Boek of recensie toevoegen | Add book or review2018-04-24T03:02:52+00:00

Boek toevoegen

Heb je meerdere boeken? Dan steeds even de pagina in een nieuw tabblad openen na het verzenden!

Bijvoorbeeld de Bol.com productpagina
Bijvoorbeeld commercieel belang of omdat je een organisatie vertegenwoordigt van waaruit het boek is gepubliceerd
Verplicht bij Ja op bovenstaande vraag
Wordt niet weergegeven op de website
Stichting Hoogbegaafd! houdt zich het recht voor om, als daar reden toe is, het boek niet toe te voegen aan de bibliotheek.

Boek met recensie toevoegen

Gebruik dit formulier als het boek nog niet in onze bibliotheek staat.

Bijvoorbeeld de Bol.com productpagina
Kritisch zijn mag! Laat het weten als dit boek spiritueel/esoterisch/religieus/politiek getint is, zich focust op de promotie van een product of organisatie, wetenschapsontkennend is of wetenschap gebruikt op een manier waarop het niet bedoeld is, of managementmodellen bevat die niet evidence-based zijn.
Bijvoorbeeld commercieel belang of omdat je een organisatie vertegenwoordigt van waaruit het boek is gepubliceerd
Verplicht bij Ja op bovenstaande vraag
Beantwoord met Anoniem als je niet wil dat je volledige naam of voornaam wordt weergegeven bij je reactie/recensie
Maximaal 2 zinnen
Wordt niet weergegeven op de website en alleen vrijblijvend gebruikt als we aan de hand van dit formulier nog vragen hebben
Stichting Hoogbegaafd! houdt zich het recht voor om, als daar reden toe is, het boek niet toe te voegen aan de bibliotheek.

Recensie toevoegen

Gebruik dit formulier als het boek al in onze bibliotheek staat.

Kritisch zijn mag! Laat het weten als dit boek spiritueel/esoterisch/religieus/politiek getint is, zich focust op de promotie van een product of organisatie, wetenschapsontkennend is of wetenschap gebruikt op een manier waarop het niet bedoeld is, of managementmodellen bevat die niet evidence-based zijn.
Beantwoord met Anoniem als je niet wil dat je volledige naam of voornaam wordt weergegeven bij je reactie/recensie
Maximaal 2 zinnen
Wordt niet weergegeven op de website en alleen vrijblijvend gebruikt als we aan de hand van dit formulier nog vragen hebben

Add book

Do you wish to add multiple books? Then please open this page in a new browser tab to refresh the form after each book submission.

For example the Amazon.com or Bol.com product page
Required if Yes to previous question
Will not be shown on the website and will only be used if we have additional questions about your comment/review

Add book and review

Please use this form if the book has not yet been added to our library.

For example the Amazon.com or Bol.com product page
Critical thinking is allowed!
Required if Yes to previous question
If you do not want your name to be shown, please answer with Anonymous
No more than two sentences
Will not be shown on the website and will only be used if we have additional questions about your comment/review

Add review

Please use this form if the book has already been added to our library.

Critical thinking is allowed!
If you do not want your name to be shown, please answer with Anonymous
No more than two sentences
Will not be shown on the website and will only be used if we have additional questions about your comment/review