In mijn praktijk kom ik hoogbegaafden tegen die dubbel bijzonder zijn, omdat zij hoogbegaafd zijn in combinatie met…… (vul maar in).

Een gezin ontmoeten die allen hoogbegaafd zijn komt vaker voor. Een hoogbegaafd gezin ontmoeten waarbij het ene kind homoseksueel is en het andere kind transgender is met recht een dubbel bijzonder gezin.

In hun jonge jaren lag de focus op de problemen die zij hebben ervaren als hoogbegaafden, zoals onderpresteren, niet begrepen worden door hun omgeving, zich eenzaam voelen, geen aansluiting in de groep vinden. Toen dat stuk eenmaal in goede banen geleid was, kwam tijdens de puberteit de genderidentiteit om de hoek kijken. Tijdens hun zoektocht naar genderidentiteit kregen ze te maken met culturele verschillen, acceptatie binnen vrienden- en familiekring, spanning, piekeren, concentratie, schaamte, angsten, discriminatie, onbegrip en geweld. Dit leidde tot slechte schoolprestaties, eenzaamheid en het gevoel hebben dat jij jezelf niet mag en kan zijn. Dit gezin kwam erachter dat er weinig specifieke gendersensitieve hulpverlening op psychosociaal vlak is. Om hen en andere mensen verder te helpen, heb ik mij hier verder in verdiept en is dit nu een specifiek onderdeel van mijn praktijk Direct Counseling geworden. Problemen die met genderidentiteit te maken hebben, vergt een gerichte benadering voor alle betrokken partijen o.a. het kind, de ouders, school, omgeving, maar ook als volwassene, partner of gezin.

Als psychosociaal counselor heb ik individuele gesprekken gehad met elk gezinslid waarbij ik uit ging van hun eigen capaciteiten en vindingrijkheid. Elk gezinslid liep tegen andere vragen of problemen aan. Dit varieerde van verwarring, acceptatie, verdriet, boosheid, familiebanden die onder druk komen te staan, maatschappelijke druk ervaren, verwachtingen bijstellen, stigmatisering, angsten en sociale isolatie.

Dit gezin heeft mijn leven verrijkt. Door hen heb ik geleerd niet te denken in man, vrouw, maar te kijken naar de persoon die voor mij staat. Door dit gezin mag ik werken met mooie doelgroepen, hoogbegaafd, gendersensitieve hulpverlening of een combinatie daarvan. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor. Het heeft gezorgd voor een wending in mijn leven. Maak van jouw leerpunt, jouw keerpunt! is niet voor niets de slogan van mijn praktijk.

Het gaat goed met het gezin; het zijn twee prachtige, moedige individuen geworden die met een open mind de wereld betreden. Dubbel bijzonder dat zijn zij nog steeds. Zij zullen nog vele hobbels moeten nemen in het leven, maar voor wie geldt dat niet? Mochten zij daar hulp bij nodig hebben dan weten zij mij te vinden.

Ik ken meerdere bijzondere families en gezinnen. Eén van deze gezinnen betekende voor mij een wending in mijn leven. Toen ik begon aan mijn HBO opleiding psychosociaal counselor, wist ik al dat ik later een eigen praktijk wilde beginnen. In die praktijk, Direct Counseling, moest hoogbegaafdheid zeker een plek krijgen.


© Saskia Niezen via >>Direct Counseling<< | Redactie Alice via >>Edit & Evolve<< | Stichting Hoogbegaafd!

E-magazine ontvangen

Print Friendly, PDF & Email