenkunde – geschreven door de bekende wetenschapsjournalist Govert Schilling – zit boordevol nuttige informatie, schitterende illustraties en foto’s, interessante weetjes, tips om zelf de sterrenhemel waar te nemen, en natuurlijk de nieuwste resultaten van het ruimteonderzoek. Het boek heeft een eigentijds vormgeving, en is geïllustreerd met prachtige kaarten en tekeningen.

Govert Schilling laat geen stukje van het heelal onbelicht. In 166 overzichtelijke spreads neemt hij de lezer mee langs de zon, maan en planeten, via sterren, nevels en sterrenhopen naar melkwegstelsels, clusters en de geboorte van het heelal.

Daarnaast maakt hij de amateur-astronoom wegwijs in wat er aan de sterrenhemel te zien is en helpt hij hem op weg bij het zelf waarnemen van maankraters, dubbelsterren en meteoren.

 • Wie heeft de telescoop uitgevonden?
 • Wat is een sterrenbeeld?
 • Wanneer is de volgende zonsverduistering?
 • Is er leven op Mars?
 • Hoe ontstaan zwarte gaten?
 • Waar ligt de rand van het heelal?

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

1997: De vergankelijkheid

Veel glorie is op haar best als ze aan het vergaan is. Maar dan moet ze daar wel de kans voor krijgen. Oude gebouwen worden meestal afgebroken voor ze aftakelen, of gerestaureerd tot slechts een modern gebouw rest. Oude mensen doen zich jong voor. Want iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Na het gelukwensen van de honderdjarige wast de burgemeester zijn handen. Liever opent hij een nieuwbouwwijk. Nieuw is mooi en lekker. Tegenover elk herfststukje achteraf in het handenarbeidlokaal staan honderd boeketten fris in honderd bloemenwinkels te stralen.

Toch lonkt het verval. Afwaarts is een berg ook mooi. Schilders schilderen ruines, toeristen fotograferen tandeloze vissers, Fellini begreep dat de nadagen de mooiste dagen van het oude Rome zijn. Nog steeds willen mannen niet oud zijn, maar ze eisen wel een penopauze op. De cirkel wil rond.

Restaureren we om het oude te behouden of proberen we de tijdelijkheid te ontduiken? Hoe harder we op de radio over de lengte zingen, hoe noodzakelijker blijkt de herfst, wanner de bomen met een zucht van verlichting hun vrucht en blad aan de wind meegeven. Voor hen is het volbracht. Wat verval lijkt, is veelal vervulling.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

1995: Een kleine geschiedenis van Amsterdam

In Een kleine geschiedenis van Amsterdam beschrijft Geert Mak op meeslepende wijze de historie van onze hoofdstad. Aan de hand van personen, gebouwen, dagboeken, schilderijen en foto’s biedt hij een caleidoscoop aan kleine geschiedenissen, die telkens in een breder perspectief worden geplaatst. Zo ontstaat een beknopt, maar uiterst compleet beeld van het verleden van deze merkwaardige stad.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis

1993: De kinderen van Hitler

De kinderen van Hitler is een aantal diepte-interviews met twaalf Duitsers die één gemeenschappelijk kenmerk hebben: allemaal hebben ze een vader die een belangrijk aandeel heeft gehad in het Derde Rijk. De namen van sommigen onder hen – Mengele, Göring – zijn zelfs onverbrekelijk verbonden geraakt met de holocaust. Voor het eerst spreken deze kinderen openlijk en onder hun echte naam over hun vaders zoals ze die in de huiselijke kring hebben leren kennen. Maar ook vertellen zij over de erfenis waarmee zij ongewild zijn belast.

Rolf Mengele zocht zijn vader in zijn schuilplaats in Brazilie op en vroeg hem om rekenschap van zijn daden. Wolf Hess verdedigt trots zijn vaders solovlucht naar Engeland. De twee zonen van de ‘slager van Polen’ (Hans Frank) hebben totaal verschillende herinneringen aan hun vader. Edda Göring is ervan overtuigd dat iedereen in Duitsland positief over haar vader oordeelt. En Dagmar Drexel, die pas na de oorlog, in 1953, werd geboren, groeide op in volslagen onwetendheid over de rol van haar vader in de tweede wereldoorlog. Pas toen ze volwassen werd kwam ze er – als eerste in haar familie – achter dat haar vader een massamoordenaar was geweest.

Meer dan wie ook in de Duitse samenleving belichamen deze kinderen van prominente nazi’s de ambivalente en vaak troebele relatie die Duitsland heeft met zijn recente verleden. De kinderen van Hitler is het verhaal van hoe schuld erfelijk kan zijn.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis

2011: Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Dit boek biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Daarvan uitgaand kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en hoe wij en de rest van de levende natuur in onze weergaloos mooie wereld betekenis krijgen. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, is een gedreven auteur. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggend en uitdagend betoog over de verstrekkende invloed van evolutionaire processen.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2007: De zee. Een fascinerende ontdekkingsreis door verleden, heden en toekomst van onze planeet

Frank Schätzing neemt ons mee op een onvoorstelbare reis door de tijd en de onmetelijke wereldzeeën. Het is een reis naar de oorsprong van de mens, een oorsprong waarvan we inmiddels volledig vervreemd zijn. Op zeer levendige wijze beschrijft hij hoe sinds het ontstaan van de aarde onze oceanen en alles wat zich daarin afspeelt, bepalend zijn geweest voor hoe onze werled er nu uitziet. We zullen ons onderweg verbazen, soms bang zijn en af en toe ontroerd, maar we zullen vooral onder de indruk zijn van een onbekende wereld waaruit we zijn ontstaan en waar we nog steeds zeer afhankelijk van zijn. Na het lezen van dit boek bekijken we de zee met heel andere ogen.

Frank Schätzing (1957) brak bij het internationale publiek door met zijn bestseller De zwerm. Deze thriller verscheen in 17 landen en werd wereldwijd miljoenen keren verkocht. In het dagelijks leven is Schätzing directeur van een reclamebureau en muziekproducent. Hij woont in Keulen.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2005: Onze nieuwe kosmos. Een nieuwe kijk op het heelal

Hoe ziet donkere energie er eigenlijk uit? Of kosmisch kannibalisme, een fantastisch fenomeen waarbij immense zwarte gaten hele zonnestelsels opslokken? Dana Berry brengt op onnavolgbare wijze de talloze wonderen van de kosmos in beeld. Met zijn illustraties onthult hij een heelal dat zelfs de meest krachtige telescopen tot op heden niet konden ontsluieren. Hij neemt de lezer mee op een onvergetelijke reis naar de verste uithoeken van onze kosmos.

Voor dit boek kon de auteur putten uit de NASA-archieven en de laatste gegevens van de Hubble Space Telescope, het Chandra X-ray Observatory en een hele reeks andere ruimtemissies. Het resultaat is een ongekende en spectaculaire reeks foto’s en illustraties, aangevuld met duidelijke en up-to-date uitleg over de laatste ruimteontdekkingen en -theorieën – vanaf de explosieve oorsprong van ons eigen heelal tot het mogelijke bestaan van ontelbare andere erbuiten.

(meer…)

Genre: Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Evoluerend heelal. De biografie van de kosmos

De mens is een kind van de kosmos. Letterlijk: de atomen in ons lichaam zijn afkomstig uit het inwendige van andere sterren. Wij kunnen ons bestaan niet los zien van de evolutie van het heelal. Zonder oerknal en zonder de vorming van sterrenstelsels, gaswolken, planeten en organische moleculen waren wij er niet geweest.

In zijn nieuwste boek Evoluerend Heelal beschrijft wetenschapsjournalist Govert Schilling dat kosmische epos in chronologische volgorde, vanaf het begin van ruimte en tijd, bijna veertien miljard jaar geleden, tot het ontstaan van de aarde en de mens. Het boek eindigt met een blik in de verre toekomst van het heelal, want hier en nu is slechts een momentopname uit de biografie van het universum.

Evoluerend Heelal neemt de lezer mee op een fascinerende reis door de tijd. De meeslepende tekst en de talloze adembenemende kleurenfoto’s bieden een indrukwekkende visie op de plaats van de mens in de kosmos. Dit boek laat je niet meer los.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Astronomie. 100 vragen en antwoorden over ons zonnestelsel, de aarde en het heelal

De mens heeft altijd van ruimtereizen en ontdekkingen in het heelal gedroomd. De astronomie is dan ook een van de boeiendste wetenschappen. Maar het is niet altijd gemakkelijk een weg te vinden in die wetenschap zonder basiskennis van bepaalde begrippen. Bovendien is de astronomie ingrijpend veranderd door de nieuwe observatie- en analysetechnieken. Een stroom van nieuwe ontdekkingen over het planetenstelsel, de melkweg en de geschiedenis van de kosmos heeft het eeuwenoude beeld van het universum in enkele decennia drastisch gewijzigd en het einde van die revolutie is nog niet in zicht.

In dit boek krijgt de nieuwsgierige lezer een overzicht van de belangrijkste astronomische onderwerpen en de huidige stand van zaken. De afzonderlijke onderwerpen worden besproken aan de hand van 100 vragen die telkens een eenduidig antwoord krijgen. Voor degenen die meer willen weten, wordt er over verschillende begrippen gedetailleerde informatie gegeven. Bovendien vindt u in dit boek prachtig beeldmateriaal, met onder andere foto’s van zonnevlekken, van de Andromedanevel, de ringplaneet Saturnus of het oppervlak van Mars.

Met dit boek vindt u ongetwijfeld uw weg in de wetenschap van sterren, nevels en het sterrenstelsel!

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Handboek sterrenkunde

Dit ultieme basisboek voor de sterrenkunde – geschreven door de bekende wetenschapsjournalist Govert Schilling – zit boordevol nuttige informatie, schitterende illustraties en foto’s, interessante weetjes, tips om zelf de sterrenhemel waar te nemen, en natuurlijk de nieuwste resultaten van het ruimteonderzoek. Het boek heeft een eigentijds vormgeving, en is geïllustreerd met prachtige kaarten en tekeningen.

Govert Schilling laat geen stukje van het heelal onbelicht. In 166 overzichtelijke spreads neemt hij de lezer mee langs de zon, maan en planeten, via sterren, nevels en sterrenhopen naar melkwegstelsels, clusters en de geboorte van het heelal.

Daarnaast maakt hij de amateur-astronoom wegwijs in wat er aan de sterrenhemel te zien is en helpt hij hem op weg bij het zelf waarnemen van maankraters, dubbelsterren en meteoren.

 • Wie heeft de telescoop uitgevonden?
 • Wat is een sterrenbeeld?
 • Wanneer is de volgende zonsverduistering?
 • Is er leven op Mars?
 • Hoe ontstaan zwarte gaten?
 • Waar ligt de rand van het heelal?

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2016: Het verborgen leven van bomen. Wat ze voelen, hoe ze communiceren – ontdekkingen uit een onbekende wereld

In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar!

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2012: Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat en academische mores

De fraudezaak van psycholoog Diederik Stapel veroorzaakte recent grote onrust in de Nederlandse wetenschap. Was deze affaire het topje van de ijsberg? Onderzoeksjournalist Frank van Kolfschooten, die sinds de jaren negentig al vele onthullingen deed over fraude- en plagiaatzaken, ging op zoek naar nieuwe voorbeelden die tot nu toe buiten de publiciteit zijn gebleven.

Hij ontdekte opnieuw spectaculaire zaken van wetenschappers die onderzoeksresultaten verzinnen/vervalsen of het werk van collega’s overschrijven. Hij tekende ook ervaringen op van Nederlandse slachtoffers van bedriegers in de internationale wetenschappelijke wereld.

In Ontspoorde wetenschap, dat ook een overzicht biedt van de belangrijkste fraudegevallen uit de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis, laat van Kolfschooten zien hoe universiteiten zaken aanpakken en daarbij soms falen. Het resultaat is een zeer smakelijk boek voor een groot publiek.

(meer…)

Genre: Werk & Ondernemen, Wetenschap & Filosofie

2012: Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk een unieke plaats in een door mannen gedomineerde wereld. Onder haar leiding groeide een oude villa in Baarn uit tot het centrum van een wereldomspannend netwerk van wetenschappers en industriëlen.

‘Werken en feesten vormt schoone geesten’ werd haar levensmotto, in steen gebeiteld boven de deur van het laboratorium. Haar verhaal geeft een verrassende inkijk in de wetenschappelijke wereld van het interbellum en in het leven van een buitengewone vrouw.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2011: Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Dit boek biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Daarvan uitgaand kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en hoe wij en de rest van de levende natuur in onze weergaloos mooie wereld betekenis krijgen. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, is een gedreven auteur. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggend en uitdagend betoog over de verstrekkende invloed van evolutionaire processen.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2009: Genieten van het zonnestelsel

Genieten van het zonnestelsel is het tweede deel uit de serie Genieten van de sterrenkunde. De drie boeken vormen samen een unieke inleiding in de sterrenkunde voor iedereen die wel eens op een heldere avond de prachtige sterrenhemel bewondert en die er meer over wil weten.

De andere delen zijn Genieten van de sterrenhemel (over alle basisbegrippen uit de sterrenkunde) en Genieten van het heelal (alles over sterren, de Melkweg en andere sterrenstelsels, het heelal en de Big Bang).

In Genieten van het zonnestelsel neemt Rob Walrecht de lezer mee langs de zon, de planeten, de ‘nieuwe’ klasse van dwergplaneten, de manen en al die andere spectaculaire werelden in onze eigen omgeving. Met een aanstekelijk enthousiasme voor de sterrenkunde en op zijn eigen heldere, boeiende manier laat hij de lezer het heelal ontdekken en ons plekje daarin begrijpen.

Belangrijkste kenmerken van Genieten van het zonnestelsel:

 • Een complete beschrijving van de zon, de planeten, de dwergplaneten, de satellieten (manen), ijsdwergen, planetoiden en de andere objecten van ons zonnestelsel.
 • Duidelijke overzichten van de afstanden en afmetingen in het zonnestelsel, verder extra ‘visueel’ gemaakt met behulp van een (denkbeeldig) schaalmodel. Op die manier krijgt de lezer een beter begrip over de afstanden.
 • Een uitgebreide uitleg over hoe het zonnestelsel is ontstaan.
 • Een duidelijke, logische opbouw, wat het mogelijk maakt te begrijpen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de aarde en de andere planeten, de dwergplaneten en de grootste satellieten.
 • Geschikt voor jong en oud.

>>2006: Genieten van de sterrenhemel<<

>>2007: Genieten van het heelal<<

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2008: Oceanen. De geheime wereld van de diepzee

Vanaf een bepaald punt in de ruimte boven de Grote Oceaan lijkt de hele wereld blauw. Het is juist de aanwezigheid van deze enorme hoeveelheden water die onze planeet onderscheidt van zijn buren in het zonnestelsel. Oceanen brachten de eerste levensvormen voort en nog steeds houden ze alle aardse leven – inclusief de mens – in stand, bijvoorbeeld door de cruciale rol die ze spelen bij het reguleren van de temperatuur. Maar ze vormen ook de laatste grote wildernis op aarde. Het licht dringt maar door tot zo’n 200 meter diepte; daaronder ligt een fascinerende donkere wereld met bergketens, troggen en opmerkelijke wezens. Dit prachtige boek belicht deze duistere diepten en toont de oceaan in al zijn schoonheid.

We weten al veel over oceanen, van de oorzaak van hun typische tint tot de rol die ze spelen in klimaatfenomenen als tornado’s, tsunami’s en El Nino. Maar over veel aspecten van deze laatste echte wildernis van onze planeet tasten we nog in het duister. Onder de lichtzone ligt een wereld met een buitengewone topografie en flora en fauna. Er zijn bergketens waarbij de Andes in het niet zinkt en troggen zo diep dat als je er de Mount Everest in zou plaatsen, die nog bedekt zou worden door anderhalve kilometer water. De coelacant, waarvan men vóór 1938 aannam dat hij was uitgestorven, kan gerust een ‘oceaandinosaurus’ genoemd worden, want uit fossielen blijkt dat hij minstens 400 miljoen jaar oud is. En soms worden er nieuwe soorten ontdekt, waardoor hele studieboeken herschreven moeten worden. Welke, nu nog onontdekte, soorten huizen er nog meer in de diepte?

Oceanen – De geheime wereld van de diepzee onderzoekt elk aspect van deze opmerkelijke omgeving, van platentektoniek tot de invloed van de maan, van fytoplankton tot blauwe vinvissen. het behandelt de pogingen van de mens om in naam van de wetenschap de diepte te onderzoeken, maar ook diens minder nobele, voor het milieu schadelijke activiteiten, waarvan de uiteindelijke implicaties nog niet te overzien zijn.

Bij het aanbreken van het ruimtevaarttijdperk, in de jaren 50 van de vorige eeuw, richtte de mensheid de blik naar buiten. Dit boek laat zien dan 70 procent van het aardoppervlak zelf echter nog een bron van raadsels is, die nog wachten op onthulling.

(meer…)

Genre: Future & Society, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: De zee. Een fascinerende ontdekkingsreis door verleden, heden en toekomst van onze planeet

Frank Schätzing neemt ons mee op een onvoorstelbare reis door de tijd en de onmetelijke wereldzeeën. Het is een reis naar de oorsprong van de mens, een oorsprong waarvan we inmiddels volledig vervreemd zijn. Op zeer levendige wijze beschrijft hij hoe sinds het ontstaan van de aarde onze oceanen en alles wat zich daarin afspeelt, bepalend zijn geweest voor hoe onze werled er nu uitziet. We zullen ons onderweg verbazen, soms bang zijn en af en toe ontroerd, maar we zullen vooral onder de indruk zijn van een onbekende wereld waaruit we zijn ontstaan en waar we nog steeds zeer afhankelijk van zijn. Na het lezen van dit boek bekijken we de zee met heel andere ogen.

Frank Schätzing (1957) brak bij het internationale publiek door met zijn bestseller De zwerm. Deze thriller verscheen in 17 landen en werd wereldwijd miljoenen keren verkocht. In het dagelijks leven is Schätzing directeur van een reclamebureau en muziekproducent. Hij woont in Keulen.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2007: Edelstenen. Een ontdekkingsreis

Wat dragen we eigenlijk wanneer we ons met juwelen versieren? Victoria Finlay reisde de wereld rond om de waarheid te ontdekken achter deze wonderbaarlijke voortbrengselen van de natuur. Ze schrijft over de herkomst, de handel, de symbolische betekenis en de classificatie van de mooiste en meest waardevolle stenen.

Zo reist ze naar de Australische opaalvelden met hun ondergrondse steden, bezoekt ze onder het toeziend oog van de militaire junta een robijnenmarkt in Birma, en ontdekt ze waar de kreet ‘diamonds are forever’ vandaan komt. Ze vertelt het verhaal van de Hope-diamant en bespreekt de problematiek van de bloeddiamanten. Ten slotte vraagt ze zich af wat de aantrekkingskracht nog is van juwelen in een tijd waarin ze synthetisch tot in perfectie zijn na te maken.

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: Verdwenen zeeën in het hart van Europa

Een paar honderd miljoen jaar geleden – in Cambrium, Ordovicium, Siluur en Devoon – bevonden zich ondiepe zeeën in het hart van Europa. Deze zijn de afgelopen decennia uitgebreid onderzocht en bestudeerd. Aan de hand van talloze illustraties laten de auteurs zien hoe platentektoniek, gebergtevorming, vulkanisme, ijstijden en opwarming van het klimaat het leven in de oerzee bepaalden. We zijn er getuige van hoe zich in zee een rijke fauna ontwikkelt en hoe uiteindelijk de eerste planten het land weten te veroveren. Fascinerend.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2007: Genieten van het heelal

Genieten van het heelal is het derde deel uit de serie Genieten van de sterrenkunde. De drie boeken vormen samen een unieke inleiding in de sterrenkunde voor iedereen die wel eens op een heldere avond de prachtige sterrenhemel bewondert en die er meer over wil weten.

De andere delen zijn Genieten van de sterrenhemel (uitleg van alle basisbegrippen uit de sterrenkunde) en Genieten van het zonnestelsel.

In Genieten van het heelal neemt Rob Walrecht de lezer mee, dieper in de materie en verder het heelal in. Met een aanstekelijk enthousiasme voor de sterrenkunde en op zijn eigen duidelijke, boeiende manier laat hij de lezer het heelal ontdekken en ons plekje daarin begrijpen.

Belangrijkste kenmerken van Genieten van het heelal:

 • Alles over sterren: over hun kleur en helderheid, hun grootte en massa, waarom sterren schijnen, en wat zwarte gaten zijn.
 • Alles over de Melkweg, andere sterrenstelsels, clusters van sterrenstelsels en superclusters van sterrenstelsels.
 • Een duidelijke, logische opbouw, waardoor de lezer goed leert begrijpen wat onze plek is in het onvoorstelbaar grote heelal.
 • Een helder overzicht van het heelal, “visueel” gemaakt met behulp van verschillende (denkbeeldige) schaalmodellen, zoals het schaalmodel waarbij de zon zo groot is als een knikker, en het schaalmodel waarbij de Melkweg zo groot is als een LP, omringd door CD’s, flippo’s en een een fietswiel.
 • Een grondige uitleg van hoe wij informatie uit het heelal krijgen, waaruit de materie bestaat, hoe we afstanden tot sterren kunnen meten, etcetera.
 • Geschikt voor jong en oud.

>>2006: Genieten van de sterrenhemel<<

>>2009: Genieten van het zonnestelsel<<

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2006: Hoor je beter in het donker? Antwoord op alledaagse vragen

Waar komt de regenboog vandaan? Waarom is de lucht eigenlijk blauw? Word ik minder nat als ik hard fiets? Er moet ik met zijwind tóch harder trappen? Helpt een polaroidbril echt? How werkt GPS? Waarom zitten er nog koude plekken in het prakje dat in de magnetron is opgewarmd?

Het zijn eenvoudige vragen die ieder mens zichzelf wel eens stelt. Dit informatieve en amusante boek geeft de antwoorden. De uitleg is toegankelijk, de pagina’s zijn rijk geïllustreerd en de kaders bieden verdieping. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid volstaat om dit boek met plezier te lezen. En wie de wetenschap zelf wil bedrijven, vindt in dit boek een twintigtal eenvoudige huiskamerproefjes.

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2006: Lichamelijke opvoeding

Anderhalve eeuw geleden had je geen sport. Niet de sportscholen maar de kerken zaten vol. Sport was iets van lang geleden, van de Oude Grieken. Dat sport na vijftien eeuwen weer tot leven werd gewekt, had te maken met de opkomst van de dienstplicht – kanonnenvlees moet mals zijn -, maar ook met hooggestemde idealen: door middel van Körperkultur hoopten naaktlopers en esperantisten via het lichaam de geest te verbeteren. Die onschuld is allang verloren. Homo ludens is verworden tot Homo adidas.

Moderne sport is het product van de industriële samenleving. Hoe meer werk de machines ons uit handen nemen, des te harder we zweten op het sportveld. Waar machines van slijten zouden spieren door gestaald worden. Trainen moeten we! Alleen dieren weten beter: die doen niet aan sport en zijn toch zo fris als een hoentje.

Sport heet gezond te zijn. Daar hebben de mensen oren naar. Nu gezondheid geen toestand meer is maar een doel, kun je er iets aan doen: het heft in eigen handen, de handen uit de mouwen. Sport past in een maatschappij waarin elk probleem wordt aangepakt door iets te ondernemen. Meestal leidt dat tot nieuwe problemen. Misschien moeten we meer laten en minder doen, met de handen vaker in de mouwen voor de enige sport waar je wijzer van wordt: hersengymnastiek.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2006: Genieten van de sterrenhemel

Genieten van de sterrenhemel is een unieke inleiding in de sterrenkunde voor iedereen die wel eens op een heldere avond de prachtige sterrenhemel bewondert.

Rob Walrecht legt op een zeer duidelijke en boeiende manier de belangrijkste begrippen uit de sterrenkunde uit, met behulp van vele fraaie illustraties. Met een aanstekelijk enthousiasme voor de sterrenkunde laat hij de lezer het heelal ontdekken. Hoewel het boek vol staat met leuke feiten, zal de lezer er vooral begrip door krijgen, begrip voor onze plek in het heelal.

Genieten van de sterrenhemel is het eerste deel uit een serie. De volgende delen zijn Genieten van het zonnestelsel en Genieten van het heelal.

Belangrijkste kenmerken van Genieten van de sterrenhemel:

 • De meest uitgebreide uitleg over de basisbegrippen uit de sterrenkunde, zoals de dag, het jaar, de maanfasen, de seizoenen, de tijd die wij gebruiken en zelfs onze kalender.
 • Een verklaring van alle bewegingen aan de hemel die wij waarnemen.
 • Een duidelijke, logische opbouw, waardoor de lezer leert begrijpen wat onze plek is in het onvoorstelbaar grote heelal.
 • Het eerste boek dat alles vertelt over de planisfeer (draaibare sterrenkaart), zodat je dat unieke instrument leert begrijpen en gebruiken!
 • Een leuk en leerzaam programma per seizoen, om zelf de sterrenhemel te bestuderen.
 • Bedoeld voor jong en oud.

>>2007: Genieten van het heelal<<

>>2009: Genieten van het zonnestelsel<<

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2005: De planeten. Een reis langs de negen sterren van ons zonnestelsel

In De planeten vertelt Dava Sobel op een speelse manier over de negen planeten van ons zonnestelsel. Daarbij gaat ze niet alleen in op de wetenschappelijke aspecten, maar ook op de mythen en legenden die er in de loop van de tijd over de planeten ontstaan zijn.

Astrologie, astronomie, literatuur, sciencefiction – de geschiedenis en de schoonheid van de planeten spelen een grote rol in dit grensverleggende boek, dat een indrukwekkend en fascinerend beeld schetst van de hemellichamen die al sinds mensenheugenis tot de verbeelding spreken.

(meer…)

Genre: Big history, Wetenschap & Filosofie

2005: Onze nieuwe kosmos. Een nieuwe kijk op het heelal

Hoe ziet donkere energie er eigenlijk uit? Of kosmisch kannibalisme, een fantastisch fenomeen waarbij immense zwarte gaten hele zonnestelsels opslokken? Dana Berry brengt op onnavolgbare wijze de talloze wonderen van de kosmos in beeld. Met zijn illustraties onthult hij een heelal dat zelfs de meest krachtige telescopen tot op heden niet konden ontsluieren. Hij neemt de lezer mee op een onvergetelijke reis naar de verste uithoeken van onze kosmos.

Voor dit boek kon de auteur putten uit de NASA-archieven en de laatste gegevens van de Hubble Space Telescope, het Chandra X-ray Observatory en een hele reeks andere ruimtemissies. Het resultaat is een ongekende en spectaculaire reeks foto’s en illustraties, aangevuld met duidelijke en up-to-date uitleg over de laatste ruimteontdekkingen en -theorieën – vanaf de explosieve oorsprong van ons eigen heelal tot het mogelijke bestaan van ontelbare andere erbuiten.

(meer…)

Genre: Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2005. De natuurwetten. Iconen van onze kennis

Al duizenden jaren probeert de mens de natuur te doorgronden. Met steeds vernuftiger instrumenten zijn we in staat gebleken enkele van de grote raadsels zowel in de micro- als macrokosmos op te lossen. Onder een overweldigende berg feiten troffen we een aantal fundamentele natuurwetten aan, die de structuur en evolutie van de fysische werkelijkheid beschrijven.

In dit bijzonder vormgegeven boek toont Sander Bais ons de meest fundamentele vergelijkingen. Stapsgewijs gaan we vanuit de wetten van Newton en Maxwell, die het hart van de klassieke natuurkunde vormen, eerst naar de macroscopische wetten van de thermo- en hydrodynamica, waarna we langs de lijnen van de relativiteit en quantumtheorie afdalen naar de fundamentele beschrijving van ruimte, tijd, materie en straling. Onze reis eindigt bij de zoektocht naar een alles overkoepelende theorie, zoals die van de supersnaren.

Dit boek is geen leerboek wis- en natuurkunde, maar een reisgids die de lezer op toegankelijke wijze deelgenoot maakt van de belangwekkende inhoud en schoonheid van de diepe kennis die in de natuurwetten ligt opgeslagen. De natuurwetten is geschreven voor mensen met of zonder wiskundeknobbel, voor liefhebbers van mooie dingen – waartoe ook deze vergelijkingen behoren.

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2005: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929

Iedereen kent haar als de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot een universiteit, de eerste vrouw die afstudeerde als arts, de eerste vrouw die promoveerde, de eerste vrouw die een artsenpraktijk opende en de eerste vrouw die zich op een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde laten plaatsen. Maar wie was deze eigenzinnige vrouw die met grote vanzelfsprekendheid haar plek in de wereld opeiste? Gedreven door een onwrikbaar gevoel voor rechtvaardigheid betwistte Aletta Jacobs waar zij kon de fatsoensregels die vrouwen belemmerden in hun vrije tijd. Zij werd uiteindelijk de spil en de ziel van de Nederlandse beweging voor vrouwenkiesrecht. Haar wapens daarbij waren een scherp politiek en strategisch inzicht, humor, toewijding, idealisme, onuitputtelijke energie en doorzettingsvermogen.

Met gevoel voor het sprekende detail beschrijft Mineke Bosch de lange weg die Aletta Jacobs aflegde van ‘eenvoudig dorpskind’ uit een joods doktersgezin in de Groninger veenkoloniën tot wereldburgeres die op bezoek ging bij de paus én de president van Amerika om hun persoonlijk de resoluties van het Haagse Vrouwencongres voor de vrede aan te bieden.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2004: Atlas van de oceanen

Dit is de grootste atlas van de oceanen ooit gepubliceerd. Het is een indrukwekkend boekwerk met uitvouwbare bladzijden.

Aan de hand van deze atlas kunt u alles te weten komen over zeeën en oceanen, en alles wat zich in de diepten van deze oceanen afspeelt.

U kunt zich mee laten voeren met de stromingen en golven langs een grote diversiteit aan kusten, om vervolgens te duiken in de enorme verscheidenheid aan flora en fauna in het water, en ten slotte afdwalen naar de zeebodem waar het leven zeldzame en verbazingwekkende vormen aanneemt.

U zult in het boek foto’s vinden van uitgestrekte zeevlakten, kusten bedekt met ijs, ondergelopen graslanden, maar ook beelden van bossen en vulkanen onder water, van onderzeese bergruggen…

Daarnaast indrukwekkende foto’s van het koraal in het Groot Barrièrerif, onderzeese tuinen, het leven van walvisachtigen (haaien, walvissen en dolfijnen), kwallen en van de lichtgevende dieren die in de diepte van de oceanen leven.

Van de Atlantische Oceaan tot de Grote Oceaan, van de noordpool tot de zuidpool, deze atlas neemt u mee langs 20.000 plaatsen in en rondom de wereldzeeën.

Een hoogwaardige en kleurrijke presentatie, samengesteld door Angelo Renato Mojetta, een specialist op het gebied van oceanografie.

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2003: Evoluerend heelal. De biografie van de kosmos

De mens is een kind van de kosmos. Letterlijk: de atomen in ons lichaam zijn afkomstig uit het inwendige van andere sterren. Wij kunnen ons bestaan niet los zien van de evolutie van het heelal. Zonder oerknal en zonder de vorming van sterrenstelsels, gaswolken, planeten en organische moleculen waren wij er niet geweest.

In zijn nieuwste boek Evoluerend Heelal beschrijft wetenschapsjournalist Govert Schilling dat kosmische epos in chronologische volgorde, vanaf het begin van ruimte en tijd, bijna veertien miljard jaar geleden, tot het ontstaan van de aarde en de mens. Het boek eindigt met een blik in de verre toekomst van het heelal, want hier en nu is slechts een momentopname uit de biografie van het universum.

Evoluerend Heelal neemt de lezer mee op een fascinerende reis door de tijd. De meeslepende tekst en de talloze adembenemende kleurenfoto’s bieden een indrukwekkende visie op de plaats van de mens in de kosmos. Dit boek laat je niet meer los.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Astronomie. 100 vragen en antwoorden over ons zonnestelsel, de aarde en het heelal

De mens heeft altijd van ruimtereizen en ontdekkingen in het heelal gedroomd. De astronomie is dan ook een van de boeiendste wetenschappen. Maar het is niet altijd gemakkelijk een weg te vinden in die wetenschap zonder basiskennis van bepaalde begrippen. Bovendien is de astronomie ingrijpend veranderd door de nieuwe observatie- en analysetechnieken. Een stroom van nieuwe ontdekkingen over het planetenstelsel, de melkweg en de geschiedenis van de kosmos heeft het eeuwenoude beeld van het universum in enkele decennia drastisch gewijzigd en het einde van die revolutie is nog niet in zicht.

In dit boek krijgt de nieuwsgierige lezer een overzicht van de belangrijkste astronomische onderwerpen en de huidige stand van zaken. De afzonderlijke onderwerpen worden besproken aan de hand van 100 vragen die telkens een eenduidig antwoord krijgen. Voor degenen die meer willen weten, wordt er over verschillende begrippen gedetailleerde informatie gegeven. Bovendien vindt u in dit boek prachtig beeldmateriaal, met onder andere foto’s van zonnevlekken, van de Andromedanevel, de ringplaneet Saturnus of het oppervlak van Mars.

Met dit boek vindt u ongetwijfeld uw weg in de wetenschap van sterren, nevels en het sterrenstelsel!

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2003: Handboek sterrenkunde

Dit ultieme basisboek voor de sterrenkunde – geschreven door de bekende wetenschapsjournalist Govert Schilling – zit boordevol nuttige informatie, schitterende illustraties en foto’s, interessante weetjes, tips om zelf de sterrenhemel waar te nemen, en natuurlijk de nieuwste resultaten van het ruimteonderzoek. Het boek heeft een eigentijds vormgeving, en is geïllustreerd met prachtige kaarten en tekeningen.

Govert Schilling laat geen stukje van het heelal onbelicht. In 166 overzichtelijke spreads neemt hij de lezer mee langs de zon, maan en planeten, via sterren, nevels en sterrenhopen naar melkwegstelsels, clusters en de geboorte van het heelal.

Daarnaast maakt hij de amateur-astronoom wegwijs in wat er aan de sterrenhemel te zien is en helpt hij hem op weg bij het zelf waarnemen van maankraters, dubbelsterren en meteoren.

 • Wie heeft de telescoop uitgevonden?
 • Wat is een sterrenbeeld?
 • Wanneer is de volgende zonsverduistering?
 • Is er leven op Mars?
 • Hoe ontstaan zwarte gaten?
 • Waar ligt de rand van het heelal?

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

2001: Blik op de hemel. Handboek voor het bestuderen van sterren, wolken en wind

Blik op de hemel is een geillustreerd naslagwerk waarin u alles vindt om de hemel overdag en bij nacht te bestuderen.

Blik op de hemel biedt u alle informatie over:

 • Zonsverduisteringen, zonnevlekken, regenbogen, halo’s, aureolen en luchtspiegelingen
 • Het identificeren en classificeren van sterren, sterrenstelsels en melkwegstelsels
 • Het herkennen van wolkenformaties en het interpreteren van weerkaarten en symbolen
 • Het onderscheiden van kometen en meteoren, met een complete gids over het zonnestelsel

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2001: Het universum

In Het heelal konden miljoenen lezers op aarde kennismaken met de ideeën van de briljante theoretisch natuurkundige Stephen Hawking. Met Het universum, een rijk geïllustreerde, gelijktijdig in vele talen verschijnende prachtuitgave, richt Hawking zich opnieuw tot het lezerspubliek om de voornaamste wetenschappelijke ontdekkingen en de daarmee verbonden vragen uit de periode sinds het verschijnen van zijn unaniem geprezen eerste boek, toe te lichten.

Stephen Hawking, die beschouwd mag worden als een van de meest invloedrijke denkers van onze tijd, heeft een symbolische status bereikt, niet alleen omdat zijn ideeën zo gewaagd zijn, maar vooral ook door de heldere manier en de geestigheid waarmee hij ze weet uit te leggen. In dit nieuwe boek neemt Hawking ons mee naar de grenzen van de theoretische natuurkunde, waar de waarheid dikwijls vreemder is dan de fantasie, en hij slaagt erin de leek vertrouwd te maken met de mechanismen die het reilen en zeilen van het universum bepalen.

Hawking is niet de enige theoretisch natuurkundige die opzoek is naar de graal van de natuurwetenschappen – de ongrijpbare theorie van alles, die de grondslag van de kosmos vormt. In zijn toegankelijke stijl vol kwinkslagen laat hij ons deelnemen aan de ontdekkingstocht naar de geheimen van het universum – van superzwaartekracht tot supersymmetrie, van kwantumtheorie tot M-theorie, van holografie tot dualiteit. Hij voert ons tot aan de ongekende grenzen van de wetenschap waar wellicht een supersnaartheorie of p-branen de uiteindelijke oplossing voor het probleem kunnen leveren. En hij verschaft ons toegang achter de coulissen van een van de opwindendste wetenschappelijke avonturen, waarbij hij probeert ‘Einsteins algemene relativiteitstheorie te combineren met Richard Feynmans idee van de beschrijving van alle mogelijke levensgeschiedenissen van verschijnselen, om aldus alles wat er in het heelal gebeurt te kunnen formuleren’.

Opgewekt als altijd nodigt Stephen Hawking ons uit met hem mee te komen voor een bijzondere reis door de ruimtetijd. Een rijke hoeveelheid kleurenillustraties verheldert deze reis naar een haast surrealistisch wonderland met deeltjes, banen en snaren die in elf dimensies bewegen, waarin zwarte gaten verdampen en verdwijnen en daarbij hun geheim mee het graf in nemen, en waarin het oorspronkelijke kosmische zaadje waaruit ons gehele universum ontsproot niet groter was dan een notendop.

Wie het heelal waarin wij leven wil kunnen begrijpen, is aangewezen op Het universum. Evenals uit het eerder in dezelfde stijl verschenen Het heelal spreekt ook uit dit boek de opwinding van de natuurwetenschappers die op dit moment vermoeden dat de geheimen van de kosmos op het punt staan zich aan ons te openbaren.

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

1999: Kleine ruimtevaartgids

Wie meer wil weten over verleden, heden en toekomst van de ruimtevaart kan niet zonder deze informatieve vraagbaak.

Hoe werkt een raket? Waarom valt een satelliet niet naar beneden? Wat zijn de risico’s van de ruimtevaart? Hoe word je astronaut? Wat is gewichtloosheid precies? Hoe werkt satellietnavigatie? Is er leven op mars?

Op deze vragen, en nog vele andere, krijg je antwoord als je deze gids leest!

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

1997: Kleine sterrenkundegids

Wat is een komeet? Is er leven op Mars? Wat was er vóór de oerknal? Hoe sterft een ster? Wat zijn zwarte gaten?

Het heelal is een fascinerende wereld van buitenaardse vulkanen, gloeiende gasnevels en exploderende sterrenstelsels. Ruimtetelescopen en onbemande vluchten naar planeten leveren voortdurend nieuwe beelden, nieuwe inzichten, maar ook nieuwe vragen op.

Deze Kleine sterrenkundegids biedt een eerste kennismaking met de intrigerende wereld van de astronomie. In dertig overzichtelijke hoofdstukjes komen alle facetten van de moderne sterrenkunde aan bod: van planeten en sterrenbeelden tot pulsars en de uitdijing van het heelal. En natuurlijk wordt ook het zelf kijken naar de sterrenhemel niet vergeten.

De Kleine sterrenkundegids, tot stand gekomen in samenwerking met het Artis Planetarium in Amsterdam, is rijk geïllustreerd met de meest recente foto’s van onder andere de Hubble Space Telescope.

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

1997: De vergankelijkheid

Veel glorie is op haar best als ze aan het vergaan is. Maar dan moet ze daar wel de kans voor krijgen. Oude gebouwen worden meestal afgebroken voor ze aftakelen, of gerestaureerd tot slechts een modern gebouw rest. Oude mensen doen zich jong voor. Want iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Na het gelukwensen van de honderdjarige wast de burgemeester zijn handen. Liever opent hij een nieuwbouwwijk. Nieuw is mooi en lekker. Tegenover elk herfststukje achteraf in het handenarbeidlokaal staan honderd boeketten fris in honderd bloemenwinkels te stralen.

Toch lonkt het verval. Afwaarts is een berg ook mooi. Schilders schilderen ruines, toeristen fotograferen tandeloze vissers, Fellini begreep dat de nadagen de mooiste dagen van het oude Rome zijn. Nog steeds willen mannen niet oud zijn, maar ze eisen wel een penopauze op. De cirkel wil rond.

Restaureren we om het oude te behouden of proberen we de tijdelijkheid te ontduiken? Hoe harder we op de radio over de lengte zingen, hoe noodzakelijker blijkt de herfst, wanner de bomen met een zucht van verlichting hun vrucht en blad aan de wind meegeven. Voor hen is het volbracht. Wat verval lijkt, is veelal vervulling.

(meer…)

Genre: Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

1980: Godel, Escher, Bach. Een eeuwige gouden band

Hofstadter ontving in 1980 de Pulitzerprijs voor deze internationale bestseller en nog steeds, meer dan dertig jaar later, is er geen beter boek geschreven voor wie iets wil begrijpen van de manier waarop niet alleen kunstmatige maar ook menselijke intelligentie werkt.

Hofstadter geeft een briljante interpretatie van de drie genieën: de graficus Escher, de wiskundige Gödel en de componist Bach. Met dit populairwetenschappelijke werk beïnvloedde hij een generatie filosofen, computergekken, wiskundigen en taalkundigen.

Aan de oppervlakte worden de gemeenschappelijke elementen in de werken en levens van Gödel, Escher en Bach besproken. Op een dieper niveau is het boek een weergave van de concepten die ten grondslag liggen aan wiskunde, symmetrie en intelligentie. Dit is geen boek over muziek en kunst, maar over hoe waarneming en denkwijzen hun oorsprong hebben in diep verstopte neurologische mechanismen.

(meer…)

Genre: Wetenschap & Filosofie

2014: Robin Williams. Als het lachen stopt

Op 11 augustus 2014 werd bekend dat Robin Williams, geliefd acteur, dood was gevonden in zijn huis in Californie. Ook kwam naar buiten dat hij vermoedelijk zelfmoord had gepleegd. Uit de hele wereld volgden geschokte reacties: hoe was het mogelijk dat zo’n getalenteerd man, die ogenschijnlijk alle geluk van de wereld bezat, besloten had uit het leven te stappen? Was het zijn depressie, de diagnose Parkinson, het floppen van zijn laatste televisieserie, of toch iets anders?

Deze biografie is een ode aan de geniale acteur en warme persoonlijkheid die Robin Williams was. Ook probeert Emily Hebert een antwoord te vinden op het raadsel van zijn zelfmoord.

Zijn leven, zijn humor, zijn betrokkenheid en zijn depressies, dit is Robin Williams ten voeten uit.

(meer…)

Genre: Biografie, Kunst & Ontwerp

2012: Hedy. Feministe, politica, actievoerster

Waar Hedy d’Ancona ook komt, ze trekt de aandacht, al een leven lang. Met haar gevarieerde en enerverende loopbaan in het cabaret, bij de televisie, als oprichtster van Opzij en Man Vrouw Maatschappij (MVM) en geruime tijd in de Haagse en Europese politiek, behoort Hedy d’Ancona tot de inner circle van het Amsterdamse culturele leven, samen met haar partner Aat Veldhoen.

Leonoor Meijer zoomt in op twee belangrijke kernthema’s in Hedy’s leven. Als Hedy nog maar een kind is, sterft haar Joodse vader in een werkkamp bij Auschwitz en komt haar moeder er alleen voor te staan. Deze gebeurtenissen leiden ertoe dat Hedy in haar persoonlijke en politieke leven strijdt voor een fatsoenlijk immigratiebeleid en feminisme. In alles voelt Hedy de noodzaak geen dag onbenut te laten, omdat ze beseft ‘hoeveel benarder het leven kan zijn’.

(meer…)

Genre: Biografie, Kunst & Ontwerp

2015 Schrijven als therapie. Jouw brief!

Volgens James Pennebaker, Amerikaans psycholoog en de grondlegger van schrijftherapie, kan schrijftherapie ervaringen, herinneringen en gevoelens ordenen. Dit is – in hoofdzaak – het doel van schrijven als therapie. Door het schrijven van (korte) verhalen over je ervaringen, krijgen deze structuur; een begin en een eind. Schrijven heeft derhalve een therapeutisch effect op iedereen, of het nou een kind, adolescent of volwassene betreft. Tevens blijkt uit onderzoek van James Pennebaker, dat mensen met psychische problemen gezonder worden door vier keer per week een kwartier te schrijven. Zijn onderzoek naar de helende kracht van schrijftherapie sloeg wereldwijd aan.

In dit boek heeft de auteur, Hülya Celik, het voornamelijk over de invloed van schrijven op onze geest; van theorie tot praktijk en reikt zij een aantal methoden aan die in het dagelijkse leven toegepast kunnen worden.

(meer…)

Genre: Schrijven & Media

2015: Narratief coachen. De kracht van het zelfverhaal

Er was eens… Zo begint ieder verhaal. En aan het einde hebben we het graag over lang en gelukkig leven. Maar wat daartussenin zit en wat dat precies betekent, verschilt per mens.

Narratief coachen is een proces waarin wetmatigheden van levens- en leerprocessen zijn te herkennen. De auteurs werken deze processen uit en verdiepen ze met leerstappen, geïllustreerd met voorbeelden uit de narratieve coachpraktijk. Ook wordt veel aandacht besteed aan narratieve methodieken zoals de zelfkennismethode (ZKM) en zelfsturend leren. Het doel van narratief coachen is dat de coachee zijn zelfverhaal bewust ter hand neemt en leert om dat wat hij met zijn leven wil, om te zetten in vruchtbare daden. Het helpt coachees op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf, de omgeving en hun uitdagingen.

Narratief coachen vraagt ook om het doordenken van de professie van de coach. Wat wordt in deze situatie van de coach gevraagd – niet alleen als mens, maar juist ook als vakmens? Waar voeg je als coach in, wat voeg je toe? Welke keuzes maak je als coach? Dit boek biedt de coach een schat aan mogelijkheden voor narratieve interventies.

(meer…)

Genre: Schrijven & Media

Your interests

2017: The great unknown. Seven journeys to the frontiers of science

Ever since the dawn of civilization we have been driven by a desire to know—to understand the physical world and the laws of nature. The idea that there might be a limit to human knowledge has inspired and challenged scientists and functioned as a spur to innovation. Now, in this dazzling journey through seven great breakthroughs in our understanding of the world, Marcus du Sautoy invites us to consider the outer reaches of human understanding. Are some things beyond the predictive powers of science? Or are those thorny challenges our next breakthroughs?

In 1900, Lord Kelvin—who gave the world telegraph cables and the Second Law of Thermodynamics—pronounced that there was “nothing new to be discovered in physics now.” Then came Einstein. Du Sautoy reminds us that again and again major breakthroughs were ridiculed and dismissed at the time of their discovery. He takes us into the minds of the greats and reveals the fraught circumstances of their discoveries. And he carries us on a whirlwind tour of everything from probability to particle physics, grounding his deeply personal exploration in simple concepts like the roll of dice, the notes of a cello, or how a clock measures time.

At once exhilarating and accessible, The Great Unknown will challenge you to think in new ways about every aspect of the known world and will give you the tools to understand the riddles our most creative scientists are still struggling to solve.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2015: Spirals in time. The secret life and curious afterlife of seashells

Seashells are the sculpted homes of a remarkable group of animals: the molluscs. These are some of the most ancient and successful animals on the planet, and they have fascinating tales to tell.

But watch out. Somme molluscs can kill you if you eat them; some will kill you if you stand too close. That hasn’t stopped people using their shells in many ways over thousands of years. Spirals in Time charts the course of shells through history, from the first jewellery and the oldest currencies through to their use as potent symbols of sex and death, prestige and war, not to mention a nutritious (and tasty) source of food. We learn how shells have been exchanged for human lives, tapped for mind-bending drugs, and have even inspired advances in engineering and medicine.

In this book, Helen Scales leads us on a journey into the realm of these undersea marvels, animals that build a myriad of spiralling structures following just a few simple rules of mathematics and evolution. From shadowy mangrove forests to the deep blue ocean, she goes in search of everything from snails that ‘fly’ underwater on tiny wings to octopuses accused of stealing shells, giant mussels with golden beards, and clams that scrawl intricate messages to themselves in the fabric of their shells.

Shells are also bellwethers of our impact on the natural world. Some species have been overfished, others poisoned by polluted seas; perhaps most worrying of all, molluscs are expected to fall victim to ocean acidification, a side-effect of climate change that may soon cause shells to simply melt away. But rather than dwelling on what we risk losing, Spirals in Time urges you to ponder how seashells can reconnect us with nature, and heal the rift between ourselves and the living world.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2015: By steppe, desert, and ocean. The birth of Eurasia

By steppe, desert, and ocean is nothing less than the story of how humans first started building the globalized world we know today. Set on a huge continental stage, from Europe to China, it is a tale covering over 10,000 years, from the origins of farming around 9,000 years BC to the expansion of the Mongols in the thirteenth century AD.

An unashamedly ‘big history’, it charts the development of European, Near Eastern, and Chinese civilizations and the growing links between them by way of the Indian Ocean, the silk roads, and the great steppe corridor. It is also the story of the rise and fall of empires, the development of maritime trade, and the shattering impact of predatory nomads on their urban neighbours.

Above all, as this immense historical panorama unfolds, we begin to see in clearer focus those basic underlying factors – the acquisitive nature of humanity, the differing environments in which people live, and the dislocating effect of even slight climatic variation – which have driven change throughout the ages, and which help us better understand our world today.

(meer…)

Genre: Big history

2015: Flappers. Six women of a dangerous generation

For many young women, the 1920s felt like a promise of liberty. It was a period when they dared to shorten their skirts and shingle their hair, to smoke, drink, take drugs and to claim sexual freedoms. In an era of soaring stock markets, consumer expansion, urbanization and fast travel, women were reimagining both the small detail and the large ambitions of their lives.

In Flappers, acclaimed biographer Judith Mackrell follows a group of six women – Diana Cooper, Nancy Cunard, Tallulah Bankhead, Zelda Fitzgerald, Josephine Baker and Tamara de Lempicka – who, between them, exemplified the range and daring of that generation’s spirit. For them, the pursuit of experience was not just about dancing the Charleston and wearing fashionable clothes. They made themselves prominent among the artists, icons and heroines of their age, pursuing experience in ways that their mothers could never have imagined, seeking to define what it was to be young and a woman in an age where the smashing of old certainties had thrown the world wide open.

Talented, reckless and wilful, with personalities that transcended their class and background, they rewrote their destinies in remarkable, entertaining and sometimes tragic ways. And between them they blazed the trail of the New Woman around the world.

(meer…)

Genre: Art & Design, Big history, Biography

2014: The edge of the world, How the North Sea made us who we are

This is a story of saints and spies, fishermen and pirates, traders and marauders – and of how their wild and daring journeys across the North Sea built the world we know.

When the Roman Empire retreated, northern Europe was a barbarian outpost at the very edge of everything. A thousand years later, it was the heart of global empires and the home of science, art, enlightenment and money. We owe this transformation to the tides and storms of the North Sea.

The water was dangerous, but it was far easier than struggling over land – so it was the sea that brought people together. Boats carried food and raw materials, but also new ideas and information. The seafarers raided, ruined and killed, but they also settled and coupled. With them they brought new tastes and technologies: books, clothes, manners, paintings and machines.

In this dazzling historical adventure, we return to a time that is largely forgotten and watch as the modern world is born. We see the spread of money and how it paved the way for science. We see how plague terrorized even the rich and transformed daily life for the poor. We watch as the climate changed and coastlines shifted, people adapted and towns flourished. We see the arrival of the first politicians, artists, lawyers: citizens.

From Viking raiders to mongol hordes, Frisian fishermen to Hanseatic hustlers, travelling as far west as America and as far east as Byzantium, we see how the life and traffic of the sea changed everything.

Drawing on an astonishing breadth of learning and packed with human dramas and revelations, this is the untold story of how we came to be who we are.

(meer…)

Genre: Big history

2014: After life. True tales of the restless dead

To “Rest in peace” is a very rare thing. Often, that concept is little more than wishful thinking.

Death means the end of life, but it is not the end of adventure. In fact, it is quite the opposite. Death opens up a whole new world of crazy escapades and extreme exploits – all encountered without the worry of death or injury.

After life: True tales of the restless dead unearths and recounts fantastic post-mortem adventures undertaken by vacious cadavers and also chronicles numerous misfortunes that have befallen the dead. From the beginnings of the “death trade” – digging into the profits made from mummy commerce, and the use of body parts for medicine (which continues to this day – though in different ways) – to accounts of posthumous executions, as well as sordid stories of crazed collectors, and even cases of celebrity cadavers stolen and held for ransom, After life: True tales of the restless dead uncovers all of these true tales, and more.

The dead are passive passengers in these bizarre journeys, so why can’t the living let the dead rest in peace?

Author J. Pednaud’s After life: True tales of the restless dead is filled with oddly riveting accounts of unusual posthumous episodes, as well as earnest observations on mankind’s fascination with death. Pednaud somehow presents the world of the dead with both facts and humour strong enough to keep us turning the page, even if we find ourselves doing it with our hands over our eyes.

(meer…)

Genre: Big history

2013: Octopus! The most mysterious creature in the sea

No one understands the octopus. With eight arms, three hearts, camouflaging skin, and a disarmingly sentient look behind its highly evolved eyes, how could it appear anything but utterly alien?

Octopuses have been captivating humans for as long as we have been catching them. Many cultures have octopus-centric creation myths, art, and, of course, cuisine. For all of our ancient fascination and millions of dollars’ worth of modern research, hoever, we still have not been able to get a firm grasps on these enigmatic creatures.

Now, Katherine Harmon Courage, a veteran journalist and contributing editor for Scientific American, dives into the mystifying underwater world of the octopus. She reports from around the globe of her adventures in Spain, Greece, and even Brooklyn, inviting us to experience the scientific discoveries and deep cultural ties that connect us to the octopus. You’ll discover:

 • The oldest known fossilized octopus is estimated to have lived 296 million years ago – even before the first dinosaurs emerged.
 • Government agencies are funding research labs around the world to re-create the octopus’s naturally occurring camouflage techniques.
 • About two thirds of an octopus’s brain capacity is spread throughout its eight arms, meaning one literally has a mind of its own.
 • Octopuses have aced numerous intelligence tests, including opening childproof bottles, solving mazes, and even recognizing individual people.
 • The octopus can change colors and textures within milliseconds to vanish against its background – yet we have no evidence that it can see in color.

Courage deftly interweaves personal narrative with interviews with leading octopus experts. The result is an entertaining yet scientifically grounded exploration of the octopus and its infinitely complex world.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2012: Marienau. A daughter’s reflections

In 1929, Max and Gertrud Bondy opened the doors to Marienau, a progressive boarding school in rural Germany. After fleeing the Nazis in 1939, their daughter Annemarie and her husband George founded The Roeper School, still thriving today. These are Annemarie’s intimate memories of her childhood at Marienau. They render a portrait of the milieu that would birth the Bondy/Roeper family’s humanitarian philosophy-one that would evolve to profoundly impact the history of gifted education.

(meer…)

Genre: Autobiography, Big history, Gifted children

2009: Darwin’s lost world. The hidden history of animal life

Darwin was deeply puzzled. Beyond the rocks of the Cambrian, full of trilobites and other animal fossils, there seemed to be a thundering silence. Where were the ancestors of these animals? Were there long gaps in these ancient rocks? Was the story of the oldest life erased forever?

Martin Brasier gives a vivid, compelling, personal account of the quest for Precambrian life. In an exhilarating journey that takes us to Siberia and Outer Mongolia, he shows what we have learned of the extraordinary creatures of the Precambrian, and the questions that remain.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2009: Rachel Carson. Witness for nature

Rachel Carson: Witness for nature is the long-awaited definitive biography of the courageous ecologist and nature writer whose book Silent Spring began a movement that transformed the way we understand ourselves and the living world.

By drawing on previously unavailable sources and on interviews with those who knew her, Linda Lear gives a compelling portrait of this heroic woman, illuminating the origin of her connection with nature and of her determination to save what she loved. Lear reveals the unexpected influence of Carson’s early experience with industrial pollution and examines her live-changing encounter with the possibility of global extinction in the frightening days of the early Cold War.

The book follows Carson’s efforts to become a marine biologist at a time when women were unwelcome in the academic community. It shows how her connections with nature were confirmed and strengthened through her work as a government scientist and editor, where her views about the potential dangers of synthetic chemical pesticides evolved. By the late 1950’s, Carson had transformed colourless government research into three brilliant, popular books about the sea, including The Edge of the Sea, and had become the most respected science writer in America.

Carson was convinced that she must speak out to inform a society made complacent by postwar prosperity. When her Silent Spring appeared in 1962, it did more than any single publication or event to alert the world to the hazards of environmental poisoning. Carson’s personal courage propelled her to complete her work against formidable odds, confronting a government and industry that were heedlessly putting the future of the living world at risk.

Rachel Carson challenged the culture of her time and, in the process, shaped a powerful social movement that altered the course of American history. In her sensitive rendering of Carson’s tragically short but affirming life, Linda Lear reminds us how her witness was ultimately able to turn the world in a different direction.

(meer…)

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

2009: Queen Victoria’s children

Queen Victoria and Albert, Prince Consort had nine children who despite their very different characters, remained a close-knit family. Inevitably, as they married into European royal families their loyalties were divided and their lives dominated by political controversy. This is not only the story of their lives in terms of world impact, but also of their own personal achievements, their individual contributions to public life in Britain and overseas and in their roles as the children of Queen Victoria and the Prince Consort.

(meer…)

Genre: Big history, Biography

2008: The Earth after us

What would alien visitors of the far future, piecing together the history of Earth, find of our brief reign? What clues will we leave? What fossils? Just as we have gained knowledge of the past, of ancient climates and the activities of creatures long dead, so too might they decode the rocks. Jan Zalasiewicz uses this imaginary scenario to show how geologists reconstruct past worlds from their understanding of the dynamic processes that shape the Earth, making use of the tiniest signs in the rocks. Humankind has already done enough to leave a unique marker of climate change driven by our actions. If aliens were to uncover the ‘human stratum’ a hundred million years in the future, what would they make of us? And how might we be judged?

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2008: Grave secrets of dinosaurs. Soft tissues and hard science

This is a paleontological detective story, a 65-million-year-old case so cold it’s the hottest development in modern dinosaur-hunting. The victim, a hadrosaur, was discovered in the Hell Creek Badlands of North Dakota in 1999 by and enthusiastic fossil hound named Tyler Lyson. What seemed at first glance a solid but routine find would soon reveal itself to be one of the rarest of all specimens – a dinosaur mummy, and not just any mummy, but perhaps the finest and most complete example ever unearthed.

But this book is more than a window into the far-distant past; it’s also an account of a centyr and more of paleontological pioneers and a vivid portrait of the state of the art in modern paleontology. Phillip Manning calls upon many scientific disciplines and employs such high-teck tools as electron microscopes, LiDAR, and the world’s largest CT scanner, originally built to examine NASA spacecraft, now put to work imaging the enormous ancient creature that died hundreds of millennia ago.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2007: BANG! The complete history of the universe

Why BANG!? Why did three men from markedly different backgrounds come together and spend to years passionately trashing out the text of a book about a Big Bang? Because they believe that every intelligent, inquisitive human being should have the chance to hear this astounding story, only very recently beginning to make sense – The complete history of the universe – in a language everyone can understand.

BANG! Space, time, matter… the Universe was born 13.7 billion years ago. Infinitely small at first, it expanded more rapidly than anyone can contemplate. Brian May, Patrick Moore and Chris Lintott explain how all this came about, from the moment when time and space came into existence, to the formation of the first stars, galaxies and planets, and to the evolution of human beings able to contemplate our own origins and ultimate destiny. Then on towards that destiny in the infinite future, long after the Earth has been consumed by the Red Giant Sun. The story is told in clear, straight forward terms, in the strict order in which the events happened, and uses no mathematics.

BANG! is an amazing story and this newly revised text brings it Bang! up to date. Is it fiction? The authors hope not, since it is based upon lifetimes work by great scientists such as Albert Einstein, Stephen Hawking and hundreds of other brilliant minds. Enjoy, and let your imagination run riot.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: The silent deep. The discovery, ecology, and conservation of the deep sea

The Silent Deep tells the story of the exploration and discovery of the deep sea, the ecology of its diverse environments, and the impact of humans, highlighting the importance of global stewardship in keeping this delicate ecosystem alive and well. Written by world-renowned deep-sea ecologist Tony Koslow, this book is a comprehensive and authoritative overview of the state of the deep sea today, accessible to anyone interested in ocean science, the story of scientific discovery, and conservation of the earth’s most threatened ecosystems.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: Thames. Sacred river

Just as Peter Ackroyd’s bestselling London is the biography of the city, Thames: Sacred river is the biography of the river, from sea to source. Exploring its history from prehistoric times to the present day, the reader is drawn into an extraordinary world, learning about the fishes that swim in the river and the boats that ply its surface; about floods and tides; hauntings and suicides; miasmas and malaria; locks, weirs and embankments; bridges, docks and palaces.

Peter Ackroyd has a genius for digging out the most surprising and entertaining details, and for writing about them in the most magisterial prose; the result is a wonderfully readable and captivating guide to this extraordinary river and the towns and villages which line it.

(meer…)

Genre: Big history

2005: De planeten. Een reis langs de negen sterren van ons zonnestelsel

In De planeten vertelt Dava Sobel op een speelse manier over de negen planeten van ons zonnestelsel. Daarbij gaat ze niet alleen in op de wetenschappelijke aspecten, maar ook op de mythen en legenden die er in de loop van de tijd over de planeten ontstaan zijn.

Astrologie, astronomie, literatuur, sciencefiction – de geschiedenis en de schoonheid van de planeten spelen een grote rol in dit grensverleggende boek, dat een indrukwekkend en fascinerend beeld schetst van de hemellichamen die al sinds mensenheugenis tot de verbeelding spreken.

(meer…)

Genre: Big history, Wetenschap & Filosofie

2003: The modern Moon. A personal view

Everyone on earth has looked up in wonder at the Moon. As the destination for the most audacious – and most expensive – voyage in history, the Moon has become the Rosetta stone for understanding the origin and evolution of the Earth and the other planets of our solar system.

Drawing on both traditional telescopic observations and the modern explorations of the Apollo, Clementine, and Lunar Prospector missions, The modern Moon: A personal view is an authoritative guidebook that tells the reader not only what to look for, but why to look. Combining scientific understanding with detailed descriptions and exquisite photographs, this book turns every reader with a backyard telescope into a field geologist equipped to unravel the Moon’s past and understand its present.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2002: Endeavour. The story of Captain Cook’s first great epic voyage

This beautifully illustrated book gives a vivid account of life on board the Endeavour and its epic journey into the unknown between 1768 and 1771. The true purpose of this journey was to discover Terra Australis. However, British government, who wished to keep this a secret from other nations, claimed it was merely a scientific expedition to observe the transit of the planet Venus across the Sun.

Not only did the voyage result in the mapping of New Zealand, the east coast of Australia and the observation of the transit of Venus, but there was a wealth of other astronomical, navigational, zoological, botanical and anthropological discoveries.

Peter Aughton’s clearly written narrative captures the sense of adventure when sailing uncharted seas. While the wonder of the new never ceases, the three-year expedition is not without its tragedies and the Endeavour only narrowly escapes complete destruction as it strikes the Great Barrier Reef. The sailors are shown in all their strength as they navigate dangerous seas and combat life-threatening diseases. Aughton brings to life the many personalities on board the Endeavour from the cool, contained Captain Cook and the dapper botanist Joseph Banks to the roughest crew members, press-ganged into service. He also vividly describes the indigenous people encountered along the way, such as the light-fingered Tahitians, ferocious Maoris and the suspicious Aborigines. Beautifully illustrated with maps, drawings and etchings by the ship’s artist, Sydney Parkinson, as well as other members of the crew including Cook himself, Endeavour is the riveting story of an expedition that is unrivalled in scientific and artistic discovery.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2001: The little book of stars

Stop for a moment to admire the nighttime stars that glitter and wheel overhead. To look at them is thrilling, but what do we really know about the pinpoints of light that stretch away into the black enormity of the sky? Can we possibly understand these glowing bodies that are separated from us by such vast stretches of time and space?

In The Little Book of Stars, Jim Kaler helps us see how modern astronomers have come to understand our stellar companions. In telling the story of the stars – actually the many stories of the stars – he describes their hidden births and violent deaths, their immense ages, and the near-unbelievable variety of sizes and configurations in which they exist. In their complexity and dynamism, Kaler tells us, the stars provide a view into the extraordinary physical forces that are at play in the Universe. And he describes how over the last 400 years scientists have come to understand, at first slowly and tentatively, now with increasing speed and certainty, just what these forces are and how they work. More, Kaler describes how we as humans have come to understand the stars, and how we have used them to keep time, to navigate, to try to predict the future, and to tell stories that explain our origins.

The Little Book of Stars will help you understand, with a revitalized sense of wonder, how our own history is inextricably tied to that of the stars, and how we are with them part of a singular ans astonishing Universe.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2000: London. The biography

Much of Peter Ackroyd’s work has been concerned with the life and past of London but here, as a culmination, is his definitive account of the city. For him it is an organism with its own laws of growth and change, so this book is a biography rather than a history. Ackroyd reveals the dozens of ways in which the continuity of the city survives – in ward boundaries unchanged since the Middle Ages, in vocabulary and in various traditions – showing London as constantly changing, yet forever the same in essence.

(meer…)

Genre: Big history

1999: The eternal trail. A tracker looks at evolution

Were Jurassic dinosaurs social creatures? Can you determine the shape of a ram’s horns from its footprints? Paleontologist Martin Lockley answers these questions and many more in this highly original tale of tracking and track making. From the earliest fossilized prints left by a millipede on a volcanic island to Neil Armstrong’s footprint, forever embedded in the lunar dust, Lockley reinterprets the story of evolution, recorded over millions of years in the bedrock of our planet and its environs.

Reading a track, according to Lockley, is not unlike reading a book. And the experience can be just as enlightening. Far more than mere impressions in the earth’s crust, fossil footprints are alive with information about an animal’s overall shape, its behavior – even its color. Lockley demonstrates how the science of tracking is giving us new insights into the biology and evolutionary history of a diverse array of extinct animals. In the process, he offers a new, holistic approach to tracking – one that highlights the self-organizing principles at work in the natural world.

While The Eternal Trail is an eloquent testimony to the unity of form and function, it is also a marvelous adventure that spans the far reaches of the globe. We accompany Lockley to South Africa to examine earth’s first mammals (250 million-year-old Permian bushpigs caught napping in their burrow during a flood); to eastern Turkmenistan, where Lockley’s team uncovers the longest dinosaur trackway in the world; and to a place called Purgatory in the Rocky Mountains, where we find evidence of thousands of freshwater clams trampled to death by lumbering brontosaurs.

Trackers have always been keen observers of the natural world – from the Bushmen of the Kalahari (who, at an early age, could pick out their mother’s footprints from among those of the rest of the tribe) to the 19th century’s eccentric tracker-priests. Like those before him, Martin Lockley has an uncanny ability to get beneath an extinct animal’s skin and bring it to life. In so doing, he helps us see the world through a different lens.

Filled with fascinating anecdotes and surprising discoveries, The Eternal Trail initiates us into the art and science of tracking, while offering a poetic reflection on the continuity of life.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

1998: Wizard. The life and times of Nikola Tesla. Biography of a genius

Nikola Tesla (1856-1943), credited as the inspiration for radio, robots, and even radar, has been called the patron saint of modern electricity. Based on original material and previously unavailable documents, this acclaimed book is the definitive biography of the man considered by many to be the founding father of modern electrical technology. Among Tesla’s creations were channeling of alternating current, fluorescent and neon lighting, wireless telegraphy, and the giant turbines that harnessed the power of Niagara Falls.

The book is illustrated with sixteen pages of photographs, including the July 20, 1931, Time magazine cover for an issue celebrating the inventor’s career.

(meer…)

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

1998: Victoria’s daughters

Five women who shared one of the most extraordinary and privileged sisterhoods of all time…

Vicky, Alice, Helena, Louise, and Beatrice were historically unique sisters, born to a sovereign who ruled over a quarter of the earth’s people and who gave her name to an era: Queen Victoria. Two of these princesses would themselves produce children of immense consequence. All five would face the social restrictions and familial machinations borne by nineteenth-century women of far less exalted class.

Researched at the houses and palaces of its five subjects – in London, Scotland, Berlin, Darmstadt, and Ottawa – Victoria’s Daughters examines a generation of royal women who were dominated by their mother, married of as much for political advantage as for love, and passed over entirely when their brother Bertie ascended to the throne. Packard, an experienced biographer whose last book chronicled Victoria’s final days, provides valuable insights into their complex, oft-tragic lives as scions of Europe’s most influential dynasty, and daughters of their own very troubled times.

(meer…)

Genre: Big history, Biography

1989: The politics of evolution. Morphology, medicine, and reform in radical London

Theories of evolution have been put forward for several decades before Darwin published his Origin of Species in 1859, but in the turbulent 1830s they were abominated by the respectable scientists at Oxford and Cambridge. Why? Adrian Desmond finds an answer by looking not at the wealthy Oxbridge gents but at the radicals, Dissenters, and atheists in London’s medical schools and secular university, where materialist theories of life flourished.

Lamarck’s ideas about evolution and Geoffroy’s theory of a “unity of plan” in animals were imported into Britain in the 1820s by medical dissidents and were soon adopted by the radical underworld. Such theories were politically useful to fierce democrats intent on leveling society, and at the cut-price anatomy schools, medical unions, and new University of London (whose founders hoped to “crush bigotry”) activists saw in evolution a means of attacking the natural theology of the Oxbridge Anglicans and the hated hospital consultants. These upper-class scholars and surgeons in turn feared that talk of life being powered by base Nature rather than the Godhead would wreck the paternalistic system on which their privileges depended.

The dread of being lumped with the agitators, Desmond contends, actually prevented Darwin from publishing his own theory of evolution until twenty years later. Many clerics clung to the notion of a static nature periodically updated by God, but in time a group of Coleridge’s disciples at the Royal College of Surgeons developed a sophisticated theory of change to rival the radicals’ own. Desmond concludes his story with the decline of the radicals as these Tories took the initiative.

The Politics of Evolution exploits a wealth of rarely examined material – radical tracts, medical newspapers, and manuscripts – to give fresh insight into pre-Darwinian anatomy and evolution. It provides a vivid portrait of a hectic, bustling London and its scientific lowlife, full of grit, humor, drunkenness, and bankruptcies. It also contains the first account of the private medical schools, analyzes the reform movements within the learned societies, looks at the role of Dissenting teachers, and relates the scientific and social views of the city’s leading comparative anatomists: Robert Grant (the first to talk of “evolution” in a modern sense), P. M. Roget, W. B. Carpenter, T Southwood Smith, and Richard Owen. By providing the view “from below”, a dimension missing from previous histories of biology, it changes our understanding of science, medicine, and society in nineteenth-century England.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2017: The great unknown. Seven journeys to the frontiers of science

Ever since the dawn of civilization we have been driven by a desire to know—to understand the physical world and the laws of nature. The idea that there might be a limit to human knowledge has inspired and challenged scientists and functioned as a spur to innovation. Now, in this dazzling journey through seven great breakthroughs in our understanding of the world, Marcus du Sautoy invites us to consider the outer reaches of human understanding. Are some things beyond the predictive powers of science? Or are those thorny challenges our next breakthroughs?

In 1900, Lord Kelvin—who gave the world telegraph cables and the Second Law of Thermodynamics—pronounced that there was “nothing new to be discovered in physics now.” Then came Einstein. Du Sautoy reminds us that again and again major breakthroughs were ridiculed and dismissed at the time of their discovery. He takes us into the minds of the greats and reveals the fraught circumstances of their discoveries. And he carries us on a whirlwind tour of everything from probability to particle physics, grounding his deeply personal exploration in simple concepts like the roll of dice, the notes of a cello, or how a clock measures time.

At once exhilarating and accessible, The Great Unknown will challenge you to think in new ways about every aspect of the known world and will give you the tools to understand the riddles our most creative scientists are still struggling to solve.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2017: The fourth Industrial Revolution

We are on the brink of the fourth industrial revolution. And this one will be unlike any other in human history.

Characterized by new technologies fusing the physical, digital and biological worlds, the Fourth Industrial Revolution will impact all disciplines, economies and industries – and it will do so at an unprecedented rate. Already nanomaterials 200 times stronger than steel and a million times thinner than human hair are in development, as is the first transplant of a 3D-printed liver. And this is just the beginning.

In The Fourth Industrial Revolution world-renowned economist Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, outlines the key technologies driving this revolution, discusses the major impacts on governments, businesses, civil society and individuals, and offers bold ideas for what can be done to shape a better future for all.

(meer…)

Genre: Future & Society

2012: How the world works

The essential guide to Chomsky and his brilliant ideas on the global state of affairs. A collection of Chomsky’s speeches and his interviews with David Barsamian, edited by Arthur Naiman. Divided into four clear sections, these extraordinary writings have collectively sold over half a million copies.

Including classic essays such as:

 • What Uncle Sam Really Wants – a dissection of US foreign policy
 • The Prosperous Few and the Restless Many – examining the new global economy, food, Third World ‘economic miracles’ and the roots of racism
 • Secrets, Lies and Democracy – the CIA’s actions in relation to religious fundamentalism, global inequality and the coming eco-catastrophe
 • The Common Good – unmissable writing on equality, freedom and the media

With exceptional clarity and power of argument, Noam Chomsky lays bare as no one else can the realities of contemporary geopolitics.

(meer…)

Genre: Future & Society

2010: Citizens of the sea. Wondrous creatures from the Census of Marine Life

The astonishing diversity of ocean life will wow you in this riveting book by marine scientist Nancy Knowlton. Citizens of the Sea reveals the most intriguing organisms in the ocean, captured in action by skilled underwater photographers from National Geographic, the Census of Marine Life, and others.

As you read lively vignettes about sea creatures’ names, defenses, migration, mating habits, and more, you’ll be amazed to discover fascinating facts like…

 • At twice the weight of the biggest dinosaurs, the blue whale is the largest animal ever to live on Earth.
 • There can be more than 20,000 different kinds of bacteria in just a quart of seawater.
 • The claw of a mantis shrimp moves as fast as a .22-caliber bullet.
 • Antarctic icefish have antifreeze in their blood.
 • Seals use their whiskers to feel objects the way monkeys use their hands.
 • Blue-footed boobies choose their mates based on the brightness of their feet.
 • Seaweed products can be found in everything from toothpaste to chocolate milk.
 • Cone snails are walking pharmacies, each containing hundreds of potential drugs.
 • Herring mate in schools that can be 25 miles long.

Brilliantly photographed and written in an easygoing style, Citizens of the Sea will inform and enchant you with close-up documentation of life in the ocean realm.

(meer…)

Genre: Future & Society, Science & Philosophy

2008: Oceanen. De geheime wereld van de diepzee

Vanaf een bepaald punt in de ruimte boven de Grote Oceaan lijkt de hele wereld blauw. Het is juist de aanwezigheid van deze enorme hoeveelheden water die onze planeet onderscheidt van zijn buren in het zonnestelsel. Oceanen brachten de eerste levensvormen voort en nog steeds houden ze alle aardse leven – inclusief de mens – in stand, bijvoorbeeld door de cruciale rol die ze spelen bij het reguleren van de temperatuur. Maar ze vormen ook de laatste grote wildernis op aarde. Het licht dringt maar door tot zo’n 200 meter diepte; daaronder ligt een fascinerende donkere wereld met bergketens, troggen en opmerkelijke wezens. Dit prachtige boek belicht deze duistere diepten en toont de oceaan in al zijn schoonheid.

We weten al veel over oceanen, van de oorzaak van hun typische tint tot de rol die ze spelen in klimaatfenomenen als tornado’s, tsunami’s en El Nino. Maar over veel aspecten van deze laatste echte wildernis van onze planeet tasten we nog in het duister. Onder de lichtzone ligt een wereld met een buitengewone topografie en flora en fauna. Er zijn bergketens waarbij de Andes in het niet zinkt en troggen zo diep dat als je er de Mount Everest in zou plaatsen, die nog bedekt zou worden door anderhalve kilometer water. De coelacant, waarvan men vóór 1938 aannam dat hij was uitgestorven, kan gerust een ‘oceaandinosaurus’ genoemd worden, want uit fossielen blijkt dat hij minstens 400 miljoen jaar oud is. En soms worden er nieuwe soorten ontdekt, waardoor hele studieboeken herschreven moeten worden. Welke, nu nog onontdekte, soorten huizen er nog meer in de diepte?

Oceanen – De geheime wereld van de diepzee onderzoekt elk aspect van deze opmerkelijke omgeving, van platentektoniek tot de invloed van de maan, van fytoplankton tot blauwe vinvissen. het behandelt de pogingen van de mens om in naam van de wetenschap de diepte te onderzoeken, maar ook diens minder nobele, voor het milieu schadelijke activiteiten, waarvan de uiteindelijke implicaties nog niet te overzien zijn.

Bij het aanbreken van het ruimtevaarttijdperk, in de jaren 50 van de vorige eeuw, richtte de mensheid de blik naar buiten. Dit boek laat zien dan 70 procent van het aardoppervlak zelf echter nog een bron van raadsels is, die nog wachten op onthulling.

(meer…)

Genre: Future & Society, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2008: The Earth after us

What would alien visitors of the far future, piecing together the history of Earth, find of our brief reign? What clues will we leave? What fossils? Just as we have gained knowledge of the past, of ancient climates and the activities of creatures long dead, so too might they decode the rocks. Jan Zalasiewicz uses this imaginary scenario to show how geologists reconstruct past worlds from their understanding of the dynamic processes that shape the Earth, making use of the tiniest signs in the rocks. Humankind has already done enough to leave a unique marker of climate change driven by our actions. If aliens were to uncover the ‘human stratum’ a hundred million years in the future, what would they make of us? And how might we be judged?

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: BANG! The complete history of the universe

Why BANG!? Why did three men from markedly different backgrounds come together and spend to years passionately trashing out the text of a book about a Big Bang? Because they believe that every intelligent, inquisitive human being should have the chance to hear this astounding story, only very recently beginning to make sense – The complete history of the universe – in a language everyone can understand.

BANG! Space, time, matter… the Universe was born 13.7 billion years ago. Infinitely small at first, it expanded more rapidly than anyone can contemplate. Brian May, Patrick Moore and Chris Lintott explain how all this came about, from the moment when time and space came into existence, to the formation of the first stars, galaxies and planets, and to the evolution of human beings able to contemplate our own origins and ultimate destiny. Then on towards that destiny in the infinite future, long after the Earth has been consumed by the Red Giant Sun. The story is told in clear, straight forward terms, in the strict order in which the events happened, and uses no mathematics.

BANG! is an amazing story and this newly revised text brings it Bang! up to date. Is it fiction? The authors hope not, since it is based upon lifetimes work by great scientists such as Albert Einstein, Stephen Hawking and hundreds of other brilliant minds. Enjoy, and let your imagination run riot.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: The silent deep. The discovery, ecology, and conservation of the deep sea

The Silent Deep tells the story of the exploration and discovery of the deep sea, the ecology of its diverse environments, and the impact of humans, highlighting the importance of global stewardship in keeping this delicate ecosystem alive and well. Written by world-renowned deep-sea ecologist Tony Koslow, this book is a comprehensive and authoritative overview of the state of the deep sea today, accessible to anyone interested in ocean science, the story of scientific discovery, and conservation of the earth’s most threatened ecosystems.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2006: Masterminds. Genius, DNA, and the quest to rewrite life

Combining myth, biography, and wit, this is a highly original depiction of cutting-edge science and its profound implications, told through the scientists who are rewriting life on earth.

Throughout history, the scientists’ personalities have astonished us. From Galileo to Jonas Salk, they push and stretch society’s boundaries though their great leaps of imagination and originality, providing us with everything from the wheel to rocket ships and penicillin. Today’s masterminds in biotechnology promise lifespans up to 400 years, cures for cancer, and an end to pollution. But they are also capable of causing social upheavals with Frankenstein-like nightmare creations, as well as bioweapons.

Award-winning writer David Ewing Duncan has written a startling narrative about science and personality, delving into stem cells, cloning, bioengineering, and genetics by telling the stories of the characters at the fulcrum of the science. He uses a unique method of tying in age-old stories and myths – from Prometheus and Eve to Faustus and Frankenstein – to ask the question: can we trust these scientists?

(meer…)

Genre: Biography, Future & Society, Science & Philosophy

1995: Manufacturing consent

Contrary to the usual image of the press as cantankerous, obstinate, and ubiquitous in its search for truth, Edward Herman and Noam Chomsky depict how an underlying elite consensus largely structures all facets of the news. They skilfully dissect the way in which the marketplace and the economics of publishing significantly shape the news. They reveal how issues are framed and topics chosen, and contrast the double standards underlying accounts of free elections, a free press, and governmental repression between Nicaragua and El Salvador; between the Russian invasion of Afghanistan and the American invasion of Vietnam; between the genocide in Cambodia under a pro-American government and genocide under Pol Pot. What emerges from this groundbreaking work is an account of just how propagandistic our mass media are, and how we can learn to read them and see their function in a radically new way.

(meer…)

Genre: Future & Society

2017: The great unknown. Seven journeys to the frontiers of science

Ever since the dawn of civilization we have been driven by a desire to know—to understand the physical world and the laws of nature. The idea that there might be a limit to human knowledge has inspired and challenged scientists and functioned as a spur to innovation. Now, in this dazzling journey through seven great breakthroughs in our understanding of the world, Marcus du Sautoy invites us to consider the outer reaches of human understanding. Are some things beyond the predictive powers of science? Or are those thorny challenges our next breakthroughs?

In 1900, Lord Kelvin—who gave the world telegraph cables and the Second Law of Thermodynamics—pronounced that there was “nothing new to be discovered in physics now.” Then came Einstein. Du Sautoy reminds us that again and again major breakthroughs were ridiculed and dismissed at the time of their discovery. He takes us into the minds of the greats and reveals the fraught circumstances of their discoveries. And he carries us on a whirlwind tour of everything from probability to particle physics, grounding his deeply personal exploration in simple concepts like the roll of dice, the notes of a cello, or how a clock measures time.

At once exhilarating and accessible, The Great Unknown will challenge you to think in new ways about every aspect of the known world and will give you the tools to understand the riddles our most creative scientists are still struggling to solve.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2015: Spirals in time. The secret life and curious afterlife of seashells

Seashells are the sculpted homes of a remarkable group of animals: the molluscs. These are some of the most ancient and successful animals on the planet, and they have fascinating tales to tell.

But watch out. Somme molluscs can kill you if you eat them; some will kill you if you stand too close. That hasn’t stopped people using their shells in many ways over thousands of years. Spirals in Time charts the course of shells through history, from the first jewellery and the oldest currencies through to their use as potent symbols of sex and death, prestige and war, not to mention a nutritious (and tasty) source of food. We learn how shells have been exchanged for human lives, tapped for mind-bending drugs, and have even inspired advances in engineering and medicine.

In this book, Helen Scales leads us on a journey into the realm of these undersea marvels, animals that build a myriad of spiralling structures following just a few simple rules of mathematics and evolution. From shadowy mangrove forests to the deep blue ocean, she goes in search of everything from snails that ‘fly’ underwater on tiny wings to octopuses accused of stealing shells, giant mussels with golden beards, and clams that scrawl intricate messages to themselves in the fabric of their shells.

Shells are also bellwethers of our impact on the natural world. Some species have been overfished, others poisoned by polluted seas; perhaps most worrying of all, molluscs are expected to fall victim to ocean acidification, a side-effect of climate change that may soon cause shells to simply melt away. But rather than dwelling on what we risk losing, Spirals in Time urges you to ponder how seashells can reconnect us with nature, and heal the rift between ourselves and the living world.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2014: The Unpersuadables. Adventures with the enemies of science

While excavating fossils in the tropics of Australia with a celebrity creationist, Will Storr asked himself a simple question: Why don’t facts work? Why, that is, did the obviously intelligent man beside him sincerely believe in Adam and Eve, the Garden of Eden, and a six-thousand-year-old Earth, in spite of the evidence against them?

It was the start of a journey that would lead Storr all over the world. In The Unpersuadables, he tours Holocaust sites with a famed denier and a band of neo-Nazis, experiences is own murder during “past life regression” hypnosis, discusses the looming One World Government with an iconic climate skeptic, and investigates the tragic life and death of a women who believed her parents were high priests in a vast baby-eating cult.

Blending the skepticism of Ben Goldacre, the tenacity of Jon Krakauer, and the empathetic wit of Bill Bryson into a voice all his own, Storr reveals how the stories we tell ourselves about the world invisibly shape our beliefs in profound and often stubborn ways – even if they are completely wrong.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2014: Quantum field theory for the gifted amateur

Quantum field theory is arguably the most far-reaching and beautiful physical theory ever constructed, with aspects more stringently tested and verified to greater precision than any other theory in physics. Unfortunately, the subject has gained a notorious reputation for difficulty, with forbidding looking mathematics and a peculiar diagrammatic language described in an array of unforgiving, weighty textbooks aimed firmly at aspiring professionals. However, quantum field theory is too important, too beautiful, and too engaging to be restricted to the professionals. This book on quantum field theory is designed to be different. It is written by experimental physicists and aims to provide the interested amateur with a bridge from undergraduate physics to quantum field theory. The imagined reader is a gifted amateur, possessing a curious and adaptable mind, looking to be told an entertaining and intellectually stimulating story, but who will not feel patronised if a few mathematical niceties are spelled out in detail. Using numerous worked examples, diagrams, and careful physically motivated explanations, this book will smooth the path towards understanding the radically different and revolutionary view of the physical world that quantum field theory provides, and which all physicists should have the opportunity to experience.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2013: Octopus! The most mysterious creature in the sea

No one understands the octopus. With eight arms, three hearts, camouflaging skin, and a disarmingly sentient look behind its highly evolved eyes, how could it appear anything but utterly alien?

Octopuses have been captivating humans for as long as we have been catching them. Many cultures have octopus-centric creation myths, art, and, of course, cuisine. For all of our ancient fascination and millions of dollars’ worth of modern research, hoever, we still have not been able to get a firm grasps on these enigmatic creatures.

Now, Katherine Harmon Courage, a veteran journalist and contributing editor for Scientific American, dives into the mystifying underwater world of the octopus. She reports from around the globe of her adventures in Spain, Greece, and even Brooklyn, inviting us to experience the scientific discoveries and deep cultural ties that connect us to the octopus. You’ll discover:

 • The oldest known fossilized octopus is estimated to have lived 296 million years ago – even before the first dinosaurs emerged.
 • Government agencies are funding research labs around the world to re-create the octopus’s naturally occurring camouflage techniques.
 • About two thirds of an octopus’s brain capacity is spread throughout its eight arms, meaning one literally has a mind of its own.
 • Octopuses have aced numerous intelligence tests, including opening childproof bottles, solving mazes, and even recognizing individual people.
 • The octopus can change colors and textures within milliseconds to vanish against its background – yet we have no evidence that it can see in color.

Courage deftly interweaves personal narrative with interviews with leading octopus experts. The result is an entertaining yet scientifically grounded exploration of the octopus and its infinitely complex world.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2011: Stephen Hawking. His life and work

Stephen Hawking is one of the most remarkable figures of our time – a Cambridge genius who has earned international celebrity and become and inspiration to those who have witnessed his triumph over disability. This is Hawking’s life story by Kitty Ferguson, written with the help from Hawking himself and his close associates.

Ferguson’s Stephen Hawking’s Quest for a Theory of Everything was a Sunday Times bestseller in 1992. She has now transformed that short book into a hugely expanded, carefully researched, up-to-the-minute biography giving a rich picture of Hawking’s life – his childhood, the heart-rendering beginning of his struggle with motor neurone disease, his ever-increasing international fame, and his long personal battle for survival in pursuit of a scientific understanding of the universe. Throughout, Kitty Ferguson also summarizes and explains the cutting-edge science in which Hawking has been engaged.

Stephen Hawking is written with the clarity and simplicity for which all Kitty Ferguson’s books have been praised. The result is a captivating account of an extraordinary life and mind.

(meer…)

Genre: Biography, Science & Philosophy

2010: Citizens of the sea. Wondrous creatures from the Census of Marine Life

The astonishing diversity of ocean life will wow you in this riveting book by marine scientist Nancy Knowlton. Citizens of the Sea reveals the most intriguing organisms in the ocean, captured in action by skilled underwater photographers from National Geographic, the Census of Marine Life, and others.

As you read lively vignettes about sea creatures’ names, defenses, migration, mating habits, and more, you’ll be amazed to discover fascinating facts like…

 • At twice the weight of the biggest dinosaurs, the blue whale is the largest animal ever to live on Earth.
 • There can be more than 20,000 different kinds of bacteria in just a quart of seawater.
 • The claw of a mantis shrimp moves as fast as a .22-caliber bullet.
 • Antarctic icefish have antifreeze in their blood.
 • Seals use their whiskers to feel objects the way monkeys use their hands.
 • Blue-footed boobies choose their mates based on the brightness of their feet.
 • Seaweed products can be found in everything from toothpaste to chocolate milk.
 • Cone snails are walking pharmacies, each containing hundreds of potential drugs.
 • Herring mate in schools that can be 25 miles long.

Brilliantly photographed and written in an easygoing style, Citizens of the Sea will inform and enchant you with close-up documentation of life in the ocean realm.

(meer…)

Genre: Future & Society, Science & Philosophy

2009: Darwin’s lost world. The hidden history of animal life

Darwin was deeply puzzled. Beyond the rocks of the Cambrian, full of trilobites and other animal fossils, there seemed to be a thundering silence. Where were the ancestors of these animals? Were there long gaps in these ancient rocks? Was the story of the oldest life erased forever?

Martin Brasier gives a vivid, compelling, personal account of the quest for Precambrian life. In an exhilarating journey that takes us to Siberia and Outer Mongolia, he shows what we have learned of the extraordinary creatures of the Precambrian, and the questions that remain.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2009: Rachel Carson. Witness for nature

Rachel Carson: Witness for nature is the long-awaited definitive biography of the courageous ecologist and nature writer whose book Silent Spring began a movement that transformed the way we understand ourselves and the living world.

By drawing on previously unavailable sources and on interviews with those who knew her, Linda Lear gives a compelling portrait of this heroic woman, illuminating the origin of her connection with nature and of her determination to save what she loved. Lear reveals the unexpected influence of Carson’s early experience with industrial pollution and examines her live-changing encounter with the possibility of global extinction in the frightening days of the early Cold War.

The book follows Carson’s efforts to become a marine biologist at a time when women were unwelcome in the academic community. It shows how her connections with nature were confirmed and strengthened through her work as a government scientist and editor, where her views about the potential dangers of synthetic chemical pesticides evolved. By the late 1950’s, Carson had transformed colourless government research into three brilliant, popular books about the sea, including The Edge of the Sea, and had become the most respected science writer in America.

Carson was convinced that she must speak out to inform a society made complacent by postwar prosperity. When her Silent Spring appeared in 1962, it did more than any single publication or event to alert the world to the hazards of environmental poisoning. Carson’s personal courage propelled her to complete her work against formidable odds, confronting a government and industry that were heedlessly putting the future of the living world at risk.

Rachel Carson challenged the culture of her time and, in the process, shaped a powerful social movement that altered the course of American history. In her sensitive rendering of Carson’s tragically short but affirming life, Linda Lear reminds us how her witness was ultimately able to turn the world in a different direction.

(meer…)

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

2009: Koster Sea. The first marine national park in Sweden

Stephan Edman has in depth information about Sweden’s first marine national park!

Did you know that crabs walk for miles across the seafloor carrying their >>babies<< under their abdomen, that sea cucumbers split out their guts to defend themselves or that ordinary shrimps perform a sex change midway through life?

These and many other interesting and amusing facts are presented in this book about the Kosterhavet Marine National Park – a wonderful, diverse world, full of contrasts, all within a surprisingly small area. Most of the aquatic environments that are typical of the west coast are found here alongside some unusual and unique habitats, among them the only living coral reef in Sweden.

The national park is home of some six thousand marine species. Magical underwater photography and easy to understand “at home” features bring you sea squirts and sea anemones, bristle worms and brachiopods. We visit snails that live on the beach and encounter lichens and >>speaking<< algae. Then we step ashore on idyllic islands to enjoy the flora and fauna. At sea we meet skuas, seals and a whale or two.

This book also introduces fishermen, scientists, islanders and nature lovers – dedicated people who have participated in shaping the national park, and who will do their very best to manage it and preserve it for the future.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2008: Oceans. A visual guide

This practical reference features:

 • the blue planet – a dynamic water world that harbors life
 • exploration, mythology, archaeology and the emergence of oceanography
 • a survey of marine plants and animals in oceanic habitats
 • the dark, deep seafloor and biodiverse ocean fringes
 • oceans as human habitat, food supply and dumping ground
 • factfile, glossary, ocean category tables and more
 • stunning full-color photographs and illustrations throughout

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2008: Manipulative monkeys. The Capuchins of Lomas Barbudal

With their tonsured heads, white faces, and striking cowls, the monkeys might vaguely resemble the Capuchin monks for whim they were named. How they act is something else entirely. They climb onto each other’s shoulders four deep to frighten enemies. They test friendship by sticking their fingers up one another’s noses. They often nurse – but sometimes kill – each other’s offspring. They use sex as a means of communicating. And they negotiate a remarkably intricate network of alliances, simian politics, and social intrigue. Not monkish, perhaps, but as we see in this downright ethnographic account of the capuchins of Lomas Barbudal, their world is as complex, ritualistic, and structured as any society.

Manipulative Monkeys takes us into a Costa Rican forest teeming with simian drama, where since 1990 primatologists Susan Perry and Joseph H. Manson have followed the lives of four generations of capuchins. What the authors describe is behavior as entertaining – and occasionally alarming – as it is recognizable: the competition and cooperation, the jockeying for position and status, the peaceful years under an alpha male devolving into bloody chaos, and the complex traditions passed from one generation to the next. Interspersed with their observations of the monkeys’ lives are the authors’ colorful tales of the challenges of tropical fieldwork – a mixture so rich that by the book’s end we know what it is to be a wild capuchin monkey or a field primatologist. And we are left with a clear sense of the importance of these endangered monkeys for understanding human behavioral evolution.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2008: The Earth after us

What would alien visitors of the far future, piecing together the history of Earth, find of our brief reign? What clues will we leave? What fossils? Just as we have gained knowledge of the past, of ancient climates and the activities of creatures long dead, so too might they decode the rocks. Jan Zalasiewicz uses this imaginary scenario to show how geologists reconstruct past worlds from their understanding of the dynamic processes that shape the Earth, making use of the tiniest signs in the rocks. Humankind has already done enough to leave a unique marker of climate change driven by our actions. If aliens were to uncover the ‘human stratum’ a hundred million years in the future, what would they make of us? And how might we be judged?

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2008: Grave secrets of dinosaurs. Soft tissues and hard science

This is a paleontological detective story, a 65-million-year-old case so cold it’s the hottest development in modern dinosaur-hunting. The victim, a hadrosaur, was discovered in the Hell Creek Badlands of North Dakota in 1999 by and enthusiastic fossil hound named Tyler Lyson. What seemed at first glance a solid but routine find would soon reveal itself to be one of the rarest of all specimens – a dinosaur mummy, and not just any mummy, but perhaps the finest and most complete example ever unearthed.

But this book is more than a window into the far-distant past; it’s also an account of a centyr and more of paleontological pioneers and a vivid portrait of the state of the art in modern paleontology. Phillip Manning calls upon many scientific disciplines and employs such high-teck tools as electron microscopes, LiDAR, and the world’s largest CT scanner, originally built to examine NASA spacecraft, now put to work imaging the enormous ancient creature that died hundreds of millennia ago.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2007: The road to reality. A complete guide to the laws of the universe

One of today’s most accomplished scientists presents the only comprehensive and comprehensible account of the physics of the universe. Penrose examines the mathematical foundations of the physical universe, exposing the underlying beauty of physics and giving us one the most important works in modern science writing.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2007: BANG! The complete history of the universe

Why BANG!? Why did three men from markedly different backgrounds come together and spend to years passionately trashing out the text of a book about a Big Bang? Because they believe that every intelligent, inquisitive human being should have the chance to hear this astounding story, only very recently beginning to make sense – The complete history of the universe – in a language everyone can understand.

BANG! Space, time, matter… the Universe was born 13.7 billion years ago. Infinitely small at first, it expanded more rapidly than anyone can contemplate. Brian May, Patrick Moore and Chris Lintott explain how all this came about, from the moment when time and space came into existence, to the formation of the first stars, galaxies and planets, and to the evolution of human beings able to contemplate our own origins and ultimate destiny. Then on towards that destiny in the infinite future, long after the Earth has been consumed by the Red Giant Sun. The story is told in clear, straight forward terms, in the strict order in which the events happened, and uses no mathematics.

BANG! is an amazing story and this newly revised text brings it Bang! up to date. Is it fiction? The authors hope not, since it is based upon lifetimes work by great scientists such as Albert Einstein, Stephen Hawking and hundreds of other brilliant minds. Enjoy, and let your imagination run riot.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2007: Deeper than light

The earliest perception of the earth and the sea was that they were flat and if a sailor reached the horizon, he would fall off the edge! The geographical extent of the sea was unknown, its depth unfathomable, and unlikely to be tested as myth proclaimed that the deep waters were inhabited by monsters ready to take the unwary seaman.

The last 170 years of scientific discovery have brought about revolutionary changes in the way in which we understand the deep seas and open ocean. some of the most beautiful landscapes on Earth lie hidden deeper than light. This book will take us on a journey from relatively shallow waters down to the abyss, discovering exciting deep-sea creatures on route.

Motivated by a passion for life in the deep sea, the authors, all active members of the Census of Marine Life, wanted to share their enthusiasm and convey the unsuspected richness of marine life, its strange animals and unusual ways of life at the greatest depths. Richly illustrated with photographs and art and introducing state-of-the-art knowledge in deep-sea biology, this book appeals to all curious by nature.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2007: Very special relativity. An illustrated guide

Einstein’s Special Theory of Relativity, first published in 1905, radically changed our understanding of the world. Familiar notions of space and time and energy were turned on their head, and our struggle with Einstein’s counterintuitive explanation of these concepts was underway. The task is no easier today than it was a hundred years ago, but in this book Sander Bais has found an original and uniquely effective way to convey the fundamental ideas of Einstein’s Special Theory. Bais’s previous book, The Equations, was widely read and roundly praised for its clear and commonsense explanation of the math in physics. Very Special Relativity brings the same accessible approach to Einstein’s theory. Using a series of easy-to-follow diagrams and employing only elementary high school geometry, Bais conducts readers through the quirks and quandaries of such fundamental concepts as simultaneity, causality, and time dilation.

An intellectual journey into the heart of the Special Theory, the book offers an intimate look at the terms and ideas that define our reality.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2007: The deep. The extraordinary creatures of the abyss

The deep sea is Earth’s largest reservoir of life. Largely uncharted – only about five percent of the seafloor has been mapped with any reasonable degree of detail – the abyssal plains are home to creatures as magnificent as they are strange. Combining the latest deep-sea science with astonishing imagery, The Deep takes readers on a voyage into the darkest realms of the ocean.

Revealing nature’s oddest and most mesmerizing creatures in crystalline detail, The Deep features more than two hundred color photographs of terrifying sea monsters, living fossils, and ethereal bioluminescent creatures. some photographed here for the very first time. Accompanying these breathtaking photographs are contributions from some of the world’s most respected researchers that examine the biology of deep-sea organisms, the ecology of deep-sea habitats, and the history of deep-sea exploration.

An unforgettable visual and scientific tour of the teeming abyss, The Deep celebrates the incredible diversity of life on Earth and will captivate anyone intrigued by the unseen – and unimaginable – creatures of the deep sea.

(meer…)

Genre: Science & Philosophy

2007: The silent deep. The discovery, ecology, and conservation of the deep sea

The Silent Deep tells the story of the exploration and discovery of the deep sea, the ecology of its diverse environments, and the impact of humans, highlighting the importance of global stewardship in keeping this delicate ecosystem alive and well. Written by world-renowned deep-sea ecologist Tony Koslow, this book is a comprehensive and authoritative overview of the state of the deep sea today, accessible to anyone interested in ocean science, the story of scientific discovery, and conservation of the earth’s most threatened ecosystems.

(meer…)

Genre: Big history, Future & Society, Science & Philosophy

2006: Masterminds. Genius, DNA, and the quest to rewrite life

Combining myth, biography, and wit, this is a highly original depiction of cutting-edge science and its profound implications, told through the scientists who are rewriting life on earth.

Throughout history, the scientists’ personalities have astonished us. From Galileo to Jonas Salk, they push and stretch society’s boundaries though their great leaps of imagination and originality, providing us with everything from the wheel to rocket ships and penicillin. Today’s masterminds in biotechnology promise lifespans up to 400 years, cures for cancer, and an end to pollution. But they are also capable of causing social upheavals with Frankenstein-like nightmare creations, as well as bioweapons.

Award-winning writer David Ewing Duncan has written a startling narrative about science and personality, delving into stem cells, cloning, bioengineering, and genetics by telling the stories of the characters at the fulcrum of the science. He uses a unique method of tying in age-old stories and myths – from Prometheus and Eve to Faustus and Frankenstein – to ask the question: can we trust these scientists?

(meer…)

Genre: Biography, Future & Society, Science & Philosophy

2003: The modern Moon. A personal view

Everyone on earth has looked up in wonder at the Moon. As the destination for the most audacious – and most expensive – voyage in history, the Moon has become the Rosetta stone for understanding the origin and evolution of the Earth and the other planets of our solar system.

Drawing on both traditional telescopic observations and the modern explorations of the Apollo, Clementine, and Lunar Prospector missions, The modern Moon: A personal view is an authoritative guidebook that tells the reader not only what to look for, but why to look. Combining scientific understanding with detailed descriptions and exquisite photographs, this book turns every reader with a backyard telescope into a field geologist equipped to unravel the Moon’s past and understand its present.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2002: Endeavour. The story of Captain Cook’s first great epic voyage

This beautifully illustrated book gives a vivid account of life on board the Endeavour and its epic journey into the unknown between 1768 and 1771. The true purpose of this journey was to discover Terra Australis. However, British government, who wished to keep this a secret from other nations, claimed it was merely a scientific expedition to observe the transit of the planet Venus across the Sun.

Not only did the voyage result in the mapping of New Zealand, the east coast of Australia and the observation of the transit of Venus, but there was a wealth of other astronomical, navigational, zoological, botanical and anthropological discoveries.

Peter Aughton’s clearly written narrative captures the sense of adventure when sailing uncharted seas. While the wonder of the new never ceases, the three-year expedition is not without its tragedies and the Endeavour only narrowly escapes complete destruction as it strikes the Great Barrier Reef. The sailors are shown in all their strength as they navigate dangerous seas and combat life-threatening diseases. Aughton brings to life the many personalities on board the Endeavour from the cool, contained Captain Cook and the dapper botanist Joseph Banks to the roughest crew members, press-ganged into service. He also vividly describes the indigenous people encountered along the way, such as the light-fingered Tahitians, ferocious Maoris and the suspicious Aborigines. Beautifully illustrated with maps, drawings and etchings by the ship’s artist, Sydney Parkinson, as well as other members of the crew including Cook himself, Endeavour is the riveting story of an expedition that is unrivalled in scientific and artistic discovery.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2001: The little book of stars

Stop for a moment to admire the nighttime stars that glitter and wheel overhead. To look at them is thrilling, but what do we really know about the pinpoints of light that stretch away into the black enormity of the sky? Can we possibly understand these glowing bodies that are separated from us by such vast stretches of time and space?

In The Little Book of Stars, Jim Kaler helps us see how modern astronomers have come to understand our stellar companions. In telling the story of the stars – actually the many stories of the stars – he describes their hidden births and violent deaths, their immense ages, and the near-unbelievable variety of sizes and configurations in which they exist. In their complexity and dynamism, Kaler tells us, the stars provide a view into the extraordinary physical forces that are at play in the Universe. And he describes how over the last 400 years scientists have come to understand, at first slowly and tentatively, now with increasing speed and certainty, just what these forces are and how they work. More, Kaler describes how we as humans have come to understand the stars, and how we have used them to keep time, to navigate, to try to predict the future, and to tell stories that explain our origins.

The Little Book of Stars will help you understand, with a revitalized sense of wonder, how our own history is inextricably tied to that of the stars, and how we are with them part of a singular ans astonishing Universe.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

1999: The eternal trail. A tracker looks at evolution

Were Jurassic dinosaurs social creatures? Can you determine the shape of a ram’s horns from its footprints? Paleontologist Martin Lockley answers these questions and many more in this highly original tale of tracking and track making. From the earliest fossilized prints left by a millipede on a volcanic island to Neil Armstrong’s footprint, forever embedded in the lunar dust, Lockley reinterprets the story of evolution, recorded over millions of years in the bedrock of our planet and its environs.

Reading a track, according to Lockley, is not unlike reading a book. And the experience can be just as enlightening. Far more than mere impressions in the earth’s crust, fossil footprints are alive with information about an animal’s overall shape, its behavior – even its color. Lockley demonstrates how the science of tracking is giving us new insights into the biology and evolutionary history of a diverse array of extinct animals. In the process, he offers a new, holistic approach to tracking – one that highlights the self-organizing principles at work in the natural world.

While The Eternal Trail is an eloquent testimony to the unity of form and function, it is also a marvelous adventure that spans the far reaches of the globe. We accompany Lockley to South Africa to examine earth’s first mammals (250 million-year-old Permian bushpigs caught napping in their burrow during a flood); to eastern Turkmenistan, where Lockley’s team uncovers the longest dinosaur trackway in the world; and to a place called Purgatory in the Rocky Mountains, where we find evidence of thousands of freshwater clams trampled to death by lumbering brontosaurs.

Trackers have always been keen observers of the natural world – from the Bushmen of the Kalahari (who, at an early age, could pick out their mother’s footprints from among those of the rest of the tribe) to the 19th century’s eccentric tracker-priests. Like those before him, Martin Lockley has an uncanny ability to get beneath an extinct animal’s skin and bring it to life. In so doing, he helps us see the world through a different lens.

Filled with fascinating anecdotes and surprising discoveries, The Eternal Trail initiates us into the art and science of tracking, while offering a poetic reflection on the continuity of life.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

1998: Wizard. The life and times of Nikola Tesla. Biography of a genius

Nikola Tesla (1856-1943), credited as the inspiration for radio, robots, and even radar, has been called the patron saint of modern electricity. Based on original material and previously unavailable documents, this acclaimed book is the definitive biography of the man considered by many to be the founding father of modern electrical technology. Among Tesla’s creations were channeling of alternating current, fluorescent and neon lighting, wireless telegraphy, and the giant turbines that harnessed the power of Niagara Falls.

The book is illustrated with sixteen pages of photographs, including the July 20, 1931, Time magazine cover for an issue celebrating the inventor’s career.

(meer…)

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

1989: The politics of evolution. Morphology, medicine, and reform in radical London

Theories of evolution have been put forward for several decades before Darwin published his Origin of Species in 1859, but in the turbulent 1830s they were abominated by the respectable scientists at Oxford and Cambridge. Why? Adrian Desmond finds an answer by looking not at the wealthy Oxbridge gents but at the radicals, Dissenters, and atheists in London’s medical schools and secular university, where materialist theories of life flourished.

Lamarck’s ideas about evolution and Geoffroy’s theory of a “unity of plan” in animals were imported into Britain in the 1820s by medical dissidents and were soon adopted by the radical underworld. Such theories were politically useful to fierce democrats intent on leveling society, and at the cut-price anatomy schools, medical unions, and new University of London (whose founders hoped to “crush bigotry”) activists saw in evolution a means of attacking the natural theology of the Oxbridge Anglicans and the hated hospital consultants. These upper-class scholars and surgeons in turn feared that talk of life being powered by base Nature rather than the Godhead would wreck the paternalistic system on which their privileges depended.

The dread of being lumped with the agitators, Desmond contends, actually prevented Darwin from publishing his own theory of evolution until twenty years later. Many clerics clung to the notion of a static nature periodically updated by God, but in time a group of Coleridge’s disciples at the Royal College of Surgeons developed a sophisticated theory of change to rival the radicals’ own. Desmond concludes his story with the decline of the radicals as these Tories took the initiative.

The Politics of Evolution exploits a wealth of rarely examined material – radical tracts, medical newspapers, and manuscripts – to give fresh insight into pre-Darwinian anatomy and evolution. It provides a vivid portrait of a hectic, bustling London and its scientific lowlife, full of grit, humor, drunkenness, and bankruptcies. It also contains the first account of the private medical schools, analyzes the reform movements within the learned societies, looks at the role of Dissenting teachers, and relates the scientific and social views of the city’s leading comparative anatomists: Robert Grant (the first to talk of “evolution” in a modern sense), P. M. Roget, W. B. Carpenter, T Southwood Smith, and Richard Owen. By providing the view “from below”, a dimension missing from previous histories of biology, it changes our understanding of science, medicine, and society in nineteenth-century England.

(meer…)

Genre: Big history, Science & Philosophy

2015: Flappers. Six women of a dangerous generation

For many young women, the 1920s felt like a promise of liberty. It was a period when they dared to shorten their skirts and shingle their hair, to smoke, drink, take drugs and to claim sexual freedoms. In an era of soaring stock markets, consumer expansion, urbanization and fast travel, women were reimagining both the small detail and the large ambitions of their lives.

In Flappers, acclaimed biographer Judith Mackrell follows a group of six women – Diana Cooper, Nancy Cunard, Tallulah Bankhead, Zelda Fitzgerald, Josephine Baker and Tamara de Lempicka – who, between them, exemplified the range and daring of that generation’s spirit. For them, the pursuit of experience was not just about dancing the Charleston and wearing fashionable clothes. They made themselves prominent among the artists, icons and heroines of their age, pursuing experience in ways that their mothers could never have imagined, seeking to define what it was to be young and a woman in an age where the smashing of old certainties had thrown the world wide open.

Talented, reckless and wilful, with personalities that transcended their class and background, they rewrote their destinies in remarkable, entertaining and sometimes tragic ways. And between them they blazed the trail of the New Woman around the world.

(meer…)

Genre: Art & Design, Big history, Biography

2008: Challenging the gifted child. An open approach to working with advanced young readers

Gifted children are quick on the uptake, can be frustrated by repetition and easily become impatient when unchallenged. Challenging the Gifted Child outlines a tried and tested approach for encouraging able children to focus their active minds in a productive way and discover the joy and value of reading. The author explains the criteria for choosing appropriate reading for the child and describes ways to help deepen their understanding of both literature and language. Using examples from the author’s extensive experience, this book encourages the development of independent learning skills and will help parents and educators to create a personalized reading programme for a gifted child at home or small groups of children in school. Photocopiable materials are included, along with samples of reading lists for different age groups. This book provides practical advice for working with advanced young readers and will be an ideal resource for anyone who has responsibility for educating a gifted child.

(meer…)

Genre: Gifted children, Writing & Media

2000: Gifted books, gifted readers. Literature activities to excite young minds

Stretch young minds to creative and productive thought with some of the best literature currently available. Polette shows you how to promote critical thinking, decision making, and problem solving through building excitement for the reading experience and increasing students’ active participation in learning. She offers suggestions for creative reproduction, elaboration, rearrangements and transformations of text to help children connect reading content to their own experiences. A wonderful resource for elementary and middle school teachers of the gifted, these books and activities can be used in any classroom. Also an important read for college-level courses on curriculum for the gifted and children’s literature.

(meer…)

Genre: Gifted children, Writing & Media

Close