Hoogbegaafd zijn | Being gifted 2018-02-05T16:29:35+00:00

Hoogbegaafd zijn

2017: Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen

Een vernieuwende kijk op hoe het potentieel van hoogbegaafden tot volle ontwikkeling kan komen

Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet omgaan met hoge verwachtingen.

In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te staan.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2017: Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in

Hoogbegaafdheid is geen garantie op succes en veel hoogbegaafde volwassenen voelen zich vaak al hun hele leven ‘anders’. Je vermoedt wel dat je bijzondere gaven hebt, maar toch kun je worstelen met jezelf en met je omgeving. Je ervaart onbegrip op je werk, raakt regelmatig in conflict of hebt moeite met relaties. Als je er op volwassen leeftijd achter komt dat je hoogbegaafd bent, dan vallen veel puzzelstukjes op hun plaats en gaat er een nieuwe wereld voor je open. Je beseft dat er meer mensen zoals jij zijn.

De zes auteurs zetten recente wetenschappelijke inzichten over hoogbegaafdheid op een rij en voegden daar waardevolle praktijkervaringen aan toe. Zo bundelden de redacteurs al deze deskundigheid in dit buitengewone boek.

Hoogbegaafde volwassenen, zet je gaven intelligent en positief in besteedt ruim aandacht aan vragen die spelen onder hoogbegaafden: Hoe vind ik aansluiting bij anderen? Waarom ben ik zo gevoelig en hoe ga ik daar mee om? Hoe maak ik keuzes? Hoe ga ik verder? In dit boek lees je hoe je als hoogbegaafde jezelf kunt zijn en hoe je je kwaliteiten positief kunt inzetten voor een gelukkig en succesvol leven.

Let op: dit boek promoot een organisatie en schetst mogelijk een vertekend beeld.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen

2015: Verborgen hoogbegaafdheid. Een gids voor leerkrachten

Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen. Hoogbegaafden vertellen zelf over het verborgen blijven van hun hoogbegaafdheid en welke impact dit heeft gehad. Ze geven ook suggesties om te voorkomen dat bij anderen in de toekomst hun hoogbegaafdheid verborgen blijft.

Op basis van deze verhalen geeft de auteur een aantal handvatten aan leerkrachten, zodat zij hoogbegaafdheid tijdig kunnen signaleren en er adequaat mee om kunnen gaan. Hij gaat uitvoerig in op de kwestie van het tijdig inspringen op een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong van een kind, onder andere met behulp van suggesties voor een observatieverslag. In nagenoeg alle levensverhalen komen de onderwerpen onderpresteren, onbekendheid met hoogbegaafdheid en faalangst aan de orde. Deze onderwerpen krijgen dan ook uitvoerig de aandacht.

Leerkrachten (en ook toekomstige leerkrachten) kunnen deze gids gebruiken om hun onderwijs zo in te richten dat zij alert zijn en hoogbegaafdheid tijdig signaleren. Daarnaast kunnen ook volwassenen die menen dat ze met een verborgen hoogbegaafdheid te maken hebben herkenning vinden.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2015: Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en dé hoogbegaafde bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels. En je noodgedwongen aanpassen omdat het lijkt alsof je echte ik niet past binnen de sociale normen. Dat hebben de auteurs allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij – en bepleiten zij – een andere kijk op hoogbegaafdheid. Vanuit dit kader bespreken zij een aantal belangwekkende thema’s: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests. Ook komt de stand van zaken vanuit de wetenschap aan bod en noteren zij een staalkaart aan ervaringen van jongere en oudere hoogbegaafden. Aan het slot van elk hoofdstuk staan uitgebreide tips en adviezen aan ouders, leerkrachten en kinderen om beter om te leren gaan met hoogbegaafdheid.

Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om prestaties. Het gaat er zelfs niet om dat je het beste uit hoogbegaafden haalt. Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar willen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. En met de opgedane inzichten uit Een andere kijk op hoogbegaafdheid kun je je ‘zijn’ sturen in de richting die jij wilt.

Let op: niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2015: Vechten tegen verveling. Gevangen in een bore-out

Frouke is 31, hoogopgeleid en aan de slag in haar eerste job in de privésector als ze instort. De diagnose: een bore-out, na een maandenlang gevecht tegen intense verveling. Door het zware taboe dat rustte op verveling op het werk hield ze al die tijd de schijn hoog voor haar collega’s, vrienden en familie. Maar op haar werk telde ze elke minuut van de dag af en haar vrije tijd bracht ze vaak apathisch door op een stoel. Tot haar lichaam voor haar besliste.

In Vechten tegen verveling vertelt Frouke openhartig over de jaren voor de instorting en de maanden van ziekteverlof die erop volgen. Ze deelt de immense schaamte, de frustratie vanwege het taboe en de invloed van verveling op haar lichaam en manier van denken. Op basis van wetenschappelijke literatuur en haar eigen ervaring licht ze de (potentiele) oorzaken, het verloop en de symptomen van een bore-out toe. Ze vertelt ook over haar herstel en de hulp die ze moest zoeken. Frouke hoopt met dit boek mensen in gelijkaardige situaties de herkenning en erkenning te bieden waar ze zelf zolang naar heeft gezocht en die absoluut noodzakelijk zijn in het herstelproces.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2014: Van mavo tot Harvard

In het boek ‘Van mavo tot Harvard’ neemt Peter Riezebos je mee op zijn bizarre reis van zijn tijd op de basisschool, via een klinische opname, naar studeren op Harvard en hoe dit nou kon gebeuren. Hij gaat daarbij in op vragen als: Hoe werkt ons onderwijs? Wat is ADHD of bijvoorbeeld autisme? En wat betekenen deze stoornissen voor jou of je kinderen met betrekking tot leren en onderwijs? Peter neemt je mee op reis door de hersenen en het onderwijs. Geïllustreerd door zijn levensverhaal verduidelijkt Peter Riezebos verstandelijke obstakels als autisme, ADHD, motivatie, faalangst, intelligentie en hoogbegaafdheid en bespreekt hij hoe deze zich verhouden tot lezen, leren en studeren. Peter laat in dit boek zien hoe zijn grootste valkuilen, zijn grootste successen werden. Oftewel van zittenblijvende mavo leerling tot onderzoeker aan Harvard.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnoses en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

>>2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults<<

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2011: Ongekend hoogbegaafd. 13 portretten

Hoogbegaafdheid is tegenwoordig een bekend begrip. Maar hoe is het om hoogbegaafd te zijn? De kennis hierover is beperkt tot theoretische studies en tests. Wanneer er van hoogbegaafdheid sprake is, gaat met meestal óver de mensen, kinderen vaak, die hoogbegaafd zijn en hoe met hen om te gaan. Het begrip van binnenuit is nog beperkt.

Ongekend hoogbegaafd bevat portretten van elf volwassenen en twee pubers die vertellen hoe ze omgaan met hoogbegaafdheid en daarin hun weg vinden. Duidelijk wordt hoe een voordeel lastig kan zijn en hoe het, onder welke voorwaarden, voordeliger wordt. De uiteenlopende ervaringen zijn aangevuld met een inleidende beschouwing en een hoofdstuk over consequenties voor het onderwijs.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2008: Hoogbegaafd. Dat zie je zó! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Herkent u zich in deze typering? Of iemand uit uw omgeving? Grote kans dat uzelf hoogbegaafd bent of dat die ander het is. Hoe kwam deze definitie tot stand? En – belangrijker nog – wat kunt u ermee?

Maud Kooijman-van Thiel (1955) is gezinssocioloog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker. Samen met twintig experts zocht zij naar de kern van wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Op het symposium ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó!’ deden Kooijman en enkele van haar collega’s, Noks Nauta, Frans Corten en Willem Kuipers, verslag van deze zoektocht. In dit boek wordt het ‘Delphi-model Hoogbegaafdheid’ gepresenteerd. Een existentieel model, dat empowerment van hoogbegaafden beoogt. De vraag komt aan de orde of excellente prestaties een noodzakelijke voorwaarde voor hoogbegaafdheid zijn. Een lans wordt gebroken voor het ‘uit de kast komen’ van gewone, maar zeker ook succesvolle hoogbegaafden. En storytellers vertellen over hun leven als hoogbegaafde.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen

2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid

Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit je niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving. Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen. Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten.

De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen. Zij bieden, naast de voor veel hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen.

Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, P&O’ers en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen. Talent kan zo herkend en erkend worden en daarmee tot grote bloei komen!

>>2016: Gifted workers. Hitting the target<<

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2007: Verleid jezelf tot excellentie. Gereedschap voor extra intelligente mensen

Wat zijn extra intelligente mensen? Excellentie, wat is dat? Is het arrogant om excellent te willen zijn? Ben ik wel goed genoeg?

Extra intelligente mensen herkennen zich wezenlijk in drie of meer van de vijf karakteristieke kenmerken: intellectueel vaardig, buitengewoon nieuwsgierig, een sterke behoefte aan autonomie, grenzeloos en mateloos in het najagen van interesses en een combinatie van emotionele onzekerheid en intellectuele zelfverzekerdheid.

Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af. Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen.

In een prettig leesbare stijl krijg je toelichting op het begrip extra intelligentie (Xi), de verschillen en overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid en op de zeven facetten van de Xidentiteit. Via de metafoor van het labyrint werk je stapsgewijs toe naar een duurzame expressie van je excellentie.

Dit boek is geschreven voor iedereen die met extra intelligente mensen te maken heeft: voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn en voor wie beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.

Let op: niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

Let op: dit boek promoot een bedrijf en schetst mogelijk een vertekend beeld.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen

2007: Het geheim van de uitblinker

In Het geheim van de uitblinker proberen de psychologen Vittorio Busato en Frenk van Harreveld meer inzicht te krijgen in wat ‘uitblinkers’ in totaal verschillende domeinen met elkaar gemeen hebben. De auteurs interviewden daartoe zo’n twintig personen uit de wereld van sport, muziek, kunst, ondernemen en wetenschap wier talent en prestaties niet meer ter discussie staan.

Alle geïnterviewden reflecteren open over hun talent en wat zij denken gemeen te hebben met andere uitblinkers. Hoe verklaren zij hun prestaties? Hoe belangrijk is erkenning? Welke persoonlijkheidseigenschappen zijn cruciaal? Is uitblinken vooral een kwestie van inspiratie, of juist van transpiratie? Busato en Van Harreveld sluiten af met een populairwetenschappelijk essay waarin zij een psychologischer antwoord formuleren op de vraag wat het geheim van de uitblinker is.

Het geheim van de uitblinker bevat interviews met onder anderen Hans Teeuwen, Loek van Wely, Pierre Bokma, Frits van Oostrom, Marlies Dekkers, Joost Zwagerman, Rineke Dijkstra, Sergio Herman en Eddy Terstall.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2003: Het Mensaquotiënt

In dit boek kan iedereen met belangstelling voor het IQ, informatie vinden over intelligentie in het algemeen en hoge intelligentie in het bijzonder.Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het meten van intelligentie, de diverse soorten intelligenties, controverses en de facetten die behoren bij het leven met een hoge intelligentie. Daarnaast bevat het boek een kennismaking met de Vereniging Mensa Nederland, haar leden, geschiedenis, activiteiten en toelatingseis.

Let op: dit boek promoot een organisatie en geeft mogelijk een vertekend beeld.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde volwassenen

2017: Meer dan intelligent. De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen

Een vernieuwende kijk op hoe het potentieel van hoogbegaafden tot volle ontwikkeling kan komen

Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog een ander kan niet omgaan met hoge verwachtingen.

In dit baanbrekende boek leggen hoogbegaafdheidsexperts Tessa Kieboom en Kathleen Venderickx de vele valkuilen bloot die aanwezig talent kunnen fnuiken. Maar ze reiken ook concrete tools aan die hoogbegaafden kunnen helpen om hun talenten te laten floreren en gelukkiger in het leven te staan.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2016: Hoogbegaafde kinderen opvoeden. Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich vanaf de vroege kleuterjaren niet in hun sas. Het sterke contrast tussen hun heel snelle cognitieve ontwikkeling en de andere ontwikkelingsaspecten, is vaak een bron van irritatie en onzekerheid.

Op zulke momenten hebben deze kinderen iemand nodig die hen begrijpt en vooral iemand die om hen geeft. Het spreekt voor zich dat ouders, maar ook leerkrachten, in deze jaren een cruciale rol spelen. Het is precies in deze vroege jaren dat bepaalde gedragspatronen zich inslijpen tot blijvende gewoontes. Daarom is het zo belangrijk dat volwassenen vroeg starten met een specifieke begeleiding voor deze kinderen en dit het liefst vòòr de leeftijd van 4 à 5 jaar. Dit boek wil de lezer wegwijs maken in deze bijzondere behoeften aan begeleiding. Het bevat honderden tips over wat best wel te doen en wat liever niet te doen bij het begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Begrip en steun van volwassenen geeft niet enkel richting aan de ontwikkeling van het kind, maar reikt vooral modellen van sterkte aan, waarop het kind nadien kan terugvallen.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2016: Lekker zelluf doen! Waarom hoogbegaafde kinderen (soms) achteroverleunen, en wat je daaraan kunt doen

Wat doe je als je hoogbegaafde zoon of dochter bijna niet meer in beweging komt, thuis of op school? Hoe krijg je je kind dan weer in de actiestand? Daarover het praktijkboek Lekker zelluf doen! Het legt op een heldere manier uit waarom juist slimme kinderen het bijltje er soms bij neergooien en geeft je een helder stappenplan om het tij te keren. Ook interessant voor leerkrachten.

Let op: dit boek promoot een bedrijf en schetst mogelijk een vertekend beeld.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2015: Verborgen hoogbegaafdheid. Een gids voor leerkrachten

Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen. Hoogbegaafden vertellen zelf over het verborgen blijven van hun hoogbegaafdheid en welke impact dit heeft gehad. Ze geven ook suggesties om te voorkomen dat bij anderen in de toekomst hun hoogbegaafdheid verborgen blijft.

Op basis van deze verhalen geeft de auteur een aantal handvatten aan leerkrachten, zodat zij hoogbegaafdheid tijdig kunnen signaleren en er adequaat mee om kunnen gaan. Hij gaat uitvoerig in op de kwestie van het tijdig inspringen op een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong van een kind, onder andere met behulp van suggesties voor een observatieverslag. In nagenoeg alle levensverhalen komen de onderwerpen onderpresteren, onbekendheid met hoogbegaafdheid en faalangst aan de orde. Deze onderwerpen krijgen dan ook uitvoerig de aandacht.

Leerkrachten (en ook toekomstige leerkrachten) kunnen deze gids gebruiken om hun onderwijs zo in te richten dat zij alert zijn en hoogbegaafdheid tijdig signaleren. Daarnaast kunnen ook volwassenen die menen dat ze met een verborgen hoogbegaafdheid te maken hebben herkenning vinden.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2015: Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en dé hoogbegaafde bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door prikkels. En je noodgedwongen aanpassen omdat het lijkt alsof je echte ik niet past binnen de sociale normen. Dat hebben de auteurs allen zelf ervaren en vanuit deze ervaringen beschrijven zij – en bepleiten zij – een andere kijk op hoogbegaafdheid. Vanuit dit kader bespreken zij een aantal belangwekkende thema’s: intelligentie, gedrag, prikkelverwerking, onderwijs, een andere kijk op onderzoek en tests. Ook komt de stand van zaken vanuit de wetenschap aan bod en noteren zij een staalkaart aan ervaringen van jongere en oudere hoogbegaafden. Aan het slot van elk hoofdstuk staan uitgebreide tips en adviezen aan ouders, leerkrachten en kinderen om beter om te leren gaan met hoogbegaafdheid.

Het gaat bij hoogbegaafdheid niet om prestaties. Het gaat er zelfs niet om dat je het beste uit hoogbegaafden haalt. Mariken Althuizen, Esther de Boer en Nathalie van Kordelaar willen duidelijk maken dat hoogbegaafdheid gaat om je ‘zijn’ dat zich ontwikkelt in de loop van je leven. En met de opgedane inzichten uit Een andere kijk op hoogbegaafdheid kun je je ‘zijn’ sturen in de richting die jij wilt.

Let op: niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2015: Ik ben een kind, gelukkig & gevoelig hoogbegaafd

Dit boek is een samenvoeging van de boeken Gelukkig hoogbegaafd en Gevoelig hoogbegaafd, aangevuld met een hoofdstuk over hoogbegaafde meisjes.

Gelukkig hoogbegaafd

In het boek Gelukkig hoogbegaafd, geeft de auteur handen en voeten aan de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. De wijze waarop zij dat doet is gebaseerd op haar ervaring dat hoogbegaafde kinderen pas gaan leren en ontwikkelen, als ze gelukkig zijn. Daarvoor is een kennis en begrip van de levensbehoefte van hoogbegaafde kinderennodig. Om haar visie te verduidelijken, gebruikt de auteur veel praktijkvoorbeelden en geeft ze tips die zowel thuis, op school als op de kinderopvang toepasbaar zijn. Dit boek is een handreiking aan iedereen die geïnteresseerd is in hoogbegaafde kinderen. Bovenal is het een ode aan de kinderen die de auteur de afgelopen jaren heeft mogen zien opbloeien in haar plusgroepen.

Gevoelig hoogbegaafd

Vaak ontstaan de vragen, twijfels en worstelingen van hoogbegaafde kinderen niet alleen vanuit een hoog IQ. Ze komen ook vanuit hun gevoeligheid, vanuit een verhoogd bewustzijn. Hoogbegaafde kinderen nemen meer waar. Alle intense ervaringen die hoogbegaafde kinderen en volwassenen iedere dag weer opdoen, hebben een plek nodig, moeten verwerkt worden. Hiervoor zijn vertrouwen en zelfrefl ectie nodig. Wanneer hoogbegaafde kinderen en volwassenen zichzelf beter leren begrijpen, krijgen ze meer grip op hun leven en kunnen ze een gelukkiger leven gaan leiden. Door middel van de praktijkverhalen in Gevoelig hoogbegaafd geeft de auteur meer inzicht in hoe volwassenen een betere begeleiding kunnen geven aan gevoelig hoogbegaafde kinderen. Om deze verhalen te ondersteunen, is gebruikgemaakt van de kennis van onderzoekers op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Let op: dit boek promoot een bedrijf en schetst mogelijk een vertekend beeld.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2015: Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is

Over hoogbegaafdheid doen nog altijd veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen en jongeren zouden op school een luilekkerleven leiden, en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met een ‘succesgarantie’ in huis! Toch zijn hoogbegaafde kinderen vaak juist erg kwetsbaar en hebben ze grote nood aan begrip en een aangepaste begeleiding, zowel op school als thuis. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem!

In dit volledig geactualiseerde basisboek over hoogbegaafdheid zet Tessa Kieboom, de autoriteit op het vlak van onderzoek naar hoogbegaafdheid, ouders en leerkrachten op een heel praktische manier op weg om kinderen beter te begeleiden.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2014: Van mavo tot Harvard

In het boek ‘Van mavo tot Harvard’ neemt Peter Riezebos je mee op zijn bizarre reis van zijn tijd op de basisschool, via een klinische opname, naar studeren op Harvard en hoe dit nou kon gebeuren. Hij gaat daarbij in op vragen als: Hoe werkt ons onderwijs? Wat is ADHD of bijvoorbeeld autisme? En wat betekenen deze stoornissen voor jou of je kinderen met betrekking tot leren en onderwijs? Peter neemt je mee op reis door de hersenen en het onderwijs. Geïllustreerd door zijn levensverhaal verduidelijkt Peter Riezebos verstandelijke obstakels als autisme, ADHD, motivatie, faalangst, intelligentie en hoogbegaafdheid en bespreekt hij hoe deze zich verhouden tot lezen, leren en studeren. Peter laat in dit boek zien hoe zijn grootste valkuilen, zijn grootste successen werden. Oftewel van zittenblijvende mavo leerling tot onderzoeker aan Harvard.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnoses en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

>>2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults<<

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2013: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.

Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen ook bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtenwereld van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen. Daarvoor geeft dit boek een schat aan praktische tips en adviezen.

De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted Children is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. De auteurs zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland. Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2012: Hoogbegaafde pubers. Onderweg naar hun toekomst

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoge eisen stellen aan jezelf, niet weten hoe je moet studeren, twijfelen over een vervolgstudie, je anders voelen dan anderen …

In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op school, hun ervaringen met of juist zonder vrienden, hun idealen en dromen. In elf hoofdstukken willen de auteurs hoogbegaafde jongeren (in de tienerleeftijd) en hun ouders bereiken met ervaringen en informatie. Deze verhalen kunnen daarnaast ook voor leraren, psychologen en artsen van grote waarde zijn, waardoor zij in hun werk deze jongeren (eerder) herkennen en beter met hen kunnen omgaan.

De auteurs, Janneke Breedijk, leerkracht en Specialist in Gifted Education, en Noks Nauta, bedrijfsarts, psycholoog en deskundig op het gebied van hoogbegaafde volwassenen, verzamelden gegevens op basis van interviews en vulden de verkregen informatie aan met professionele en persoonlijke ervaringen. Ze hopen dat jongeren door het lezen over de verschillende personages meer inzicht in zichzelf zullen krijgen en op basis daarvan de weg vinden naar een succesvol en gelukkig leven als hoogbegaafde volwassene.

Hoogbegaafde pubers, onderweg naar hun toekomst is een wegwijzer op het pad dat iedere jongere zelf moet vinden.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2011: Knappe koppen in de klas

Hoog)begaafde leerlingen hebben veel in hun mars. Toch komt dat er niet altijd uit. Dit boek laat zien hoe talentvolle leerlingen in het basisonderwijs wél tot excellente prestaties komen. De leerkracht blijkt de sleutel. Als hij zijn instructie en onderwijsaanbod óók afstemt op deze leerlingen, leidt dat tot hogere leeropbrengsten. De auteurs beschrijven heel concreet hoe leerkrachten met kleine aanpassingen in hun les (hoog)begaafde leerlingen de uitdaging kunnen bieden die zij nodig hebben.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2011: Ongekend hoogbegaafd. 13 portretten

Hoogbegaafdheid is tegenwoordig een bekend begrip. Maar hoe is het om hoogbegaafd te zijn? De kennis hierover is beperkt tot theoretische studies en tests. Wanneer er van hoogbegaafdheid sprake is, gaat met meestal óver de mensen, kinderen vaak, die hoogbegaafd zijn en hoe met hen om te gaan. Het begrip van binnenuit is nog beperkt.

Ongekend hoogbegaafd bevat portretten van elf volwassenen en twee pubers die vertellen hoe ze omgaan met hoogbegaafdheid en daarin hun weg vinden. Duidelijk wordt hoe een voordeel lastig kan zijn en hoe het, onder welke voorwaarden, voordeliger wordt. De uiteenlopende ervaringen zijn aangevuld met een inleidende beschouwing en een hoofdstuk over consequenties voor het onderwijs.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2011: Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoe weet je of een kind hoogbegaafd is? Kun je hoogbegaafdheid op jonge leeftijd ontdekken? Hoe ga je als ouder of leerkracht met een hoogbegaafd kind om? Op deze en andere vragen geeft Hoogbegaafdheid bij kinderen antwoord. Dit boek geeft uitleg en praktische tips bij het opvoeden en stimuleren van hoogbegaafde kinderen op de basisschool en middelbare school. Het is een volledig herziene bewerking van Hoogbegaafde kinderen thuis en op school, dat inmiddels in twaalf talen (en landen) is verschenen. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en pedagogiek zijn erin opgenomen.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2010: Zie je me wel? Motiveren van begaafde leerlingen in het VWO

De leerling die de hooggespannen verwachtingen maar niet waarmaakt is in het onderwijs een bekend fenomeen. Begaafde leerlingen hebben vaak een extra duwtje nodig. Zodra aandacht wordt besteed aan hun bijzondere talenten, autonomie en creativiteit, kunnen zij zich ontwikkelen tot gelukkige leerlingen.

In dit boek worden drie projecten beschreven: het verbredingsproject, het POP-project (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en het TOP-project (Toekomstgericht Ontwikkelings Plan). Doel van het verbredingsproject is het verbreden van kennis van leerlingen die meer kunnen en meer willen dan de gemiddelde leerling. Het POP-project is een methode om onderpresterende begaafde leerlingen tot en met de derde klas te motiveren. In het TOP-project tenslotte helpen onderpresteerders vanaf de vierde klas elkaar om motivatie voor het schoolse leren te ontwikkelen.

Vanaf dan moet er weer gepresteerd, gepland, zelfstandig geleerd worden. In al deze projecten wordt steeds ingegaan op signalering, begeleiding en contacten met de ouders. Het geheel is een praktische handleiding met een wetenschappelijke onderbouwing waarmee scholen direct aan de slag kunnen.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2009: Hoogbegaafd, nou én? Ontdek-boek over hoogbegaafdheid

Wat is dat nu precies, hoogbegaafd zijn? Wanneer ben je dan hoogbegaafd? En moet je daar dan iets mee, met dat hoogbegaafd?

Dit boek geeft antwoorden op deze en nog veel meer vragen over hoogbegaafdheid. En vooral over hoe dat nu voor jou voelt, zeker als je de uitzondering in de klas of je omgeving bent. Want soms kan het best lastig zijn dat je hoogbegaafd bent. Soms ook leuk. In ieder geval ben je in een aantal opzichten gewoon anders dan andere, ‘gemiddeld’ begaafde kinderen. Dat ‘anders zijn’ ervaar je misschien wel elke dag.

Als ervaren adviseur en therapeut van hoogbegaafde kinderen verheldert Lammers van Toorenburg, theoretisch en praktisch, hoe hoogbegaafde kinderen de wereld om zich heen kunnen ervaren. Daarbij spreekt ze de kinderen persoonlijk aan en gebruikt hun eigen taal.

Alle tot nu toe verschenen literatuur over hoogbegaafdheid is geschreven over hen, niet voor hen. Terwijl zij er wel elk moment van hun leven mee te maken hebben.

Specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: je ‘anders’ of eenzaam voelen, onderpresteren, verveling op school, pesten, aanpassen, leerstijlen. Ze laat zien hoe deze problemen kunnen ontstaan en reikt volop manieren aan om daar mee om te gaan.

Voor kinderen van 5 tot 99 jaar!

Let op: niet alle theorieën en modellen in dit boek zijn wetenschappelijk gefundeerd.

Let op: dit boek promoot een bedrijf en schetst mogelijk een vertekend beeld.

(meer…)

Genre: Hoogbegaafde kinderen

2009: Handboek hoogbegaafdheid

Het Handboek hoogbegaafdheid biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise een of meerdere hoofdstukken voor dit handboek. Zo ontstonden vijftien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in drie delen.

In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van de begaafde leerling. Onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen komen aan de orde. De hoofdstukken zijn erop gericht om zo snel mogelijk in de eigen groep of in de eigen school aan de slag te kunnen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema ‘begaafd en bijzonder’ meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het Handboek hoogbegaafdheid is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in een daaraan gelieerde instelling en vanuit professioneel oogpunt meer kennis over hoogbegaafdheid wil verwerven.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen

2017: Het hoogstimulatieve kind. Hoe ga je om met kinderen die gevoeligheid combineren met druk en emotioneel intens gedrag

Hooggevoeligheid kan samengaan met druk en emotioneel intens gedrag. Het kind is gevoelig, hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar kan ook moeilijk te corrigeren zijn. Hij lijkt niet te willen luisteren en reageert met boze buien. Op school heeft hij moeite met concentreren, met stil zitten en verstoort hij nogal eens de les.

Ouders hebben vaak al van alles geprobeerd, maar hun kind blijft ‘de baas spelen’ in huis, zo leggen ze uit. Hij wil gewoon niet luisteren, is de gedachte, of: hij heeft een (te) sterke wil. Om je kwaliteiten vorm te geven gaat het echter niet om de wil, maar om vaardigheden. Een druk-gevoelig kind (in dit boek ‘hoogstimulatief’ genoemd) snapt best hoe hij zich moet gedragen en wil daar ook graag aan voldoen, maar hij beschikt niet over de vaardigheden om dat te realiseren.

Vaardigheden zijn te oefenen, daarom biedt dit boek een stappenplan voor ouders om hun kind te leren met lastige situaties om te gaan. Zodat ongewenst gedrag vermindert en de kwaliteiten van hooggevoeligheid beter tot hun recht komen.

Een boek vol tips voor ouders om hun druk-gevoelige kind te begrijpen en te begeleiden; en voor iedereen die meer wil weten over de drukke variant van hooggevoeligheid.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties

2016: Hoogsensitief

Wat is hoogsensitiviteit en wat is het niet?

Hoe bepalen we wie hoogsensitief is?

Hoe gaan we ermee om op school en op de werkvloer?

Liefst 1 op de 5 personen is hoogsensitief. Dat is meer dan 1 miljoen Vlamingen en meer dan 3 miljoen Nederlanders. Toch werden mensen met hoogsensitiviteit lange tijd stiefmoederlijk behandeld door de wetenschap. Bovendien is de alternatieve informatie die mensen kunnen lezen in blogs, kranten en tijdschriften niet altijd even betrouwbaar.

Hoogsensitief biedt een stand van zaken van het huidige wetenschappelijke onderzoek. Het legt uit wat hoogsensitiviteit is, hoe je het kunt herkennen en hoe je kunt omgaan met de problemen die hoogsensitieve personen soms, maar zeker niet altijd, ervaren.

Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere professional die met hoogsensitieve mensen in contact komt.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Werk & Ondernemen

2015: Wiebelen en friemelen. Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren

Leerlingen die altijd met hun stoel zitten te wippen of zich het liefst de hele dag verschuilen in hun capuchon; iedere leraar kent ze wel. Het lijkt alsof deze leerlingen niet betrokken zijn bij de les en totaal niet opletten. Lastig gedrag, zou je denken, maar in werkelijkheid zetten deze leerlingen juist allerlei trucs in om juist wél bij de les te kunnen blijven. Ze zijn zintuiglijk onder- of overprikkeld en proberen hun balans te herstellen.

Met dit boek kunnen leraren eindelijk de hulp bieden die deze leerlingen zo hard nodig hebben. Op een heldere en boeiende manier wordt uitgelegd hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, zowel bij de leerlingen als de leraar zelf. Leraren leren op een andere manier naar leerlingen kijken: door een zogenaamde SI-bril. Met deze bril op zien zij de afwijkende prikkelverwerking en kunnen daar snel, eenvoudig en met meer begrip op reageren. Zonder gebruik te maken van een diagnose, medicijnen of therapie.

Dit boek is vooral héél praktisch. Er zijn veel (didactische) tips die het klaslokaal en de les zintuigen-vriendelijk maken en zo het leerrendement voor alle leerlingen verhoogt. Door gebruik te maken van een slim keuzeschema wordt gedrag snel herkend, waarna er gekozen kan worden uit meer dan 250 tips en strategieën om de leerling te helpen. Ook worden situaties buiten het klaslokaal besproken, zodat begeleiders goed voorbereid aan de slag kunnen. Met dit boek wordt duidelijk hoe nuttig het is om te wiebelen en friemelen in de klas!

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties

2015: Gevoeligheid in de klas. Herkenning en begeleiding van hoogsensitieve en hoogstimulatieve kinderen op de basisschool

Eén op de vijf leerlingen in de klas is een gevoelig kind: empathisch, sociaal, creatief en erg open voor indrukken en prikkels. Een dergelijk kind kan de schoolomgeving soms als overweldigend en onveilig ervaren. Met gevolg dat het kind zich vooral druk en opstandig of juist kwetsbaar en angstig gedraagt en de schoolresultaten achterblijven bij de verwachtingen.

Met enkele kleine aanpassingen kan een gevoelig kind zich al een stuk veiliger voelen in de klas. De auteur maakt onderscheid in leerlingen die ‘stil’-gevoelig (hoogsensitief) en die ‘druk’- gevoelig (hoogstimulatief) zijn. Een dergelijk onderscheid is gewenst, omdat de aard van de gevoeligheid verschilt en daarmee ook de aanpak en de houding naar de leerling toe.

Dit boek maakt duidelijk hoe je gevoelige kinderen in de klas kunt herkennen, wat hun kwaliteiten en hun valkuilen zijn en bij welke begeleiding zij zich het meest gekend en gesteund weten, zodat hun onderwijsplek veilig genoeg is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De uitleg in dit boek is praktisch, de vele tips en voorbeelden halen de praktijk dichtbij.

Gevoeligheid in de klas is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders in het basisonderwijs. Maar ook voor ouders met een gevoelig kind op de basisschool biedt dit boek waardevolle informatie.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties

2014: Van mavo tot Harvard

In het boek ‘Van mavo tot Harvard’ neemt Peter Riezebos je mee op zijn bizarre reis van zijn tijd op de basisschool, via een klinische opname, naar studeren op Harvard en hoe dit nou kon gebeuren. Hij gaat daarbij in op vragen als: Hoe werkt ons onderwijs? Wat is ADHD of bijvoorbeeld autisme? En wat betekenen deze stoornissen voor jou of je kinderen met betrekking tot leren en onderwijs? Peter neemt je mee op reis door de hersenen en het onderwijs. Geïllustreerd door zijn levensverhaal verduidelijkt Peter Riezebos verstandelijke obstakels als autisme, ADHD, motivatie, faalangst, intelligentie en hoogbegaafdheid en bespreekt hij hoe deze zich verhouden tot lezen, leren en studeren. Peter laat in dit boek zien hoe zijn grootste valkuilen, zijn grootste successen werden. Oftewel van zittenblijvende mavo leerling tot onderzoeker aan Harvard.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp

Verkeerde diagnoses voor hoogbegaafden veroorzaken vaak onnodig lijden. De kenmerken van hoogbegaafdheid worden dan verkeerd geïnterpreteerd. Deze creatieve en zeer getalenteerde kinderen en volwassenen krijgen te horen dat zij een gedragsstoornis of emotionele stoornis hebben zoals ADD/ADHD, Asperger of een depressie. Zij worden daarvoor ten onrechte behandeld of krijgen onnodige medicatie. Dit boek helpt psychologen, pedagogen, leraren en andere professionals goed onderscheid te maken tussen pathologische gedragingen en gedrag dat ‘normaal’ is voor hoogbegaafden. Het boek bevat een overzicht van misdiagnoses en behandelingen met vele voorbeelden. Daarnaast geven de auteurs veel praktische aanwijzingen.

>>2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults<<

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2013: Brein bedriegt. Autisme en normale tot hoge begaafdheid

Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord ‘Asperger’ in de titel: het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken met meer dan 15.000 verkochte exemplaren. Voor heel wat mensen betekende Brein bedriegt een eerste moment van herkenning en zelfs de uitweg uit een jarenlange zoektocht naar een diagnose. Sindsdien is het aantal begaafde personen met een diagnose uit het autismespectrum spectaculair toegenomen. Er zijn ook heel wat nieuwe inzichten in het autisme zoals zich dat uit bij mensen met een normale of hoge intelligentie. En naast de toenmalige hardnekkige misverstanden zijn er ook nieuwe ontstaan. Zoals: iedereen is een beetje autistisch. Of: het autistisch brein bedriegt nog steeds…

In deze compleet herziene editie herleest Peter Vermeulen het oorspronkelijke boek en biedt hij nieuwe inzichten, onder meer over diagnostiek en begeleiding. De inhoud is nieuw, de stijl dezelfde als toen.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties

2009: Handboek hoogbegaafdheid

Het Handboek hoogbegaafdheid biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise een of meerdere hoofdstukken voor dit handboek. Zo ontstonden vijftien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in drie delen.

In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van de begaafde leerling. Onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen komen aan de orde. De hoofdstukken zijn erop gericht om zo snel mogelijk in de eigen groep of in de eigen school aan de slag te kunnen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema ‘begaafd en bijzonder’ meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het Handboek hoogbegaafdheid is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in een daaraan gelieerde instelling en vanuit professioneel oogpunt meer kennis over hoogbegaafdheid wil verwerven.

(meer…)

Genre: Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen

2013: Basisboek mediërend leren

Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal.

Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, maar er zijn altijd groeimogelijkheden.

In plaats van te zoeken naar een passende diagnose en daar de aandacht op te richten, heeft de begeleider de uitdagende taak om zijn leerling, cliënt of medewerker zo te begeleiden dat hij de ruimte, energie en durf heeft om zich verder te ontwikkelen. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn onder meer het gebruikmaken van de aanwezige kwaliteiten, het uitbreiden van de cognitieve gereedschapskist (cognitieve functies) en de liefdevolle, op ontwikkeling gerichte interactiestijl van de begeleider (mediatie). Deze voorwaarden (en nog een aantal andere) worden gebundeld in het concept Mediërend Leren.

In dit boek wordt een pleidooi gehouden voor Mediërend Leren en haar waarde voor elk mens in ontwikkeling en voor elke begeleider die hem hierbij begeleidt. Tegelijkertijd is het een basisboek waarin de (theoretische) grondslagen en werkwijzen van het concept Mediërend Leren beschreven worden.

(meer…)

Genre: Ontwikkelingspsychologie

2013: Het drama van het begaafde kind

We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen wel onszelf veranderen, onszelf ‘repareren’, onze verloren integriteit heroveren. Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn geschiedenis kent en ermee leeft.

(meer…)

Genre: Liefde & Relaties, Ontwikkelingspsychologie, Rouw & Trauma

2015: De zeven levens van Wubbo Ockels

Wubbo Ockels was vooral bekend als ruimtevaarder of milieuvoorvechter. Hij initieerde grote, inspirerende projecten. In De zeven levens van Wubbo Ockels toont zijn dochter Gean juist een persoonlijk portret van hem en schetst een beeld van de man achter de prestaties. Wubbo Ockels vertelde Gean in 2009 dat hij op dat moment zijn zesde leven leidde. Samen reisden zij naar de plaatsen waar vijf levensbedreigende gebeurtenissen plaatsvonden. Niet alleen om het verleden op te zoeken, maar vooral om te kijken naar de ontwikkeling van zijn levensspoor daarna.

Gean laat naast zijn emotionele, ideologische en filosofische kant, ook Ockels’ opmerkelijke kijk op tijd en zwaartekracht zien. Voor deze herdruk blikt Gean in een extra hoofdstuk terug op zijn ‘laatste leven’. In dit zevende leven vormt Wubbo zijn duurzaamheidsboodschap ‘Happy Energy’ en bepleit dat wij allen ‘astronaut van ruimteschip Aarde’ zijn.

(meer…)

Genre: Biografie

2015: Vechten tegen verveling. Gevangen in een bore-out

Frouke is 31, hoogopgeleid en aan de slag in haar eerste job in de privésector als ze instort. De diagnose: een bore-out, na een maandenlang gevecht tegen intense verveling. Door het zware taboe dat rustte op verveling op het werk hield ze al die tijd de schijn hoog voor haar collega’s, vrienden en familie. Maar op haar werk telde ze elke minuut van de dag af en haar vrije tijd bracht ze vaak apathisch door op een stoel. Tot haar lichaam voor haar besliste.

In Vechten tegen verveling vertelt Frouke openhartig over de jaren voor de instorting en de maanden van ziekteverlof die erop volgen. Ze deelt de immense schaamte, de frustratie vanwege het taboe en de invloed van verveling op haar lichaam en manier van denken. Op basis van wetenschappelijke literatuur en haar eigen ervaring licht ze de (potentiele) oorzaken, het verloop en de symptomen van een bore-out toe. Ze vertelt ook over haar herstel en de hulp die ze moest zoeken. Frouke hoopt met dit boek mensen in gelijkaardige situaties de herkenning en erkenning te bieden waar ze zelf zolang naar heeft gezocht en die absoluut noodzakelijk zijn in het herstelproces.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2014: Robin Williams. Als het lachen stopt

Op 11 augustus 2014 werd bekend dat Robin Williams, geliefd acteur, dood was gevonden in zijn huis in Californie. Ook kwam naar buiten dat hij vermoedelijk zelfmoord had gepleegd. Uit de hele wereld volgden geschokte reacties: hoe was het mogelijk dat zo’n getalenteerd man, die ogenschijnlijk alle geluk van de wereld bezat, besloten had uit het leven te stappen? Was het zijn depressie, de diagnose Parkinson, het floppen van zijn laatste televisieserie, of toch iets anders?

Deze biografie is een ode aan de geniale acteur en warme persoonlijkheid die Robin Williams was. Ook probeert Emily Hebert een antwoord te vinden op het raadsel van zijn zelfmoord.

Zijn leven, zijn humor, zijn betrokkenheid en zijn depressies, dit is Robin Williams ten voeten uit.

(meer…)

Genre: Biografie, Kunst & Ontwerp

2012: Hedy. Feministe, politica, actievoerster

Waar Hedy d’Ancona ook komt, ze trekt de aandacht, al een leven lang. Met haar gevarieerde en enerverende loopbaan in het cabaret, bij de televisie, als oprichtster van Opzij en Man Vrouw Maatschappij (MVM) en geruime tijd in de Haagse en Europese politiek, behoort Hedy d’Ancona tot de inner circle van het Amsterdamse culturele leven, samen met haar partner Aat Veldhoen.

Leonoor Meijer zoomt in op twee belangrijke kernthema’s in Hedy’s leven. Als Hedy nog maar een kind is, sterft haar Joodse vader in een werkkamp bij Auschwitz en komt haar moeder er alleen voor te staan. Deze gebeurtenissen leiden ertoe dat Hedy in haar persoonlijke en politieke leven strijdt voor een fatsoenlijk immigratiebeleid en feminisme. In alles voelt Hedy de noodzaak geen dag onbenut te laten, omdat ze beseft ‘hoeveel benarder het leven kan zijn’.

(meer…)

Genre: Biografie, Kunst & Ontwerp

2012: Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland

Nederlands eerste vrouwelijke hoogleraar was géén gejaagde, zenuwzieke en gecompliceerde vrouw, constateerde een krant in 1917 met enige verbazing. Buitengewoon was ze, in meer dan één opzicht. Met haar bulderende lach, haar liefde voor partijtjes, drank en dans, haar afkeer van handwerkjes, huwelijk en andere zinloze conventies, haar opgewektheid, gastvrijheid en mensenkennis veroverde Johanna Westerdijk een unieke plaats in een door mannen gedomineerde wereld. Onder haar leiding groeide een oude villa in Baarn uit tot het centrum van een wereldomspannend netwerk van wetenschappers en industriëlen.

‘Werken en feesten vormt schoone geesten’ werd haar levensmotto, in steen gebeiteld boven de deur van het laboratorium. Haar verhaal geeft een verrassende inkijk in de wetenschappelijke wereld van het interbellum en in het leven van een buitengewone vrouw.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2011: Ongekend hoogbegaafd. 13 portretten

Hoogbegaafdheid is tegenwoordig een bekend begrip. Maar hoe is het om hoogbegaafd te zijn? De kennis hierover is beperkt tot theoretische studies en tests. Wanneer er van hoogbegaafdheid sprake is, gaat met meestal óver de mensen, kinderen vaak, die hoogbegaafd zijn en hoe met hen om te gaan. Het begrip van binnenuit is nog beperkt.

Ongekend hoogbegaafd bevat portretten van elf volwassenen en twee pubers die vertellen hoe ze omgaan met hoogbegaafdheid en daarin hun weg vinden. Duidelijk wordt hoe een voordeel lastig kan zijn en hoe het, onder welke voorwaarden, voordeliger wordt. De uiteenlopende ervaringen zijn aangevuld met een inleidende beschouwing en een hoofdstuk over consequenties voor het onderwijs.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2008: Joke Smit. Biografie van een feministe

‘Een ontaarde moeder, een koolviswijf, een praktiserend nudist’ – zo typeerde Joke Smit zichzelf in een van haar boeken. Ze maakte zich al los van het geloof van haar ouders toen dat nog niet in de mode was. Ze had al een vrij huwelijk toen de seksuele revolutie nog niet in zicht was. En ze combineerde het moederschap met een volledige baan toen werken voor getrouwde vrouwen nog als taboe werd beschouwd.

In 1967 werd ze beroemd met ‘Het onbehagen bij de vrouw’. Dat artikel, waarin ze ook haar eigen ervaringen als vrouw en als werkende moeder beschreef, werd het startschot voor de Tweede Feministische Golf in Nederland. Korte tijd later richtte ze, samen met Hedy d’Ancona, de actiegroep Man Vrouw Maatschappij op, manifesteerde ze zich in de PvdA en werd ze de motor achter talloze feministische initiatieven. Joke Smit bleef daarbij haar eigen koers varen. Haar feminisme was radicaal, haar politieke strategie sociaaldemocratisch, haar inborst calvinistisch en haar levenshouding libertair.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis

2007: Het geheim van de uitblinker

In Het geheim van de uitblinker proberen de psychologen Vittorio Busato en Frenk van Harreveld meer inzicht te krijgen in wat ‘uitblinkers’ in totaal verschillende domeinen met elkaar gemeen hebben. De auteurs interviewden daartoe zo’n twintig personen uit de wereld van sport, muziek, kunst, ondernemen en wetenschap wier talent en prestaties niet meer ter discussie staan.

Alle geïnterviewden reflecteren open over hun talent en wat zij denken gemeen te hebben met andere uitblinkers. Hoe verklaren zij hun prestaties? Hoe belangrijk is erkenning? Welke persoonlijkheidseigenschappen zijn cruciaal? Is uitblinken vooral een kwestie van inspiratie, of juist van transpiratie? Busato en Van Harreveld sluiten af met een populairwetenschappelijk essay waarin zij een psychologischer antwoord formuleren op de vraag wat het geheim van de uitblinker is.

Het geheim van de uitblinker bevat interviews met onder anderen Hans Teeuwen, Loek van Wely, Pierre Bokma, Frits van Oostrom, Marlies Dekkers, Joost Zwagerman, Rineke Dijkstra, Sergio Herman en Eddy Terstall.

(meer…)

Genre: Biografie, Hoogbegaafde volwassenen, Werk & Ondernemen

2005: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929

Iedereen kent haar als de eerste vrouw in Nederland die werd toegelaten tot een universiteit, de eerste vrouw die afstudeerde als arts, de eerste vrouw die promoveerde, de eerste vrouw die een artsenpraktijk opende en de eerste vrouw die zich op een kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wilde laten plaatsen. Maar wie was deze eigenzinnige vrouw die met grote vanzelfsprekendheid haar plek in de wereld opeiste? Gedreven door een onwrikbaar gevoel voor rechtvaardigheid betwistte Aletta Jacobs waar zij kon de fatsoensregels die vrouwen belemmerden in hun vrije tijd. Zij werd uiteindelijk de spil en de ziel van de Nederlandse beweging voor vrouwenkiesrecht. Haar wapens daarbij waren een scherp politiek en strategisch inzicht, humor, toewijding, idealisme, onuitputtelijke energie en doorzettingsvermogen.

Met gevoel voor het sprekende detail beschrijft Mineke Bosch de lange weg die Aletta Jacobs aflegde van ‘eenvoudig dorpskind’ uit een joods doktersgezin in de Groninger veenkoloniën tot wereldburgeres die op bezoek ging bij de paus én de president van Amerika om hun persoonlijk de resoluties van het Haagse Vrouwencongres voor de vrede aan te bieden.

(meer…)

Genre: Biografie, Grote geschiedenis, Wetenschap & Filosofie

2015: Opstandig hoogbegaafd. Een intieme getuigenis

In deze intieme getuigenis over een leven op zoek naar liefde neemt Abel Abelson je mee naar zijn universum: dat van een hoog sensitieve hoogbegaafde.

In een directe stijl zonder franjes of omwegen vertelt Abel zijn leven: hoe het was, hoe het is, hoe het kan zijn. Over zijn ouders van wie echt begrip te veel gevraagd is. Over hiërarchische hellen en spirituele zelfmoordpogingen die, gelukkig, mislukken. Over met lede ogen aanzien hoe een wereld die in brand staat, geblust wordt met petroleum. Over liefdesrelaties die, hoe hij ook probeert, gedoemd zijn te mislukken. Maar ook: over die ene relatie die, wat hij ook doet, alleen maar kan lukken. Ze bestaat.

Dit boek is een ontmoeting. Geen zoveelste recept voor zelfrealisatie, geen twintig truken uit de hoge hoed om met hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid ”om te gaan”. Herinneringen, ideeën, avonturen, flash backs en flash forwards tussen kindertijd en heden, realiteit en fictie wisselen elkaar af en vormen samen een pakkend relaas. Over al wat mis kan gaan voor een hoog sensitieve hoogbegaafde, maar ook: over het licht aan het eind van de tunnel. Over liefde die echt liefde is. En over leven dat echt leven is.

(meer…)

Genre: Autobiografie

2014: Van mavo tot Harvard

In het boek ‘Van mavo tot Harvard’ neemt Peter Riezebos je mee op zijn bizarre reis van zijn tijd op de basisschool, via een klinische opname, naar studeren op Harvard en hoe dit nou kon gebeuren. Hij gaat daarbij in op vragen als: Hoe werkt ons onderwijs? Wat is ADHD of bijvoorbeeld autisme? En wat betekenen deze stoornissen voor jou of je kinderen met betrekking tot leren en onderwijs? Peter neemt je mee op reis door de hersenen en het onderwijs. Geïllustreerd door zijn levensverhaal verduidelijkt Peter Riezebos verstandelijke obstakels als autisme, ADHD, motivatie, faalangst, intelligentie en hoogbegaafdheid en bespreekt hij hoe deze zich verhouden tot lezen, leren en studeren. Peter laat in dit boek zien hoe zijn grootste valkuilen, zijn grootste successen werden. Oftewel van zittenblijvende mavo leerling tot onderzoeker aan Harvard.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Bijzondere populaties, Hoogbegaafde kinderen, Hoogbegaafde volwassenen

2013: Mijn broer en ik

Op 22-jarige leeftijd maakte mijn broer een einde aan zijn leven.
Onverwacht.
Zonder reden.
Na zijn dood veranderde mijn leven en mijn kijk op zijn leven.
Was hij hoogbegaafd? Lag daar een reden?

(meer…)

Genre: Autobiografie

2012: Moederkerk. De ondergang van Rooms Nederland

De almacht van de priester, het gezinsgeluk van de jaren vijftig: het waren de idealen van het Rijke Roomse Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed. Maar toen kwamen de vernieuwing en verwarring van de jaren zestig. Het was voor de gewone gelovigen alsof er geen god meer was, geen hemel en geen ‘meneer pastoor’. Tot overmaat van ramp zagen ze hun kinderen achter nieuwe, aardse goden aan lopen: Marx, Mao, Che. Aan het sterfbed van de vader werd er weer gebeden, een Weesgegroetje om het goed te maken. In Moederkerk schetst Jos Palm de ondergang van het Nederlandse katholicisme zoals die nog niet eerder werd beschreven, in een familiegeschiedenis die het verhaal vertelt van een eeuw en van een gezin.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis

2011: Schelpen en beschaving. De evolutionaire zienswijze van Geerat Vermeij

Dit boek biedt een persoonlijke en in veel opzichten onconventionele kijk op evolutie en het menselijk bestaan. De evolutietheorie vormt het fundament voor een wereldbeeld waarin de natuurlijke strijd om het bestaan en het functioneren van de menselijke beschaving en economie samenkomen. Daarvan uitgaand kunnen we begrijpen waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan en hoe wij en de rest van de levende natuur in onze weergaloos mooie wereld betekenis krijgen. Geerat Vermeij, een van de interessantste intellectuelen van deze tijd, is een gedreven auteur. Hij is bereid om risico’s te nemen in een poging het (zeer) grote geheel in beeld te brengen. Zo ontvouwt zich een grensverleggend en uitdagend betoog over de verstrekkende invloed van evolutionaire processen.

(meer…)

Genre: Autobiografie, Grote geschiedenis, Toekomst & Maatschappij, Wetenschap & Filosofie

Being gifted

2017: The power of different. The link between disorder and genius

The Power of Different is an illuminating and uplifting examination of the link between brain differences and aptitude. Psychologist and bestselling author Gail Saltz presents the latest scientific research and profiles famous geniuses and lay individuals who have been diagnosed with all manner of brain ‘problems’ – including learning disabilities, ADD, anxiety, depression, bipolar disorder, schizophrenia and autism. Saltz shows that the source of our struggles can be the origin of our greatest strengths. Rooted in her experience as a professor and practicing psychiatrist, and based on the latest neurological research, Saltz demonstrates how specific deficits in certain areas of the brain are directly associated with the potential for great talent. She also shows how the very conditions that can cause difficulty at school, in social situations, at home or at work, are bound to creative, disciplinary, artistic, empathetic and cognitive abilities. In this pioneering work, readers will find engaging scientific research and stories from historical geniuses and everyday individuals who have not only made the most of their conditions, but who have flourished because of them. Enlightening and inspiring, The Power of Different shows how the unique wiring of every brain can be a source of strength and productivity, and can contribute to the richness of our world.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Special populations

2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults

Gifted children and adults are frequently misdiagnosed, particularly those who are twice-exceptional (2e). This much-anticipated second edition of a best-selling book is your guide to help prevent that. Some of our brightest, most creative children and adults are misdiagnosed as having behavioral or emotional disorders such as ADD/ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Bipolar Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, or Asperger’s Disorder. Many receive unneeded medications and/or inappropriate counseling. How can this happen? Physicians, psychologists, and counselors often are unaware of characteristics of gifted children and adults that mimic pathological diagnoses. Seven prominent healthcare professionals guide parents and professionals to distinguish between behaviors that are pathological and those that are “normal” for gifted individuals.

Topics include:

 • The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) and ICD-10
 • Diagnoses most commonly given to gifted children and adults
 • Learning disabilities and other 2e issues
 • Allergies, asthma, and hypoglycemia
 • Addictive disorders
 • Issues for gifted adults
 • Advice for selecting a counselor or healthcare professional

>>2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp<<

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

2016: Gifted workers. Hitting the target

Living and working with giftedness is not always easy – either for the gifted themselves or for the people around them. Potentially, gifted people are original, creative, full of vitality, passionate and constructive employees. They are very valuable, both in their jobs and in society.

But not all gifted people succeed in making their talents visible. They lose track and get trapped in their own pitfalls. A potentially powerfully creative personality without clear direction may best be compared to an unguided missile. Someone who cannot be coached, cannot collaborate or communicate, a know-it-all, an antisocial, elusive person.

Among colleagues and employers (and among partners and friends) this behavior creates irritation, anxiety and uncertainty. Talents remain hidden and a vicious cycle starts. Gifted people lose direction in life and work, and lose their way. What a waste of all that talent…. !

This book presents eleven case studies of gifted adults, each trying to find his or her own way after losing direction. Often a trigger from the environment was needed for them to start their individual voyages of discovery.

The authors − occupational physician and psychologist Noks Nauta and psychologist Sieuwke Ronner − take their examples from their personal and professional experiences. In addition to these case histories, which gifted people often recognize from their own experiences and which they identify with − sometimes smiling, sometimes crying − the authors also offer concrete tools that may help gifted people to find their talents and put them to good use.

Employers, occupational and insurance physicians, psychologists, career coaches, human resource managers and others who come into contact with gifted employees, can also benefit from this book.

The goal is to help recognize talent, even when it is hidden, acknowledge people’s gifts and help the gifted and their talents to grow and flourish.

>>2007: Ongeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid<<

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2016: Your rainforest mind. A guide to the well-being of gifted adults and youth

Do you long to drive a Ferrari at top speed, but find yourself stuck in rush hour traffic? Do you simultaneously feel like “not enough” and “too much”? Like the rain forest, are you sometimes intense, multilayered, colorful, overwhelming, complex, idealistic? And, like the rain forest, have you met too many chainsaws?

Enter Paula Prober, M.S., M.Ed. In Your rainforest mind, Paula explores the challenges faced by gifted adults and youth, and will help you tap into your inner creativity, find peace, and discover the limitless potential that comes with Your rainforest mind.

(meer…)

Genre: Gifted adults

2015: Bright adults. Uniqueness and belonging across the lifespan

You were bright, perhaps gifted, as a child, but what about now that you are an adult? You may still find that you seem more intense or sensitive than others, feel different, perhaps are impatient, and remain puzzled as to where you fit in the world. This book is for you.

Dr. Ellen Fiedler guides us through the life stages of gifted adults, including their experiences, tasks, and challenges they face during their journeys. Using a sailing methaphor, she provides perspective to help us anticipate the shoals, currents, and sandbars of life, including:

 • College planning and entering the workforce
 • Finding kindred spirits
 • Romantic relationships and marriage
 • Parenthood
 • Midlife quests
 • Mentoring others
 • Growing old gifted
 • Running aground

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

2014: Gifted and sick. Life at the intersection of high ability and neuroimmune disease

What happens when capable, high-achieving people become sick with chronic Lyme disease, myalgic encephalomyelitis (ME), chronic fatigue syndrome (CFS), fibromyalgia, multiple chemical sensitivity (MCS), or similar diseases? Up until now, the topic hasn’t been studied, but, building on interviews with 20 gifted patients, A. M. Runyan details the unique challenges this group can face around diagnosis, appearing healthier than they truly are, peer groups, career struggles, underemployment, and changes in identities. For patients with above-average intelligence or impressive former careers, this book is an essential guide to remembering and understanding who they are. For families, friends, doctors, and researchers, it can provide a guide to helping these unique patients to meet their needs – both health-wise and intellectually. Rather than sticking to the trite advice to simply accept one’s losses, this book has a new perspective on thriving as an illness survivor with high ability. While this book focuses on certain diseases, the advice and perspectives would apply to gifted adults with any kind of chronic or severe illness or disability.

 • Risks intelligent patients face, including delayed diagnosis and doctors underestimating their degree of cognitive impairment
 • The importance of career and vocational rehabilitation for gifted patients
 • Reasons that gifted patients might not see themselves as gifted
 • 65 “Recognized illness privileges” that most neuroimmune disease patients go without
 • Case studies and personal insights from 20 patients
 • Possible correlations between neuroimmune disease and intelligence

A. M. Runyan explores some factors that contribute to the erasure of gifted neuroimmune illness patients, both in their own views of themselves as well as in their peer groups, families and among professionals such as doctors and therapists. This book contributes to understanding of intersectionality of being both gifted and sick.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Special populations

2013: Why smart people hurt

The challenges smart and creative people encounter often include anxiety, over-thinking, mania, sadness, and despair.

Specifically, the challenges that smart people face include:

 • “racing brain syndrome”
 • living in an anti-intellectual culture
 • finding ideas worth loving
 • dealing with boredom and hypersensitivity
 • finding meaning in their lives and their work
 • struggling to achieve success

In Why smart people hurt, psychologist Dr. Eric Maisel draws on his many years of work with the best and the brightest to pinpoint these often devastating challenges and offer solutions based on the groundbreaking principles and practices of natural psychology. Learn to use logic and creativity to cope with the problems of having a brain that goes into overdrive at the drop of a hat. Questions at the end of each chapter guide readers to creative individualized roadmaps to a calm and meaningful life.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2013: Searching for meaning. Idealism, bright minds, disillusionment, and hope

Bright idealists often find themselves disillusioned and searching for meaning in today’s world. Grasping for answers can lead to existential depression. Searching for meaning helps idealists understand their struggles and describes various ways in which they attempt to cope with their disillusionment. Helpful information and suggestions provide courses of action to nurture idealism, hope, happiness, and contentment.

 • Where does idealism come from?
 • Inquiring minds want to know
 • Disillusionment and depression
 • Life meaning and existential concerns
 • Awareness and acceptance
 • Coping styles that feed illusions
 • Coping styles that go beyond illusions
 • Hope, happiness, and contentment

(meer…)

Genre: Gifted adults, Life lessons

2013: Off the charts. Asynchrony and the gifted child

The editors have brought together 19 essays by renowned gifted education specialists (see below for the full list) to produce this important new publication for 2013.

Off the Charts is an exploration of the effects of asynchronous development on gifted children and adults. It contains sections on Asynchrony and the Individual, Asynchrony and the Family, Asynchrony and Learning and chapters describe the nature of asynchrony, methods of dealing with the challenges of asynchrony, and recommendations for adapting education in a variety of settings. A Bibliography on Asynchronous Development provides extensive further reading.

The contributors’ contention is that Gifted Education should be from a child-centered perspective, rather than from a ‘product perspective’ in which the emphasis is on achievement, competition and outer recognition. The child-centered approach concentrates on self-development and personal growth and fosters interrelatedness and wholeness.

It is an important resource for parents, teachers, counselors, and others concerned with the optimal development of gifted to highly-gifted individuals.

The book is dedicated to Annemarie Roeper (1918-2012) who before she died contributed a chapter.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2012: Supporting emotional needs of the gifted. 30 essays on giftedness. 30 years of SENG

To celebrate its 30th anniversary, Supporting Emotional Needs of the Gifted (SENG) offers a collection of 30 essays from leading experts in the gifted community on such topics as parenting gifted children, living with the intensity that often accompanies giftedness, counseling and educating gifted individuals, and giftedness in diverse communities and special needs populations.

Attention: this book promotes an organisation.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children

2012: The insanity hoax. Exposing the myth of the mad genius

This groundbreaking book sheds new light on an old and destructive stereotype: the idea that the highly talented must suffer a lifetime of psychological torment in payment for their exceptional gifts. Despite exaggerated professional claims, widespread popular assumptions, and the dramatic parade of mad geniuses in the media, no one has ever proved that creative people are more prone to psychopathology than any other group. The Insanity Hoax tracks this fantasy s history from its birth in ancient Greece to today, showing how Plato’s benevolent divine madness slowly darkened into a symptom of bipolar disorder and why the myth is too deeply embedded in society to ever disappear. Psychologist, educator, and jazz writer Dr. Judith Schlesinger uses her decades of research and creative and clinical experience to make a convincing case, while providing a witty and entertaining read.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Special populations

2010: Gifted lives. What happens when gifted children grow up

This book reveals the dramatic story of twenty outstandingly gifted people as they grew from early promise to maturity in Britain. Recorded over the last 35 years by award-winning psychologist, Joan Freeman, these fascinating accounts reveal the frustrations and triumphs of her participants, and investigates why some fell by the wayside whilst others reached fame and fortune.

These exceptional people possess a range of intellectual, social and emotional gifts in fields such as mathematics, the arts, music and spirituality. Through their particular abilities, they were often conferonted with extra emotional challenges, such as over-anxious and pushy parents, teacher put-downs, social trip-wires, boredom and bullying in school and conflicting life chouces. Their stories illustrate how seemingly innocuous events could have devastating life-long consequences, and confront the reader with thought-provoking questions such as: Does having a brilliant mind help when you are ethnically different or suffering serious depression? How does a world-class pianist cope when repetitive strain injury strikes, or a young financier when he hits his first million? What is the emotional impact of grade-skipping?

Joan Freeman’s insights into the twists and turns of these lives are captivating and deeply moving. She shows us that while fate has a part to play, so does a personal outlook which can see and grab a fleeting chance, overcome great odds, and put in the necessary hard work to lift childhood prodigy to greatness. Readers will identify whith many of the intriguing aspects of these people’s lives, and perhaps learn something about themselves too.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Work life

2010: Gifted adults’ perception of giftedness. How giftedness influenced their graduate education

Many studies of gifted individuals emphasize the unique attributes that characterize giftedness and the intensity that gifted individuals bring to their interactions with people and the events in their lives. Gifted individuals’ self-perceptions of these characteristics and intensities influence how they address their innate drive to achieve. Few studies have focused on gifted adults’ self-perceptions. Of the studies that exist, most focus on perceptions of giftedness related to career and life success, while little is known about how these self-perceptions impact on later academic success. This book explores gifted adults’ self- perceptions of giftedness and how those perceptions influenced their pursuit of graduate studies. These individuals’ stories explore giftedness across the lifespan including their experiences and perceptions of education at all levels. This work provides insights into the emotional impact being labeled gifted has on an individual’s self- concept and academic identity.

(meer…)

Genre: Gifted adults

2009: Living with intensity. Understanding the sensitivity, excitability, and emotional development of gifted children, adolescents, and adults

Gifted children and adults are often misunderstood. Their excitement is viewed as excessive, their high energy as hyperactivity, their persistence as nagging, their imagination as not paying attention, their passion as being disruptive, their strong emotions and sensitivity as immaturity, their creativity and self-directedness as oppositional. This resource describes these overexcitabilities and strategies for dealing with children and adults who are experiencing them, and provides essential information about Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. Learn practical methods for nurturing sensitivity, intensity, perfectionism, and much more.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2008: Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Kazimierz Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration (TPD), which includes the widely known “overexcitabilities,” is one of the most influential theories in gifted education. This groundbreaking book, edited by Dr. Sal Mendaglio, brings together leading professionals, many of whom knew Dr. Dabrowski himself, and provides readers with a diversity of perspectives on TPD. It summarizes the research and application of TPD, as well as compares it to other theories of personality and psychological development. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration is a thought-provoking book that provides powerful insights and information not previously published about Dabrowski’s theory.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2007: The “I” of the beholder. A guided journey to the essence of a child

Dr. Roeper outlines the workings of the inner Self of a gifted child, with the hopes of expanding our world views. She explains how the Self is the key behind all of our actions and decisions. It is from this understanding that parents and teachers can maximize the unique Selves of gifted children, and, in turn, create a more harmonious world for past, present, and future gifted generations.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children, Life lessons

2004: Exceptionally gifted children

Exceptionally Gifted Children is unique. The first edition of this book, published in 1993, introduced 15 remarkable children, some of the most gifted young people ever studied, and traced their path through school, exploring their academic achievements (and in some cases enforced underachievement), their emotional development, their social relationships and their family relationships and upbringing. This new edition reviews these early years but also follows the young people over the subsequent ten years into adulthood.

No previous study has traced so closely and so sensitively the intellectual, social and emotional development of highly gifted young people. This 20 year study reveals the ongoing negative academic and social effects of prolonged underachievement and social isolation imposed on gifted children by inappropriate curriculum and class placement and shows clearly the long lasting benefits of thoughtfully planned individual educational programs. The young adults of this study speak out and show how what happened in school has influenced and still influences many aspects of their lives. Miraca Gross provides a clear, practical blueprint for teachers and parents who recognise the special learning needs of gifted children and seek to respond effectively.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

1999: Gifted grownups. The mixed blessings of extraordinary potential

Gifted Grownups, Marylou Kelly Streznewski’s unprecedented, 10-year study of 100 gifted adults, examines how being identified as a “smart kid” early on affects career choices, friendships, and romantic pairings later in life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world.

Traditionally, the gifted were measured in terms of intelligence only, and anyone with an IQ score higher than 130 was automatically grouped in with that misunderstood minority. Recently “giftedness” has been redefined to include qualities like extraordinary creative, leadership, or physical skills. Heightened perception, sensitivity, humor, and the ability to put complex ideas together quickly are also aspects of giftedness. These gifts affect the way talented adults react to their friends, families, jobs, and life challenges. Doing for gifted grownups what the bestselling Driven to Distraction did for adults with attention deficit, Gifted Grownups traces many types of gifted adults, including the high-testing, power-achieving Striver; the popular scholar or athlete Superstar; and the creative intellectual, free-spirit Independent. Here for the first time and in their own words, 100 gifted grownups, from ages 18 to 90, and a variety of family and educational backgrounds, occupations, social classes, and races, count the blessings and tally the costs of a high-powered mind.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Love & Relationships, Work life

1999: The gifted adult. A revolutionary guide for liberating everyday genius

Are you relentlessly curious and creative, always willing to rock the boat in order to get things done … extremely energetic and focused, yet constantly switching gears … intensely sensitive, able to intuit subtly charged situations and decipher others’ feelings? If these traits sound familiar, then you may be an Everyday Genius-an ordinary person of unusual vision who breaks the mold and isn’t afraid to push progress forward….

As thought-provoking as Daniel Goleman’s Emotional Intelligence, psychologist Mary-Elaine Jacobsen’s The Gifted adult draws on a wide range of groundbreaking research and her own clinical experience to show America’s twenty million gifted adults how to identify and free their extraordinary potential. Jacobsen presents the first practical tool for rating your Evolutionary Intelligence through an in-depth personality-type profile. Parents and teachers of the gifted will also discover vital information in this extraordinary book. For nothing about the characteristics and needs of gifted children can be truly understood until it is viewed within the context of the emerging gifted adult. Demystifying what it means to be an “everyday genius”, this book offers practical guidance for eliminating self-sabotage and underachievement, helping gifted adults and those who know, love, and work with them to understand and support the exceptional gifts inherent in these unique personality traits.

(meer…)

Genre: Gifted adults

1998: Talent in Context. Historical and social perspectives on giftedness

How does the gifted individual fare in a culture that values beauty over brains? Why do American women see giftedness as both an asset and a liability? Can we tease apart nature and nurture to understand how talent develops? Will we genetically engineer supersmart babies in the near future? In “Talent in Context”, ten eminent psychologists come together to address these and other provocative questions and to appreciate the various social and historical contexts within which giftedness evolves. The book’s lively dialogue explores how we define, assess, value and nurture talent.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children

2017: APA Handbook of giftedness and talent

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education.

It consists of six sections:

 • History and global perspectives on the gifted field and talent development;
 • Theories and conceptions of giftedness and talent development;
 • Gifted identification and assessment;
 • Gifted education;
 • Psychological considerations in understanding the gifted (e.g., the family, social and emotional considerations, friendships and peer relations); and
 • Special issues facing the gifted (e.g., policy and legal issues; the twice exceptional learner; underachievement and the gifted; ADHD and the gifted; suicide; perfectionism; bullying).

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults

Gifted children and adults are frequently misdiagnosed, particularly those who are twice-exceptional (2e). This much-anticipated second edition of a best-selling book is your guide to help prevent that. Some of our brightest, most creative children and adults are misdiagnosed as having behavioral or emotional disorders such as ADD/ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Bipolar Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, or Asperger’s Disorder. Many receive unneeded medications and/or inappropriate counseling. How can this happen? Physicians, psychologists, and counselors often are unaware of characteristics of gifted children and adults that mimic pathological diagnoses. Seven prominent healthcare professionals guide parents and professionals to distinguish between behaviors that are pathological and those that are “normal” for gifted individuals.

Topics include:

 • The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) and ICD-10
 • Diagnoses most commonly given to gifted children and adults
 • Learning disabilities and other 2e issues
 • Allergies, asthma, and hypoglycemia
 • Addictive disorders
 • Issues for gifted adults
 • Advice for selecting a counselor or healthcare professional

>>2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp<<

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

2016: Gifted and talented children with special educational needs. Double exceptionality

Gifted pupils who also have special needs often receive provision for the special need whilst the giftedness is overlooked. Children with such double exceptionality can become depressed, frustrated and misbehave, and may not fulfill their potential. Based on international research and practice, this practical text enables the reader to identify highly able pupils with special needs, such as ADHD, dyspraxia, and dyslexia, and then make provision for them within the mainstream school. The book offers three emerging themes: creating a positive, constructive and supportive learning environment; offering a cognitively challenging curriculum; and engaging the learners in partnership to understand and manage their learning support. Whilst aimed mainly at teachers and students at both primary and secondary levels, this book should also be of interest to educators, researchers and educational psychologists.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2016: Differentiating instruction for gifted learners. A case studies approach

Differentiating Instruction for Gifted Learners allows educators and stakeholders to examine issues related to differentiating curriculum and instruction in a variety of contexts. The case studies in this rich resource analyze various differentiation strategies and their benefits to promote classrooms where every student belongs, every student is valued, and every student is nurtured. The cases facilitate conversations about children and their unique needs by situating learning in authentic and meaningful contexts, with the goal of helping educators improve services and programs for gifted and talented students. “Things to Consider” guide the reader’s thinking without imparting an explicit action, recommendation, or solution. Discussion questions, activities, extensions, and suggestions for additional readings support the standards of excellence set forth in the revised NAGC-CEC Teacher Preparation Standards in Gifted and Talented Education and the NAGC-CEC Advanced Standards in Gifted Education Teacher Preparation.

(meer…)

Genre: Gifted children

2015: When gifted kids don’t have all the answers. How to meet their social and emotional needs

Gifted kids are so much more than test scores and grades. Still, it’s sometimes difficult to see past the potential to the child who may be anxious, lonely, confused, or unsure of what the future might bring. This book, now fully revised with updated information and new survey quotes, offers practical suggestions for addressing the social and emotional needs of gifted students. The authors present ways to advocate for gifted education; help gifted underachievers, perfectionists, and twice-exceptional students; and provide all gifted kids with a safe, supportive learning environment. Complete with engaging stories, strategies, activities, and resources, this book is for anyone committed to helping gifted students thrive. Includes online digital content.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2015: The social and emotional development of gifted children. What do we know?

The Social and Emotional Development of Gifted Children remains the only book that provides a comprehensive summary of the empirical research on the social and emotional development of gifted children by leading authorities in the field. It includes several features that make it the leading text on what we know about the social and emotional development of gifted children. For example, it summarizes the most significant findings from the empirical research on the topic. It also includes noteworthy variations that have been observed across cultural groups or global contexts. Each chapter also provides a short description of the practical applications that can be made from the research. This second edition includes an entirely new section on the psychosocial aspects of talent development, as well as addresses the burgeoning interest and research base regarding gifted performance. The text also includes several new topics that have emerged from the research in the past decade, such as the neuroscience of talent development and motivation for talent development.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children

2015: Reflections on gifted education

In this compelling book, more than 40 years of research and development are highlighted in a collection of articles published by Joseph S. Renzulli and his colleagues. Renzulli’s work has had an impact on gifted education and enrichment pedagogy across the globe, based on the general theme of the need to apply more flexible approaches to identifying and developing giftedness and talents in young people. This collection of articles and chapters has strong foundational research support focusing on practical applications that teachers can use to create and differentiate learning and enrichment experiences for high potential and gifted and talented students.

(meer…)

Genre: Gifted children

2015: Make them shine. Identification and understanding of gifted children under consideration of their social and emotional needs

This book will guide teachers and parents in the identification of gifted children, and it will help them to understand their social and emotional needs. The book’s contributors – who have decades of professional experience with gifted children and their families – provide practical guidance from different perspectives.

The topics covered include:

 • identification and characteristics of gifted children
 • motivation and underachievement
 • educational planning and the optimal development of giftedness and talents
 • parenting concerns
 • types of gifted programs
 • consulting gifted children.

(meer…)

Genre: Gifted children

2014: Dumbing down America. The war on our nation’s brightest young minds (and what we can do to fight back)

At a time when the U.S. education system consistently lags behind its international peers, Dumbing Down America shows exactly why America can’t keep up by providing a critical look at the nation’s schools through the eyes of the children whose minds are languishing in countless classrooms. Filled with specific examples of how gifted children are being shortchanged by a nation that believes smart kids will succeed on their own, Dumbing Down America packs a powerful message: If we want our nation to prosper, we must pay attention to its most intelligent youth. With more than 35 years of experience working with and for gifted children, author James R. Delisle provides a template of what can and must happen in America’s schools if they are to fulfill their mission of educating every child to the fullest potential. Dumbing Down America is a must-read for any individual who believes that the unfulfilled promises to gifted children must begin to be met in America’s schools today, not someday.

(meer…)

Genre: Gifted children

2014: The handbook of secondary gifted education

The second edition of this groundbreaking textbook is designed to help education professionals interested in building effective and comprehensive educational opportunities for gifted secondary students. The Handbook of Secondary Gifted Education offers an in-depth, research-based look at ways schools and classrooms can support the development of gifted adolescents. The book is the most comprehensive critical resource on this topic available. Each chapter of this educational resource is written by leading scholars and researchers in the field. The second edition includes sections on STEM, CCSS alignment, and 21st-century skills, along with discussion of working with secondary students in various content areas. The purpose of the book is to provide a research-based handbook that views gifted adolescents and their needs as the starting point for building an effective, integrated educational program.

(meer…)

Genre: Gifted children

2013: Challenging exceptionally bright children in early childhood classrooms

Support exceptionally bright children with strategies that challenge them to think with more complexity, depth, and creativity Nearly every group of children includes at least one exceptionally bright child. From the especially creative child to the child who has already mastered learning outcomes to the twice exceptional child, exceptionally bright children have a wide range of talents and behaviors. This book will help you understand what it means to be exceptionally bright in preschool and prekindergarten and help you guide children to reach their full potential. It includes three broad strategies-differentiation, conversation, and connection-for creating rich and satisfying learning experiences that meet the needs of all children. Use these techniques to adapt your practices, challenge children to think more deeply, and create opportunities for children to learn from each other throughout your literacy, math, and science curricula. You will also learn assessment methods that can help you identify exceptionally bright children and techniques to support children’s social-emotional development and strengthen your partnerships with families. When exceptionally bright children are supported and challenged, they will be more confident about their abilities to think and learn. And they will go on to make creative contributions to their future classroom communities.

(meer…)

Genre: Gifted children

2013: Education of the gifted and talented

For courses in Giftedness, and Gifted/Talented Education.

This top-selling comprehensive text by leaders in the field presents the best practices in gifted education.The sixth edition has been thoroughly revised, most notably with the latest research on acceleration, curriculum models, underachievement, culturally and economically disadvantaged students, gender issues, and dual exceptionalities. The content is further supported and enhanced by the inclusion of numerous practical strategies that can be implemented in the classroom, case studies that help teachers identify student needs, summaries of research on effective programs, emphasis on pedagogy and on social-emotional needs, heightened awareness of less visible sub-groups within gifted populations, and an amusing, witty writing style that adds to the appeal of this best-selling book.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2013: Off the charts. Asynchrony and the gifted child

The editors have brought together 19 essays by renowned gifted education specialists (see below for the full list) to produce this important new publication for 2013.

Off the Charts is an exploration of the effects of asynchronous development on gifted children and adults. It contains sections on Asynchrony and the Individual, Asynchrony and the Family, Asynchrony and Learning and chapters describe the nature of asynchrony, methods of dealing with the challenges of asynchrony, and recommendations for adapting education in a variety of settings. A Bibliography on Asynchronous Development provides extensive further reading.

The contributors’ contention is that Gifted Education should be from a child-centered perspective, rather than from a ‘product perspective’ in which the emphasis is on achievement, competition and outer recognition. The child-centered approach concentrates on self-development and personal growth and fosters interrelatedness and wholeness.

It is an important resource for parents, teachers, counselors, and others concerned with the optimal development of gifted to highly-gifted individuals.

The book is dedicated to Annemarie Roeper (1918-2012) who before she died contributed a chapter.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2012: If I’m so smart, why aren’t the answers easy? Advice from teens on growing up gifted

Based on surveys with more than 5,000 gifted adolescents and young adults, If I’m So Smart, Why Aren’t the Answers Easy? sheds light on the day-to-day experiences and stories of those growing up gifted. In their own enlightening words, teens share their experiences with giftedness, including aspects like friendships and fitting in with peers, school struggles and successes, worries about the future, and their family lives. By allowing teens to share their real-life stories firsthand, the book gives readers a self-study guide to the successes and pitfalls of being gifted teens in a world not always open to their unique and diverse needs. While reading, teens will be able to reflect on their own experiences through the engaging journaling and thought experiments included throughout the book, and their parents and teachers will enjoy hearing directly from other students about the topics their gifted teens face daily.

(meer…)

Genre: Gifted children

2012: Supporting emotional needs of the gifted. 30 essays on giftedness. 30 years of SENG

To celebrate its 30th anniversary, Supporting Emotional Needs of the Gifted (SENG) offers a collection of 30 essays from leading experts in the gifted community on such topics as parenting gifted children, living with the intensity that often accompanies giftedness, counseling and educating gifted individuals, and giftedness in diverse communities and special needs populations.

Attention: this book promotes an organisation.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children

2012: Growing up gifted. Developing the potential of children at school and at home

Growing Up Gifted, 8e features the most up-to-date research on gifted and talented education and covers students from preschool through secondary education.

Written by an internationally-known expert, this text explores who gifted learners are, how they become gifted, and discusses methods used to support their learning, growth, and development. Grounded in the latest research on brain function, this edition considers how these new findings can improve teaching tools and learning experiences for gifted students. Revised chapters address culturally responsive teaching, alternative environments, and various models for gifted education. Building on its trusted reputation, this edition helps readers understand intelligence, create environments that maximize gifts and talents, and implement services that develop the potential of gifted learners.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children

2012: Marienau. A daughter’s reflections

In 1929, Max and Gertrud Bondy opened the doors to Marienau, a progressive boarding school in rural Germany. After fleeing the Nazis in 1939, their daughter Annemarie and her husband George founded The Roeper School, still thriving today. These are Annemarie’s intimate memories of her childhood at Marienau. They render a portrait of the milieu that would birth the Bondy/Roeper family’s humanitarian philosophy-one that would evolve to profoundly impact the history of gifted education.

(meer…)

Genre: Autobiography, Big history, Gifted children

2012: Perfectionism and gifted children

Parents and educators expect gifted children to be well-behaved, studious, and hard working. Why, then, do so many have trouble in school? According to Dr. Rosemary Callard-Szulgit, perfectionism—the number one social-emotional trait of gifted children—can actually immobilize some children and cause social adjustment problems for others. This explains why so many of today’s gifted children do not, or cannot, complete school assignments or even follow through on personal responsibilities.

During her forty-five year career, Callard-Szulgit has helped hundreds of students and their parents recover from the harmful effects of being perfectionists. In her second edition of Perfectionism and Gifted Children, Callard-Szulgit provides practical insight into perfectionism, discussing why so many gifted children are perfectionists while also providing common sense solutions to the problems this presents. This book will be helpful to families and educators of gifted students, as well as to gifted children themselves. The expanded question and answer section will better help parents and teachers ease children’s anxieties and behaviors that stem from the problems of perfectionism. Appendixes list current associations and advocacy groups, Internet resources, journals and magazines that address the special needs of the gifted and talented.

(meer…)

Genre: Gifted children

2011: The gifted teen survival guide. Smart, sharp, and ready for (almost) anything

Based on new surveys of nearly 1,500 gifted teens, this book is the ultimate guide to thriving in a world that doesn’t always support or understand high ability. Full of surprising facts, survey results, step-by-step strategies, inspiring teen quotes, and insightful expert essays, the guide gives readers the tools they need to appreciate their giftedness as an asset and use it to make the most of who they are. The fourth edition has been revised for a new generation of high-end learners and includes information on twice-exceptionality, emotional and social intelligence, creativity, teen brain development, managing life online, testing and standards, homeschooling, International Baccalaureate programs, college alternatives, STEM careers, cyberbullying, and other hot topics.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2010: Twice-exceptional gifted children

Gifted students with disabilities, also referred to as twice-exceptional children, need the strategies in “Twice-Exceptional Gifted Children: Understanding, Teaching, and Counseling Gifted Students” in order to find success in the regular classroom. By offering a thorough discussion of twice-exceptional students based on research into how gifted students with disabilities learn, the author helps teachers and education professionals develop a broad understanding of the complex issues associated with gifted students who have disabilities. This comprehensive text provides an overview of who these students are, how teachers can tap into their strengths and weaknesses, and what educational strategies should be implemented to help these students succeed in school and beyond. The book will guide a collaborative team step-by-step through the process of identifying students’ needs, selecting modifications and accommodations, and developing a comprehensive plan to meet the diverse needs of twice-exceptional children. By implementing the strategies suggested in this book, teachers of twice-exceptional gifted students can ensure these students do not just survive in the classroom, but thrive.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2010: Parenting and teaching the gifted

Parents of gifted students have often experienced the frustration of trying to get an appropriate education for their children in public and private schools. Teachers have equally experienced the frustration of trying to educate these students due to classroom demands. Over the past two decades, Callard-Szulgit has accumulated well over 1,000 questions asked by parents in her gifted parenting classes, her graduate students of gifted education, education colleagues, and gifted students themselves. This user-friendly book offers common sense and educationally informative answers to the questions and dilemmas that parents and teachers seek. This book will be of interest to all who seek a fair and equitable education for the gifted.

(meer…)

Genre: Gifted children

2010 Explorations in giftedness

This book is a scholarly overview of the modern concepts, definitions, and theories of intellectual giftedness, and of past and current developments in the field of gifted education. The authors consider, in some detail, the roles of intelligence, creativity, and wisdom in giftedness and the interaction between culture and giftedness, as well as how giftedness can be understood in terms of a construct of developing expertise. The authors also review and discuss a set of key studies that address the issues of identification and education of children with intellectual gifts. This volume may be used as a summary overview of the field for educators, psychologists, social workers, and other professionals who serve intellectually gifted children and their families.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children

2010: The extremes of the Bell Curve. Excellent and poor school performance and risk for severe mental disorders

It has long been claimed that there is a strong association between high-intelligence, or exceptional creativity, and mental illness. In this book, James MacCabe investigates this claim, using evidence from Swedish population data. He finds evidence that children who achieve either exceptionally high, or very low grades at school, are at greater risk adult mental health disorders.

This book opens with an introduction to the epidemiology of psychosis with particular emphasis on cognitive performance and creativity. It goes on to provide a detailed description of the rationale, methods and population study involving nearly a million individuals conducted by Dr MacCabe in collaboration with colleagues in Stockholm, Sweden, and London, UK.

The Extremes of Bell Curve be of interest to mental health professionals including psychologists, psychiatrists and epidemiologists. It will also prove useful to those working in education.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2009: Living with intensity. Understanding the sensitivity, excitability, and emotional development of gifted children, adolescents, and adults

Gifted children and adults are often misunderstood. Their excitement is viewed as excessive, their high energy as hyperactivity, their persistence as nagging, their imagination as not paying attention, their passion as being disruptive, their strong emotions and sensitivity as immaturity, their creativity and self-directedness as oppositional. This resource describes these overexcitabilities and strategies for dealing with children and adults who are experiencing them, and provides essential information about Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. Learn practical methods for nurturing sensitivity, intensity, perfectionism, and much more.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2009: How the gifted brain learns

Identify, understand, and engage the full range of gifted learners with practical, brain-compatible classroom strategies!

What does it mean to be gifted and talented? The second edition of David A. Sousa’s best-selling How the gifted brain learns helps bring clarity to this topic, applying the latest neuroscientific findings to separate fact from fiction and provide teachers with practical strategies for engaging artistically and intellectually advanced learners.

This reader-friendly guide gives elementary and secondary teachers the help they need not only to recognize and challenge their gifted learners, but also to support gifted students who underachieve. Acknowledging that students are often gifted in specific subject areas, the text includes chapters dedicated to talents in language, math, and the arts. Special “From a teacher’s desk” sections offer classroom-tested examples of the instructional applications suggested by research. In addition to featuring new research and expanded curriculum ideas, this second edition helps answer questions about

 • How the brains of gifted students are different
 • How to gauge if gifted students are being adequately challenged
 • How to identify students who are both gifted and learning disabled
 • How improving programs for the gifted and talented benefits other students
 • How to better identify gifted minority students, who are often underrepresented in gifted programs

This resource is a one-stop shop of brain-compatible strategies for teaching the full range of gifted students!

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2009: Gifted adolescents

Part of Prufrock Press’ Practical Strategies Series in Gifted Education, Gifted Adolescents focuses on talent development in adolescence, critical issues facing adolescents, and implications for educational practice and parenting. The series offers 25 timesaving books on critical topics for educating gifted learners. Filled with practical information and advice, these books are ideal for classroom teachers, preservice teachers, and graduate students. In preparing this series, the authors have kept the busy classroom teacher in mind. The result is a timesaving introduction to the most important issues in gifted education.

(meer…)

Genre: Gifted children

2009: Gifted children with autism spectrum disorders

Like other twice-exceptional children, gifted children with autism spectrum disorders (ASD) are sometimes forced to choose between addressing the concerns of one exceptionality over another, but this is occurring less and less as dedicated teachers and informed parents collaborate to create environments and programming that supports the child’s individual profile of abilities. Gifted Children With Autism Spectrum Disorders describes instructional and behavior management strategies for the most common challenges teachers face with gifted children with ASD so that the abilities of these children can be developed to their fullest potential.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2008: Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Kazimierz Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration (TPD), which includes the widely known “overexcitabilities,” is one of the most influential theories in gifted education. This groundbreaking book, edited by Dr. Sal Mendaglio, brings together leading professionals, many of whom knew Dr. Dabrowski himself, and provides readers with a diversity of perspectives on TPD. It summarizes the research and application of TPD, as well as compares it to other theories of personality and psychological development. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration is a thought-provoking book that provides powerful insights and information not previously published about Dabrowski’s theory.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2008: Why bright kids get poor grades and what you can do about it. A six-step program for parents and teachers

Millions of gifted children are failing to reach their potential—something Dr. Sylvia Rimm calls underachievement syndrome. Drawing on both clinical research and years of experience counseling families, Dr. Rimm has developed a “Trifocal Model” to help parents and teachers work together to get students back on track. It is effective for a wide range of students, from preschool through college. Dr. Rimm’s practical, six-step program provides everything you need to know to turn your child or student’s underachievement into success.

(meer…)

Genre: Gifted children

2008: Twice-exceptional kids. A guide for assisting students who are both academically gifted and learning disabled

Twice-Exceptional Kids is a response to education intervention with a practical and common sense approach for the identification, understanding, and education of academically gifted children, handicapped by one or more learning disabilities. In this book, the author provides a thorough explanation of the various special education needs hindering the identification, schooling and social successes of the twice exceptional, while supplying methods and best practices for positive behavioral support (PBS) of the students in their school and home environment. To be effective, education programs need to incorporate a variety of components to meet the challenging needs of the twice exceptional. This book provides them. Steps for positive advocacy are given along with appendices of appropriate support organizations and parenting groups. Twice Exceptional Kids is a helpful stratagem for all educators and parents interested in providing the appropriate education for these special children and helping them achieve to their fullest potential.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2008: Challenging the gifted child. An open approach to working with advanced young readers

Gifted children are quick on the uptake, can be frustrated by repetition and easily become impatient when unchallenged. Challenging the Gifted Child outlines a tried and tested approach for encouraging able children to focus their active minds in a productive way and discover the joy and value of reading. The author explains the criteria for choosing appropriate reading for the child and describes ways to help deepen their understanding of both literature and language. Using examples from the author’s extensive experience, this book encourages the development of independent learning skills and will help parents and educators to create a personalized reading programme for a gifted child at home or small groups of children in school. Photocopiable materials are included, along with samples of reading lists for different age groups. This book provides practical advice for working with advanced young readers and will be an ideal resource for anyone who has responsibility for educating a gifted child.

(meer…)

Genre: Gifted children, Writing & Media

2007: The “I” of the beholder. A guided journey to the essence of a child

Dr. Roeper outlines the workings of the inner Self of a gifted child, with the hopes of expanding our world views. She explains how the Self is the key behind all of our actions and decisions. It is from this understanding that parents and teachers can maximize the unique Selves of gifted children, and, in turn, create a more harmonious world for past, present, and future gifted generations.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children, Life lessons

2007: A parent’s guide to gifted children

Raising a gifted child is both a joy and a challenge, yet parents of gifted children have few resources for reliable parenting information. The four authors, who have decades of professional experience with gifted children and their families, provide practical guidance in areas such as: Characteristics of gifted children; Peer relations; Sibling issues; Motivation & underachievement; Discipline issues; Intensity & stress; Depression & unhappiness; Educational planning; Parenting concerns; Finding professional help; and much, much more!

(meer…)

Genre: Gifted children

2006: Parenting gifted kids. Tips for raising happy and successful children

A gifted education Legacy Award winner, Parenting Gifted Kids: Tips for Raising Happy and Successful Children provides a humorous, engaging, and encouraging look at raising gifted children today. Jim Delisle, Ph.D., offers practical, down-to-earth advice that will cause parents to reexamine the ways they perceive and relate to their children.

Delisle puts forth 10 “tips” to parents of gifted children ideas that reflect attitude and approach and allow for introspection and change, rather than quick, do-it-tonight solutions. Some topics of interest include understanding a child’s giftedness, working with the school system, dealing with perfectionism in gifted kids, and being adult role models for children. Along the way, stories from gifted children and their parents provide insight into the lives of these individuals.

(meer…)

Genre: Gifted children

2005: Conceptions of giftedness

What does it really mean to be gifted and how can schools or other institutions identify, teach, and evaluate the performance of gifted children? Gifted education is a crucial aspect of schooling in the United States and abroad. Most countries around the world have at least some form of gifted education. With the first edition becoming a major work in the field of giftedness, the second edition of Conceptions of Giftedness aims to describe the major conceptions of what it means to be gifted, and how these conceptions apply to identification, instruction, and assessment of the gifted. It will provide specialists with a critical evaluation of various theories of giftedness, give practical advice to teachers and administrators on how to put theories of gifted education into practice, and to enable the major researchers in the field to compare and contrast the strengths of their theoretical models.

(meer…)

Genre: Gifted children

2004: Grandparents’ guide to gifted children

Grandparents, with their greater life experience, will often realize, even before the parents, that a child is gifted, and that the child will need additional emotional and intellectual sustenance.

 • Early signs of giftedness
 • Special needs of gifted children
 • Areas of concern
 • Unique roles of grandparents
 • Building a bond with a grandchild
 • Maximizing grandparenting
 • Education plans
 • When a grandparent is the parent
 • Leaving a personal legacy

(meer…)

Genre: Gifted children

2004: Exceptionally gifted children

Exceptionally Gifted Children is unique. The first edition of this book, published in 1993, introduced 15 remarkable children, some of the most gifted young people ever studied, and traced their path through school, exploring their academic achievements (and in some cases enforced underachievement), their emotional development, their social relationships and their family relationships and upbringing. This new edition reviews these early years but also follows the young people over the subsequent ten years into adulthood.

No previous study has traced so closely and so sensitively the intellectual, social and emotional development of highly gifted young people. This 20 year study reveals the ongoing negative academic and social effects of prolonged underachievement and social isolation imposed on gifted children by inappropriate curriculum and class placement and shows clearly the long lasting benefits of thoughtfully planned individual educational programs. The young adults of this study speak out and show how what happened in school has influenced and still influences many aspects of their lives. Miraca Gross provides a clear, practical blueprint for teachers and parents who recognise the special learning needs of gifted children and seek to respond effectively.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

2002: Handbook of gifted education

Written by well-known scholars in the field, Handbook of Gifted Education is the most complete book in the field of gifted education and contains an excellent balance of research and practical applications. This book includes topics such as high-risk gifted learners, the development of social skills in gifted learners, the science and politics of intelligence, creativity; thinking skills, exceptional special abilities, theory and conceptions of creativity, transforming gifts into talents, gifted education in rural schools, and technology in gifted education.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2002: Gifted and talented children. A planning guide

This teacher handbook provides professional developmental support, direction and practical wisdom to those teachers who have children with special abilities in their classrooms. It is the result of the author’s extensive experience in working with children who are gifted and talented. Strongly underpinned by current thinking in the area of gifted and talented education, the resource also takes an accessible and practical ‘inclusive’ approach to ways of working with highly able children in regular classrooms.

The guide is divided into these four sections:

Who are gifted and talented children? An overview of the wide range of different abilities that the term ‘gifted and talented’ can cover.

What are we doing? What do we need to do? Contains strategies and focus questions which allow schools to focus on provisions they could make for children with special abilities. It also features information on policy development, programming for all children and manageable ways to differentiate programmes for the highly able.

Getting into school-wide action: How do we do it? Provides strategies for identifying children with special abilities across the school, including indicators for general ability, multiple intelligences, specific abilities and under-achievers.

What can we do in the classroom? Topics in this section include: setting up a responsive environment, learning and teaching strategies, unit analysis and adaptation, social and emotional development, and relating to parents.

This resource has been written for all those primary teachers who want a clear, accessible and practical guide for providing a learning environment in which highly able students will flourish and grow.

Attention: not all theories and models in this book are scientifically proven.

(meer…)

Genre: Gifted children

2000: Gifted books, gifted readers. Literature activities to excite young minds

Stretch young minds to creative and productive thought with some of the best literature currently available. Polette shows you how to promote critical thinking, decision making, and problem solving through building excitement for the reading experience and increasing students’ active participation in learning. She offers suggestions for creative reproduction, elaboration, rearrangements and transformations of text to help children connect reading content to their own experiences. A wonderful resource for elementary and middle school teachers of the gifted, these books and activities can be used in any classroom. Also an important read for college-level courses on curriculum for the gifted and children’s literature.

(meer…)

Genre: Gifted children, Writing & Media

1998: Talent in Context. Historical and social perspectives on giftedness

How does the gifted individual fare in a culture that values beauty over brains? Why do American women see giftedness as both an asset and a liability? Can we tease apart nature and nurture to understand how talent develops? Will we genetically engineer supersmart babies in the near future? In “Talent in Context”, ten eminent psychologists come together to address these and other provocative questions and to appreciate the various social and historical contexts within which giftedness evolves. The book’s lively dialogue explores how we define, assess, value and nurture talent.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children

1991: Counseling gifted and talented children. A guide for teachers, counselors, and parents

There is a gap between the enormous need for counseling services and research about the counseling needs of gifted individuals, on the one hand, and the limited availability of such services and knowledge on the other. This book is designed to give counselors, classroom teachers, gifted education specialists, and parents an understanding of the academic and social-personal needs of gifted and talented students, awareness of ways that they themselves may help these children, and an introduction to the available guidance strategies and materials. This book highlights the role of regular classroom teachers and teachers of the gifted in counseling; provides teachers, counselors, and parents with information about the wide variety of approaches to enrichment and/or acceleration; emphasizes the major role of parents in the development of their gifted children; stresses career education and guidance. Four chapters are devoted to important topics that have received very little attention to date-gifted girls, preschool gifted, disadvantaged gifted, and learning-disabled gifted. Finally, a unique feature of the book is a chapter in which fictional portraits of gifted and creative children are presented and analyzed.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2017: APA Handbook of giftedness and talent

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education.

It consists of six sections:

 • History and global perspectives on the gifted field and talent development;
 • Theories and conceptions of giftedness and talent development;
 • Gifted identification and assessment;
 • Gifted education;
 • Psychological considerations in understanding the gifted (e.g., the family, social and emotional considerations, friendships and peer relations); and
 • Special issues facing the gifted (e.g., policy and legal issues; the twice exceptional learner; underachievement and the gifted; ADHD and the gifted; suicide; perfectionism; bullying).

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2017: The power of different. The link between disorder and genius

The Power of Different is an illuminating and uplifting examination of the link between brain differences and aptitude. Psychologist and bestselling author Gail Saltz presents the latest scientific research and profiles famous geniuses and lay individuals who have been diagnosed with all manner of brain ‘problems’ – including learning disabilities, ADD, anxiety, depression, bipolar disorder, schizophrenia and autism. Saltz shows that the source of our struggles can be the origin of our greatest strengths. Rooted in her experience as a professor and practicing psychiatrist, and based on the latest neurological research, Saltz demonstrates how specific deficits in certain areas of the brain are directly associated with the potential for great talent. She also shows how the very conditions that can cause difficulty at school, in social situations, at home or at work, are bound to creative, disciplinary, artistic, empathetic and cognitive abilities. In this pioneering work, readers will find engaging scientific research and stories from historical geniuses and everyday individuals who have not only made the most of their conditions, but who have flourished because of them. Enlightening and inspiring, The Power of Different shows how the unique wiring of every brain can be a source of strength and productivity, and can contribute to the richness of our world.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Special populations

2016: Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults

Gifted children and adults are frequently misdiagnosed, particularly those who are twice-exceptional (2e). This much-anticipated second edition of a best-selling book is your guide to help prevent that. Some of our brightest, most creative children and adults are misdiagnosed as having behavioral or emotional disorders such as ADD/ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Bipolar Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder, or Asperger’s Disorder. Many receive unneeded medications and/or inappropriate counseling. How can this happen? Physicians, psychologists, and counselors often are unaware of characteristics of gifted children and adults that mimic pathological diagnoses. Seven prominent healthcare professionals guide parents and professionals to distinguish between behaviors that are pathological and those that are “normal” for gifted individuals.

Topics include:

 • The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) and ICD-10
 • Diagnoses most commonly given to gifted children and adults
 • Learning disabilities and other 2e issues
 • Allergies, asthma, and hypoglycemia
 • Addictive disorders
 • Issues for gifted adults
 • Advice for selecting a counselor or healthcare professional

>>2013: Misdiagnose van hoogbegaafden. Handreikingen voor passende hulp<<

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

2016: Gifted and talented children with special educational needs. Double exceptionality

Gifted pupils who also have special needs often receive provision for the special need whilst the giftedness is overlooked. Children with such double exceptionality can become depressed, frustrated and misbehave, and may not fulfill their potential. Based on international research and practice, this practical text enables the reader to identify highly able pupils with special needs, such as ADHD, dyspraxia, and dyslexia, and then make provision for them within the mainstream school. The book offers three emerging themes: creating a positive, constructive and supportive learning environment; offering a cognitively challenging curriculum; and engaging the learners in partnership to understand and manage their learning support. Whilst aimed mainly at teachers and students at both primary and secondary levels, this book should also be of interest to educators, researchers and educational psychologists.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2015: When gifted kids don’t have all the answers. How to meet their social and emotional needs

Gifted kids are so much more than test scores and grades. Still, it’s sometimes difficult to see past the potential to the child who may be anxious, lonely, confused, or unsure of what the future might bring. This book, now fully revised with updated information and new survey quotes, offers practical suggestions for addressing the social and emotional needs of gifted students. The authors present ways to advocate for gifted education; help gifted underachievers, perfectionists, and twice-exceptional students; and provide all gifted kids with a safe, supportive learning environment. Complete with engaging stories, strategies, activities, and resources, this book is for anyone committed to helping gifted students thrive. Includes online digital content.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2014: Gifted and sick. Life at the intersection of high ability and neuroimmune disease

What happens when capable, high-achieving people become sick with chronic Lyme disease, myalgic encephalomyelitis (ME), chronic fatigue syndrome (CFS), fibromyalgia, multiple chemical sensitivity (MCS), or similar diseases? Up until now, the topic hasn’t been studied, but, building on interviews with 20 gifted patients, A. M. Runyan details the unique challenges this group can face around diagnosis, appearing healthier than they truly are, peer groups, career struggles, underemployment, and changes in identities. For patients with above-average intelligence or impressive former careers, this book is an essential guide to remembering and understanding who they are. For families, friends, doctors, and researchers, it can provide a guide to helping these unique patients to meet their needs – both health-wise and intellectually. Rather than sticking to the trite advice to simply accept one’s losses, this book has a new perspective on thriving as an illness survivor with high ability. While this book focuses on certain diseases, the advice and perspectives would apply to gifted adults with any kind of chronic or severe illness or disability.

 • Risks intelligent patients face, including delayed diagnosis and doctors underestimating their degree of cognitive impairment
 • The importance of career and vocational rehabilitation for gifted patients
 • Reasons that gifted patients might not see themselves as gifted
 • 65 “Recognized illness privileges” that most neuroimmune disease patients go without
 • Case studies and personal insights from 20 patients
 • Possible correlations between neuroimmune disease and intelligence

A. M. Runyan explores some factors that contribute to the erasure of gifted neuroimmune illness patients, both in their own views of themselves as well as in their peer groups, families and among professionals such as doctors and therapists. This book contributes to understanding of intersectionality of being both gifted and sick.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Special populations

2013: Education of the gifted and talented

For courses in Giftedness, and Gifted/Talented Education.

This top-selling comprehensive text by leaders in the field presents the best practices in gifted education.The sixth edition has been thoroughly revised, most notably with the latest research on acceleration, curriculum models, underachievement, culturally and economically disadvantaged students, gender issues, and dual exceptionalities. The content is further supported and enhanced by the inclusion of numerous practical strategies that can be implemented in the classroom, case studies that help teachers identify student needs, summaries of research on effective programs, emphasis on pedagogy and on social-emotional needs, heightened awareness of less visible sub-groups within gifted populations, and an amusing, witty writing style that adds to the appeal of this best-selling book.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2012: Quiet. The power of introverts in a world that can’t stop talking

Our lives are driven by a fact that most of us can’t name and don’t understand. It defines who our friends and lovers are, which careers we chose, and whether we blush when we’re embarassed.

That fact is whether we’re an introvert or an extrovert.

The introvert/extrovert divide is the most fundamental dimension of personality. And at least a third of us are on the introverted side. Some of the world’s most talented people are introverts. Withouth them we wouldn’t have the Apple computer, the theory of relativity or Van Gogh’s sunflowers.

Yet extroverts have taken over. Sensitivity and seriousness are often seen as undesirable. Introverts feel reproached for being the way they are.

In Quiet, Susan Cain shows how the brain chemistry of introverts and extroverts differs, and how society misunderstands and undervalues introverts. She gives introverts the tools to understand themselves and to take full advantage of their strengths.

Passionately argued, superbly researched, and filled with real stories, Quiet will permanently change how we see introverts – and how you see yourself.

(meer…)

Genre: Special populations, Work life

2012: The insanity hoax. Exposing the myth of the mad genius

This groundbreaking book sheds new light on an old and destructive stereotype: the idea that the highly talented must suffer a lifetime of psychological torment in payment for their exceptional gifts. Despite exaggerated professional claims, widespread popular assumptions, and the dramatic parade of mad geniuses in the media, no one has ever proved that creative people are more prone to psychopathology than any other group. The Insanity Hoax tracks this fantasy s history from its birth in ancient Greece to today, showing how Plato’s benevolent divine madness slowly darkened into a symptom of bipolar disorder and why the myth is too deeply embedded in society to ever disappear. Psychologist, educator, and jazz writer Dr. Judith Schlesinger uses her decades of research and creative and clinical experience to make a convincing case, while providing a witty and entertaining read.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Special populations

2011: The gifted teen survival guide. Smart, sharp, and ready for (almost) anything

Based on new surveys of nearly 1,500 gifted teens, this book is the ultimate guide to thriving in a world that doesn’t always support or understand high ability. Full of surprising facts, survey results, step-by-step strategies, inspiring teen quotes, and insightful expert essays, the guide gives readers the tools they need to appreciate their giftedness as an asset and use it to make the most of who they are. The fourth edition has been revised for a new generation of high-end learners and includes information on twice-exceptionality, emotional and social intelligence, creativity, teen brain development, managing life online, testing and standards, homeschooling, International Baccalaureate programs, college alternatives, STEM careers, cyberbullying, and other hot topics.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2010: Twice-exceptional gifted children

Gifted students with disabilities, also referred to as twice-exceptional children, need the strategies in “Twice-Exceptional Gifted Children: Understanding, Teaching, and Counseling Gifted Students” in order to find success in the regular classroom. By offering a thorough discussion of twice-exceptional students based on research into how gifted students with disabilities learn, the author helps teachers and education professionals develop a broad understanding of the complex issues associated with gifted students who have disabilities. This comprehensive text provides an overview of who these students are, how teachers can tap into their strengths and weaknesses, and what educational strategies should be implemented to help these students succeed in school and beyond. The book will guide a collaborative team step-by-step through the process of identifying students’ needs, selecting modifications and accommodations, and developing a comprehensive plan to meet the diverse needs of twice-exceptional children. By implementing the strategies suggested in this book, teachers of twice-exceptional gifted students can ensure these students do not just survive in the classroom, but thrive.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2010: The extremes of the Bell Curve. Excellent and poor school performance and risk for severe mental disorders

It has long been claimed that there is a strong association between high-intelligence, or exceptional creativity, and mental illness. In this book, James MacCabe investigates this claim, using evidence from Swedish population data. He finds evidence that children who achieve either exceptionally high, or very low grades at school, are at greater risk adult mental health disorders.

This book opens with an introduction to the epidemiology of psychosis with particular emphasis on cognitive performance and creativity. It goes on to provide a detailed description of the rationale, methods and population study involving nearly a million individuals conducted by Dr MacCabe in collaboration with colleagues in Stockholm, Sweden, and London, UK.

The Extremes of Bell Curve be of interest to mental health professionals including psychologists, psychiatrists and epidemiologists. It will also prove useful to those working in education.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2009: How the gifted brain learns

Identify, understand, and engage the full range of gifted learners with practical, brain-compatible classroom strategies!

What does it mean to be gifted and talented? The second edition of David A. Sousa’s best-selling How the gifted brain learns helps bring clarity to this topic, applying the latest neuroscientific findings to separate fact from fiction and provide teachers with practical strategies for engaging artistically and intellectually advanced learners.

This reader-friendly guide gives elementary and secondary teachers the help they need not only to recognize and challenge their gifted learners, but also to support gifted students who underachieve. Acknowledging that students are often gifted in specific subject areas, the text includes chapters dedicated to talents in language, math, and the arts. Special “From a teacher’s desk” sections offer classroom-tested examples of the instructional applications suggested by research. In addition to featuring new research and expanded curriculum ideas, this second edition helps answer questions about

 • How the brains of gifted students are different
 • How to gauge if gifted students are being adequately challenged
 • How to identify students who are both gifted and learning disabled
 • How improving programs for the gifted and talented benefits other students
 • How to better identify gifted minority students, who are often underrepresented in gifted programs

This resource is a one-stop shop of brain-compatible strategies for teaching the full range of gifted students!

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2009: Gifted children with autism spectrum disorders

Like other twice-exceptional children, gifted children with autism spectrum disorders (ASD) are sometimes forced to choose between addressing the concerns of one exceptionality over another, but this is occurring less and less as dedicated teachers and informed parents collaborate to create environments and programming that supports the child’s individual profile of abilities. Gifted Children With Autism Spectrum Disorders describes instructional and behavior management strategies for the most common challenges teachers face with gifted children with ASD so that the abilities of these children can be developed to their fullest potential.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2008: Twice-exceptional kids. A guide for assisting students who are both academically gifted and learning disabled

Twice-Exceptional Kids is a response to education intervention with a practical and common sense approach for the identification, understanding, and education of academically gifted children, handicapped by one or more learning disabilities. In this book, the author provides a thorough explanation of the various special education needs hindering the identification, schooling and social successes of the twice exceptional, while supplying methods and best practices for positive behavioral support (PBS) of the students in their school and home environment. To be effective, education programs need to incorporate a variety of components to meet the challenging needs of the twice exceptional. This book provides them. Steps for positive advocacy are given along with appendices of appropriate support organizations and parenting groups. Twice Exceptional Kids is a helpful stratagem for all educators and parents interested in providing the appropriate education for these special children and helping them achieve to their fullest potential.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2004: Exceptionally gifted children

Exceptionally Gifted Children is unique. The first edition of this book, published in 1993, introduced 15 remarkable children, some of the most gifted young people ever studied, and traced their path through school, exploring their academic achievements (and in some cases enforced underachievement), their emotional development, their social relationships and their family relationships and upbringing. This new edition reviews these early years but also follows the young people over the subsequent ten years into adulthood.

No previous study has traced so closely and so sensitively the intellectual, social and emotional development of highly gifted young people. This 20 year study reveals the ongoing negative academic and social effects of prolonged underachievement and social isolation imposed on gifted children by inappropriate curriculum and class placement and shows clearly the long lasting benefits of thoughtfully planned individual educational programs. The young adults of this study speak out and show how what happened in school has influenced and still influences many aspects of their lives. Miraca Gross provides a clear, practical blueprint for teachers and parents who recognise the special learning needs of gifted children and seek to respond effectively.

(meer…)

Genre: Gifted adults, Gifted children, Special populations

2002: Handbook of gifted education

Written by well-known scholars in the field, Handbook of Gifted Education is the most complete book in the field of gifted education and contains an excellent balance of research and practical applications. This book includes topics such as high-risk gifted learners, the development of social skills in gifted learners, the science and politics of intelligence, creativity; thinking skills, exceptional special abilities, theory and conceptions of creativity, transforming gifts into talents, gifted education in rural schools, and technology in gifted education.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

1991: Counseling gifted and talented children. A guide for teachers, counselors, and parents

There is a gap between the enormous need for counseling services and research about the counseling needs of gifted individuals, on the one hand, and the limited availability of such services and knowledge on the other. This book is designed to give counselors, classroom teachers, gifted education specialists, and parents an understanding of the academic and social-personal needs of gifted and talented students, awareness of ways that they themselves may help these children, and an introduction to the available guidance strategies and materials. This book highlights the role of regular classroom teachers and teachers of the gifted in counseling; provides teachers, counselors, and parents with information about the wide variety of approaches to enrichment and/or acceleration; emphasizes the major role of parents in the development of their gifted children; stresses career education and guidance. Four chapters are devoted to important topics that have received very little attention to date-gifted girls, preschool gifted, disadvantaged gifted, and learning-disabled gifted. Finally, a unique feature of the book is a chapter in which fictional portraits of gifted and creative children are presented and analyzed.

(meer…)

Genre: Gifted children, Special populations

2017: Mindset. Changing the way you think to fulfil your potential

World-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck, in decades of research on achievement and success, has discovered a truly groundbreaking idea-the power of our mindset. Dweck explains why it’s not just our abilities and talent that bring us success-but whether we approach them with a fixed or growth mindset. She makes clear why praising intelligence and ability doesn’t foster self-esteem and lead to accomplishment, but may actually jeopardize success. With the right mindset, we can motivate our kids and help them to raise their grades, as well as reach our own goals-personal and professional. Dweck reveals what all great parents, teachers, CEOs, and athletes already know: how a simple idea about the brain can create a love of learning and a resilience that is the basis of great accomplishment in every area.

Attention: not all theories and models in this book are scientifically proven.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Work life

2017: APA Handbook of giftedness and talent

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education.

It consists of six sections:

 • History and global perspectives on the gifted field and talent development;
 • Theories and conceptions of giftedness and talent development;
 • Gifted identification and assessment;
 • Gifted education;
 • Psychological considerations in understanding the gifted (e.g., the family, social and emotional considerations, friendships and peer relations); and
 • Special issues facing the gifted (e.g., policy and legal issues; the twice exceptional learner; underachievement and the gifted; ADHD and the gifted; suicide; perfectionism; bullying).

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2015: When gifted kids don’t have all the answers. How to meet their social and emotional needs

Gifted kids are so much more than test scores and grades. Still, it’s sometimes difficult to see past the potential to the child who may be anxious, lonely, confused, or unsure of what the future might bring. This book, now fully revised with updated information and new survey quotes, offers practical suggestions for addressing the social and emotional needs of gifted students. The authors present ways to advocate for gifted education; help gifted underachievers, perfectionists, and twice-exceptional students; and provide all gifted kids with a safe, supportive learning environment. Complete with engaging stories, strategies, activities, and resources, this book is for anyone committed to helping gifted students thrive. Includes online digital content.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2015: The social and emotional development of gifted children. What do we know?

The Social and Emotional Development of Gifted Children remains the only book that provides a comprehensive summary of the empirical research on the social and emotional development of gifted children by leading authorities in the field. It includes several features that make it the leading text on what we know about the social and emotional development of gifted children. For example, it summarizes the most significant findings from the empirical research on the topic. It also includes noteworthy variations that have been observed across cultural groups or global contexts. Each chapter also provides a short description of the practical applications that can be made from the research. This second edition includes an entirely new section on the psychosocial aspects of talent development, as well as addresses the burgeoning interest and research base regarding gifted performance. The text also includes several new topics that have emerged from the research in the past decade, such as the neuroscience of talent development and motivation for talent development.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children

2013: Off the charts. Asynchrony and the gifted child

The editors have brought together 19 essays by renowned gifted education specialists (see below for the full list) to produce this important new publication for 2013.

Off the Charts is an exploration of the effects of asynchronous development on gifted children and adults. It contains sections on Asynchrony and the Individual, Asynchrony and the Family, Asynchrony and Learning and chapters describe the nature of asynchrony, methods of dealing with the challenges of asynchrony, and recommendations for adapting education in a variety of settings. A Bibliography on Asynchronous Development provides extensive further reading.

The contributors’ contention is that Gifted Education should be from a child-centered perspective, rather than from a ‘product perspective’ in which the emphasis is on achievement, competition and outer recognition. The child-centered approach concentrates on self-development and personal growth and fosters interrelatedness and wholeness.

It is an important resource for parents, teachers, counselors, and others concerned with the optimal development of gifted to highly-gifted individuals.

The book is dedicated to Annemarie Roeper (1918-2012) who before she died contributed a chapter.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2012: Growing up gifted. Developing the potential of children at school and at home

Growing Up Gifted, 8e features the most up-to-date research on gifted and talented education and covers students from preschool through secondary education.

Written by an internationally-known expert, this text explores who gifted learners are, how they become gifted, and discusses methods used to support their learning, growth, and development. Grounded in the latest research on brain function, this edition considers how these new findings can improve teaching tools and learning experiences for gifted students. Revised chapters address culturally responsive teaching, alternative environments, and various models for gifted education. Building on its trusted reputation, this edition helps readers understand intelligence, create environments that maximize gifts and talents, and implement services that develop the potential of gifted learners.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children

2011: The gifted teen survival guide. Smart, sharp, and ready for (almost) anything

Based on new surveys of nearly 1,500 gifted teens, this book is the ultimate guide to thriving in a world that doesn’t always support or understand high ability. Full of surprising facts, survey results, step-by-step strategies, inspiring teen quotes, and insightful expert essays, the guide gives readers the tools they need to appreciate their giftedness as an asset and use it to make the most of who they are. The fourth edition has been revised for a new generation of high-end learners and includes information on twice-exceptionality, emotional and social intelligence, creativity, teen brain development, managing life online, testing and standards, homeschooling, International Baccalaureate programs, college alternatives, STEM careers, cyberbullying, and other hot topics.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children, Special populations

2010 Explorations in giftedness

This book is a scholarly overview of the modern concepts, definitions, and theories of intellectual giftedness, and of past and current developments in the field of gifted education. The authors consider, in some detail, the roles of intelligence, creativity, and wisdom in giftedness and the interaction between culture and giftedness, as well as how giftedness can be understood in terms of a construct of developing expertise. The authors also review and discuss a set of key studies that address the issues of identification and education of children with intellectual gifts. This volume may be used as a summary overview of the field for educators, psychologists, social workers, and other professionals who serve intellectually gifted children and their families.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted children

2009: Living with intensity. Understanding the sensitivity, excitability, and emotional development of gifted children, adolescents, and adults

Gifted children and adults are often misunderstood. Their excitement is viewed as excessive, their high energy as hyperactivity, their persistence as nagging, their imagination as not paying attention, their passion as being disruptive, their strong emotions and sensitivity as immaturity, their creativity and self-directedness as oppositional. This resource describes these overexcitabilities and strategies for dealing with children and adults who are experiencing them, and provides essential information about Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration. Learn practical methods for nurturing sensitivity, intensity, perfectionism, and much more.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2008: The drama of the gifted child

Why are many of the most successful people plagued by feelings of emptiness and alienation? This wise and profound book has provided thousands of readers with an answer—and has helped them to apply it to their own lives.

Far too many of us had to learn as children to hide our own feelings, needs, and memories skillfully in order to meet our parents’ expectations and win their ”love.” Alice Miller writes, ”When I used the word ‘gifted’ in the title, I had in mind neither children who receive high grades in school nor children talented in a special way. I simply meant all of us who have survived an abusive childhood thanks to an ability to adapt even to unspeakable cruelty by becoming numb… Without this ‘gift’ offered us by nature, we would not have survived.” But merely surviving is not enough. The Drama of the Gifted Child helps us to reclaim our life by discovering our own crucial needs and our own truth.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Grief & Trauma, Love & Relationships

2008: Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration

Kazimierz Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration (TPD), which includes the widely known “overexcitabilities,” is one of the most influential theories in gifted education. This groundbreaking book, edited by Dr. Sal Mendaglio, brings together leading professionals, many of whom knew Dr. Dabrowski himself, and provides readers with a diversity of perspectives on TPD. It summarizes the research and application of TPD, as well as compares it to other theories of personality and psychological development. Dabrowski’s Theory of Positive Disintegration is a thought-provoking book that provides powerful insights and information not previously published about Dabrowski’s theory.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children

2007: The “I” of the beholder. A guided journey to the essence of a child

Dr. Roeper outlines the workings of the inner Self of a gifted child, with the hopes of expanding our world views. She explains how the Self is the key behind all of our actions and decisions. It is from this understanding that parents and teachers can maximize the unique Selves of gifted children, and, in turn, create a more harmonious world for past, present, and future gifted generations.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Gifted adults, Gifted children, Life lessons

2003: Vygotsky’s educational theory in cultural context

The book comprehensively covers all major topics of Vygotskian educational theory and its classroom applications. Particular attention is paid to the Vygotskian idea of child development as a consequence rather than premise of learning experiences. Such a reversal allows for new interpretations of the relationships between cognitive development and education at different junctions of the human life span. It also opens new perspectives of atypical development, learning disabilities, and assessment of children’s learning potential. Classroom applications of Vygotskian theory are discussed in the book. Teacher training and the changing role of a teacher in a sociocultural classroom are examined in addition to the issues of teaching and learning activities and peer interactions. Relevant research findings from the United States, Western Europe, and Russia are considered together to clarify the possible new applications of Vygotskian ideas in different disciplinary areas. The sociocultural orientation of Vygotskian theory helps to reveal learning patterns that become obscured in more traditional research.

(meer…)

Genre: Developmental psychology

1995: The drama of being a child. The search for the true self

Alice Miller’s startling insights into child development are shared with us here as she explains her conviction that violence and cruelty in society have their roots in conventional child rearing and in education. She shows how many children, adapted from birth to the needs and ambitions of their parents, lose the ability to experience and express their true feelings, eventually to become estranged from their real selves. In sublimating their full potential in order to fulfill the desires of their parents, they impede the creativity, vitality and integrity that is authentically their own. Many people who have read her books have discovered within themselves the little child they once were. This may explain the strong and deep reactions Alice Miller’s books have evoked in so many readers.

(meer…)

Genre: Developmental psychology, Grief & Trauma, Love & Relationships

1978: Mind in society. The development of higher psychological processes

The great Russian psychologist L.S. Vygotsky has long been recognized as a pioneer in developmental psychology. But his theory of development has never been wel understood in the West. Mind in society corrects much of this misunderstanding. Carefully edited by a group of outstanding Vygotsky scholars, the book presents a unique selection of Vygotsky’s important essays.

(meer…)

Genre: Developmental psychology

2015: Flappers. Six women of a dangerous generation

For many young women, the 1920s felt like a promise of liberty. It was a period when they dared to shorten their skirts and shingle their hair, to smoke, drink, take drugs and to claim sexual freedoms. In an era of soaring stock markets, consumer expansion, urbanization and fast travel, women were reimagining both the small detail and the large ambitions of their lives.

In Flappers, acclaimed biographer Judith Mackrell follows a group of six women – Diana Cooper, Nancy Cunard, Tallulah Bankhead, Zelda Fitzgerald, Josephine Baker and Tamara de Lempicka – who, between them, exemplified the range and daring of that generation’s spirit. For them, the pursuit of experience was not just about dancing the Charleston and wearing fashionable clothes. They made themselves prominent among the artists, icons and heroines of their age, pursuing experience in ways that their mothers could never have imagined, seeking to define what it was to be young and a woman in an age where the smashing of old certainties had thrown the world wide open.

Talented, reckless and wilful, with personalities that transcended their class and background, they rewrote their destinies in remarkable, entertaining and sometimes tragic ways. And between them they blazed the trail of the New Woman around the world.

(meer…)

Genre: Art & Design, Big history, Biography

2011: Stephen Hawking. His life and work

Stephen Hawking is one of the most remarkable figures of our time – a Cambridge genius who has earned international celebrity and become and inspiration to those who have witnessed his triumph over disability. This is Hawking’s life story by Kitty Ferguson, written with the help from Hawking himself and his close associates.

Ferguson’s Stephen Hawking’s Quest for a Theory of Everything was a Sunday Times bestseller in 1992. She has now transformed that short book into a hugely expanded, carefully researched, up-to-the-minute biography giving a rich picture of Hawking’s life – his childhood, the heart-rendering beginning of his struggle with motor neurone disease, his ever-increasing international fame, and his long personal battle for survival in pursuit of a scientific understanding of the universe. Throughout, Kitty Ferguson also summarizes and explains the cutting-edge science in which Hawking has been engaged.

Stephen Hawking is written with the clarity and simplicity for which all Kitty Ferguson’s books have been praised. The result is a captivating account of an extraordinary life and mind.

(meer…)

Genre: Biography, Science & Philosophy

2009: Rachel Carson. Witness for nature

Rachel Carson: Witness for nature is the long-awaited definitive biography of the courageous ecologist and nature writer whose book Silent Spring began a movement that transformed the way we understand ourselves and the living world.

By drawing on previously unavailable sources and on interviews with those who knew her, Linda Lear gives a compelling portrait of this heroic woman, illuminating the origin of her connection with nature and of her determination to save what she loved. Lear reveals the unexpected influence of Carson’s early experience with industrial pollution and examines her live-changing encounter with the possibility of global extinction in the frightening days of the early Cold War.

The book follows Carson’s efforts to become a marine biologist at a time when women were unwelcome in the academic community. It shows how her connections with nature were confirmed and strengthened through her work as a government scientist and editor, where her views about the potential dangers of synthetic chemical pesticides evolved. By the late 1950’s, Carson had transformed colourless government research into three brilliant, popular books about the sea, including The Edge of the Sea, and had become the most respected science writer in America.

Carson was convinced that she must speak out to inform a society made complacent by postwar prosperity. When her Silent Spring appeared in 1962, it did more than any single publication or event to alert the world to the hazards of environmental poisoning. Carson’s personal courage propelled her to complete her work against formidable odds, confronting a government and industry that were heedlessly putting the future of the living world at risk.

Rachel Carson challenged the culture of her time and, in the process, shaped a powerful social movement that altered the course of American history. In her sensitive rendering of Carson’s tragically short but affirming life, Linda Lear reminds us how her witness was ultimately able to turn the world in a different direction.

(meer…)

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

2009: Queen Victoria’s children

Queen Victoria and Albert, Prince Consort had nine children who despite their very different characters, remained a close-knit family. Inevitably, as they married into European royal families their loyalties were divided and their lives dominated by political controversy. This is not only the story of their lives in terms of world impact, but also of their own personal achievements, their individual contributions to public life in Britain and overseas and in their roles as the children of Queen Victoria and the Prince Consort.

(meer…)

Genre: Big history, Biography

2006: Masterminds. Genius, DNA, and the quest to rewrite life

Combining myth, biography, and wit, this is a highly original depiction of cutting-edge science and its profound implications, told through the scientists who are rewriting life on earth.

Throughout history, the scientists’ personalities have astonished us. From Galileo to Jonas Salk, they push and stretch society’s boundaries though their great leaps of imagination and originality, providing us with everything from the wheel to rocket ships and penicillin. Today’s masterminds in biotechnology promise lifespans up to 400 years, cures for cancer, and an end to pollution. But they are also capable of causing social upheavals with Frankenstein-like nightmare creations, as well as bioweapons.

Award-winning writer David Ewing Duncan has written a startling narrative about science and personality, delving into stem cells, cloning, bioengineering, and genetics by telling the stories of the characters at the fulcrum of the science. He uses a unique method of tying in age-old stories and myths – from Prometheus and Eve to Faustus and Frankenstein – to ask the question: can we trust these scientists?

(meer…)

Genre: Biography, Future & Society, Science & Philosophy

1998: Wizard. The life and times of Nikola Tesla. Biography of a genius

Nikola Tesla (1856-1943), credited as the inspiration for radio, robots, and even radar, has been called the patron saint of modern electricity. Based on original material and previously unavailable documents, this acclaimed book is the definitive biography of the man considered by many to be the founding father of modern electrical technology. Among Tesla’s creations were channeling of alternating current, fluorescent and neon lighting, wireless telegraphy, and the giant turbines that harnessed the power of Niagara Falls.

The book is illustrated with sixteen pages of photographs, including the July 20, 1931, Time magazine cover for an issue celebrating the inventor’s career.

(meer…)

Genre: Big history, Biography, Science & Philosophy

1998: Victoria’s daughters

Five women who shared one of the most extraordinary and privileged sisterhoods of all time…

Vicky, Alice, Helena, Louise, and Beatrice were historically unique sisters, born to a sovereign who ruled over a quarter of the earth’s people and who gave her name to an era: Queen Victoria. Two of these princesses would themselves produce children of immense consequence. All five would face the social restrictions and familial machinations borne by nineteenth-century women of far less exalted class.

Researched at the houses and palaces of its five subjects – in London, Scotland, Berlin, Darmstadt, and Ottawa – Victoria’s Daughters examines a generation of royal women who were dominated by their mother, married of as much for political advantage as for love, and passed over entirely when their brother Bertie ascended to the throne. Packard, an experienced biographer whose last book chronicled Victoria’s final days, provides valuable insights into their complex, oft-tragic lives as scions of Europe’s most influential dynasty, and daughters of their own very troubled times.

(meer…)

Genre: Big history, Biography

2012: Marienau. A daughter’s reflections

In 1929, Max and Gertrud Bondy opened the doors to Marienau, a progressive boarding school in rural Germany. After fleeing the Nazis in 1939, their daughter Annemarie and her husband George founded The Roeper School, still thriving today. These are Annemarie’s intimate memories of her childhood at Marienau. They render a portrait of the milieu that would birth the Bondy/Roeper family’s humanitarian philosophy-one that would evolve to profoundly impact the history of gifted education.

(meer…)

Genre: Autobiography, Big history, Gifted children

Close