Hoogbegaafd! Overzicht: Onze artikelen over hoogbegaafde kinderen uit 2017

In 2017 publiceerden we 29 artikelen over hoogbegaafde kinderen. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet. De artikelen werden geschreven door Laura (6), Alicia Puik (5), Adi van den Brande (4), Ingeborg de Keizer (4), Hiranthi Herlaar (2), Martine van der Reijden (1), Marjolijn Peters (1), Ilona Kuis (1), Peter Smulders (1), Martin Apistola (1), Alice Karen (1), Vera Licee (1) en Edith (1).

Maak gebruik van een moment van zelfreflectie en bezinning aan de hand van de artikelen en we wensen jullie kinderen ook in 2018 veel succes in het onderwijs en daarbuiten.

Januari

#1

5 tips: hoe je kind echt horen! | Adi van den Brande

“Zo’n simpel systeem, met zoveel wijsheid: Zoek de giraf en de jakhals in jezelf, geef hen aandacht en laat hen groeien. Hoor je het nu donderen in Keulen, geen probleem. Dat gebeurde bij mij ook toen ik kennismaakte met de giraf en de jakhals. Sinds onze kennismaking vergezellen deze compagnons me in mijn contacten met anderen.”

>Verder lezen

#2

Anders – 2 | Vera Licee

“Kev’s ouders waren opgelucht toen, door middel van een test, duidelijk was geworden dat hij hoogbegaafd was en dat ze de labels autisme en ADHD, die anderen op hem wilden plakken, konden verwijzen naar het land der fabelen.”

>Verder lezen

#3

De maatschappelijke erkenning van hoogbegaafdheid behoeft nuance, eerlijkheid en volledigheid | Alice Karen

“Experts en belangenbehartigers van hoogbegaafden dienen niet slechts uit eigenbelang te handelen, bijvoorbeeld vanuit commerciële belangen, maar zich er sterk van bewust te zijn dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen voor het aanjagen van het maatschappelijke welzijn en de beeldvorming van zowel hoogbegaafde kinderen als volwassenen.”

>Verder lezen

#4

Suïcidaliteit en hoogbegaafdheid: Een literatuurstudie | Martin Apistola

“Mijn paper is het resultaat van een literatuurstudie in 2015 en 2016 met betrekking tot zelfmoord onder hoogbegaafden en de status quo in het bestaande onderzoek.”

>Verder lezen

#5

Drie vragen aan het Voortgezet Onderwijs | Peter Smulders

“Het is de tijd van het jaar dat ouders van kinderen in groep 8 (en soms 7) bekijken wat de best passende volgende stap zal zijn in de onderwijscarrière van hun kind. Wij hebben vorig jaar met dit bijltje gehakt en ik heb vaak positieve reacties gekregen op mijn bruut-methodische aanpak om een idee te krijgen van kaf en koren.”

>Verder lezen

#6

Vragen en valkuilen in je gesprek met school | Marjolijn Peters

“Ken je dat? Naar een school toegaan, zoveel mogelijk informatie willen ontvangen en dan na afloop buiten staan met een onbevredigd gevoel. Je bent niet de eerste die het overkomt.”

>Verder lezen

#7

Meer maatwerk op scholen!? | Ingeborg de Keizer

“Waar blijft de discussie over de manier waarop ons onderwijssysteem in elkaar zit? Met algemene eindtermen waar iedereen aan moet voldoen. Waarom kijken we niet veel vaker naar (kern)talenten van leerlingen? Waar zijn ze van nature goed in?”

>Verder lezen

Februari

#8

Als volwassene het hoogbegaafde kind zien in eigenheid | Adi van den Brande

“Vorige week belde een mama me op. Ze gaf aan dat haar hoogbegaafde zoon zich echt niet goed in zijn vel voelt. Het lijkt of hij nergens zin in heeft, hij past zich constant aan aan anderen, helpt waar hij maar kan en dringt zich nooit op.”

>Verder lezen

#9

Van onderwijs naar van boven-wijs? | Ingeborg de Keizer

“Onderwijs is eigenlijk al jarenlang hetzelfde. Terwijl de maatschappij in zo’n enorm tempo verandert. Waarom verandert onderwijs niet sneller – of eigenlijk anders – mee?”

>Verder lezen

#10

Transfer | Laura

“Als je een toren op zijn kop zet, is het geen dame. Dus al ga je liegend op je kop staan, dan wordt het nog geen waarheid… Leuke droom joh!”

>Verder lezen

#11

Tips voor leerkrachten: Het gebruik van friemel en wiebel hulpmiddelen in de klas | Laura

“Hulpmiddelen zoals een squeeze bal, friemelkettingen en tangles zijn zelfregulerende hulpmiddelen die beweging en tactiele verwerking positief beïnvloeden. Ze kunnen kinderen die problemen hebben met concentratie, aandacht en sensorische problemen helpen. Maar ze worden vaak foutief ingezet.”

>Verder lezen

#12

Tips voor leerkrachten: Het effectief inzetten van hulpmiddelen bij prikkelgevoeligheid | Laura

“Ik heb de meest prachtige hulpmiddelen ‘misbruikt’ zien worden met averechts effect tot gevolg. Zolang het hulpmiddel maar bewust ingezet wordt in het voordeel van de ontwikkeling van het kind. Vaak ontbreekt de kennis over hoe deze hulpmiddelen effectief ingezet kunnen worden op school.”

>Verder lezen

Maart

#13

Wijsneus, betweter, bijdehandje | Laura

“Scholen voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs selecteren aan de poort, in veruit de meeste gevallen, op een harmonieus profiel zonder leerproblemen of beperkingen. Deze scholen vragen vaak een hoog schoolgeld en zijn in vele regio’s simpelweg niet aanwezig.”

>Verder lezen

#14

Waarom een hoogbegaafd kind ruimte nodig heeft | Adi van den Brande

“Zoals zoveel hoogbegaafde kinderen, functioneert mijn dochter wanneer ze een einddoel voor ogen heeft. En dan liefst nog eentje die haar volledig zint. Zo heeft ze twee jaar geleden alle boeken van Harry Potter gelezen omdat ze daarna de films mocht zien.”

>Verder lezen

#15

Week van de hoogbegaafdheid 11-19 maart 2017? | Ingeborg de Keizer

“Hoogbegaafdheid op een positieve manier onder de aandacht brengen. Dat is het doel van de Week van de hoogbegaafdheid die van 11-19 maart wordt gehouden. Goed idee denk ik dan meteen. En direct daarna: of toch niet?”

>Verder lezen

#16

ICT onderwijs – Kijk verder dan je neus lang is | Laura

“Kinderen behoren ervan uit te mogen gaan dat de voorgeschotelde en door hen te vinden beschikbare informatie correct en ook compleet is. Internet is wat dat betreft mijlenver verwijderd van de ‘ouderwetse’ encyclopedia (die door vele professionals was gezien en herzien alvorens deze werd gepubliceerd).”

>Verder lezen

#17

“Die tosti is van mij!” – Ruimte geven aan het zelfvertrouwen van mijn zoon | Edith

“Marijn kreeg een tosti in twee helften en begon daar van te smullen. Al snel hadden wij allemaal onze lunch al op, maar Marijn schoot niet echt op. Omdat we allemaal nog een beetje trek hadden stelde mijn vriendin voor om de tweede helft van Marijns tosti onderling te verdelen. Marijn zou die toch niet op kunnen.”

>Verder lezen

Mei

#18

De puzzelstukjes van mijn zoon | Hiranthi Herlaar

“Van twee goede vriendinnen wist ik al dat zij kinderen hebben die hoogbegaafd zijn; ineens herkende ik mijn zoon ook in dat beeld. Niet alleen mijn zoon, maar ook mezelf.”

>Verder lezen

#19

Sociale uitsluiting op de gang | Hiranthi Herlaar

“We komen het in veel gebouwen tegen. Functioneel gezien is het een plek om doorheen te lopen, eventueel spullen in op te slaan. Zo nu en dan zetten we er een mens neer. De gang. Het zijn meestal dezelfde kinderen die er terug te vinden zijn, om uiteenlopende redenen.”

>Verder lezen

Juni

#20

“Ik voel mij net een vulkaan” | Ilona Kuis

“Stijn (14) heeft de diagnose TOS gekregen. Hij heeft een meer dan gemiddelde intelligentie. Door zijn spraaktaalprobleem wordt hij cognitief nogal eens onderschat. Diverse docenten hadden Stijns gedrag gesignaleerd, waarna zijn situatie werd besproken in de leerlingbespreking.”

>Verder lezen

#21

Top-down leren | Laura

“Vooral kinderen doen geen ontdekkingen die geheel nieuw zijn, want ze zijn al bekend bij anderen. Opvoeders kunnen helpen de kloof te overbruggen tussen wat iemand op een bepaald moment zelf kan en waar iemand, weliswaar met hulp, toe in staat is.”

>Verder lezen

#22

Hoogbegaafde meisjes met autisme: de diagnose | Adi van den Brande

“Ken je een meisje met de dubbeldiagnose Autismespectrumstoornis (ASS) en hoogbegaafdheid? Wil je haar graag begeleiden en helpen in haar verdere ontwikkeling? Pas recent krijgen autisme en hoogbegaafdheid bij meisjes meer aandacht. Om ze goed te begeleiden, informeer je je best.”

>Verder lezen

Augustus

#23

Wanneer wordt mijn kind weer gelukkig? | Alicia Puik

“Het precieze tijdstip waarop wij als ouders ontdekten, of richting ons werd aangegeven, dat onze zoon hoogbegaafd was weet ik niet meer. Ons was tot en met zijn tweede levensjaar niets ‘geks’ opgevallen en daarna eigenlijk nog steeds niet.”

>Verder lezen

#24

To Screen or not to Screen? | Alicia Puik

“Onze kinderen groeien op met schermen: touchscreens, smartphones, tablets, laptops (in welk huis is nog zo’n logge pc te vinden?). Wat voor de Ouder(e) generatie nog bijna ondenkbaar was, is voor onze kinderen niet meer dan normaal.”

>Verder lezen

September

#25

‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit…’ | Alicia Puik

“Veel hoogbegaafde kinderen, en voornamelijk de kinderen die lekker in hun vel zitten, hebben een onverzadigbare zucht naar kennis en willen steeds iets nieuws. Hoe meer interessante onderwerpen, hoe beter. Mijn kind niet… Mijn kind raakt verlamd door zijn perfectionisme en een niet mis te verstane faalangst.”

>Verder lezen

Oktober

#26

Naadje van de kous | Martine van der Reijden

“Met mijn kinderen pak ik dat heel anders aan. Als zij een vraag hebben pak ik het hele onderwerp op en krijgen ze een uitgebreide lezing. Ook de dagen erna wijs ik ze nog op zaken die voorvallen, die met hun vraag te maken hebben. Zodat ze, zeker weten, een goed antwoord hebben op hun vraag.”

>Verder lezen

November

#27

Voldoening of Erkenning? | Alicia Puik

“De laatste tijd is er steeds meer berichtgeving rondom hoogbegaafdheid. Helaas zijn het meestal alleen de “wonderkinderen” die het nieuws halen, waardoor er echt een vertekend beeld ontstaat van wat hoogbegaafd zijn nu werkelijk inhoudt. Er komt namelijk veel meer bij kijken dan alleen maar ‘een hoog IQ hebben’.”

>Verder lezen

#28

‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ | Alicia Puik

“Bij zeer jonge kinderen wordt hoogbegaafdheid nog ‘een ontwikkelingsvoorsprong’ genoemd. Een ontwikkelingsvoorsprong openbaart zich dikwijls als een oneindige stroom vragen. Niet de gebruikelijke vragen die bij hun leeftijd horen, maar echt existentiële vragen en opmerkingen.”

>Verder lezen

December

#29

Scouten van talent: voetbal versus hoogbegaafdheid | Ingeborg de Keizer

“Als jonge kinderen zich níet aanpassen aan het schoolsysteem ontstaan vaak gedragsproblemen. Dan treedt een ‘zorgsysteem’ in werking. Een team van ‘zorgverleners’ wordt ingeschakeld.”

>Verder lezen

>Hoogbegaafd! Overzicht: Onze artikelen over hoogbegaafde volwassenen uit 2017

>Hoogbegaafd! Overzicht: Onze 30 populairste artikelen uit 2017

Print Friendly, PDF & Email
By |2018-02-01T21:56:49+00:00december 31st, 2017|Nieuws|0 Comments

About the Author:

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden, ouders en begeleiders van hoogbegaafden en overige geïnteresseerden. Dat doen we met bijeenkomsten, een diverse online community, het schrijven van online artikelen, het onderhouden van een kennisportaal en het onderzoeken van bepaalde deelaspecten van hoogbegaafdheid. Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden. We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan.

Geef een reactie