Hoogbegaafd! Nieuwsbrief – Mei 2017

Nieuw initiatief: Matching

We hebben er hard aan gewerkt, maar nu is het live: Hoogbegaafd! Matching, ons nieuwe initiatief voor hoogbegaafden op zoek naar wezenlijke interactie.

Heb je behoefte om naast de contacten die je opdoet in bijvoorbeeld onze online community of tijdens onze bijeenkomsten, op een bijzondere manier diepgaand contact op de bouwen met een andere hoogbegaafde? Wij bieden een hulpmiddel om je hoogbegaafde horizon te verbreden door je te matchen met een andere hoogbegaafde op basis van ons uitgebreide intakeformulier.

Ondanks dat we een toegankelijke community zijn, zijn er veel hoogbegaafden met wie je niet zo gauw in contact komt. En aangezien hoogbegaafden enorm divers zijn ligt de behoefte aan de vorm, mate en intensiteit van de contacten nogal uit elkaar. Er zijn natuurlijk ook hoogbegaafde ouderen in woon- en zorgcentra. Zij hebben doorgaans meer behoefte aan een prikkelende conversatie of een stevige schaakpartij dan aan een potje bingo, maar beseffen zich niet altijd dat ze hoogbegaafd zijn.

Wil je gekoppeld worden aan iemand op basis van door jou aangegeven voorkeuren? Of ken je misschien een hoogbegaafde oudere die niet beschikt over internet, maar wel begrepen en gehoord wil worden, en zou je diegene willen vertegenwoordigen als contactpersoon? Vul dan het formulier in en doe mee! Invullen duurt een halfuurtje. De matching is er niet voor dating, maar elders in de community kan dat wel, namelijk in Hoogbegaafd! Liefde & Relaties.

Matching is de eerste keer gratis en kost daarna 20,- per keer. Het is altijd gratis voor personen ouder dan 70 jaar en voor personen met een handicap waardoor ze niet kunnen reizen. Je gegevens komen in een door Stichting Hoogbegaafd! beheerde database. Hierbij zijn we uitsluitend verantwoordelijk voor de matching en niet voor de vervolgstappen. Ook garanderen we geen termijn waarbinnen matching zal plaatsvinden. Als daartoe aanleiding is, behouden we ons het recht voor om geen poging tot matching te ondernemen. We beroepen ons daarbij op ons huishoudelijk reglement.

Wij staan met dit initiatief open voor samenwerking met andere vrijwillige belangenbehartigers van hoogbegaafden.

Aanmelden


Online community

Nieuw: Facebookgroep Hoogbegaafd! Sport

Om sport te beoefenen heb je een bepaalde mindset nodig. Deze groep is er voor hoogbegaafden die (top)sport beoefenen, sporters die faalangst of andere beperkingen als een blokkade ervaren, ouders van sporters, sportliefhebbers, amateurs en begeleiders. Met een bredere kijk dan gebruikelijk bespreken we hier diverse takken van sport en alles wat erbij komt kijken.

Lid worden

Nieuw: Facebookgroep Hoogbegaafd! Grote geschiedenis

Een hoogbegaafde kijk op de geschiedenis van de aarde en alles wat er op leeft: evolutie, geschiedenis van de mens, paleontologie, archeologie, geologie en natuurhistorie. We filosoferen over wat we allemaal leren van de geschiedenis op allerlei tijdschalen.

Lid worden

Nieuw: Facebookgroep Hoogbegaafd! Zwangerschap & Baby

Hier verenigen hoogbegaafden zich, die zwanger zijn, net bevallen zijn (baby tot 1 jaar oud), of een kinderwens hebben. Ook personen die een misgeboorte hebben ervaren zijn welkom. Deze groep is niet alleen maar voor (aanstaande) moeders, maar ook voor hun partners. Het is een veilig plekje om je ei kwijt te kunnen: mooie, maar ook moeilijke momenten.

Lid worden

Nieuw: LinkedIn groep Stichting Hoogbegaafd!

Deze groep focust zich op onze activiteiten en artikelen.

Lid worden


Nieuwe vrijwilligers

Er zijn een paar nieuwe vrijwilligers actief geworden. Erik en Stephany schrijven bijdragen voor het Hoogbegaafd! E-magazine. Nicolette werkt mee aan Hoogbegaafd! Matching. Ook achter de schermen hebben we er een paar vrijwilligers bij.

Erik

Student en verteller (nerd pur sang). Erik is een slimmerik met een zwaar verleden, waar hij altijd sterker uit is gekomen. Hij vertelt graag over zijn leven, waar hij tegenaan loopt en wat hij heeft geleerd. Ondanks zijn autisme leeft hij niet volgens de labels: Erik is in de eerste plaats altijd gewoon Erik.

“Mijn naam is Erik van Beesten. Ik ben derdejaars student Business IT & Management aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Tevens geef ik voorlichtingen over studeren met een autistische stoornis. In het verleden heb ik ook eerstejaars studenten met autisme begeleid tijdens de transitie van middelbaar naar hoger onderwijs.

Als kleine jongen was ik al een ontzettend leergierig persoon, de lezende peuter. Dit dreef mijn ouders ertoe om op mijn vijfde mij te laten testen, waar zowel HB als een autistische stoornis uitkwam. Op mijn achtste werd ik overgeplaatst naar het speciaal onderwijs, waar ik simpele dingen leerde als mensen aankijken, emoties herkennen en een goed gesprek voeren.

Tegenwoordig merkt niemand meer dat ik autisme heb. Dit heb ik te danken aan jaren van trainingen, mijn heldere kop en veel doorzettingsvermogen. Het is heel vaak erg moeilijk gegaan, maar ik ben altijd beter aan de andere kant uitgekomen. Ik gebruik mijn aangeleerde skills om als pseudo-ambassadeur voor de autisten te fungeren. Veel mensen denken dat ze weten hoe wij denken, maar dat kan niemand weten. Iedereen is altijd in de eerste plaats zichzelf!

Persoonlijk ben ik dol op wandelen, gamen, pianomuziek, Snow Patrol, Pokémon, Oreo’s, mijn hond, en het internet, waar ik het grootste gedeelte van de tijd te vinden ben. Er is zo ontzettend veel te leren, en ik ben vastberaden om zoveel mogelijk te ontdekken, en anderen te helpen om zelf ook te blijven leren. Ik hoop dat mijn schrijfsels hierbij kunnen helpen.”

Stephany

Levensgenietster (leven zoals zij het wilt). Ze heeft een onuitputtelijke drang naar kennis en is uiterst nieuwsgierig naar de wereld om haar heen. Het liefst brengt ze haar dagen schrijvend door, want haar hoofd zit immers vol met eventuele ideeën voor een boek en/of project. Een eigen onderneming ziet ze dan ook wel zitten in de toekomst.

“Begin 2017 ben ik erachter gekomen dat ik hoogbegaafd ben. Omdat ik altijd als probleemkind werd gezien en men altijd vond dat er van alles mis met me was, is deze “diagnose” een soort van herontdekking van m’n identiteit.

Ik ben geboren op Curaçao (1990), maar m’n familie komt, op één Curaçaose oma na, voornamelijk uit Suriname en Venezuela. Ik heb me nooit thuis gevoeld op Curaçao en wilde er zo snel mogelijk weg. Op mijn zeventiende verhuisde ik dan ook in m’n eentje naar Amsterdam, waar ik uiteindelijk zeven jaar heb gewoond. De wereld zien, armoede bestrijden en een succesvolle carrière.. daar hield ik me vanaf jongs af aan al mee bezig.

Momenteel woon ik in Brussel en volg ik een Bachelor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Ook heb ik een paar maanden in Tallinn en Rio de Janeiro gewoond en horen Colombia, Japan, Bali en Ijsland tot m’n lievelingslanden die ik tot nu bezocht heb. Na m’n Bachelor ben ik van plan m’n Master in een ander land te volgen. Bestemming nog onbekend.

Reizen, schrijven, politieke systemen en internationale betrekkingen zijn m’n grootste passies. Alhoewel ik sinds kort ook een thuiscursus natuurkunde volg en ik dat ook erg interessant vind. Met het schrijven voor Stichting Hoogbegaafd! hoop ik grip te krijgen op m’n eigen hoogbegaafdheid, maar vooral ook te kunnen aantonen dat hoogbegaafden eigenlijk hele normale mensen zijn.”

Nicolette

Verpleegkundige (gekozen vanuit het hart) die zich inzet voor de behoeften van hoogbegaafde zorgvragers.

“Mijn naam is Nicolette van Vliet (1967). Ik heb ontdekt waarom ik mij zo anders voelde: door mijn twee kinderen. Na een huishoudschool-advies rondde ik middels stapelen uiteindelijk mijn VWO af, maar, onwetend van mijn capaciteiten, koos ik voor een opleiding tot verpleegkundige. Ik zeg wel eens; “ik koos voor mijn hart en niet voor mijn hoofd..”

Ik werk inmiddels al jaren als verpleegkundige in de thuiszorg, en vervul daarnaast diverse nevenfuncties om mijn ei kwijt te kunnen. Ik loop heel erg tegen de hiaten van de zorg aan, de hokjesgeest en de egootjes, die de zorg eigenlijk weerhouden te groeien. Het meest schokkend vond ik om aan de andere kant te staan van de zorg, met een vermoedelijk hoogbegaafde moeder die na een door het ziekenhuis gemist CVA, als “lastige patiënt” echt gebukt ging onder de machtspositie van de zorgverlenende instanties, die haar absoluut niet begrepen, en mij als dochter ook niet. In mijn werk pik ik de intelligentere medemens er snel uit, het zijn meestal de patiënten die door mijn collega’s als lastig worden bestempeld..

Ik zou heel erg graag mijn ervaring als professional én als familielid van hoogbegaafden willen inzetten om de (oudere) hoogbegaafden die afhankelijk zijn geworden van zorg, te begeleiden, maar zeker óók om de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep voor te lichten over de specifieke behoeften van hoogbegaafde zorgvragers.”

Vrijwilligers


Hoogbegaafde studenten aan de universiteit

Komen hoogbegaafde studenten wel aan bod op Nederlandse universiteiten? Welke initiatieven bestaan er? Het antwoord: niet zo veel. Wel zijn er bijeenkomsten op de universiteiten van Wageningen en Leiden.

Wageningen Universiteit: Lunchbijeenkomsten voor hoogbegaafden

Hoogbegaafdheid kan handig zijn, maar kan mensen ook in psychische of sociale problemen brengen. Dat is de reden waarom decaan Ruur Boersma zelfhulpgroepen voor hoogbegaafde studenten heeft opgezet. Deze bijeenkomsten zijn er voor ontwikkeling, ontmoeting en herkenning. Een van de obstakels waar hoogbegaafde studenten soms tegenaan lopen is de bachelorthesis. Een ander probleem is dat hoogbegaafde studenten vaak te veel doen en daardoor burn-out raken. Daarnaast is motivatie een heikel punt. Lees meer over de bijeenkomsten in de Resource.

Leiden Universiteit: Hoogbegaafden café en traject

De Universiteit Leiden biedt eenmaal per maand een ‘Hoogbegaafden café’ aan voor hoogbegaafde studenten van de Universiteit Leiden. We beginnen met een kort programma van een half uur, en daarna interessante gesprekken en gezellig samenzijn. Studenten die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Simone Keijsers.

De Universiteit Leiden biedt drie maal per jaar een Traject aan van vijf bijeenkomsten in tien weken, voor hoogbegaafde studenten die aanlopen tegen uitdagingen die te maken hebben met hoogbegaafdheid. Studenten gaan in het Traject praktisch met hun uitdagingen aan de slag. Tevens is het traject een prettige mogelijkheid om met andere hoogbegaafde studenten van gedachten te wisselen over allerlei aspecten van hoogbegaafdheid.

Print Friendly, PDF & Email
By |2018-02-01T21:57:15+00:00mei 14th, 2017|Nieuws|0 Comments

About the Author:

Stichting Hoogbegaafd! verbindt, informeert en onderzoekt (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden, ouders en begeleiders van hoogbegaafden en overige geïnteresseerden. Dat doen we met bijeenkomsten, een diverse online community, het schrijven van online artikelen, het onderhouden van een kennisportaal en het onderzoeken van bepaalde deelaspecten van hoogbegaafdheid. Empathie & Vertrouwen, Inclusie & Diversiteit, Integriteit & Discretie, Grondigheid & Wetenschappelijkheid zijn onze kernwaarden. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en kritische wijze ons netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden. We kijken verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit waarmee we als drijfveren middenin de maatschappij staan.

Geef een reactie