About Ingeborg de Keizer

Ik ben terecht gekomen in de wereld van hoogbegaafdheid. En nog altijd kleine wereld die nodig meer in het licht moet worden gezet wat mij betreft. Voor begeleiding van kinderen is gelukkig steeds wat meer aandacht. Wat mij verrast heeft, is dat deze wereld bij volwassenen nog maar nauwelijks bekend is. En daar wil ik verandering in brengen! www.eigenmeerwaarde.nl

Scouten van talent: voetbal versus hoogbegaafdheid

Vandaag in het nieuws: voetballertjes worden op steeds jongere leeftijd gescout. Scouts speuren clubs af op zoek naar kinderen van een jaar of 6. Als een talentje is gevonden, wordt deze zo snel mogelijk naar een professionele club overgehaald. Daar krijgt het kind een opleiding en begeleiding met als doel het talent dat werd opgemerkt [...]

By |2018-06-28T23:56:19+00:00december 24th, 2017|Hoogbegaafde kinderen|0 Comments

Is burn-out een beroepsziekte?

Vandaag in het nieuws: “Relatief meer mensen kloppen vanwege overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts aan, meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maandag op basis van landelijke cijfers.” En: “Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.” Beroepsziekte? Of meer een kwestie van ‘ken je je intrinsieke motivatie [...]

By |2018-06-29T00:29:01+00:00september 21st, 2017|Hoogbegaafde volwassenen|0 Comments

Insteken of af laten glijden? De draad kwijt

Steeds vaker zie ik de wens van mensen om ‘iets te betekenen voor de maatschappij’.  Mensen die heel bewust kiezen voor een bepaalde organisatie, een specifieke functie. Een deel van die mensen raakt daarin alleen hun draad kwijt. Ze worden opgeslokt in de structuur van een organisatie, raken verstrikt in systemen. En vragen zich vervolgens af [...]

By |2018-06-29T00:54:07+00:00mei 21st, 2017|Hoogbegaafde volwassenen|0 Comments

Week van de hoogbegaafdheid 11-19 maart 2017?

Hoogbegaafdheid op een positieve manier onder de aandacht brengen. Dat is het doel van de Week van de hoogbegaafdheid die van 11-19 maart wordt gehouden. Goed idee denk ik dan meteen. En direct daarna: of toch niet? Er vinden 'allerlei activiteiten' plaats volgens de website Week van de Hoogbegaafdheid. Zo zijn er boekentafels in bibliotheken. [...]

Hokjesgeest uit de fles?

Ligt dit aan mij? Ben ik de enige die niet erg uit de voeten kan met hokjes binnen organisaties? En dan bedoel ik het hokjesdenken in functies. Functiebeschrijvingen. Functiehuizen. Functiewaardering. En dan het liefst eenheidsworst. Met ‘7 resultaatgebieden’ en ’12 competenties’ waar iedereen die die functie uitoefent aan moet voldoen. Medewerkers passen helemaal niet in dat op papier beschreven hokje. [...]

By |2018-06-29T01:03:08+00:00februari 28th, 2017|Hoogbegaafde volwassenen|0 Comments

Van onderwijs naar van boven-wijs?

Onderwijs is eigenlijk al jarenlang hetzelfde. Terwijl de maatschappij in zo’n enorm tempo verandert. Waarom verandert onderwijs niet sneller – of eigenlijk anders – mee? Natuurlijk, er zijn heel veel vernieuwingen geweest afgelopen jaren. Maar in essentie verandert er weinig. De meeste scholen hanteren toch de landelijke eindtermen, de normen van de inspectie en scholen toetsen zich suf. Opvallend vind ik ook om [...]

By |2018-06-29T01:15:20+00:00februari 13th, 2017|Hoogbegaafde kinderen|0 Comments

Meer maatwerk op scholen!?

Vandaag weer iets nieuws in het nieuws: na twee jaar middelbare school op nieuw kijken naar het niveau van leerlingen. Want alleen een advies in groep 8 werkt niet goed genoeg. Dat kan zomaar zijn. Zeker als dat advies sterk gebaseerd is op toetsen en gemiddelden. En dat gebeurt nog heel vaak… Maar wordt een advies [...]

By |2018-06-29T01:15:07+00:00januari 26th, 2017|Hoogbegaafde kinderen|0 Comments

Zwakbegaafd wordt moeilijk herkend. Hoogbegaafd net zo…

Vandaag was in het nieuws dat psychiaters moeite hebben met het herkennen van zwakbegaafden. Waardoor behandelingen niet altijd goed worden ingezet. Ik ben van mening dat hoogbegaafdheid net zo goed slecht wordt herkend. Vandaag nog sprak ik een HR professional. Ik gaf aan dat ik in gesprek ben met ‘Kees’. Ik vermoedde dat hij hoogbegaafd [...]

By |2018-06-29T01:10:46+00:00januari 11th, 2017|Hoogbegaafde volwassenen|0 Comments